Udfyld og underskriv formularer online

Brug Adobe Fill & Sign-tjenesten til nemt at udfylde og underskrive formularer online. Underskriv din formular ved at skrive eller tegne din signatur eller med et billede. Send dine fuldførte formularer til andre, og gem dem sikkert i Adobe Document Cloud.

Understøttede filformater for Adobe Fill & Sign

Adobe Fill & Sign understøtter formularer af følgende filtyper:

 • PDF: Adobe Fill & Sign understøtter de fleste PDF'er. Men følgende to typer PDF understøttes i øjeblikket ikke:
  • Sikrede PDF'er – når en sikker PDF uploades, får du en fejlbesked om, at PDF'en indeholder redigeringsbegrænsninger og ikke understøttes.
  • Visse LiveCycle Designer-formularer – for dynamiske XFA PDF-filer, der er oprettet med LiveCycle, får du en fejlmeddelelse om, at Dynamic XFA ikke understøttes.
 • Microsoft Office-filer: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
 • Billedfiler: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Tekstfiler: TXT, RTF, ODT
Bemærk:

Du kan maks. uploade 100 filer, og størrelsen på hver fil må maks. være 100 MB.

Udfyldning af din formular

 1. Log på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med dit Adobe ID og din adgangskode eller med en social konto som f.eks. Facebook eller Google.

 2. I den øverste navigationslinje skal du klikke på E-Sign Udfyld og underskriv.

  Vælg Udfyld og underskriv

 3. Vælg en PDF, som du vil udfylde og underskrive ved hjælp af en af følgende måder, og klik derefter på Fortsæt:

  • Vælg en PDF-fil fra listen Seneste eller Dokumenter.
  • Tilføj en PDF-fil fra din computer, eller træk og slip PDF'en over på det fremhævede område.
  • Du kan også trække og slippe filer til værktøjet Udfyld og underskriv på siden Underskriv.
  Vælg en fil på listen Seneste eller Dokumenter

  Vælg en fil fra din computer

  Bemærk:

  PDF'er, der er beskyttet med adgangskode, understøttes ikke. Du skal fjerne adgangskoden, før du uploader PDF'er.

 4. Det valgte PDF-dokument forberedes som en formular og vises i browservinduet sammen med de respektive værktøjer og indstillinger. Udfyld eller tilføj tekst i formularen ved at vælge Skriv tekst i venstre rude. Klik på det sted i dokumentet, hvor teksten skal tilføjes, og start så med at skrive.

  Tilføj tekst i formularen

  Brug værktøjslinjen til at foretage de ønskede ændringer:

  • Du kan flytte et tekstfelt ved at flytte din markør tættere på en feltkant, indtil du kan se trækkehåndtaget. Derefter skal du holde knappen nede og flytte feltet som ønsket. Du kan flytte alle andre felter ved at vælge feltet og trække det.
  • Hvis du vil ændre størrelsen på et tekstfelt, skal du bruge op- eller ned-knappen til skrifttype på værktøjslinjen – de første to knapper fra venstre.
   Hvis du vil ændre størrelsen på alle andre felter, skal du bruge det blå, cirkulære håndtag og derefter justere feltstørrelsen ved at holde knappen nede.
  • Du kan ændre felttype ved at klikke på menuen Indstillinger (...) og vælge det krævede felt.
  • Slet et felt eller skreven tekst ved at klikke på papirkurven.
 5. Tilføj anmærkninger eller symboler: Anmærkningsværktøjer vises i venstre rude – afkrydsning, flueben, prik, cirkel og streg. Du kan bruge disse annoteringsværktøjer til at udfylde afkrydsningsfelter og alternativknapper samt til omcirkle, understrege eller gennemstrege tekst.

  Værktøjslinjen Udfyld og underskriv

  Klik på en annotering på værktøjslinjen for at vælge den, og klik derefter på det sted i formularen, hvor annoteringen skal placeres. (Hvert klik placerer den valgte annotering på den ønskede placering på formularen.) Klik på værktøjet Tilføj tekst på værktøjslinjen for at stoppe med at indsætte annoteringer.

  Du kan justere feltets position ved at vælge annoteringen og bruge piltasterne på dit tastatur. Brug tasten Shift sammen med piletasterne for at placere feltet præcist.

  Bemærk:

  Tilpas størrelsen på den første anmærkning, du placerer, så den passer til afkrydsningsfeltet eller alternativknappen, og så vil de næste anmærkninger, du tilføjer, have denne størrelse og passe til resten af feltet eller cirkelfelterne.

Underskrivelse eller tilføjelse af initialer til din formular

 1. Du kan åbne den formular, du vil underskrive, ved at følge de trin, der står beskrevet i den forrige sektion – Udfyld din formular.

 2. Vælg, om du vil tilføje din signatur eller blot dine initialer.

  Tilføj din signatur eller dine initialer

  Hvis du allerede har tilføjet signaturer eller initialer, vises de som muligheder, du kan vælge mellem.

 3. Vælg den signatur eller de initialer, du har tilføjet, fra Signs valgmuligheder, og klik derefter på det sted i formularen, hvor du vil placere din signatur eller dine initialer. Gå videre til næste trin.

  Hvis du underskriver for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor vises et eksempel på Signatur-panelet.

  Tilføj signatur i panelet

  Skriv: Skriv dit navn i feltet.

  Tegn: Tegn din signatur i feltet med din mus, touchpad eller touchskærm. Du kan tegne igen eller rette en fejl ved at bruge knappen Ryd.

  Bemærk:

  Skriv dit navn i feltet Skriv dit navn i sidefoden, hvis feltet ikke automatisk udfyldes med dit navn.

  Billede: Gennemse og vælg et billede af din signatur.

  Sådan bruger du et billede som din signatur:

  • Underskriv dit navn med sort blæk på et rent og tomt hvidt papir. Underskriv i midten af papiret, så du ikke får kanterne med på billedet.
  • Tag et billede af din signatur, eller scan det. Hvis du tager et billede af din signatur, skal du sørge for, at papiret er godt belyst, og at der ikke er nogen skygger på selve signaturen.
  • Overfør billedet eller scanningen til din computer. Acrobat/Reader accepterer filtyperne JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF og BMP. Du behøver ikke at beskære billedet. Acrobat/Reader importerer blot signaturen, hvis billedet eller scanningen er nogenlunde ren(t).

  Gem: Når dette afkrydsningsfelt er markeret, gemmes den tilføjede signatur i din profil, så den altid kan bruges.

  Slet signatur: Du kan slette din gemte signatur fra profilen ved at klikke på slet-ikonet ( X ) ud for signaturen.

  Slet signaturer

 4. Klik på Anvend, og klik derefter på det sted i formularen, hvor du vil placere signaturen eller initialerne.

  Du kan flytte signaturen eller initialerne ved at klikke på feltet for at markere den/dem og derefter bruge piletasterne. Du kan slette feltet ved at bruge mulighederne i feltværktøjslinjen. Du kan justere størrelsen ved at bruge det blå grebshåndtag til højre som vist på billedet nedenfor.

  Juster signaturstørrelsen med det blå grebshåndtag

  Bemærk:

  Når en formular er blevet underskrevet og sendt, vil de data, du har tilføjet i Udfyld og underskriv (tekstfelter, annoteringer og signaturer), ikke længere kunne redigeres. Du kan tilføje flere data, men du kan ikke fjerne eller ændre de data, der blev tilføjet, før formularen blev sendt.

Afsendelse af din udfyldte formular

Når du har udfyldt og underskrevet formularen, kan du dele formularen med andre. Du kan dele formularen ved at følge nedenstående trin:

Send et link af en ikke-redigerbar kopi af den udfyldte og underskrevne formular. Kopien er certificeret med Adobe Acrobat Sign. Modtagere vil ikke nemt kunne ændre kopien – enhver ændring gør certifikationen ugyldig.

 1. I den øverste værktøjslinje skal du klikke på ikonet Hent link og derefter klikke på Hent link.

  Del link med andre

  Den delte fil er åben i Acrobat-fremviser, når linket er oprettet. Del det kopierede link med andre.

De detaljerede sporingsoplysninger er tilgængelige for filer, der deles med et tilpasset link til enkeltpersoner. Kopien er certificeret med Adobe Acrobat Sign. Modtagere vil ikke nemt kunne ændre kopien – enhver ændring gør certifikationen ugyldig.

 1. I den øverste værktøjslinje skal du klikke på ikonet Inviter.

  Del dokument med andre

 2. Angiv modtagernes navn eller mailadresse, og klik derefter på Inviter.

  Del invitation

  Den delte fil er åben i Acrobat-fremviser, efter linket er delt med modtagerne.

Sletning af skrivebeskyttede kopier og offentligt tilgængelige links

Du kan slette skrivebeskyttede kopier af de dokumenter du har delt, ved at bruge Udfyld og underskriv-værktøjet.

 1. Skrivebeskyttede kopier af dokumenter, der er delt ved brug af Udfyld og underskriv-værktøjet, gemmes i arkivmappen. På Dokumenter-fanen, klik på Arkiveret under Alle aftaler i venstre navigationslinje.

 2. Hvis du vil slette disse delte links, skal du klikke på din Profil ikon i øverste højre hjørne af Acrobat-vinduet, og vælg derefter IndstillingerIndstillinger for e-signering > Rediger indstillinger.

  Rediger indstillinger fra din profil

 3. Siden Præferencer og Indstillinger vises. Klik på Personlige oplysninger i navigationsbjælken til venstre. På siden Persolige oplysninger skal du indtaste en e-mailadresse for at filtrere aftaler, der er knyttet til en bestemt bruger. For at slette en aftale skal du klikke på Slet-ikonet ved siden af status.

  Filtrer aftaler efter e-mailadresse

  Bemærk:

  Hvis du er en del af et team, er muligheden for at slette aftaler ved brug af Personlige Oplysninger kun tilgængelig for administratorer af personlige oplysninger. Kontoadministratorer skal tildele sig selv som Administratorer af Personlige Oplysninger for at få adgang til indstillingen Personlige oplysninger. Gå til Admin Console (adminconsole.adobe.com) > Produkter og vælg Signer konto og administrator af personlige oplysninger som produktrollen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?