Standardtastaturgenveje

Adobe® InCopy® indeholder genveje, så du kan arbejde hurtigere med dokumenter. Mange tastaturgenveje vises ved siden af kommandonavnene i menuerne. Du kan bruge standardgenvejene i InCopy, Microsoft® Word-genveje eller genveje, du selv opretter.

Bemærk:

Du kan generere en liste over det aktuelle tastatursæt ved at vælge Vis sæt i dialogboksen Tastaturgenveje. Denne indstilling er især nyttig til udskrivning af en kopi af dine brugerdefinerede genveje.

Taster til værktøjer

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows®

Mac OS®

Skifte mellem tekstværktøj og noteværktøj

Skift+Esc

Skift+Esc

Skifte midlertidigt fra tekstværktøj til noteværktøj

Alt+Shift

Alternativ+Shift

Skifte midlertidigt til håndværktøj (layoutvisning)

Alt+mellemrumstast

Alternativ+mellemrumstast

Skifte midlertidigt til zoomværktøj (layoutvisning)

Ctrl+mellemrum

Kommando+mellemrum

Skifte midlertidigt til værktøjet Zoom ind (layoutvisning)

Ctrl+mellemrum

Kommando+mellemrum

Skifte midlertidigt til værktøjet Zoom ud (layoutvisning)

Ctrl+Alt+mellemrumstast

Kommando+Alternativ+mellemrumstast

Taster til navigering gennem dokumenter

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Gå til første/sidste side (layoutvisning)

Ctrl+Skift+Page Up/Page Down

Kommando+Skift+Page Up/Page Down

Gå til forrige/næste side (layoutvisning)

Skift+Page Up/Page Down

Skift+Page Up/Page Down

Flytte ét tegn til højre/venstre

Højre pil/venstre pil

Højre pil/venstre pil

Flytte én linje op eller ned

Pil op/pil ned

Pil op/pil ned

Flytte ét ord til højre/venstre

Ctrl+højre pil/venstre pil

Kommando+højre pil/venstre pil

Gå til begyndelsen af en sætning fremad/bagud (spalte- og tekstenhedsvisning)

Ctrl+]/[

Kommando+]/[

Gå til begyndelsen/slutningen af en linje

Home/End

Home/End

Gå til forrige/næste afsnit

Ctrl+pil op/pil ned

Kommando+pil op/pil ned

Gå til næste tekstenhed (spaltevisning)

Ctrl+Alt+]

Kommando+Alternativ+]

Gå til forrige tekstenhed (spaltevisning)

Ctrl+Alt+[

Kommando+Alternativ+[

Gå til begyndelsen/slutning af en tekstenhed

Ctrl+Home/End

Kommando+Home/End

Markere et tegn til højre/venstre

Skift+højre pil/venstre pil

Skift+højre pil/venstre pil

Markere et ord til højre/venstre

Ctrl+Skift+højre pil/venstre pil

Kommando+Skift+højre pil/venstre pil

Markere til begyndelsen/slutningen af linjen

Skift+Home/End

Skift+Home/End

Markere aktuelle afsnit (spalte- og tekstenhedsvisning)

Ctrl+Skift+P

Kommando+Skift+P

Markere sætning fremad/bagud (spalte- og tekstenhedsvisning)

Ctrl+Alt+Skift+højre pil/venstre pil

Kommando+Alternativ+Skift+højre pil/venstre pil

Markere en linje over eller under

Skift+pil op/pil ned

Skift+pil op/pil ned

Markere et afsnit før eller efter

Ctrl+Skift+pil op/pil ned

Kommando+Skift+pil op/pil ned

Markere til begyndelse/slutning af tekstenhed

Ctrl+Skift+Home/End

Kommando+Skift+Home/End

Slette ord foran indsættelsespunkt (spalte- og tekstenhedsvisning)

Ctrl+Backspace eller Delete

Kommando+Delete eller Del (numerisk tastatur)

Slette aktuelle sætning (spalte- og tekstenhedsvisning)

Ctrl+Skift+Backspace eller Delete

Kommando+Skift+Delete

Slette aktuelle afsnit (spalte- og tekstenhedsvisning)

Ctrl+Alt+Skift+Delete

Kommando+Alternativ+Skift+Del på det numeriske tastatur

Genombryde alle tekstenheder

Ctrl+Alt+/

Kommando+Alternativ+/

Skifte mellem nuværende og sidste visning

Ctrl+Alt+2

Kommando+Alternativ+2

Gå til næste vindue

Ctrl+F6

Kommando+F6

Gå til forrige vindue

Ctrl+Skift+F6

Kommando+Skift+F6

Rulle ét skærmbillede op/ned

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Gå til første/sidste opslag

Alt+Skift+Page Up/Page Down

Alternativ+Skift+Page Up/Page Down

Gå til forrige/næste opslag

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Kommando+Alt+Page Up/Page Down

Tilpasse det markerede i vinduet

Ctrl+Alt+=

Kommando+Alternativ+=

Øge skærm til 50%/200%/400%

Ctrl+5/2/4

Kommando+5/2/4

Se procentfelt

Ctrl+Alt+5

Kommando+Alternativ+5

Taster til at flytte og omdanne grafik

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Øge/reducere størrelse/skalering med 1%

Ctrl+. [punktum] eller , [komma]

Kommando+. [punktum] eller , [komma]

Øge/reducere størrelse/skalering med 5%

Ctrl+Alt+. [punktum] eller , [komma]

Kommando+Alternativ+. [punktum] eller , [komma]

Flytte det markerede*

Venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Flytte det markerede med 1/10*

Ctrl+Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Kommando+Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Flytte det markerede 10 gange*

Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

*Afstanden indstilles under Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller Adobe InCopy > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS).

Taster til at arbejde med tekst

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Aktiverer positionsværktøjet i tekst

Esc

Esc

Normal vandret skalering

Ctrl+Skift+X

Kommando+Skift+X

Normal lodret skalering

Ctrl+Alt+Skift+X

Kommando+Alternativ+Skift+X

Øge/reducere tekstens punktstørrelse

Ctrl+Skift+>/<

Kommando+Skift+>/<

Øge/reducere tekstens punktstørrelse fem gange

Ctrl+Alt+Skift+>/<

Kommando+Alternativ+Skift+ >/<

Øge/reducere linjeafstand (vandret tekst)

Alt+pil op/pil ned

Alternativ+pil op/pil ned

Forøge/formindske linjeafstand (lodret tekst)

Alt+højre pil/venstre pil

Alternativ+højre pil/venstre pil

Øge/reducere linjeafstand fem gange (vandret tekst)

Ctrl+Alt+pil op/pil ned

Kommando+Alternativ+pil op/pil ned

Forøge/formindske linjeafstanden fem gange (lodret tekst)

Ctrl+Alt+højre pil/venstre pil

Kommando+Alternativ+højre pil/venstre pil

Automatisk linjeafstand

Ctrl+Alt+Skift+A

Kommando+Alternativ+Skift+A

Øge/reducere regulering/generel regulering

Alt+højre pil/venstre pil

Alternativ+højre pil/venstre pil

Øge/reducere regulering/generel regulering fem gange

Ctrl+Alt+højre pil/venstre pil

Kommando+Alternativ+højre pil/venstre pil

Nulstille alle manuelle reguleringsindstillinger (nulstille regulering)

Ctrl+Alt+Q

Kommando+Alternativ+Q

Øge/reducere grundlinjeforskydning (vandret tekst)

Alt+Skift+pil op/pil ned

Alternativ+Skift+pil op/pil ned

Forøge/formindske grundlinjeforskydning (lodret tekst)

Alt+Skift+højre pil/venstre pil

Option+Skift+højre pil/venstre pil

Øge/reducere grundlinjeforskydning fem gange (vandret tekst)

Ctrl+Alt+Skift+pil op/pil ned

Kommando+Alternativ+Skift+pil op/pil ned

Øge/reducere afstandsregulering mellem ord

Ctrl+Alt+\ eller Backspace

Kommando+Alternativ+\ eller Delete

Øge/reducere afstandsregulering mellem ord fem gange

Ctrl+Alt+Skift+\ eller Backspace

Kommando+Alternativ+Skift+\ eller Delete

Justere tekst mod venstre/centreret/højre

Ctrl+Skift+L/C/R

Kommando+Skift+L/C/R

Justere med sidste linje venstrejusteret

Ctrl+Skift+J

Kommando+Skift+J

Justere alle linjer

Ctrl+Skift+F

Kommando+Skift+F

Indsætte tabulator for højre indrykning

Skift + Tab

Skift+Tab

Opdatere liste over manglende skrifter

Ctrl+Alt+Skift+/

Kommando+Alternativ+Skift+/

Slå typografiske anførselstegn til og fra

Ctrl+Alt+Skift+'

Kommando+Alternativ+Skift+'

Udvide/minimere alle noter undtagen aktuelle note

Hold Alt nede+klik på udvidet/minimeret notebogstøtte

Hold Alternativ+klik på udvidet/minimeret notebogstøtte

Taster til at arbejde med skrifter

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Åbne dialogboksen Justering

Ctrl+Alt+Skift+J

Kommando+Alternativ+Skift+J

Åbne dialogboksen Indstillinger for Hold sammen

Ctrl+Alt+K

Kommando+Alternativ+K

Åbne dialogboksen Afsnitsstreger

Ctrl+Alt+J

Kommando+Alternativ+J

Omdefinere tegnformat

Ctrl+Alt+Skift+C

Kommando+Alternativ+Skift+C

Åbne dialogboksen Uncialer og indrykkede formater

Ctrl+Alt+R

Kommando+Alternativ+R

Omdefinere afsnitstype

Ctrl+Alt+Skift+R

Kommando+Alternativ+Skift+R

Slå store bogstaver til eller fra

Ctrl+Skift+K

Kommando+Skift+K

Slå kapitæler til eller fra

Ctrl+Alt+L

Kommando+Alternativ+H

I/T

Hævet skrift

Ctrl+Skift+=

I/T

Kommando+Skift+=

Sænket skrift

Ctrl+Alt+Skift+=

Kommando+Alternativ+Skift+=

Understregning

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Gennemstregning

Ctrl+Skift+/

Ctrl+Kommando+Skift+/

Fed

Ctrl+B, Ctrl+Skift+B

Kommando+B, Kommando+Skift+B

Kursiv

Ctrl+Skift+I

Kommando+Skift+I

Normal

Ctrl+Skift+Y

Kommando+Skift+Y

Slå justering efter linjenet til eller fra

Ctrl+Alt+Skift+G

Kommando+Alternativ+Skift+G

Slå automatisk orddeling til eller fra

Ctrl+Alt+Skift+H

Kommando+Alternativ+Skift+H

Taster til at søge efter og erstatte tekst

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Indsætte markeret tekst i feltet Søg efter

Ctrl+F1

Kommando+F1

Indsætte markeret tekst i feltet Søg efter og finde næste forekomst

Skift+F1

Skift+F1

Erstatte markeret tekst med tekst i feltet Erstat med

Ctrl+F3

Kommando+F3

Erstatte markeret tekst med tekst i feltet Erstat med og find næste

Skift+F3

Skift+F3

Indsætte markeret tekst i feltet Erstat med

Ctrl+F2

Kommando+F2

Taster til tabeller

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Rydde celle

Backspace eller Delete

Delete

Flytte til næste celle

Tab, venstre pil eller højre pil

Tab, venstre pil eller højre pil

Flytte til forrige celle

Skift + Tab

Skift+Tab

Bevæge op/ned gennem tabelceller

Pil op/pil ned

Pil op/pil ned

Flytte til første/sidste celle i kolonne

Alt+Page Up/Page Down

Alternativ+Page Up/Page Down

Flytte til første/sidste celle i række

Alt+Home/End

Alternativ+Home/End

Flytte til første/sidste række i ramme

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Markere celler ovenover/nedenunder

Skift+pil op/pil ned

Skift+pil op/pil ned

Markere celler til højre/venstre

Skift+højre pil/venstre pil

Skift+højre pil/venstre pil

Starte række i næste kolonne

Enter (numerisk tastatur)

Enter (numerisk tastatur)

Starte række i næste ramme

Skift+Enter (numerisk tastatur)

Skift+Enter (numerisk tastatur)

Taster til tekstpaneler og dialogbokse

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Åbne dialogboksen Justering

Alt+Ctrl+Skift+J

Alternativ+Kommando+Skift+J

Åbne dialogboksen Afsnitsstreger

Alt+Ctrl+J

Alternativ+Kommando+J

Åbne dialogboksen Indstillinger for Hold sammen

Alt+Ctrl+K

Alternativ+Kommando+K

Aktivere panelet Tegn

Ctrl+T

Kommando+T

Aktivere panelet Afsnit

Ctrl+Alt+T

Kommando+Alternativ+T

Taster til tegn- og afsnitsformater

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Tilpasse definitionen af tegnformatet til teksten

Marker tekst, og tryk på Skift+Alt+Ctrl+C

Marker tekst, og tryk på Skift+Alternativ+Kommando+C

Tilpasse definitionen af afsnitsformatet til teksten

Marker tekst, og tryk på Skift+Alt+Ctrl+R

Marker tekst, og tryk på Skift+Alternativ+Kommando+R

Skifte indstillinger uden at anvende formatet

Hold Skift+Alt+Ctrl nede, og dobbeltklik på formatet

Hold Skift+Alternativ+Kommando nede, og dobbeltklik på formatet

Fjerne format og lokal formatering

Hold Alt nede, og klik på afsnitsformatnavnet

Hold Alternativ nede, og klik på afsnitsformatnavnet

Fjerne tilsidesættelser fra afsnitsformatet

Hold Alt+Shift nede, og klik på afsnitsformatnavnet

Hold Alternativ+Shift nede, og klik på afsnitsformatnavnet

Vise/skjule henholdsvis panelerne Afsnitstyper og Tegntyper

F11, Skift+F11

Kommando+F11, Kommando+Skift+F11

Taster til tesaurussen

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Indlæse ord

Ctrl+Skift+5

Kommando+Skift+5

Slå ord op

Ctrl+Skift+6

Kommando+Skift+6

Erstatte ord

Ctrl+Skift+7

Kommando+Skift+7

Taster til at arbejde med XML

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Udvide/minimere element

Højre pil/venstre pil

Højre pil/venstre pil

Udvide/minimere element og underordnede elementer

Alt+højre pil/venstre pil

Alternativ+højre pil/venstre pil

Udvide XML-markering opad/nedad

Skift+pil op/pil ned

Skift+pil op/pil ned

Flytte XML-markering op/ned

Pil op/pil ned

Pil op/pil ned

Rulle strukturruden ét skærmbillede op/ned

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Vælge første/sidste XML-node

Home/End

Home/End

Udvide markering til første/sidste XML-node

Skift+Home/End

Skift+Home/End

Gå til forrige/næste valideringsfejl

Ctrl+venstre pil/højre pil

Kommando+venstre pil/højre pil

Mærke tekstrammer og tabeller automatisk

Ctrl+Alt+Skift+F7

Kommando+Alternativ+Skift+F7

Andre nyttige tastaturgenveje

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Lukke aktuelle dokument

Ctrl+Skift+W

Kommando+Skift+W

Lukke alle dokumenter

Ctrl+Alt+Skift+W

Kommando+Alternativ+Skift+W

Arkivere alle dokumenter

Ctrl+Alt+Skift+S

Kommando+Alternativ+Skift+S

Udvide alle tekstenheder

Ctrl+Alt+Z

Kommando+Alternativ+Z

Minimere alle tekstenheder

Ctrl+Alt+Skift+Z

Kommando+Alternativ+Skift+Z

Vise/skjule alle værktøjslinjer og paneler

Ctrl+Alt+Tab

Kommando+Tab (konflikter med Mac OS)

Nyt standarddokument

Ctrl+Alt+N

Kommando+Alternativ+N

Vis Lænkepanelet

Ctrl+Skift+D

Kommando+Skift+D

Aktiver det senest anvendte felt i panelet

Ctrl+Alt+` [accent grave]

Command+Alternativ+` [accent grave]

Opdatere fra start til markør

Ctrl+Alt+Skift+6

Kommando+Alternativ+Skift+6

Opdatere status af teksttilpasning

Ctrl+Alt+Skift+8

Kommando+Alternativ+Skift+8

Opdatere fra markør til slutning

Ctrl+Alt+Skift+7

Kommando+Alternativ+Skift+7

Opdatere markering

Ctrl+Alt+Skift+5

Kommando+Alternativ+Skift+5

Opdatere hele tekstenheden

Ctrl+Alt+Skift+4

Kommando+Alternativ+Skift+4

Gennemtvinge gentegning

Skift+F5

Skift+F5

Skifte mellem enheder

Ctrl+Alt+Skift+U

Kommando+Alternativ+Skift+U

Ny tekstmakro

Ctrl+Alt+F8

Kommando+Alternativ+F8

Redigere tekstmakro

Ctrl+Alt+Skift+F8

Kommando+Alternativ+Skift+F8

Indsætte makrotekst

Alt+Skift+F8

Alternativ+Skift+F8

Taster til løsning af konflikter mellem Mac OS 10.3x og 10.4

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Mac OS

Åbne dialogboksen Indstillinger

Kommando+K

Åbne panelet Afsnitstyper

Kommando+F11

Åbne panelet Tegnformater

Kommando+Skift+F11

Åbne panelet Tekstmakroer

Kontrol+Kommando+Skift+F10

Åbne panelet Farveprøver

F5

Vise/skjule værktøjspanelet

Kontrol+Kommando+F12

Minimere programvinduet

Kommando+M

Skjule program

Kommando+H

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online