Sådan finder du ud af, hvilke versioner af Adobe-programmer der er installeret

Det er undertiden nødvendigt at få en klar og kortfattet rapport, der viser de versioner af Adobe-programmer, der er installeret på en macOS- eller Windows-computer. Dette kan gøres manuelt, men det kan også være nødvendigt at få disse oplysninger i et tekstbaseret format til behandling via et script eller central indsamling. Denne artikel beskriver måder, hvorpå dataene kan indsamles.

Windows

Kør følgende kommando i PowerShell for at få vist en liste over Adobe-programmer og deres versionsnumre:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize | findstr Adobe

macOS

Kør følgende kommando på terminalen for at få vist en liste. Den kan omdirigeres til en fil eller ledes til et andet program til videre behandling. Det er også muligt at outputte i XML-format:

system_profiler SPApplicationsDataType

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online