VIP-programguide: valgmuligheder for abonnementsperiode

Med VIP er det nemt og fleksibelt at administrere licenser med valgmuligheder for abonnementsperiode, der imødekommer organisationens eller institutionens behov. Og der er ingen behov for kontraktfornyelse eller genforhandling – det er kun licenser, der skal fornyes hver periode, og du kan justere antallet og ændre produkter efter behov. Se afsnittet om fornyelse for at få flere oplysninger.

Abonnementsperiode: Årlig, forlænget og 3 års binding

VIP tilbyder tre valgmuligheder for abonnementsperiode, så du kan finde en, der passer til organisationens behov:

Årsabonnement

Med et årsabonnement kan VIP-medlemmer betale på forskud for et 12-måneders licensabonnement. Årsdatoen sættes til 12 måneder efter den tidligste af enten (1) datoen, hvor Adobe accepterede din oprindelige ordre, eller (2) datoen for den første købsgodkendelse. Bemærk: Alle perioder vender som standard tilbage til årsabonnement ved fornyelse.

Forlænget abonnement med forudbetaling

Inden tilmelding til VIP kan medlemmer vælge at betale forud for en forlænget periode på op til 36 måneder (48 måneder for medlemmer i det offentlige og undervisere). Denne valgmulighed gør det endnu lettere for dig at imødekomme dine indkøbs- og budgetteringsbehov. Med denne valgmulighed modtager du forlængede licensperioder og vælger en årsdato, der passer med organisationens budgetplan. Tal med din Account Manager om denne valgmulighed, før du tilmelder dig VIP.

Bemærk:

Alle perioder vender som standard tilbage til årsabonnement ved fornyelse.

Abonnementsbinding i 3 år

Hvis du tilmelder dig et abonnement med 3 års binding, accepterer du at bestille og forny et bestemt antal licenser inden din årsdato i løbet af den 3-årige bindingsperiode.  Du accepterer også, at det valgte antal licenser fornyes automatisk på din årsdato i VIP Marketplace, hvis du migrerer til VIP Marketplace.  Til gengæld accepterer Adobe at tilbyde dig faste nedsatte priser* i løbet af den 3-årige bindingsperiode. Du fornyer (årligt) to gange i løbet af den 3-årige periode med det angivne antal licenser.

Ved at tilmelde sig en bindingsaftale på 3 år får VIP-medlemmer desuden en større rabat end ved en årlig abonnementsbinding.  Bindingen på 3 år er ikke tilgængelig VIP-medlemmer med forlængede abonnementer med forudbetaling.

Tilføj yderligere licenser i løbet af den 3-årige bindingsperiode til den fastsatte rabatpris,* som Adobe tilbød dig, da du accepterede den 3-årige bindingsaftale.  Hvis du er berettiget, bliver der vist et link til ændringen til 3 års binding på fanen Konto i Adobe Admin Console. Linket kan ses af VIP-medlemmets primære kundeadministrator.

Bemærk:

 

* Den specifikke pris fastsættes altid mellem Account Manager og VIP-medlemmet.  Hvis du køber gennem en forhandler, er din Account Manager din forhandler.  Adobe vil tilbyde den samme pris til Adobes direkte kanalpartner i en bindingsperiode på 3 år. Visse valutaer kan blive påvirket af udsving i valutakurser.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?