Oversigt over nye funktioner

2017-version af InCopy

2017-versionen af InCopy CC (november 2016) opfylder designeres vigtigste behov og klarer dagligdags arbejdsforløb uden problemer takket være hurtigere appydelse, uovertruffen stabilitet og tidsbesparende funktioner.

Du kan finde en oversigt over nye funktioner, som er introduceret i tidligere versioner af InCopy CC, under Oversigt over nye funktioner | InCopy CC 2015-versioner.

Fodnoter, der strækker sig over kolonner

Når du arbejder med en tekstramme med flere kolonner, har du nu mulighed for at indsætte en fodnote, der strækker sig over flere kolonner. Vælg indstillingen Stræk fodnoter på tværs af kolonner under Indstillinger for fodnoter i dokument for at aktivere denne funktion. Baseret på markeringen gør denne indstilling, at alle fodnoter i dokumentet enten strækker sig på tværs af kolonnerne eller vender tilbage til den oprindelige funktionsmåde.

Indstillingen til at strække fodnoter på tværs af kolonner er aktiveret som standard i et nyt dokument, der oprettes i InCopy CC 2017. Indstillingen er dog som standard deaktiveret i et eksisterende dokument, der er oprettet i en tidligere version.

Du kan finde flere oplysninger i Fodnoter.

OpenType-forbedringer

Med denne version af InCopy er OpenType-egenskaber nu mere synlige. Når du vælger tekst eller en tekstramme, kan du klikke på et mærke, der viser kontekstbaserede OpenType-egenskaber for den markerede tekst. Derudover kan du nu se et eksempel på, hvordan en bestemt OpenType-egenskab ser ud. Hvis blandede skrifttyper findes i markeringen, vises der OpenType-egenskaber for alle skrifttyperne.

Kontekstbaseret menu til tekstrammemarkering

Anvend OpenType-egenskaber på mere end ét tegn. Når du markerer en ny tekstramme eller tekst i en tekstramme, identificerer InCopy nu de gældende OpenType-egenskaber for den markerede tekst og giver mulighed for at anvende dem.

Du kan finde flere oplysninger i Brug af skrifttyper.

Kontekstbaseret understøttelse af ordenstal og ligaturer

Understøttelse af kontekstbaseret menu, der tidligere var tilgængelig til alternativer og brøker, er nu udvidet til ordenstal og ligaturer (diskrete/standard). Så når du nu vælger 1st, 2nd, 3rd osv., foreslår InCopy automatisk, at ordenstalegenskaben skal anvendes. Ordenstal er fra nu af begrænset til engelske ordenstal.

Hvis du vælger 'st' fra ordet Start, og der findes en diskret ligatur for tegnene, foreslår InCopy desuden, at du anvender den pågældende egenskab. Det samme gælder for standardligaturer.

Du kan finde flere oplysninger under Brug af skrifttyper og Formatering af tegn.

Stilistiske sæt

OpenType-skrifttyper har normalt indbyggede stilistiske sæt. InCopy viser disse stilistiske sæt som sæt 1, sæt 2 osv. Det er svært at udlede af navnet, hvilken type stilistisk sæt det kan være. Med denne funktion anvendes navnet på det stilistiske sæt, som udbydes af Font Developer, og det vises på forskellige steder i InCopy, hvor der henvises til det.

Du kan finde flere oplysninger i Brug af skrifttyper.

Ydeevnen i panelet Hyperlinks

I tidligere versioner af InCopy plejede dokumentet at blive indlæst langsomt, hvis dokumentet indeholdt mange hyperlinks tilknyttet panelet Hyperlinks. Med denne version indlæses panelet Hyperlinks meget hurtigere og giver markant bedre ydeevne i forhold til tidligere versioner.

Adobe-logo

Log ind på din konto