Du kan bruge kommandoen Importer artikel i panelet Folio Builder til at importere artikler til en folio.

Dialogboksen Importer artikel
Dialogboksen Importer artikel har flere muligheder for importering af artikler.

Der er to primære metoder til importering af artikler:

Importering af artikler fra en mappe - Når du bruger denne fremgangsmetode, angiver du enten "Importer en enkelt artikel" eller "Importer flere artikler" og peger på den mappe, der indeholder de filer, du ønsker at importere. Du skal organisere dine mapper og filer korrekt med denne metode. Det er valgfrit, om du vil angive en sidecar.xml-fil, der indeholder artikelmetadata, når du importerer flere artikler.

Importering af artikler angivet i sidecar.xml – Du opretter en sidecar.xml-fil, der indeholder bestemte stinavne til filer, når du bruger denne metode. Denne indstilling er især brugbar til importering af InDesign-dokumenter med alternative layout eller til importering af artikler fra forskellige placeringer. Bemærk, at du ikke kan bruge den "klassiske" sidecar.xml-fil til importering af dokumenter ved brug af denne metode. Du skal bruge det stibaserede sidecar.xml-format, som blev introduceret i v31. Du kan finde flere oplysninger i Importering af artikler ved hjælp af stibaserede sidecar.xml-filer.

Konventioner for mapper eller filnavne for importering af artikler

Disse konventioner henviser til indstillingerne for "Importer en enkelt artikel" og "Importer flere artikler", ikke indstillingen "Importer med sidecar.xml".

 • Hvis du vil importere flere artikler samtidig, skal du oprette en foliomappe, der består af flere artikelmapper. Når du vælger Importer flere artikler, skal du navigere til foliomappen, som indeholder artikelundermapper.
 • Artikelmapper til folioer med dobbeltretning skal indeholde to InDesign-dokumenter. Opret ét dokument med suffikset _h (f.eks. "artikel1_h.indd") og ét med suffikset _v (f.eks. "artikel1_v.indd").
 • HTML-kildefiler i folioer med dobbeltretning kan indeholde enten én HTML-fil (såsom index.html) eller to HTML-filer (såsom index_v.html og index_h.html). Brug kun to filer, hvis du ønsker at bruge forskelligt HTML-indhold til vandrette og lodrette retninger.
 • Hvis artikelmapper til folioer med enkelt retning indeholder to InDesign-filer med suffikset _h eller _v, er det kun det korrekte layout, der skal bruges.
 • For HTML-artikler med enkelt retning skal du angive et suffiks (såsom index_v.html eller index_h.html) for HTML-filen.
 • Hver artikelmappe kan indeholde en PNG-fil til miniaturebilleder af indholdsfortegnelser. Hvis denne fil mangler, oprettes indholdsfortegnelsen automatisk. Du opnår de bedste resultater, hvis du opbevarer dine billedaktiver i en undermappe til links i stedet for i artikelmappen, så du ikke kommer til at bruge et PNG-billede til indholdsfortegnelsen.

Oprettelse af mappestruktur til import af flere artikler

Når du konfigurerer mappestrukturen, kan du bruge forskellige metoder til at organisere artikelfilerne. Filer, du sammenlænker i InDesign, behøver ikke at være i artikelmappen. De kan være i en hvilken som helst mappe, hvor de kan findes af InDesign.

Benyt enkle navne til filer og mapper. Undgå at bruge specialtegn. Bemærk, at artikelmappens navn bliver artikelnavnet, som du giver henviser til i navto-kommandoer.

Eksempel på filstruktur
Eksempel på filstruktur

A. Foliomappe B. Artikelmapper 

Hvis du importerer flere artikler til en folio med enkelt retning, skal du sørge for, at hver artikelmappe kun indeholder ét dokument. InDesign-filerne kræver stadig filtypenavnet _h eller _v i folioer med enkelt retning. Du kan ikke kombinere artikler med enkelt retning og artikler med dobbeltretning i en folio.

Folio, der kun har lodrette artikler
Folio, der kun har lodrette artikler

Oprettelse af en sidecar-fil med metadata til import af artikler

Filen sidecar.xml med metadata er en valgfri metode til at arrangere artikler og anvende metadata, når du importerer filerne. Brug en teksteditor eller en XML-editor til at oprette en fil med navnet sidecar.xml, der indeholder metadata til de enkelte artikler. Gem filen sidecar.xml i rodmappen til folioer.

Bemærk, at ikke alle artikelegenskaber er tilgængelige i sidecar.xml-formatet på nuværende tidspunkt.

Bemærk:

Der er to forskellige sidecar.xml-formater. Den "klassiske" sidecar.xml-fil bruges til importering af flere artikler fra en foliomappe. Den stibaserede sidecar.xml-fil bruges til importering af InDesign-dokumenter med alternative layout. (Se Importering af artikler ved hjælp af stibaserede sidecar.xml-filer.) Disse to sidecar.xml-formater er ikke ombyttelige.

Ændring af artikelrækkefølgen med sidecar.xml-generator (på engelsk)

Du kan kopiere og indsætte følgende tekst i en teksteditor og redigere den:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Artikel nr. 1</folderName>

<articleTitle>titel</articleTitle>

<byline>forfatterlinje</byline>

<kicker>forrider</kicker>

<description>beskrivelse</description>

<tags>mærke1, mærke2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>afsnitsnavn</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Artikel nr. 2</folderName>

<articleTitle>artikel 2</articleTitle>

<byline>forfatterlinje</byline>

<kicker>forrider</kicker>

<description>beskrivelse</description>

<tags>mærke1, mærke2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>afsnitsnavn</section>

</entry>

</sidecar>

Gyldige <isAd>-, <isFlattenedStack>- og <isTrustedContent>-værdier er "true" og "false". <isFlattenedStack>-værdien bestemmer, om Kun vandret træk er aktiveret, og <isTrustedContent> bestemmer, om "Giv adgang til berettigelsesoplysninger"-indstillingen er valgt for en HTML-artikel.

Gyldige <smoothScrolling>-værdier er "always", "portrait", "landscape" og "never". Standardværdien er "never", hvilket betyder, at der fastgøres til sider ved rulning.

Gyldige <articleAccess>-værdier omfatter "free," "metered" og "protected."

Du kan bruge enten <byline> eller <author> til metadataene til Forfatterlinje.

Til <section>-indgange skal du angive en tekststreng, f.eks. "Livsstil". Afsnitsværdier er kun gyldige for v23-folioer og nyere.

Rækkefølgen af <entry>-afsnittene bestemmer rækkefølgen af artikler i projektet, når du opretter eller opdaterer projektet. Hvis en artikels mappenavn ikke fremgår i sidecar, flyttes den under de mapper, der findes på listen. Rækkefølgen af elementer i de enkelte <entry> er uden betydning.

Brug af sidecar.xml til import af flere artikler

 1. Brug en teksteditor eller en XML-editor til at oprette en fil med navnet sidecar.xml, der indeholder metadata til de enkelte artikler.

 2. Gem filen sidecar.xml i rodmappen til folioer.

 3. I panelet Folio Builder skal du vælge en folio og vælge Importer artikel i panelmenuen. Vælg Importer flere artikler i dialogboksen Importer artikel, angiv den mappe, der indeholder filen sidecar.xml, og klik på OK.

Brug af sidecar.xml til opdatering af artikelegenskaber

Hvis du vil bruge filen sidecar.xml til at opdatere metadataene for artiklen eller til at ændre rækkefølgen af artiklerne, kan du importere filen sidecar.xml fra panelet Folio Builder.

Denne metode virker kun på folioer, der er overført til serveren, ikke lokale folioer.

 1. Opret eller rediger filen sidecar.xml for din folio. Se Oprettelse af en sidecar-fil med metadata til import af artikler.

  Bemærk:

  Der er i øjeblikket en fejl, som forhindrer filen sidecar.xml i at blive redigeret korrekt. En mulig løsning er at indsætte elementet <metadataUpdateOnly/> efter elementet <sidecar> for at undgå fejlmeddelelsen.

  parameter for kun metadataopdatering
 2. Kopier eller flyt filen sidecar.xml til en separat mappe.

 3. Åbn den folio, du vil redigere, i panelet Folio Builder, og vælg Importer artikel i panelmenuen.

 4. Vælg Importer flere artikler, angiv den mappe, som filen sidecar.xml er placeret i, og klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online