Der er et problem med systemuret

Hvis computerens systemur ikke er korrekt, kan det forårsage problemer med aktiveringen. Har du nulstillet dato- og tidsindstillingerne på computeren for nylig? Kontrollér, at uret i computeren er indstillet til korrekt dato, klokkeslæt og tidszone.

Meddelelsen tyder på, at dit Creative Cloud-program ikke kan starte, fordi klokkeslættet i computeren ikke svarer til klokkeslættet på Adobe-serverne.

Fejl, der er relateret til tidsangivelsen, for eksempel fejl 251, kan også opstå, hvis du stiller uret tilbage i et forsøg på at forlænge et programs prøveversion.

Løsning

Problemet kan løses på følgende måde:

  1. Når du har kontrolleret, at du har forbindelse til internettet, og at dato og tid er indstillet korrekt på computeren, skal du klikke på Prøv igen.

    Du kan læse om, hvordan du indstiller dato og tid på computeren, i

  2. Hvis problemet skyldes noget andet end indstillingerne for dato og tid på computeren, skal du læse Avanceret tilslutningsfejlfinding, hvor der findes anvisninger til nulstilling af værtsfilen.

Adobe-logo

Log ind på din konto