VIP-programguide: tilføjelse og udrulning af licenser

Når du er tilmeldt VIP, er det nemt at tilføje og udrulle licenser. Ved hjælp af dit onlinelicenshåndteringsværktøj – Admin Console – kan du tilføje licenser og informere brugerne om, at softwaren er blevet udrullet til dem. Du kan nemt tildele og fjerne tildeling af brugere for at understøtte skiftende behov såsom undervisning, læring i institutter og projektledelse i organisationer.

Licenshåndtering er gjort nem via Admin Console

Organisationer eller institutioner, der køber team- eller firma-produkter via VIP, har adgang til Admin Console – et centralt styringsværktøj, der gør det let at administrere licenser, overvåge lagerplads og meget andet. Enterprise-produktudbud giver en it-administrator yderligere funktioner til gruppestyring, produktorganisering og kontrol af adgangsniveauer. Gå til siderne om hjælp til Admin Console på Adobe.com for at få oplysninger om styring af produkter.

Tilføjelse af licenser

Bestillinger kan når som helst afgives af VIP-medlemmer i hele VIP-abonnementsperioden. Medlemmer kan kontakte deres Account Manager, eller en administrator kan angive deres hensigt om at købe ved at tilføje licenser i Admin Console og derefter sende en ordre til deres Account Manager.

Bemærk:

VIP-medlemmet kan udpege sin Account Manager som en ekstra administrator til at hjælpe med at håndtere medlemmets konto, men en Account Manager kan ikke fungere som primær administrator.

VIP-medlemmer har mulighed for at føje licenser til navngivne brugere til tilgængelige produkter direkte gennem Admin Console, så de kan udrulles med det samme. Når licenser først er tilføjet, betragtes de som taget i brug, uanset om licenser er tildelt specifikke brugere. (Bemærk: Med licenser til navngivne brugere knytter udrulningen brugen af Adobe-apps og -tjenester til en individuel bruger.) Nogle produkter kan ikke tilføjes direkte i Admin Console, medlemmer kan afgive deres produktordrer direkte hos Adobe eller deres autoriserede Adobe-forhandler før udrulning. Hver licens til en navngiven bruger har to tilladte aktiveringer bortset fra funktionsbegrænsede licensprodukter, der kun kan aktiveres på én enhed.

Softwareprodukter til erhvervsmæssig brug og brug hos offentlige myndigheder licenseres pr. bruger, hvilket betyder, at medlemmet skal købe en licens til hver person. Funktionsbegrænsede licensprodukter kan kun aktiveres på én enhed og inkluderer ikke tjenester.

Nogle produkter, såsom Sign-transaktioner, er forbrugsvarer. Forbrugsvarer købes, bruges, og derefter kan der købes flere igen. Forbrugsvarer adskiller sig fra licenser til navngivne brugere eller enhedsbaserede licenser, der giver mulighed for adgang til og brug af produkterne i abonnementsperioden. Forbrugsvarer udløber som standard ved udgangen af din abonnementsperiode. Nogle forbrugsvarer har dog udløbsdatoer og indkøbscyklusser, der måske ikke passer i forhold til årsdatoen for dit VIP-medlemskab og den aktuelle abonnementsperiode.

VIP-medlemmer, der licenserer Sign-transaktioner, får adgang til Sign-tjenesterne og de licenserede transaktioner, så længe abonnementsperioden varer.  VIP-medlemmet har foretaget et rimeligt skøn over forventet brug i løbet af abonnementsperioden og har ret til at bestille ekstra transaktioner, hvis den faktiske brug skulle vise sig at overstige antallet af licenserede transaktioner i abonnementsperioden.

Indkøbsordre eller betaling skal være modtaget inden for 14 dage efter tilføjelse af licenser

VIP-medlemmer skal udstede en indkøbsordre eller betale for licenser inden for 14 dage efter tilføjelsen af licenser. Hvis Adobe ikke har modtaget din ordre inden for dette tidsrum, kan du ikke tilføje yderligere licenser eller produkter. Hvis din organisation eller institution ikke afgiver en indkøbsordre for tilføjede eller udrullede licenser i løbet af 30 dage, har Adobe ret til at nægte adgang til de omfattede licenser.

Fjernelse af licenser

Tilladelser til køb af licenser kan fjernes fra din organisations eller institutionens medlemskab inden for 30 dage efter tilføjelsen. Kontakt Adobe eller din autoriserede Adobe-forhandler for at fjerne licenser. Licenser kan muligvis ikke fjernes efter 30 dage.

Bemærk:

Påmindelse: Selvom din organisation eller institution kan tilføje licenser til navngivne brugere via Admin Console, skal du stadig arbejde direkte med Adobe eller din autoriserede Adobe-forhandler for at sende en indkøbsordre for alle tilføjede eller udrullede licenser. Undladelse af at gøre dette kan føre til, at licenser suspenderes.

Styring af udrulning

Styring af udrulning er en af nøglefunktionerne i VIP. VIP-administratorer har mulighed for at se oplysninger om udrullede/tilføjede licenser, som f.eks. hvilke personer, der i øjeblikket har udrullet licenser, samt antallet af licenser, der er købt i forhold til antallet af licenser, der er udrullet. VIP-administratorer kan tildele og fjerne tildeling af licenser fra Admin Console.

Tildeling af licenser

Efter at have tilføjet licenser (licenser til navngivne brugere) til Admin Console har VIP-administratoren mulighed for at tildele de tilføjede licenser til specifikke brugere. Administratoren kan føje brugere til konsollen individuelt eller gennem en masseuploadproces. Når brugerne er tilføjet, kan administratoren tildele produktrettigheder. Den eller de tildelte brugere vil modtage en velkomst-e-mail med besked om deres adgang til produktet eller produkterne.

Returneringer

Returneringer accepteres, hvis hele indkøbsordren returneres, og hvis licenserne ikke er i brug i øjeblikket.

Køb, der er foretaget i henhold til et VIP-medlemskab, kan kun returneres af en af følgende årsager:

 • VIP-medlemmet kan ikke acceptere betingelser og vilkår i licensaftalen for slutbrugeren.
 • Forkert produkt, platform eller antal blev købt. (Dette kan omfatte Adobe, der leverer den anmodede vare i Adobe eller den autoriserede Adobe-forhandlers indkøbsordre, men disse oplysninger stemmer ikke overens med, hvad VIP-medlemmet bestilte.)
 • VIP-medlemmer modtager en dobbelt forsendelse eller dobbelt faktura (pga. dobbelt indkøbsordre fra Adobe eller medlemmets autoriserede Adobe-forhandler).
 • Forbrugsvarer eller Adobe Acrobat Sign Solutions-abonnementet til den offentlige sektor må ikke returneres, hvis en del af forbrugsvarerne eller 
  Adobe Acrobat Sign Solutions-abonnementet til den offentlige sektor er blevet brugt, medmindre andet er angivet i de specifikke produktbetingelser
Bemærk:

Adobe skal godkende og udstede en RMA (Returned Materials Authorization) for alle returanmodninger. VIP-medlemmet skal fremsende returneringsanmodningen til Adobe eller dennes autoriserede Adobe-forhandler inden for 14 dage, efter at bestillingen er afgivet til Adobe eller dennes forhandler. Anmodningen skal angive årsag for returnering og indeholde bevis på den oprindelige ordredato.

Annullering af VIP-medlemskab og ændringer i vilkår

Når du er tilmeldt VIP, forbliver din medlemskab i kraft, indtil du vælger at forlade programmet ved at give et 30-dages varsel om annullering, Adobe bringer programmet til ophør, eller Adobe bringer medlemskabet til ophør på grund af misligholdelse af vilkår og betingelser for program. Vilkårene og betingelserne for programmet kan ændres til enhver tid. Du får vist de opdaterede vilkår og betingelser, næste gang du logger ind, hvis der er ændringer.

Enhedsbaseret licens (gælder kun uddannelsesinstitutioner)

Afgivelse af en VIP-ordre på enhedsbaserede licenser

Kunder med Creative Cloud til uddannelse skal afgive en VIP-ordre hos en autoriseret Adobe-forhandler, når det gælder enhedsbaserede licenser. Adobe opretter derefter en udrulningsgruppe for de bestilte produkter. Hvis du f.eks. køber 100 Creative Cloud All Apps-licenser og 50 Photoshop-licenser, oprettes to der udrulningsgrupper.

Aktivering af enhedsbaserede licenser

Licenser aktiveres på en enhed, efter at de er blevet pakket ved hjælp af Creative Cloud Packager, og udrulles eller med tredjepartsværktøjer. Enhedsbaserede licenser tildeles, når det første program startes på en enhed i det angivne klasseværelse eller laboratorium.

Returnering af enhedsbaserede licenser

Licenser kan returneres fra din institutions medlemskab inden for 14 dage efter bestilling. Kontakt din autoriserede Adobe-forhandler for at returnere licenser. Licenser kan muligvis ikke returneres efter 14 dage.

Områdemæssig udrulning

VIP-medlemmer skal købe for det land, hvori deres teammedlemmer er bosiddende (er der tale om teammedlemmer, der er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, betyder "land" Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). I det omfang der er uoverensstemmelse mellem denne begrænsning og vilkår, der er angivet i en gældende slutbrugerlicensaftale, gælder denne begrænsning.

Eksempel (for organisationer)

Virksomhed ABC er baseret i USA. Nogle af dens ansatte er dog bosiddende i Frankrig, og andre bor i Japan. ABC skal købe europæiske licenser til sine medarbejdere, der er bosiddende i Frankrig, og japanske licenser til de medarbejdere, der er bosiddende i Japan.

Hvis du køber produkter via Adobe eller en autoriseret Adobe-forhandler, skal du gøre et af følgende:

 • Køb alle licenser centralt hos Adobe eller den forhandler, der er autoriseret til at sælge i alle områder. Du skal angive antallet af licenser for hvert land, hvor der sker udrulning.
 • Få virksomhed ABC's lokale afdelinger i Frankrig og Japan til at købe hos Adobe eller virksomhedens lokale forhandlere (ved hjælp af det samme VIP ID, som oprindeligt blev tildelt til virksomhed ABC).

VIP i Kina

Kunder, der køber licenser til brug i Folkerepublikken Kina (PRC), er underlagt følgende regler og begrænsninger.

For erhvervsorganisationer og organisationer hos offentlige myndigheder:

Kunder, der køber licenser til brug i Folkerepublikken Kina ("PRC"), er underlagt følgende regler og begrænsninger. Medlemmer skal bruge en separat VIP-aftale til at købe licenser til brug og udrulning i Kina (en "VIP-aftale for Kina"). En VIP-aftale for Kina kan ikke bruges til at købe licenser til udrulning i noget andet land eller område. Licenser til brug i Kina skal købes via en autoriseret Adobe-forhandler med adresse i Kina. Er der tale om produkter, der kan licenseres og udrulles i Kina, kan du se under Vejledning med sammenligning af købsprogrammer. Tjenester er i øjeblikket ikke inkluderet i licenser, der tilbydes til brug og udrulning i Kina.

For uddannelsesinstitutioner:

 • Medlemmer skal bruge en separat VIP-aftale til at købe licenser til brug og udrulning i Kina (en "VIP-aftale for Kina").
 • En VIP-aftale for Kina kan ikke bruges til at købe licenser til udrulning i noget andet land eller område. Licenser til brug i Kina skal købes via en autoriseret Adobe-forhandler med adresse i Kina.
 • Er der tale om produkter, der kan licenseres og udrulles i Kina, kan du se under Vejledning med sammenligning af købsprogrammer. Tjenester er i øjeblikket ikke inkluderet i licenser, der tilbydes til brug og udrulning i Kina.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?