Regulering og generel regulering

Om regulering og generel regulering

Regulering er en proces, hvor man tilføjer eller fratrækker afstand mellem specifikke tegnpar. Generel regulering er en proces, hvor man løsner eller strammer en tekstblok.

Bemærk:

Værdierne for knibning og spatiering påvirker japansk tekst, men disse indstillinger bruges normalt til at justere aki mellem latinske tegn.

Reguleringstyper

Du kan regulere tekst automatisk vha. metrisk eller optisk regulering. Metrisk regulering bruger reguleringspar, som findes i de fleste skrifttyper. Reguleringspar indeholder oplysninger om afstanden mellem specifikke bogstavpar. Nogle af disse er LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya og Yo.

InCopy bruger som standard metrisk regulering, så specifikke par automatisk reguleres, når der importeres eller indtastes tekst. Du kan deaktivere metrisk regulering ved at vælge "0".

Optisk regulering justerer afstanden mellem tilstødende tegn ud fra deres form. Nogle skrifttyper indeholder solide specifikationer for reguleringspar. Men når en skrift kun indeholder minimal indbygget regulering eller slet ingen, eller hvis du bruger to forskellige skrifttyper eller -størrelser i et eller flere ord på en linje, kan det være en god ide at anvende optisk regulering.

Optisk knibning justerer afstanden mellem tilstødende tegn ud fra deres form og er optimeret til brug med latinske glyffer. Nogle skrifttyper indeholder solide specifikationer for reguleringspar. Men når en skrift kun indeholder minimal indbygget knibning eller slet ingen, eller hvis du bruger to forskellige skrifttyper eller -grader i et eller flere ord i en linje, kan det være en ide at bruge indstillingen optisk knibning til den latinske tekst i dit dokument.

Before applying the optical kerning option to the “W” and “a” pair (top), and after (bottom)

Du kan også bruge manuel regulering, som er ideel til justering af afstanden mellem to bogstaver. Generel regulering og manuel knibning er kumulative, så du kan først justere individuelle bogstavpar og derefter stramme eller løsne en tekstblok, uden at det påvirker den relative knibning af bogstavparrene.

Ordregulering svarer ikke til indstillingen Ordmellemrum i dialogboksen Justering. Ordregulering ændrer kun reguleringen mellem et bestemt ords første tegn og mellemrummet før dette tegn.

Kerning and tracking

A. Original B. Kerning applied between “W” and “a” C. Tracking applied 

Sådan måles regulering og generel regulering

Du kan anvende regulering, generel regulering eller begge dele i markeret tekst. Generel regulering og regulering måles begge i 1/1000 geviert, som er en måleenhed, der måler i forhold til den aktuelle skriftstørrelse. I en 6-punkts skrifttype er 1 geviert lig med 6 punkter, mens 1 geviert er lig med 10 punkter i en 10-punkts skrifttype. Regulering og generel regulering er strengt proportional med den aktuelle skriftstørrelse.

Generel regulering og manuel knibning er kumulative, så du kan først justere individuelle bogstavpar og derefter stramme eller løsne en tekstblok, uden at det påvirker den relative knibning af bogstavparrene.

Når du klikker for at placere indsætningspunktet mellem to bogstaver, viser InCopy reguleringsværdierne i panelet Tegn og i kontrolpanelet. Metriske og optiske reguleringsværdier (eller definerede reguleringspar) vises i parentes. Hvis du markerer et ord eller sammenhængende tekst, viser InCopy reguleringsværdierne i panelet Tegn og i kontrolpanelet.

Anvende regulering på tekst

Du kan anvende følge to typer automatisk regulering: metrisk eller optisk regulering, eller du kan justere mellemrummet mellem bogstaver manuelt.

Bruge metrisk regulering

 1. Placer indsættelsespunktet mellem de tegn, som du vil regulere parvis, eller marker tekst.
 2. Vælg Metrisk i menuen Regulering  i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.
 3. I panelet Tegn eller i kontrolpanelet skal du vælge Metrisk eller Metrisk - kun latinsk i menuen Regulering  .
Bemærk:

Hvis Metrisk anvendes til skrifttyper (herunder nogle japanske OpenType-skrifttyper), som ikke indeholder oplysninger om parregulering, bliver afstanden for hvert enkelt tegn indstillet til "0", og der sker ikke nogen tegnkomprimering.

Vælg "0" i menuen Regulering  , hvis du ikke vil bruge de indbyggede reguleringsoplysninger for en skrifttype på den markerede tekst.

Bemærk:

Standardindstillingen er Metrisk – kun latinsk. Når Metrisk - kun latinsk anvendes til latinske OpenType-skrifttyper, er regulering den samme, som når Metrisk er valgt. Når Metrisk - kun latinsk anvendes til CJK OpenType-skrifttyper, er det kun latinske tegn der reguleres med reguleringspar, som om Metrisk var valgt. CJK-tegn reguleres ikke, som om "0" var valgt. Vælg derfor "0" for at deaktivere parregulering.

Bemærk:

Hvis du bruger metrisk regulering for skrifttyper i en japansk OpenType-skrifttype, anbefales det, at du vælger OpenType > Brug proportional metrisk i menuen i kontrolpanelet. På den måde kan du undgå at foretage unødvendige manuelle reguleringsjusteringer.

Bruge optisk regulering

 1. Placer tekstindsættelsespunktet mellem de tegn, som du vil regulere parvis, eller marker den tekst, du vil regulere.
 2. Vælg Optisk i menuen Regulering  i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.
Bemærk:

Optisk regulering er udviklet på grundlag af latinske tegnformer. Du kan bruge denne funktion med CJK-skrifttyper, men du bør altid kontrollere resultatet af handlingen.

Justere regulering manuelt

 1. Vælg tekstværktøjet  , og klik for at placere indsætningspunktet mellem to tegn.
  Bemærk:

  Hvis et tekstområde er markeret, kan du ikke regulere teksten manuelt (du kan kun vælge Metrisk, Optisk eller 0). Brug i stedet generel regulering.

  Bemærk:

  Hvis et tekstområde er markeret, kan du ikke regulere teksten manuelt (du kan kun vælge Metrisk, Metrisk - kun latinsk, Optisk eller 0). Brug i stedet generel regulering.

 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv eller vælg en talværdi i menuen Regulering i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.

  • Tryk på Alt+venstre/højre pil (Windows) eller Alternativ+venstre/højre pil (Mac OS) for at mindske eller øge reguleringen mellem to tegn.

Reguleringens omfang svarer til værdien Regulering i dialogboksen Indstillinger for enheder og intervaller. Når du trykker på genvejen og holder Ctrl eller Kommando nede, svarer reguleringen til indstillingen under Regulering ganget med 5.

Ændre standardintervalværdien for regulering

 1. Angiv en ny værdi for indstillingen Regulering i afsnittet Enheder og intervaller i dialogboksen Indstillinger, og klik på OK.

Deaktivere regulering af markeret tekst

 1. Marker tekst.
 2. Skriv eller vælg 0 menuen Regulering i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.

Du kan også nulstille reguleringen og den generelle regulering ved at trykke på Alt+Ctrl+Q (Windows) eller Alternativ+Kommando+Q (Mac OS). Når du gør det, sættes reguleringen til Metrisk, uanset hvilken reguleringsindstilling der tidligere har været anvendt.

Justere generel regulering

 1. Marker en række tegn.
 2. Skriv eller vælg en talværdi for Generel regulering  i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.

Fremhæve tekst, der indeholder brugerdefineret regulering og generel regulering

I nogle tilfælde skal du være opmærksom på tekst, hvor der er anvendt brugerdefineret generel regulering og regulering. Hvis du vælger indstillingen Brugerdefineret generel regulering/regulering, fremhæves tekst med brugerdefineret generel regulering eller regulering med grøn.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekstombrydning (Windows®) eller InCopy > Indstillinger > Tekstombrydning (Mac OS).
 2. Vælg Brugerdefineret generel regulering/regulering, og klik derefter på OK.

Justere reguleringen mellem ord

 1. Vælg tekstværktøjet  , marker et tekstudsnit, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Tilføj et mellemrum mellem markerede ord ved at trykke på Alt+Ctrl+\ (Windows) eller Alternativ+Kommando+\ (Mac OS).

  • Fjern et mellemrum mellem markerede ord ved at trykke på Alt+Ctrl+Backspace (Windows) eller Alternativ+Kommando+Delete (Mac OS).

  • Hvis du vil gange reguleringsjusteringen med 5, skal du holde Shift nede, når du bruger tastaturgenvejen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?