Opsætte en printer

Den endelige udskrivningsproces udføres som regel i Adobe® InDesign®, men du kan bruge Adobe InCopy®til at udskrive udkast til dine tekstenheder i spalte-, tekstenheds- eller layoutvisning.

Udskrive med InCopy

InCopy er normalt forbundet med et InDesign-masterdokument. InDesign-dokumentet er som regel den overordnede kilde for den afsluttende udskrivningsproces, så mange af de funktioner, der er nødvendige for at opnå en høj udskrivningskvalitet, er reserveret til InDesign. Du kan dog udskrive kladder af dine tekstenheder i InCopy i enten spalte-, tekstenheds- eller layoutvisning. Den udskrevne kopi ser ud som dokumentet på skærmen alt afhængig af visnings- og udskrivningsindstillingerne:

  • InCopy udskriver uformateret tekst i en fortløbende spalte (eller spalter) i spalte- eller tekstenhedsvisning. Du får ikke dokumentlayoutet og formateringsfunktionerne at se.

  • I layoutvisning udskriver InCopy dokumentet, som det fremtræder på skærmen med rammer og alle øvrige sideelementer intakt.

    InCopy fungerer med både Adobe PostScript®-printere og andre printere end PostScript samt alle andre slags udskrivningsenheder. Hvis du anvender en PostScript-printer, skal du sikre dig, at du har printerdriveren med den rigtige og korrekt installerede PostScript Printer Description-fil (PPD).

Bemærk:

InCopy understøtter ikke det format, der anvendes af PDF Writer. Hvis du forsøger at udskrive til PDF Writer, vil du opleve forsinkelser eller fejl i udskrivningen.

Om printerdrivere

En printerdriver giver dig direkte adgang til printerens funktioner fra programmerne på din computer. Med den korrekte driver er du sikker på, at du har adgang til alle de funktioner, en bestemt printer understøtter.

Adobe anbefaler, at du bruger de nyeste printerdrivere, som du kan se i tabellen nedenfor. Hvis du støder på problemer med en ældre driver, skal du opgradere til den nyeste driver til dit operativsystem.

Operativsystem

Printerdriver

Windows® XP

Pscript 5 (systemdriver)

Mac OS 10.2 (eller nyere)

Indbygget PS-driver til Mac OS X

Søg i afsnittet om printerdrivere på Adobes Websted for at få yderligere oplysninger om anbefalede og understøttede PostScript-printerdrivere, herunder installationsvejledninger.

Visse udskrivningsfunktioner i InCopy vises både i dialogboksen Udskriv i InCopy og i dialogboksene printerdriver. Du bør normalt kun indstille disse overlappende funktioner i dialogboksen Udskriv i InCopy. InCopy ignorerer indstillingerne angivet i dialogboksen printerdriver, hvis de stemmer overens med indstillingerne i Udskriv i InCopy. Oplysninger i denne sektion kan hjælpe dig med at arbejde med de overlappende indstillinger.

Printerdriverne understøtter muligvis funktioner, der ikke findes i InCopy, f.eks. dupleksudskrivning. Understøttelse af disse funktioner varierer alt efter, hvilken printerdriver du har. Bed om nærmere oplysninger hos din printerleverandør.

Hvis du vil angive indstillingerne for en bestemt printer, giver InCopy dig adgang til printerdriveren via knappen Opsætning i dialogboksen Udskriv i InCopy. I Windows åbner denne knap dialogboksen Egenskaber for den valgte printer. I Mac OS åbner denne knap standarddialogboksen Udskriv.

Valg af en PPD-fil

En PPD-fil (PostScript Printer Description) tilpasser driverens funktionsmåde til netop din PostScript-printer. En PPD-fil indeholder oplysninger om outputenheden, herunder printerindlæste skrifttyper, tilgængelige mediestørrelser og retning, optimerede rasterfrekvenser, opløsning og farveoutputfunktioner. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte PPD, før du udskriver. Når du vælger den PPD, der svarer til din PostScript-printer eller fotosætter, vises de tilgængelige indstillinger for output-enheden i dialogboksen Udskriv. Du kan skifte til en anden en alt efter dine behov. Programmer bruger oplysningerne i PPD-filen til at bestemme, hvilke PostScript-oplysninger der skal sendes til printeren, når et dokument udskrives.

Adobe anbefaler, at du anskaffer den nyeste version af PPD-filen til din outputenhed fra producenten for at få de bedste udskrivningsresultater. Mange serviceudbydere og professionelle trykkerier har PPD'er til de fotosættere, de bruger. Læg PPD'erne på det sted, der er angivet af operativsystemet. Læs dokumentationen til operativsystemet for at få yderligere oplysninger.

  1. I Windows og Mac OS vælger du en PDD-fil på samme måde, som du tilføjer en printer. Fremgangsmåderne til at vælge en PPD-fil er forskellige for hver platform. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til dit operativsystem.

Mere som dette

Adobe-logo

Log ind på din konto