VIP-programguide: VIP Select

VIP-medlemmer kan spare endnu mere, når de kvalificerer sig til VIP Select, ved at købe 10 licenser eller mere** i en abonnementsperiode. Og de kan spare endnu mere ved at købe 50 eller 100 licenser eller derover.

VIP-pyramide

Rabattrin

Kvalificer dig til VIP Select ved tilbageblik

KVALIFICER DIG TIL VIP SELECT-RABATTRIN MED ET ENKELT KØB

VIP-medlemmer kvalificerer sig til VIP Select-rabattrinnet med en enkelt ordre på 10 licenser eller derover. Afgiv en enkelt ordre med et kvalificerende antal for automatisk at opgradere dit medlemskab til VIP Select-rabattrinnet og de tilhørende fordele.

KVALIFICER DIG TIL VIP SELECT-RABATTRIN VED FORNYELSE

Hvis du ønsker at bestille 10 eller flere licenser inden for abonnementsperioden, kan du kvalificere dig til VIP Select-rabattrinnet med et automatisk tilbageblik inden fornyelse. 31 dage før din årsdato opdaterer Adobe det samlede antal licenser, der er købt i løbet af din nuværende abonnementsperiode. Denne sammentælling bestemmer dit VIP Select-rabattrin til den næste fornyelse. Hvis det samlede antal er over 10 licenser, vil dine fornyelsesordrer af en hvilken som helst størrelse være kvalificeret til det tilsvarende VIP Select-rabattrin.

VIP Select Look-Back

Bemærk:

 

** Gælder kun for kvalificerende abonnementslicenser. Indkøb af forbrugsvarer, abonnementer på Adobe Acrobat Sign Solutions til den offentlige sektor eller Adobe Express til uddannelsessektoren tæller ikke med i forhold til opnåelse af VIP Select-rabattrin eller opnåelse af et minimumsantal licenser for et medlem i løbet af en 3-årig bindingsperiode. 

VIP Select-medlemmer er kvalificeret til binding i 3 år

Når din organisation har kvalificeret sig til VIP Select, har den mulighed for at få en fast pris* i op til tre år, når du forpligter dig til at købe mere end 10 licenser inden din årsdato i op til tre år.

3 ÅRS BINDING GIVER MULIGHED FOR BEDRE BUDGETTERING OG FLERÅRIGE BESPARELSER PÅ ALLE KØB

Et VIP-medlem accepterer at bestille og forny et bestemt antal licenser inden sin årsdato i op til tre år. Hvis et VIP-medlem migrerer til VIP Marketplace, accepterer medlemmet, at det valgte antal licenser automatisk fornyes på medlemmets årsdato i VIP Marketplace.  Til gengæld accepterer Adobe at tilbyde faste nedsatte priser* i løbet af medlemmets 3-årige bindingsperiode. Binding i 3 år giver mulighed for budgettering i op til 3 år. Du kvalificerer dig til et rabattrin på alle VIP-køb i løbet af bindingsperioden på 3 år (op til 3 år med 2 fornyelser). Og i løbet af bindingsperioden på 3 år kan du tilføje trinvise licenser eller Sign-transaktioner, samtidig med at du kun fornyer det antal, du har forpligtet dig til.

Bemærk:

 

* Den specifikke pris fastsættes altid mellem Account Manager og VIP-medlemmet.  Hvis du køber gennem en forhandler, er din Account Manager din forhandler.  Adobe vil tilbyde den samme pris til Adobes direkte kanalpartner i en bindingsperiode på 3 år.  Visse valutaer kan blive påvirket af udsving i valutakurser.

Yderligere rabatter med binding i 3 år (for erhvervskunder og kunder hos offentlige myndigheder):

Sammenligning af ekstrarabat

Erhvervskunder og kunder hos offentlige myndigheder opnår med en binding på 3 år en endnu større rabat end med abonnementer af 1 års varighed. Når VIP Select-medlemmer accepterer bindingsperioden på 3-år, bliver deres rabattrin overført til det tilsvarende rabattrin for en 3 års binding, hvilket indebærer yderligere rabatter.  Hvis et VIP-medlem med rabattrin 2 for eksempel accepterer en binding på 3 år, så bliver medlemmets VIP-aftale overført til rabattrin 12.  Og hvis et VIP-medlem med rabattrin 3 eller 4 accepterer en binding på 3 år, vil medlemmets VIP-aftale på tilsvarende måde blive overført til henholdsvis rabattrin 13 og 14.

Hvis du gerne vil vide mere om specifikke rabatter for hvert Adobe-produkt, skal du kontakte din Account Manager, som kan forklare dig, hvordan du kan spare via et større antal licenser og via en binding på 3 år.

Bemærk:

For det første tæller indkøb af forbrugsvarer, abonnementer på Adobe Acrobat Sign Solutions til den offentlige sektor eller Adobe Express til uddannelsessektoren ikke med i forhold til opnåelse af VIP Select-trin eller opnåelse af et minimumsantal licenser for et medlem i løbet af en 3-årig bindingstid.

For det andet kan forbrugsvarer (herunder Acrobat Sign-transaktioner), abonnementer på Adobe Acrobat Sign Solutions til den offentlige sektor og Adobe Express til uddannelsessektoren føjes til en VIP-aftale med en eksisterende binding på 3-år. Sådanne tilbud drager dog ikke fordel af VIP-aftalens rabattrin.

Trin til at komme godt i gang med en binding på 3 år

 1. Tilmeld dig VIP

  Kontakt en Account Manager – en Adobe-repræsentant eller en autoriseret Adobe-forhandler. Du kan tilmelde dig og afgive din første ordre på samme tid.

 2. Kvalificer dig til VIP Select

  Du kvalificerer dig automatisk til VIP Select-rabattrin, når du har købt mindst 10 licenser – enten i en enkelt ordre eller via automatiseret tilbageblik, som fastslår, om du har købt 10 eller flere licenser i løbet af perioden.

 3. Acceptér binding i 3 år

  Når du har kvalificeret dig til VIP Select-rabattrin, modtager du en velkomstmail til VIP Select med et tilbud til din organisation om at acceptere en binding på 3 år.

  Se Hjælp til VIP Select for at få mere at vide om, hvordan du accepterer binding i 3 år.

 4. Tilføj når som helst licenser med fast pris*

  Køb nye licenser eller Sign-transaktioner til den pris*, som Adobe tilbød, da du accepterede ændringen til 3 års binding, også selvom du endnu ikke har købt netop det produkt.

Bemærk:

 

* Den specifikke pris fastsættes altid mellem Account Manager og VIP-medlemmet.  Hvis du køber gennem en forhandler, er din Account Manager din forhandler.  Adobe vil tilbyde den samme pris til Adobes direkte kanalpartner i en bindingsperiode på 3 år.  Visse valutaer kan blive påvirket af udsving i valutakurser.

Eksempler på aftaler med binding på 3 år

Når du accepterer 3 års binding, accepterer du at bestille og forny et bestemt antal licenser inden din årsdato i løbet af den 3-årige bindingsperiode.  Du accepterer også, at det valgte antal licenser fornyes automatisk på din årsdato i VIP Marketplace, hvis du migrerer til VIP Marketplace.  Til gengæld accepterer Adobe at tilbyde dig faste nedsatte priser* i løbet af den 3-årige bindingsperiode. Du fornyer (årligt) to gange i løbet af den 3-årige periode med det angivne antal licenser. Her er to eksempler:

Eksempel A: Et skoledistrikt eller firma kvalificerer sig til VIP Select med 120 licenser. De accepterer øjeblikkeligt binding på 3 år og accepterer at opretholde et minimum af 120 licenser gennem bindingsperioden på 3 år. Der er ingen forpligtelse til at opretholde mere end 120 licenser efter accept af bindingsaftalen på 3 år. VIP-medlemmer kan for eksempel vælge at købe 150 licenser i år to, men i år tre er de kun forpligtet til at købe 120 licenser.

Eksempel B: En afdeling på et universitet eller hos en offentlig myndighed kvalificerer sig til VIP Select med 100 licenser. De tilføjer senere 20 licenser og accepterer derefter binding på 3 år og at opretholde et minimum af 120 licenser gennem bindingsperioden på 3 år. VIP-medlemmer kan for eksempel vælge at købe 150 licenser i år to, men i år tre er de kun forpligtet til at købe 120 licenser.

Bemærk:

 

* Den specifikke pris fastsættes altid mellem Account Manager og VIP-medlemmet.  Hvis du køber gennem en forhandler, er din Account Manager din forhandler.  Adobe vil tilbyde den samme pris til Adobes direkte kanalpartner i en bindingsperiode på 3 år. Visse valutaer kan blive påvirket af udsving i valutakurser.

Du skal forny minimumslicensbindingen senest på årsdatoen hvert år i løbet af den 3-årige bindingsperiode. Du og din Account Manager vil modtage meddelelser om, at det antal, du har forpligtet dig til, skal fornyes inden udløbet af fornyelsesperioden. Hvis det forpligtede licensantal ikke fornys senest på årsdagen, kan alle aktive licenser, der er købt med den rabat, der er knyttet til bindingen på 3 år, blive returneret, og VIP-medlemskabsstatussen vil gå tilbage til trin 1. Alle rabatter via bindingsperioden på 3 år ophører. Hvis du stadig har brug for Adobe-licenser, må du købe igen til de nuværende priser og transaktionsbaserede rabatter og derefter udrulle licenserne hos brugere igen.

Manglende overholdelse af bindingsperioden på 3 år

Kampagnepriser er kun tilgængelige for det første kvalificerende køb. Under treårsbinding vender kampagnelicenser som standard tilbage til standardlicenspriser ved fornyelse, da det kun er standardpriser, der gives til forhandleren for yderligere licenskøb og fornyelser.

Hvis din organisation er kvalificeret til et flerårigt kampagnetilbud og har licenser, der skal fornys i løbet af bindingsperioden på 3 år, kan du forny de licenser, der er købt under kampagnen, til kampagnepriser, indtil kampagnetilbuddet for disse licenser udløber. Når et kampagnetilbud udløber, fornys disse i bindingsperioden på 3 år ved brug af den standardpris, der blev angivet i forbindelse med accepten.

Kampagnepriser under bindingsperiode på 3 år

Adobe udvikler og frigiver hele tiden nye produkter, som kan købes via VIP når som helst. Hvis der frigives et nyt produkt, efter at du har accepteret bindingen på 3 år, og det bliver muligt at købe det via VIP, vil den oprindelige pris for dette produkt også blive inkluderet i din binding af pris i 3 år.

Adobe kan til enhver tid bringe tilgængeligheden af et produkt til ophør. Hvis dette sker i løbet af en 3-årig bindingsperiode, kan et medlem ikke længere købe produktet efter dets sidste salgsdato.

Produkttilgængelighed i løbet af en abonnementsperiode med binding på 3 år

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?