Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdateringer til Adobe Photoshop | APSB21-109

Bulletin-ID

Udgivelsesdato

Prioritet

APSB21-109

26. oktober 2021      

3

Resumé

Adobe har frigivet opdateringer til Photoshop til Windows og macOS. Disse opdateringer løser et kritisk og moderat sikkerhedsproblem.Udnyttelse af dette sikkerhedsproblem kan medføre vilkårlig kodekørsel og eskalering af rettigheder for den aktuelle bruger.

Berørte versioner

Produkt

Berørte versioner

Platform

Photoshop 2021

22.5.1  og tidligere versioner 

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgrader og anbefaler, at brugere opdaterer deres installation til den nyeste version via Creative Cloud-computerprogrammets opdateringsmekanisme.Yderligere oplysninger finder du på denne hjælp-side.

Produkt

Opdaterede versioner

Platform

Prioritet

Photoshop 2021

22.5.2

Windows og macOS

3

Photoshop 2022

23.0

Windows og macOS

3

Bemærk:

For administrerede miljøer kan IT-administratorerne anvende Admin Console til at udrulle Creative Cloud-applikationer til slutbrugerne. Se denne hjælp-side for at få yderligere oplysninger.

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori

Virkning af sikkerhedsproblem

Alvorlighed

CVSS-basisscore 

CVE-nummer

Out-of-bounds-læsning (CWE-125

Eskalering af rettigheder 

Moderat

3.3

  CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N 

CVE-2021-42734

Adgang til hukommelsesplacering efter afslutning af buffer (CWE-788

Vilkårlig kodekørsel 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42735

Bufferoverløb (CWE-120

Vilkårlig kodekørsel 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42736   

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke følgende researcher for at rapportere dette sikkerhedsproblem og for at samarbejde med Adobe for at beskytte vores:

  • (yjdfy) CQY fra Topsec Alpha Team CVE-2021-42735

  • (cff_123) CFF fra Topsec Alpha Team- CVE-2021-42736

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-42734)


Du kan få yderligere oplysninger på https://helpx.adobe.com/dk/security.html eller ved at skrive til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logo

Log ind på din konto