Sikkerhedsopdatering | Photoshop CS5.1, CS5

Oversigt

Adobe udgav en sikkerhedsopdatering til Adobe Photoshop CS5 og Adobe Photoshop CS5.1 til Windows og Mac OS. I denne opdatering rettes svagheder, der kunne give en angriber, som udnytter disse svagheder, mulighed for at overtage kontrollen på det berørte system.

 • Svagheds-id: APSB12-11
 • Prioritet: 3
 • CVE-nummer: CVE-2012-2027, CVE-2012-2028, CVE-2012-2052 
 • Platform: Windows og Mac OS

Berørte Photoshop-versioner

Photoshop CS5 og CS5.1 til Windows og Mac OS

Detaljer

I denne opdatering rettes svagheder, der kunne give en angriber mulighed for at overtage kontrollen på det berørte system. For at en angriber skal kunne udnytte disse svagheder skal en bruger åbne en skadelig TIF- eller DAE-fil i Photoshop CS5.1, Photoshop CS5 eller tidligere. Adobe har ikke kendskab til angreb mod Adobe Photoshop, hvor disse svagheder udnyttes.

 • Denne opdatering løser et TIFF-sikkerhedsproblem med "use-after-free", der kan medføre kodekørsel (CVE-2012-2027, Bugtraq ID 52634, der refererer til www.securityfocus.com/bid/52634/).
 • Denne opdatering løser en svaghed med bufferoverløb, der kan medføre kodekørsel (CVE-2012-2028).
 • Denne opdatering løser et sikkerhedsproblem med et stack-baseret bufferoverløb i Collada .DAE-filformatet, der kan medføre kodekørsel (CVE-2012-2052, Bugtraq ID 53464, der refererer til: http://www.securityfocus.com/bid/53464/).
 • Denne opdatering gælder for alle sprog bortset fra mellemøstlige sprog, nordafrikansk fransk og græsk. 


 • 12.0.5- og 12.1.1-opdateringen løser kun dette sikkerhedsproblem. Problemet eksisterer ikke i Photoshop CS6.

Overførsler

Hvis du har Photoshop CS5, skal du kun hente og installere 12.0.5-opdateringen. Hvis du har Photoshop CS5.1, skal du kun hente og installere 12.1.1-opdateringen.

Systemkrav

 • En af de følgende sprogversioner af Photoshop CS5 eller CS5.1: engelsk, fransk, spansk, portugisisk, tysk, italiensk, hollandsk, svensk, dansk, finsk, norsk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, koreansk, japansk, tjekkisk, polsk, russisk, tyrkisk, ungarsk, ukrainsk eller rumænsk. 

 • Mac OS X 10.5.7, v10.6
 • Microsoft Windows XP med Service Pack 3 eller Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 2, Windows 7 (certificeret til 32-bit-udgaver af Windows XP og 32-bit- og 64-bit-udgaver af Windows Vista eller Windows 7)

Installationsvejledning

Bemærk:

Hvis du installerer opdateringen på Windows, skal du udpakke den hentede fil med et hjælpeprogram som f.eks. WinZip eller PKZIP.

 1. Deaktiver alle antivirusprogrammer.
 2. Kontroller, at den mappe på din harddisk, der indeholder Photoshop, hedder "Adobe Photoshop CS5". 

 3. Dobbeltklik på programmet "AdobePatchInstaller". Hvis opdateringsprogrammet meddeler, at det ikke kan finde det program, der skal opdateres, skal du afinstallere Photoshop CS5 eller CS5.1. Geninstaller derefter programmet (med brug af standardmappenavnet "Adobe Photoshop CS5"). For at fjerne Photoshop i Windows skal du gå til mappen Programmer/Tilbehør/Adobe Installers og køre Tilføj eller fjern Adobe Photoshop CS5. Når afinstallationen er færdig, skal du geninstallere Photoshop og derefter køre opdateringsprogrammet. 

 4. Følg vejledningen på skærmen.

Yderligere noter

Dette opdateringsprogram opdaterer kun den endelige version af Adobe Photoshop CS5 eller CS5.1 og ikke eventuelle prerelease-versioner (beta). Start Photoshop for at kontrollere, at opdateringsprogrammet har kørt korrekt. Kontrollér, at versionsnummeret på startskærmen er 12.0.5 og ikke 12.0.0 for Photoshop CS5, eller at det er 12.1.1 og ikke 12.1.0 for Photoshop CS5.1. Hvis det rigtige versionsnummer ikke vises, har du muligvis ikke en detailversion af Photoshop CS5. Kontakt din lokale Adobe-forhandler, eller besøg Adobes websted for at købe programmet.

Licensaftale

Licensaftale Når du bruger software fra Adobe Systems Incorporated eller et af dets datterselskaber ("Adobe"), accepterer du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge softwaren. Betingelserne i en slutbrugerlicensaftale, der følger med en bestemt softwarefil ved installation eller overførsel af softwaren, erstatter de betingelser, der er anført nedenfor. Eksport eller reeksport af Adobe-softwareprodukter styres af United States Export Administration Regulations, og sådan software må ikke eksporteres eller reeksporteres til Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller andre lande, som USA har pålagt en vareembargo. Desuden må Adobe-software ikke distribueres til personer, der er opført på Table of Denial Orders; Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Når du henter eller bruger et Adobe-softwareprodukt, bekræfter du, at du ikke er født eller bosiddende i Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller noget andet land, som USA har pålagt vareembargo, og at du ikke står opført på Table of Denial Orders; Entity List eller List of Specially Designated Nationals. Hvis softwaren er udviklet til brug sammen med et applikationssoftwareprodukt ("Værtsapplikation"), som er udgivet af Adobe; tildeler Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til udelukkende at bruge sådan software sammen med værtsapplikationen, forudsat at du har en gyldig licens til værtsapplikationen fra Adobe. Med undtagelse af, hvad der er anført nedenfor, gives licens til sådan software til dig med forbehold for de vilkår og betingelser, der findes i slutbrugerlicensaftalen fra Adobe, som styrer din brug af værtsapplikationen. ANSVARSFRASKRIVELSE: DE ACCEPTERER, AT ADOBE IKKE HAR GIVET NOGEN UDTRYKKELIG GARANTI TIL DEM ANGÅENDE SOFTWAREN, OG AT SOFTWAREN LEVERES TIL DEM "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNING TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, SALGBAR KVALITET ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, og ovenstående begrænsninger gælder derfor muligvis ikke for Dem. BEGRÆNSET ERSTATNINGSANSVAR: ADOBE PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM FOR NOGEN FORM FOR TAB AF BRUG, FORRETNINGSFORSTYRRELSE ELLER NOGEN DIREKTE SKADE, INDIREKTE SKADE, SÆRLIG SKADE, HÆNDELIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART (INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE), UANSET FORM, HVERKEN SOM FØLGE AF KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FORSØMMELIGHED), OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HELLER IKKE SELVOM ADOBE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Nogle stater eller retskredse tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående begrænsning muligvis ikke gælder for dig.

Adobe-logo

Log ind på din konto