Det er nogle gange nødvendigt at finder ud af, hvilke versioner af Adobe-programmer, der er installeret på en macOS- eller Windows-computer. Man kan kontrollere det manuelt, men man kan også indsamle disse oplysninger som en tekstfil, der så kan anvendes i et script eller gemmes. Denne artikel beskriver, hvordan oplysningerne kan indhentes.

Windows

Kør følgende PowerShell-kommando for at få vist en liste over Adobe-programmer og deres versionsnumre:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher, InstallDate | Format-Table –AutoSize | findstr Adobe

Mac OS

Kør følgende kommando i Terminal for at få vist en liste over programmerne. Listen kan gemmes til en fil eller sendes til behandling i et andet program. Det er også muligt at gemme listen i XML-format:

system_profiler SPApplicationsDataType