Om indstillinger

Indstillingerne gælder f.eks. panelplacering, mål og visning af grafik og typografi.

Forskellen mellem indstillinger og standarder er de områder, hvor disse er gældende. Indstillinger angiver InCopy-funktioners indledende udseende og funktionalitet. Standardindstillinger gælder for InCopy-dokumenter.

Bemærk:

Indstillinger til InCopy er fuldt scriptbare. Hvis du vil dele et sammenhængende sæt indstillinger på tværs af brugergrupper, skal du udvikle et script til at definere indstillingerne og derefter få alle brugere i gruppen til at køre scriptet på deres computere. Kopier og indsæt ikke en brugers indstillingsfiler på en anden computer, da dette kan forårsage ustabilitet i programmet. Du kan finde yderligere oplysninger om scripting i Scriptguide til InCopy på Adobes websted.

Angive standarder

Hvis du skifter indstillinger, når der ikke er nogen dokumenter åbne, bliver ændringerne standardindstillingerne for nye dokumenter. Hvis et dokument er åbent, når du skifter indstillinger, påvirker ændringerne kun det aktuelle dokument.

Hvis du skifter indstillinger, når der ikke er markeret nogen ændringer, bliver ændringerne standardindstillingerne for nye objekter.

Ændre standardindstillinger for nye dokumenter

 1. Lukke alle dokumenter.
 2. Skift indstillinger for menupunkter, paneler eller dialogbokse.

Bemærk:

Hvis du bruger samme sidestørrelse og sprog til de fleste af dine dokumenter, kan du ændre disse standarder, når der ikke er nogen dokumenter åbne. Hvis du f.eks. vil ændre standardsidestørrelsen, skal du lukke alle dokumenter, vælge Filer > Dokumentopsætning og vælge en ønsket sidestørrelse. Hvis du vil definere en standardordbog, skal du lukke alle dokumenter, vælge Rediger > Indstillinger > Ordbog (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Ordbog (Mac OS) og vælge en indstilling i menuen Sprog.

Angive standardindstillinger for nye objekter i et dokument

 1. Vælg Rediger > Fjern markering af alt, mens et dokument er åbent.
 2. Skift indstillinger for menupunkter, paneler eller dialogbokse.

Gendanne alle indstillinger og standardindstillinger

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Start InCopy, og tryk derefter på Skift+Ctrl+Alt. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil slette indstillingsfilerne.

  • (Mac OS ) Start InCopy, mens du trykker på Skift+Alternativ+Kommando+Kontrol. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil slette indstillingsfilerne.

Nulstille advarselsdialogbokse

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Klik på Nulstil alle advarselsdialogbokse, også dem, du allerede har markeret til ikke at blive vist. (Når der vises advarsler, kan du vælge, om du vil have advarslen vist igen).