Bruge redigeringsnoter

Om redigeringsnoter

Redigeringsnoter er korte kommentarer eller anmærkninger til dig selv eller andre bidragydere. I spaltevisning og tekstenhedsvisning vises alle noter indlejret (i tekst), og indholdet af noten vises mellem notebogstøtter . I layoutvisning angives den enkelte note med et noteanker . Indholdet af noten vises i notepanelet og kan være farvekodet for hver enkelt bruger.

Notebogstøtter vist i spaltevisning (venstre) og Noteanker vist i layoutvisning (højre)

Oversigt over notepanelet

Notepanelet indeholder navnet på notens forfatter, dato og tidspunkt for seneste ændring, tekstenhedens navn, sidetallet, notetallet ud af det samlede antal noter, antallet af tegn og ord samt indholdet af noten.

Notepanel

A. Brugerfarve B. Vis/Skjul noter C. Gå til notens ankerpunkt D. Gå til forrige note E. Gå til næste note F. Ny note G. Slet note 

Bemærk:

Uanset hvilken visning du benytter, vises indholdet af notepanelet på samme måde.

Åbn notepanelet

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vindue > Noter.

  • Vælg noter > Ny note i Layoutvisning.

Bruge Notetilstand

Afhængigt af, hvor indsættelsespunktet er anbragt, eller hvilken tekst der er valgt, er Notetilstand en bekvem måde at tilføje, opdele eller slette noter på.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Indsæt indsættelsespunktet i tekst for at oprette en ny note.

  • Vælg tekst for at konvertere tekst til en note.

  • Indsæt indsættelsespunktet inde i en note for at opdele den.

  • Vælg notebogstøtter (i spaltevisning eller tekstenhedsvisning) for at konvertere noten til tekst.

  • Indsæt indsættelsespunktet i begyndelsen eller slutningen af en note for at flytte indsættelsespunktet ud af noten.

 2. Vælg Noter > Notetilstand.

Tilføje en note

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik med tekstværktøjet  på det sted, hvor du ønsker at indsætte noten, og vælg Noter > Ny note.

  • Klik med noteværktøjet  på det sted, hvor du vil indsætte noten.

  Hvis notepanelet ikke allerede er åbnet, åbnes det, når der tilføjes en note i layoutvisning.

 2. Indtast din note mellem notebogstøtter i spaltevisning eller tekstenhedsvisning. Indtast din note i notepanelet i Layoutvisning.

Du kan tilføje så mange noter, du ønsker, i en vilkårlig placering. Du kan dog ikke oprette en note inden i en anden note.

Du kan også tilføje en note ved hjælp af Notetilstand.

Konvertere tekst til en note

 1. Marker de elementer, du vil flytte til en ny note.
 2. Vælg Noter > Konverter til note.

Der oprettes en ny note. Den valgte tekst fjernes fra tekstenhedens brødtekst og indsættes i den nye note. Noteankeret eller bogstøtten placeres der, hvor du klippede den valgte tekst.

Hvis du tilføjer noter til en lænket InCopy-tekstenhed, vises de også i tekstenheden i InCopy, og de kan redigeres i InDesign.

Du kan også konvertere tekst til en note ved hjælp af Notetilstand.

Bemærk:

Du kan tildele tastaturgenveje til at konvertere et ord, en linje, et afsnit eller en tekstenhed til en note. Vælg Rediger > Tastaturgenveje, og vælg derefter menuen Noter fra menuen Produktområde. Tilføj en genvej til kommandoen, og klik derefter på OK.

Konvertere noter til tekst

 1. Åbn notepanelet.
 2. Vælg den tekst i notepanelet, du ønsker at tilføje til dokumentets tekst. Eller vælg teksten i den indlejrede note i spaltevisning.
 3. Vælg Noter > Konverter til tekst.

Du kan også konvertere noter til tekst Ved hjælp af Notetilstand.

Bemærk:

Hvis du kun vælger en del af noteindholdet, når du konverterer indholdet til tekst, opdeles den oprindelige note i to særskilte noter, og den del af noteindholdet, der konverteres til tekst vises mellem de to nye noter.

Når du navigerer gennem noter, flyttes det aktive tekstindsættelsespunkt fra det aktuelle noteanker til næste eller forrige notes anker. Når du navigerer mellem noter Layoutvisning, skal du klikke på knappen Gå til notens ankerpunkt  for at få vist det noteanker, der hører til noten, der er vist i notepanelet.

 1. Klik et sted i indholdet af en tekstenhed.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Noter > Forrige note eller Noter > Næste note.

  • Vælg Forrige note eller Næste note i menuen Notepanel.

  • Klik på knappen Gå til forrige note  eller knappen Gå til næste note  i panelet Noter.

Bemærk:

I Spaltevisning og Tekstenhedsvisning kan du benytte kommandoen Find/Erstat til at finde en note. Notesektionen i dialogboksen Indstillinger indeholder en indstilling til at medtage noter i søgninger med Find/Erstat.

Opdele en note

 1. I notepanelet eller i selve noten skal du indsætte indsættelsespunktet der, hvor du ønsker at opdele noten.

  Du kan ikke opdele en note, hvis indsættelsespunktet er i begyndelsen eller slutningen af note, eller hvis noten er tom.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Noter > Opdel note.

  • Vælg Opdel note i menuen i panelet Noter. Det aktive indsættelsespunkt placeres mellem de to opdelte noter.

Du kan også opdele en note ved hjælp af Notetilstand.

Udvide eller minimere noter

Når en note er udvidet, vises dens indhold mellem bogstøtter. Når du indtaster indholdet af noten, flyttes bogstøtterne fra hinanden for at give plads til teksten. Du kan minimere bogstøtterne for at skjule indholdet af en note.

 1. Vælg tekstværktøjet  , og klik derefter på bogstøtten begynd note  eller bogstøtte afslut note  .
 2. Hvis indsættelsespunktet er i en noteholder, skal du vælge Noter > Minimer note.

For at udvide eller minimere alle noter i den aktive tekstenhed skal du vælge Noter > Udvid/Minimer noter i tekstenhed.

Vælge og åbne en note i Layoutvisning

Et noteanker  markerer placeringen af en note i Layoutvisning. Notepanelet viser indholdet af noten sammen med bestemte oplysninger om noten.

 1. Vælg tekstværktøjet  eller noteværktøjet  .
 2. Flyt markøren hen over noteankeret , indtil markøren vises som en pegende hånd.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på noteankeret.

  • Vælg Noter > Forrige note eller Noter > Næste note.

Redigere en note

 • Vælg tekstværktøjet  i Spaltevisning eller Tekstenhedsvisning, og klik derefter mellem bogstøtterne for den note, du ønsker at redigere, og foretag dine ændringer.
 • Vælg tekstværktøjet  i Layoutvisning, klik på noteankeret for at åbne noten i notepanelet, og foretag dine ændringer.

Stavekontrollere eller finde/erstatte tekst i noter

 1. Vælg fanen til Spalte- eller Tekstenhedsvisning.
 2. Udvid de noter, du vil stavekontrollere eller søge i. Vælg Noter > Udvid/Minimer noter i tekstenhed for at udvide alle noter.
 3. Vælg Rediger > Stavekontrol > Stavekontrol eller Rediger > Find/Erstat.
Bemærk:

Hvis du vælger Erstat alle, når du stavekontrollerer eller finder tekst, ignoreres tekst i minimerede noter i Spaltevisning eller Tekstenhedsvisning, men alle forekomster af teksten erstattes i Layoutvisning.

Flytte eller dublere noter

Du kan flytte eller dublere noter.

Flytte eller dublere noter i Spalte- og Tekstenhedsvisning

 1. Skift+Alt‑klik (Windows) eller Skift+Alternativ-klik (Mac OS) på bogstøtten begynd-note eller afslut-note for at vælge noten.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk den valgte note for at flytte den.

  • Shift-træk den valgte note for at dublere den.

Dublere et noteanker i Layoutvisning

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk med tekstværktøjet  hen over noteankeret for at fremhæve det, og vælg derefter Rediger > Kopier. Sæt det ind på en anden placering.

  • Hold Shift nede, og træk ved hjælp af noteværktøjet eller tekstværktøjet ankeret til det sted, hvor du ønsker at indsætte det i teksten.

Slette noter

 • For at slette en enkelt note, skal du Skift+Alt‑klikke (Windows) eller Skift+Alternativ-klikke (Mac OS) på bogstøtten begynd-note eller afslut-note for at vælge note og derefter vælge Noter > Slet note.
 • For at slette alle noter i den aktive tekstenhed, skal du vælge Noter > Fjern noter fra tekstenhed.
 • For at slette alle noter i dokumentet, skal du vælge noter > Fjern alle noter.

Udskrive og eksportere noter

Når du udskriver et InCopy-dokument, kan du samtidig udskrive alle noter, der er medtaget i dokumentet. Du kan også eksportere noter fra InCopy som PDF-anmærkninger. Noter i tabeller eksporteres dog ikke som PDF-anmærkninger.

Angive indstillinger for noter

Indstillinger giver dig mulighed for at indstille farven for noteankre, bogstøtter og baggrunde, når de er indlejrede i Spaltevisning og Tekstenhedsvisning. Du kan også vælge at vise noteoplysninger som et værktøjstip samt at vælge, om noteindholdet skal medtages i funktionerne Find/Erstat og stavekontrol i spaltevisning og tekstenhedsvisning.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Noter (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Noter (Mac OS).
 2. Vælg en farve for noteankre og notebogstøtter fra menuen Notefarve. Vælg [Brugerfarve] for at benytte den farve, der er angivet i brugerdialogboksen. Dette er især nyttigt, hvis mere end en person arbejder på filen.
 3. Vælg Vis noteværktøjstips for at vise noteoplysninger og dele af eller hele noteindholdet som et værktøjstip, når musemarkøren hviler over et noteanker i Layoutvisning eller en notebogstøtte i Spaltevisning eller Tekstenhedsvisning.
 4. Angiv, om du ønsker at medtage indlejret noteindhold, når du benytter Find/Erstat og stavekontrol (kun i Spaltevisning og Tekstenhedsvisning).
  Bemærk:

  I Layoutvisning kan du ikke benytte kommandoerne Find/Erstat og stavekontrol til at finde indholdet af noter, uanset indstillingerne i dialogboksen Indstillinger. Erstat alle redigerer dog indholdet i noter.

 5. Vælg enten [Ingen] eller [Notefarve] (farven, du valgte i trin 2) for at benytte den som baggrundsfarve for den indlejrede note.
 6. Klik på OK.

Hvis du vil vise eller skjule noter, skal du vælge Vis > Vis noter eller Skjul noter.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online