Bemærk:

I Photoshop CS6 var de MATLAB-relaterede funktioner en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i det tidligere Photoshop Extended-tilbud er nu en del af Photoshop CC. Photoshop CC har ikke et separat Extended-tilbud.

Om Photoshop og MATLAB

MATLAB er et computersprog på højt teknisk niveau samt et interaktivt miljø til udvikling af algoritmer, datavisualisering, dataanalyse og numerisk beregning. Med Photoshop kan du få vist resultater af MATLAB-billedbehandling i Photoshop og kombinere MATLAB-kommandoer med billedredigeringsfunktioner i Photoshop.

Når du har oprettet forbindelse til Photoshop fra MATLAB, kan du udføre handlinger i Photoshop ved at indtaste kommandoer ved MATLAB-kommandoprompten. Du kan køre MATLAB-algoritmer og få vist resultaterne i dit billede i Photoshop.

Bemærk:

Til kommunikation mellem Photoshop og MATLAB anvendes Photoshop JavaScript-grænsefladen og MATLAB-biblioteksgrænsefladen.

Konfigurere MATLAB og Photoshop

Installer Photoshop og MATLAB på computeren. Når du har installeret Photoshop og MATLAB, skal du kontrollere MATLAB-integrationen.

Installer det passende kompileringsprogram til 64-bit systemer

Der skal være et C-kompileringsprogram installeret for at køre Photoshop-brugerfladen på et 64-bit system:

 • Installer Microsoft Developer Studio i Windows.

 • Installer XCode i Mac OS.

Du kan få flere oplysninger i Vigtigt-filen til MATLAB Photoshop i programmappen til Photoshop.

Bemærk:

I Windows skal du bruge 64-bit udgaven af Photoshop med 64-bit udgaven af MATLAB, og 32-bit udgaven af Photoshop med 32-bit udgaven af MATLAB.

Kontrollere MATLAB-integration

 1. Start Photoshop og derefter MATLAB.

 2. Tilføj stien Photoshop/MATLAB, herunder undermapper, i MATLAB.
 3. Ved MATLAB-prompten skal du åbne MATLAB-mappen, finde og åbne mappen med test og derefter skrive testall.
 4. Photoshop og MATLAB kører en række test for at sikre integration mellem de to programmer, og de viser desuden en oversigtsrapport.

(Valgfrit) Indstille adgang til Photoshop fra MATLAB

Du kan oprette en sti til Photoshop for at tillade direkte adgang til Photoshop-kommandoer fra MATLAB.

 1. Vælg File > Set Path i MATLAB.
 2. Klik på Add Folder, og vælg den MATLAB-mappe, hvor Photoshop er installeret.

 3. Klik på Save og derefter på Close.
 4. Vælg File > Preferences i MATLAB-menuen.
 5. Klik på træet General (øverst til venstre) i dialogboksen Preferences.
 6. Klik på knappen Update Toolbox Path Cache.
 7. Klik på Apply og derefter på OK.

Oprette/afbryde forbindelse til Photoshop fra MATLAB

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i MATLAB:
  • Hvis du vil starte eller oprette forbindelse til Photoshop, skal du skrive pslaunch og derefter trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil afbryde forbindelsen til Photoshop og afslutte, skal du skrive psquit og trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Bruge MATLAB-hjælpen

MATLABs hjælpesystem indeholder eksempler på en MATLAB/Photoshop-arbejdsproces.

 1. Vælg Help > Full Product Family Help.

  Der vises en Photoshop-værktøjskasse med undermenupunkter, herunder Examples der viser, hvordan du kommer i gang. Hvis Photoshop-værktøjskassen ikke vises, kan du prøve at udføre følgende trin.

 2. Klik på knappen Start.
 3. Vælg Desktop Tools > View Source Files.
 4. Klik på knappen Refresh Start, derefter Close, og prøv så menuen Help igen.

MATLAB-kommandoer

Ved at indtaste kommandoer i MATLAB-kommandolinjen kan du oprette og afbryde forbindelsen til Photoshop samt generere pixel, der kan vises i et Photoshop-dokument.

Du kan finde en liste over alle MATLAB Photoshop-kommandoer ved at gennemse filen psfunctionscat.html, der er tilgængelig i MATLAB-mappen i det bibliotek, hvor du installerede Photoshop. Skriv help (kommandonavn) ved MATLAB-kommandoprompten for at få en mere udførlig beskrivelse af hver kommando, herunder syntaks, argumenter og eksempler.

Bemærk:

Alle MATLAB-kommandoer understøttes for japanske tegn. MATLAB til Windows understøtter en japansksproget brugergrænseflade på japansksprogede Windows XP-systemer. MATLAB til Mac OS understøtter kun Engelsk (amerikansk) på japansksprogede Mac OS-systemer. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte The MathWorks, Inc.

Oprette et dokument i MATLAB

 1. Skriv psnewdoc i MATLAB.
 2. Hvis du vil angive attributterne for det nye dokument, skal du skrive et af følgende:
  • Hvis du vil oprette et dokument ved hjælp af standardværdierne, skal du skrive psnewdoc(). Yderligere oplysninger om standardværdier finder du nedenfor.

  • Hvis du vil oprette et dokument med en bestemt bredde og højde, skal du skrive psnewdoc(W,H). W- og H-værdierne anvender de aktuelle enheder, der er angivet i indstillingen Units & Rulers i dialogboksen Photoshop Preferences. Andre dokumentattributter indstilles til standardværdierne.

  Bemærk:

  Skriv "udefineret" som en streng for at springe inputargumenter over. 504 x 360 pixel er standardstørrelsen på et nyt dokument.  

  • Hvis du vil oprette et dokument og angive attributter, skal du skrive psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P). Oplysninger om nye dokumentattributter finder du nedenfor.

  Følgende er en eksempelkode til oprettelse af et dokument og angivelse af alle attributterne i MATLAB:

  psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')

Nye dokumentattributter og -standarder

Hvis du skriver psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P), oprettes et dokument med værdier for følgende attributter:

W

Angiver bredden af dokumentet ved hjælp af de aktuelle enheder i indstillingen Units & Rulers i dialogboksen Photoshop Preferences. Standardbredden er 504 pixel.

H

Angiver højden på dokumentet ved hjælp af de aktuelle enheder på panelet Units & Rulers i dialogboksen Photoshop Preferences. Standardhøjden er 360.

R

Angiver opløsningen. Standarden er 72 ppi.

N

Angiver dokumentnavnet. Standarden er Ikke-navngivet-X, hvor X er indekset for nye dokumenter.

M

Angiver farvetilstanden: RGB, CMYK, Lab, Bitmap eller Gråtoner. Standarden er RGB.

F

Angiver baggrundsindholdet i det nye dokument: hvid, baggrundsfarve eller gennemsigtig. Standardværdien er Hvid.

En

Angiver pixelstørrelsesforholdet. Standardindstillingen er 1:0 (firkant).

B

Angiver bitdybden: 1, 8, 16 eller 32. Standarden er 8.

P

Angiver farveprofilen. Standarden er arbejdsfarverummet for den angivne farvetilstand. Arbejdsrummene angives i dialogboksen med farveindstillinger for Photoshop.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online