Oversigt over funktioner | InCopy CC | 2015-versioner

2015-versioner af InCopy CC

Bemærk:

2017-udgivelsen af InCopy CC er nu tilgængelig! Se oversigten over nye funktioner.

Renere og større brugergrænseflade

Brugerne klager ofte over at have overanstrengt øjnene efter længere tids brug af InCopy, hovedsageligt på grund af de små elementer i brugergrænsefladen i InCopy. Med denne udgivelse er følgende områder blevet forbedret:

  • Panelerne er blevet ændret i InCopy ved at øge:
    • Størrelsen på forskellige kontrolelementer i paneler.
    • Skrifttypestørrelsen.
    • Den gensidige afstand mellem kontrolelementer (både lodret og vandret).
  • Dialogboksene er blevet ændret ved at øge højden på kontrolelementer i brugergrænsefladen.
Paneler og dialogbokse ser større, renere og mindre rodede ud.

Sortere farveprøver

Der er nye indstillinger til sortering af farveprøver i panelet Farveprøver. Du kan sortere farveprøver efter det følgende:
  • Navn
  • Farveværdier
Få flere oplysninger i Sortere farveprøver.

Tilsidesæt format – fremhævning

Brug Tilsidesæt format – fremhævning til at identificere alle de afsnits- og/eller tegntypetilsidesættelser, der er anvendt i dokumentet. Du kan aktivere widgetten Tilsidesæt format – fremhævning i panelet Afsnitstyper eller Tegntyper.

Få flere oplysninger i Fremhæv tegntype- og afsnitstypetilsidesættelser.

Arbejd nemmere med glyffer

Med de seneste forbedringer af OpenType kan du anvende alternative glyffer til et specifikt tegn og konvertere tekst til ægte fraktioner direkte fra en kontekstbaseret menu.

Anvend glyffer ved hjælp af en kontekstbaseret menu

Du kan desuden søge efter en glyf i panelet Glyffer efter navn, Unicode- eller GID-værdi eller efter et specifikt tegn.

Glyfpanelet

Få flere oplysninger i artiklen om Glyffer og specialtegn.

Adobe-logo

Log ind på din konto