Registrere og vise ændringer

Registrer ændringer

En værdifuld funktion er muligheden for at registrere de ændringer, som hver enkelt bidragyder har foretaget af en tekstenhed i skrive- og redigeringsprocessen. Når nogen tilføjer, sletter eller flytter tekst i en eksisterende tekstenhed, markeres ændringen i Teksteditor i InDesign eller i spaltevisning og tekstenhedsvisning i InCopy. Du kan derefter acceptere eller afvise ændringerne.

Benyt panelet Registrer ændringer i InDesign eller værktøjslinjen Registrer ændringer i InCopy til at slå Registrer ændringer til eller fra og til at vise, skjule, acceptere eller afvise de ændringer, som bidragyderne har foretaget.

Change tracking shown in Story Editor (InDesign)

A. Change bars B. Added text C. Deleted text D. Moved text (from) E. Moved text (to) 

Slå Registrer ændringer til

 1. Vælg Vindue > Redaktionel > Registrer ændringer for at åbne panelet Registrer ændringer (InDesign), eller vælg Vindue > Registrer ændringer for at åbne værktøjslinjen Registrer ændringer (InCopy).

 2. Placer indsættelsespunktet i teksten, og benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du kun vil aktivere registrering af ændringer i den aktuelle tekstenhed, skal du klikke på ikonet Aktiver registrering af ændringer i aktuel tekstblok .

  • (InDesign) Hvis du vil aktivere registrering i alle tekstenheder, skal du vælge Aktiver registrering i alle tekstenheder i panelmenuen Registrer ændringer.

  • (InCopy) Hvis du vil aktivere registrering i alle åbne tekstenheder i et dokument med flere tekstenheder, skal du vælge Ændringer > Aktiver registrering i alle tekstenheder.

 3. Tilføj, slet eller flyt tekst i tekstenheden efter behov.

Bemærk:

Når Registrer ændringer er slået til, vises der et ikon for registrering af ændringer  til højre for Tekstenhedsbjælken i Spaltevisning og Tekstenhedsvisning.

Sådan vises registrering af ændringer

Når Registrer ændringer er slået til, markeres hver enkelt ændring som standard således i Teksteditor (InDesign) eller i spaltevisning og tekstenhedsvisning (InCopy):

Bemærk:

Sektionen Registrer ændringer i dialogboksen Indstillinger giver mulighed for at vælge en farve, så du kan identificere dine ændringer. Du kan også vælge, hvilke ændringer du ønsker at registrere (tilføje, slette, eller flytte tekst), samt udseendet af registreringen.

Tilføjet tekst

Fremhævet.

Slettet tekst

Fremhævet og markeret med gennemstregning.

Flyttet (klippet og indsat) tekst

Fremhævet og markeret med gennemstregning på dens oprindelige placering; fremhævet og indrammet på den nye placering.

Bemærk:

Hvis du klipper tekst fra et dokument og indsætter den i et andet, vises den som slettet tekst i dokumentet med den oprindelige placering og som tilføjet tekst i dens nye placering.

Kopieret tekst

Fremhævet i ny placering. Den oprindelige tekst er uændret.

Ændringsbjælker

En ændringsbjælke er en lodret linje, der vises til venstre for en tekstlinje, som er blevet ændret. Du kan vælge, om ændringsbjælkerne skal vises eller skjules, mens du arbejder. Du kan også angive, hvilken farve der skal benyttes til at vise ændringsbjælker.

Vise eller skjule ændringer

Når ændringer skjules, vises teksten sådan, som den ville se ud med funktionen Registrering af ændringer slået fra. Det vil sige, at tilføjet tekst er synlig, at slettet tekst er usynlig, og at flyttet eller indsat tekst vises, hvor den er blevet indsat.

(InDesign) Når registrering af ændringer er slået til, registreres redigering, uanset om du arbejder i Teksteditor eller dokumentlayout. Du kan kun se ændringer i Teksteditor, ikke i layoutet.

(InCopy) Når registrering af ændringer er slået til, registreres redigering, uanset om du arbejder i spalte-, tekstenheds- eller layoutvisning. Du kan kun se ændringer i spaltevisning og tekstenhedsvisning, men ikke i layoutvisning.

 1. I panelet Registrer ændringer (InDesign) eller på værktøjslinjen Registrer ændringer (InCopy) skal du klikke på knappen Vis/Skjul Ændringer .

Slå Registrer ændringer fra

 1. Placer indsættelsespunktet i teksten, og benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du kun vil deaktivere registrering i den aktuelle tekstenhed, skal du klikke på ikonet Deaktiver registrering af ændringer i aktuel tekstblok .

  • (InDesign) Hvis du vil deaktivere registrering i alle tekstenheder, skal du vælge Deaktiver registrering i alle tekstenheder i panelmenuen Registrer ændringer.

  • (InCopy) Hvis du vil deaktivere registrering i alle åbne tekstenheder i et dokument med flere tekstenheder, skal du vælge Ændringer > Deaktiver registrering i alle tekstenheder.

Bemærk:

Hvis du deaktiverer registrering, vil der ikke blive registreret flere ændringer. Tidligere registrerede ændringer berøres ikke.

Visning af ændringsoplysninger i panelet Registrer ændringer

 1. Vælg Vindue > Registrer ændringer.

 2. Klik med indsættelsespunktet på en ændring. Panelet Registrer ændringer viser dato, tidspunkt og andre ændringsoplysninger.

Accept og afvisning af ændringer

Når der er blevet foretaget ændringer til en tekstenhed af enten dig eller andre, giver funktionen Registrering af ændringer dig mulighed for at se alle ændringer og beslutte, om de skal indarbejdes i tekstenheden. Du kan acceptere eller afvise enkeltændringer, dele af en registreret ændring eller alle ændringer på en gang.

Når du accepterer en ændring, bliver den en normal del af teksten og fremhæves ikke længere som en ændring. Når du afviser en ændring, vender teksten tilbage til det, den var, før ændringen blev foretaget.

 1. Anbring indsættelsespunktet i begyndelsen af tekstenheden i Teksteditor (InDesign) eller spaltevisning eller tekstenhedsvisning (InCopy).

 2. I panelet Registrer ændringer (InDesign) eller på værktøjslinjen Registrer ændringer (InCopy) skal du klikke på knappen Næste ændring .

 3. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  • For at acceptere den fremhævede ændring og indarbejde den i teksten, skal du klikke på knappen Accepter erstatning .
  • For at afvise ændringen og vende tilbage til den oprindelige tekst, skal du klikke på knappen Afvis ændring 
  Bemærk:

  Hvis du vil acceptere eller afvise den fremhævede ændring og gå til den næste ændring, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), mens du klikker på knappen Accepter ændring eller Afvis ændring.

  • Hvis du vil gå tilbage til den forrige ændring eller springe en ændring over og gå til den næste, skal du klikke på knappen Forrige ændring  eller knappen Næste ændring .

  • Hvis du vil acceptere eller afvise alle ændringer uden at vise dem, skal du klikke på knappen Accepter alle ændringer i tekstenheden  eller knappen Afvis alle ændringer i tekstenheden .

  • Vælg den ønskede indstilling i panelmenuen Registrer ændringer (InDesign) eller menuen Ændringer (InCopy) for at acceptere eller afvise alle ændringerne i tekstenheden eller dokumentet eller acceptere eller afvise alle ændringerne fra en bestemt bidragyder.

Bemærk:

Hvis du skifter mening med hensyn til at acceptere eller afvise en ændring, kan du fortryde ændringen ved at vælge Rediger > Fortryd eller trykke Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS).

Hvis du vælger Accepter alle ændringer eller Afvis alle ændringer, gælder kommandoen også for skjult betinget tekst.

Angivelse af indstillinger for Registrer ændringer

Indstillinger giver dig mulighed for at styre mange registreringsindstillinger. Du kan vælge en farve til at identificere dine ændringer og vælge, hvilke ændringer du ønsker at registrere: tilføje, slette, eller flytte tekst. Du kan også indstille udseendet af hver enkelt type registreret ændring, og du kan få ændringerne identificeret med farvede ændringsbjælker i margenerne.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Registrer ændringer (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Registrer ændringer (Mac OS).

 2. Vælg hver enkelt type ændring, du ønsker at registrere.

 3. For hver enkelt type ændring skal du angive tekstfarve, baggrund, farve og markeringsmetode.

 4. Vælg Undgå dublerede brugerfarver for at sikre, at alle brugere tildeles deres egne farver.

 5. Vælg indstillingen Ændringsbjælker for at få vist ændringsbjælker. Vælg en farve fra menuen Erstatningsbjælkefarve, og angiv, om du ønsker ændringsbjælkerne vist i venstre eller højre margen.

 6. Vælg Medtag slettet tekst ved stavekontrol, hvis du ønsker at stavekontrollere den tekst, der er markeret til sletning.

 7. Klik på OK.

Ændre brugernavn og -farve

 1. Luk alle åbne tekstenheder.
 2. Vælg Filer > Bruger.
 3. Angiv det brugernavn og den brugerfarve, der skal benyttes til registrering af ændringer og noter, og klik derefter på OK.

Mere som dette

Adobe-logo

Log ind på din konto