Brug Adobe Fill & Sign-tjenesten til nemt at udfylde og underskrive formularer online. Underskriv din formular ved at skrive eller tegne din signatur eller med et billede. Send dine fuldførte formularer til andre, og gem dem sikkert i Adobe Document Cloud.

 

Adobe Fill & Sign understøtter formularer af følgende filtyper:

 • PDF: Adobe Fill & Sign understøtter de fleste PDF'er. Men følgende to typer PDF understøttes i øjeblikket ikke:
  • Sikrede PDF'er – når en sikker PDF uploades, får du en fejlmeddelelser om, at PDF'en indeholder redigeringsbegrænsninger og ikke understøttes.
  • Visse LiveCycle Designer-formularer – for dynamiske XFA PDF-filer, der er oprettet med LiveCycle, får du en fejlmeddelelse om, at Dynamic XFA ikke understøttes.
 • Microsoft Office-filer: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
 • Billedfiler: JPG, PNG, GIF, TIF
 • Tekstfiler: TXT, RTF, ODT

Bemærk:

Du kan maks. uploade 100 filer, og størrelsen på hver fil må maks. være 100 MB.

Udfyld din formular

 1. Log på Adobe Document Cloud Hjem på https://documentcloud.adobe.com med dit Adobe ID og din adgangskode eller med en social konto som f.eks. Facebook eller Google.

 2. Klik på Udfyld og underskriv i sektionen Hurtig start.

  Vælg Udfyld og underskriv
 3. Vælg en PDF, som du vil udfylde og underskrive ved hjælp af en af følgende måder, og klik derefter på Fortsæt:

  • Vælg en PDF-fil fra listen Seneste eller Filer.
  • Du kan også tilføje en PDF-fil fra din computer eller trække og slippe PDF'en over på det fremhævede område.
  Vælg en fil

  Det valgte PDF-dokument forberedes som en formular og vises i browservinduet sammen med de respektive værktøjer og indstillinger.

  Bemærk:

  PDF'er, der er beskyttet med adgangskode, understøttes ikke. Du skal fjerne adgangskoden, før du uploader PDF'er.

 4. Udfyld eller tilføj tekst i formularen ved at klikke på Tilføjtekst  påværktøjslinjen. Klik på det sted i dokumentet, hvor teksten skal tilføjes, og start så med at skrive.

  Tilføj tekst i formularen

  Brug værktøjslinjen til at foretage de ønskede ændringer:

  • Du kan flytte et tekstfelt ved at flytte din markør tættere på en feltkant, indtil du kan se trækkehåndtaget. Derefter skal du holde knappen nede og flytte feltet som ønsket. Du kan flytte alle andre felter ved at vælge feltet og trække det.
  • Hvis du vil ændre størrelsen på et tekstfelt, skal du bruge op- eller ned-knappen til skrifttype på værktøjslinjen – de første to knapper fra venstre.
   Hvis du vil ændre størrelsen på alle andre felter, skal du bruge det blå, cirkulære håndtag og derefter justere feltstørrelsen ved at holde knappen nede.
  • Du kan ændre felttype ved at klikke på menuen Indstillinger (...) og vælge det krævede felt.
  • Slet et felt ellerskreventekst ved at klikke på papirkurven.
 5. Tilføj anmærkninger eller symboler: Anmærkningsværktøjer vises på værktøjslinjen – afkrydsning, flueben, cirkel, streg og prik. Du kan bruge disse annoteringsværktøjer til at udfylde afkrydsningsfelter og alternativknapper samt til omcirkle, understrege eller gennemstrege tekst.

  Værktøjslinjen Udfyld og underskriv

  Klik på en anmærkning på værktøjslinjen for at vælge den, og klik derefter på den formular, hvor anmærkningen skal placeres. (Hvert klik placerer den valgte annotering på den ønskede placering på formularen.) Klik på værktøjet Tilføj tekst på værktøjslinjen for at stoppe med at indsætte annoteringer.

  Du kan justere feltets position ved at vælge annoteringen og bruge piltasterne på dit tastatur. Brug tasten Shift sammen med piletasterne for at placere feltet præcist.

  Bemærk:

  Tilpas størrelsen på den første anmærkning, du placerer, så den passer til afkrydsningsfeltet eller alternativknappen, og så vil de næste anmærkninger, du tilføjer, have denne størrelse og passe til resten af feltet eller cirkelfelterne.

Underskriv eller sæt initialer på din formular

 1. Du kan åbne den formular, du vil underskrive, ved at følge de trin, der står beskrevet i den forrige sektion – Udfyld din formular.

 2. Klik på ikonet Underskriv på værktøjslinjen, og vælg derefter, om du vil tilføje din signatur eller dine initialer.

  Tilføj din signatur eller dine initialer

  Hvis du allerede har tilføjet signaturer eller initialer, vises de som muligheder, du kan vælge mellem.

 3. Vælg den signatur eller de initialer, du har tilføjet, fra Signs valgmuligheder, og klik derefter på det sted i formularen, hvor du vil placere din signatur eller dine initialer. Gå videre til næste trin.

  Hvis du underskriver for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor vises et eksempel på Signatur-panelet.

  Tilføj signatur i panelet

  Skriv: Skriv dit navn i feltet.

  Tegn: Tegn din signatur i feltet med din mus, touchpad eller touchskærm. Du kan tegne igen eller rette en fejl ved at bruge knappen Ryd.

  Bemærk:

  Skriv dit navn i feltet Skriv dit navn i sidefoden, hvis feltet ikke automatisk udfyldes med dit navn.

  Billede: Gennemse og vælg et billede af din signatur.

  Sådan bruger du et billede som din signatur:

  • Underskriv dit navn med sort blæk på et rent og tomt hvidt papir. Underskriv i midten af papiret, så du ikke får kanterne med på billedet.
  • Tag et billede af din signatur, eller scan det. Hvis du tager et billede af din signatur, skal du sørge for, at papiret er godt belyst, og at der ikke er nogen skygger på selve signaturen.
  • Overfør billedet eller scanningen til din computer. Acrobat/Reader accepterer filtyperne JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF og BMP. Du behøver ikke at beskære billedet. Acrobat/Reader importerer blot signaturen, hvis billedet eller scanningen er nogenlunde ren(t).

  Geml: Når dette afkrydsningsfelt er markeret, gemmes den tilføjede signatur i din profil, så den altid kan bruges.

  Slet signatur: Du kan slette din gemte signatur på din profil ved at klikke på knappen Slet ud for din signatur.

  Slet signaturer
 4. Klik på Anvend, og klik derefter på det sted i formularen, hvor du vil placere signaturen eller initialerne.

  Du kan flytte signaturen eller initialerne ved at klikke på feltet for at markere den/dem og derefter bruge piletasterne. Du kan slette feltet ved at bruge mulighederne i feltværktøjslinjen. Du kan justere størrelsen ved at bruge det blå grebshåndtag til højre som vist på billedet nedenfor.

  Juster signaturstørrelsen med det blå grebshåndtag

  Bemærk:

  Når en formular er blevet underskrevet og sendt, vil de data, du har tilføjet i Udfyld og underskriv (tekstfelter, annoteringer og signaturer), ikke længere kunne redigeres. Du kan tilføje flere data, men du kan ikke fjerne eller ændre de data, der blev tilføjet, før formularen blev sendt.

Send din udfyldte formular

Du kan dele et offentligt link til din formular.

 1. Klik på Send en kopi i området øverst til højre, og klik derefter på Opret link. Der oprettes en Adobe Sign-certificeret kopi af din formular.

  Opret link

  Filen uploades til Adobe Sign, og der oprettes et offentligt link.

  Bemærk:

  Hvis du ønsker at foretage nogen ændringer af formularen, efter du har oprettet et link, skal der oprettes et nyt link. Du kan ikke redigere formularen, hvis du har underskrevet den.

 2. Klik på Kopiér link, og klik på Luk.

 3. Del linket med modtagerne i en mail.

  Der gemmes en kopi af den udfyldte formular på din Adobe Sign-konto. Sektionen Seneste nederst på siden viser alle de filer, du har udfyldt for nylig. Hvis du vil se listen over alle dine filer, der er sendt til underskrivelse, skal du klikke på Til underskrivelse i panelet i Adobe Document Cloud Hjem og vælge Aftaler på rullelisten.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online