Medtage metadata i en tekstenhed

Arbejde med metadata

Metadata er et sæt af standardiserede oplysninger om en fil, f.eks. forfatternavn, opløsning, farverum, copyright og nøgleord, som er anvendt i den. Du kan bruge metadata til at strømline din arbejdsgang og organisere filer.

Om XMP-standarden

Metadataoplysninger gemmes ved hjælp af XMP-standarden (Extensible Metadata Platform), som Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign og Adobe Photoshop bygger på. XMP bygger på XML, og i de fleste tilfælde gemmes metadataene i filen. Hvis det ikke er muligt at gemme oplysninger i filen, gemmes metadata i en separat fil, der kaldes en sidecar-fil. XMP gør det nemmere at udveksle metadata mellem Adobe-programmer og i udgivelsesarbejdsforløb. Du kan f.eks. gemme metadata fra én fil som en skabelon og derefter importere metadataene til andre filer.

Metadata, der er gemt i andre formater, f.eks. Exif, IPTC (IIM), GPS og TIFF, synkroniseres og beskrives med XMP, så de lettere kan ses og administreres. Andre programmer og funktioner bruger også XMP til at kommunikere og lagre oplysninger, f.eks. versionskommentarer, som du kan søge i fra Adobe Bridge.

I de fleste tilfælde forbliver metadataene sammen med filen, selv når filformatet ændres, f.eks. fra PSD til JPG. Metadata bevares også, når disse filer placeres i et Adobe-dokument eller -projekt.

Bemærk:

Du kan bruge XMP Software Development Kit til at tilpasse oprettelsen, behandlingen og udvekslingen af metadata. Du kan f.eks. bruge XMP SDK til at føje felter til dialogboksen Filoplysninger. Yderligere oplysninger om XMP og XMP SDK får du ved at besøge Adobes websted.

Arbejd med metadata i Adobe Bridge- og Adobe Creative Suite-komponenter

Mange af de effektive Adobe Bridge-funktioner, der gør det muligt at organisere, søge og holde styr på dine filer og versioner, afhænger af XMP-metadata i dine filer. Med Adobe Bridge kan du arbejde med metadata på to forskellige måder: via panelet Metadata og via dialogboksen Filinfo (InDesign) eller dialogboksen Filindholdsinfo (InCopy).

I nogle tilfælde kan der findes flere visninger for den samme metadataegenskab. En egenskab kan f.eks. hedde Forfatter i én visning og Oprettet af i en anden, men de refererer begge til den samme underliggende egenskab. Selv hvis du tilpasser disse visninger til bestemte arbejdsgange, forbliver de standardiserede gennem XMP.

Tilføje metadata ved hjælp af dialogboksen Filinfo

Dialogboksen Filinfo indeholder oplysninger om kameradata, filegenskaber, redigeringshistorik, copyright og forfatter for det aktuelle dokument. Dialogboksen Filinfo viser også brugerdefinerede paneler med metadata. Du kan tilføje metadata direkte i dialogboksen Filinfo. De oplysninger, du angiver i feltet, tilsidesætter eksisterende metadata og anvender den nye værdi på alle valgte filer.

 1. Vælg Filer > Filinfo (InDesign) eller Filer > Filindholdsinfo (InCopy).
 2. Vælg et af følgende punkter under fanerne øverst i dialogboksen:
  Bemærk:

  Rul gennem fanerne ved hjælp af pil til højre og pil til venstre, eller klik på den nedadgående pil for at vælge en kategori på listen.

  Beskrivelse

  Bruges til at angive oplysninger om filen, f.eks. dokumenttitel, forfatter, beskrivelse og nøgleord, der kan bruges til at søge efter dokumentet. Du kan angive oplysninger om copyright ved at klikke på Copyright i pop op-menuen Copyrightstatus. Angiv derefter copyright-ejeren, copyright-bemærkningen eller URL-adressen til den person eller virksomhed, som er indehaver af den pågældende copyright.

  IPTC

  Omfatter fire områder: IPTC-indhold beskriver billedets visuelle indhold. IPTC-kontaktperson angiver fotografens kontaktoplysninger. IPTC-billede angiver beskrivende oplysninger om billedet. IPTC-status viser oplysninger om arbejdsforløb og copyright.

  Kameradata

  Indeholder to områder: Kameradata 1 viser skrivebeskyttede oplysninger om kameraet og de indstillinger, der er brugt til fotooptagelsen, f.eks. mærke, model, lukkerhastighed og f‑stop. Kameradata 2 viser skrivebeskyttede filoplysninger om fotoet, herunder pixeldimensioner og opløsning.

  Videodata

  Viser oplysninger om videofilen, herunder videobilledets bredde og højde. Derudover kan du angive oplysninger om videofilen, f.eks. navnet på båndet og navnet på scene.

  Lyddata

  Giver mulighed for at indtaste oplysninger om lydfilen, herunder titel, kunstner, bithastighed og indstillinger for gentagelse.

  Mobil SWF

  Angiver oplysninger om mobile mediefiler, f.eks. titel, forfatter, beskrivelse og indholdstype.

  Kategorier

  Her kan du indtaste oplysninger, som er baseret på Associated Press-kategorier.

  Oprindelse

  Gør det muligt at angive relevante filoplysninger til nyhedskanaler, herunder tidspunkt og sted for oprettelse af filen, transmissionsoplysninger, specielle anvisninger og overskriftsoplysninger.

  DICOM

  Viser oplysninger om patient, undersøgelse, serie og udstyr i forbindelse med DICOM-billeder.

  Oversigt

  Viser oplysninger om Adobe Photoshop-oversigtsloggen for billeder, der er gemt med Photoshop. Fanen Oversigt vises kun, hvis Adobe Photoshop er installeret.

  Illustrator

  Gør det muligt at anvende en dokumentprofil til udskrivning, web eller mobiloutput.

  Avanceret

  Viser felter og strukturer til lagring af metadata ved hjælp af navneområder og egenskaber, f.eks. filformat og egenskaber for XMP, Exif og PDF.

  Raw Data

  Viser XMP-tekstinformation om filen.

 3. Skriv de oplysninger, du vil tilføje i de viste felter.
 4. Klik på OK for at anvende ændringerne.

Eksportere metadata som en XMP-fil

Du kan også gemme metadata i en XMP-fil, som du kan dele med andre brugere. Disse XMP-filer kan bruges som skabeloner til udfyldelse af InCopy-dokumenter og andre dokumenter, som oprettes i programmer, der understøtter XMP. De skabeloner, du eksporterer, gemmes på en delt placering, som alle programmer, der understøtter XMP, har adgang til. De vises også i pop-up-menuen i bunden af dialogboksen Filinfo.

 1. Vælg Filer >Filinfo (InDesign) eller Filer > Filindholdsinfo (InCopy).
 2. Vælg Eksporter i pop-up-menuen i bunden af dialogboksen.
 3. Skriv et filnavn, vælg en placering til filen, og klik på Arkiver.
  Bemærk:

  Du kan få vist skabeloner til metadata i Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS) ved at klikke i pop-up-menuen nederst i dialogboksen Filinfo og vælge Vis skabelonmappe.

Importere metadata fra en XMP-fil

Når du importerer metadata i et dokument fra en eksporteret XMP-skabelonfil, kan du angive, om du vil fjerne alle metadata i det aktuelle dokument og tilføje de nye metadata, om du vil bevare alle metadata med undtagelse af matchende metadata, eller om du vil tilføje matchende metadata i de eksisterende metadata.

 1. Vælg Filer >Filinfo (InDesign) eller Filer > Filindholdsinfo (InCopy).
  • Vælg en XMP-fil i pop-up-menuen i bunden af dialogboksen. Vælg derefter en importindstilling, og klik på OK.

  • Vælg Importer i pop-up-menuen i bunden af dialogboksen. Vælg derefter en importindstilling, og klik på OK. Dobbeltklik derefter på den XMP-skabelonfil, der skal importeres.

Redigere metadata i billedfiler

Når du opretter billedtekster til indsatte billeder i InDesign, bruges metadataene fra det indsatte billede. Du kan ganske vist redigere InDesign-dokumenters metadata, men du kan ikke redigere metadataene til indsatte filer i InDesign. Du skal i stedet ændre indsatte billeders metadata i deres oprindelige programmer ved hjælp af Finder eller Stifinder eller i Adobe Bridge eller Adobe Mini Bridge.

 1. Højreklik (Windows), eller hold Control nede (Mac OS), mens du klikker i InDesign, og vælg derefter Rediger original.

  Du kan også vælge Rediger med og derefter vælge et program som f.eks. Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop.

 2. Vælg Filer > Filinfo i originalprogrammet.

 3. Rediger metadataene, og klik derefter på OK.

Du kan også markere et billede i Adobe Bridge og vælge Filer > Filinfo for at redigere billedets metadata. Se Tilføjelse af metadata ved hjælp af dialogboksen Filinfo.

Adobe-logo

Log ind på din konto