Udfyld og underskriv PDF-formularer

Bemærk:

Adobe tester i øjeblikket en ny Fill & Sign-oplevelse i Acrobat. Hvis de trin og den grænseflade, der nævnes i dette dokument, ikke matcher din version af Acrobat, efter du har opdateret til den nyeste version, skal du se under Udfyld og underskriv PDF-formularer | Ny oplevelse.

Brug værktøjet Fill & Sign til nemt at udfylde, underskrive og sende dine formularer eller dokumenter elektronisk. Dette dokument forklarer, hvordan du udfylder, underskriver og sender dine formularer fra din pc med Acrobat eller Reader.

Sådan udfylder du din PDF-formular

 1. Åbn PDF-dokumentet eller formularen i Acrobat eller Acrobat Reader.

 2. Klik på Fill & Sign i højre panel, eller klik på ikonet Underskriv på værktøjslinjen.

  Fyld- og underskriv-værktøjet

 3. Klik på Udfyld og underskriv. De specifikke værktøjer og indstillinger vises på værktøjslinjen. Brug dem til at udfylde din formular.

  Værktøjslinje til Udfyld og underskriv

  A. Annoteringer til at udfylde formularen B. Vælg farve C. Underskriv formular D. Anmoder om signaturer 

 4. Hold musen hen over et formularfelt, og hvis du ser en blå boks, skal du fortsætte med dette trin (ellers gå til næste trin):

  • Hvis du ser en blå boks over et formularfelt, når du holder markøren over, betyder det, at formularen kan udfyldes eller er interaktiv – den indeholder felter, som du kan markere eller udfylde. Klik et vilkårligt sted i det blå felt. Markøren anbringes automatisk i den rette position. Skriv din tekst for at udfylde feltet.
  • For et afkrydsningsfelt eller en alternativknap skal du tilsvarende klikke i feltet for at vælge indstillingen.
  Hold musen hen over et felt for at få vist det registrerede formularfelt
  Bevæg musen for få vist det registrerede tekstfelt

  Automatisk registreret afkrydsningsfelt
  Automatisk registreret afkrydsningsfelt

 5. Hold musen hen over et formularfelt, og hvis du ikke ser nogen blå boks, betyder det, at det er en flad formular. Du kan manuelt udfylde eller tilføje tekst.

  • Klik på Tilføj  tekst på  værktøjslinjen. Klik et sted i dokumentet, hvor du vil tilføje teksten, og begynd derefter at skrive.
  Udfyld eller tilføj tekst

  • Brug feltværktøjslinjen til at foretage de relevante ændringer:
   • Du kan ændre størrelsen på et felt ved at bruge knappen til større/mindre skrift på værktøjslinjen – de første to knapper i venstre side.
   • Du kan flytte et felt ved at flytte markøren tættere på en feltkant, indtil du kan se trækhåndtaget. Derefter skal du holde nede og flytte feltet efter behov.
   • Hvis du vil slette et felt eller en indtastet tekst, skal du klikke på ikonet Papirkurv.
   • Du kan konvertere et almindeligt tekstfelt til et komb-felt og omvendt ved at klikke på kombinationsknappen – den anden knap fra højre.
   • Hvis du vil bruge annoteringer eller symboler, skal du klikke på indstillingsmenuen  og vælge annoteringen.
  • Brug komb-felter til at til udfylde eller tilføje tekst i løbende felter på en linje eller række. Komb-felterne giver en jævn fordeling af den tekst, som brugeren indtaster, på tværs af tekstfeltets bredde, sådan som det er vist herunder. Hvis tegnene ikke passer i hvert enkelt felt, mens du skriver, skal du justere afstanden med grebshåndtaget på det sted, hvor tilpas størrelsen her peger i billedet herover.
  Komb-felt og et normalt tekstfelt

  • Brug kryds, flueben og prik til at udfylde afkrydsningsfelter og alternativknapper. Brug cirklen til at omcirkle tekst eller stregen til at gennemstrege tekst. Klik på en annotering på værktøjslinjen for at vælge den, og klik derefter på den formular, hvor du vil placere annoteringen. (Hvert klik placerer den valgte annotering på den ønskede placering på formularen.)
  Annoteringsværktøjer

  Bemærk:

  Tilpas størrelsen af den første annotering, du placerer, så den passer til afkrydsningsfeltet eller alternativknappen i dokumentet, og så vil den næste annotering, du tilføjer, have samme størrelse og passe til resten af feltet/cirkelfelterne.

Sådan underskriver eller sætter du initialer på din formular

Hvis du vil underskrive en PDF-formular, kan du skrive, tegne eller indsætte et billede af din håndskrevne signatur eller initialer.

 1. Åbn PDF-dokumentet eller -formularen i Acrobat eller Reader, og klik på Fill & Sign i højre rude.

 2. Klik på ikonet Underskriv i værktøjslinjen Fill & Sign, og vælg derefter, om du vil tilføje din underskrift eller blot initialer.

  Tilføj signatur eller initialer

  Hvis du allerede har tilføjet en signatur eller dine initialer, vises de som indstillinger, du kan vælge mellem.

 3. Hvis du allerede har tilføjet din signatur eller dine initialer, skal du blot bælge det i Underskriv-indstillingerne og derefter klikke et sted i PDF-filen, hvor du vil tilføje din signatur. Spring videre til det næste trin.

  Hvis du underskriver for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor er et eksempel på Signatur-panelet.

  Skriv, tegn eller importér et signaturbillede
  Du kan vælge at skrive, tegne eller importere et signaturbillede. Tilføjede signaturer og initialer gemmes til fremtidig brug.

  • Skriv: Indtast dit navn i feltet. Du kan vælge mellem et lille udvalg af signaturtypografier. Klik på Skift typografi for at se en anden typografi.
  • Træk: Tegn din signatur i feltet.
  • Billede: Gennemse og vælg et billede af din underskrift.
  • Gem signatur: Når dette afkrydsningsfelt er markeret, og du er logget ind på Acrobat Reader eller Acrobat, gemmes den tilføjede underskrift sikkert i Adobe Document Cloud til genbrug.

  Klik på Anvend, og klik derefter på det sted i PDF'en, hvor du vil placere signaturen eller dine initialer.

 4. Du kan flytte den placerede signatur eller de placerede initialer ved at klikke på feltet for at fremhæve det og derefter bruge piletasterne. Hvis du tilpasse størrelsen eller slette feltet, skal du bruge indstillingerne i feltværktøjslinjen.

Bemærk:

Hvis du vil bruge et billede som din signatur:

 • Skriv dit navn med sort blæk på et rent, tomt stykke papir. Skriv midt på papiret, så du ikke fotograferer eller scanner kanterne.
 • Tag et billede af eller scan din signatur. Hvis du tager et billede af din signatur, skal du sørge for, at siden er tilstrækkeligt belyst, og at der ikke falder skygger på signaturen.
 • Overfør fotoet, eller scan til din computer. Acrobat/Reader accepterer JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Det er ikke nødvendigt at beskære billedet. Acrobat/Reader importerer udelukkende signaturen, hvis fotoet eller scanningen er tilstrækkeligt ren.

Sådan sender du din formular til andre

Når du har underskrevet din formular, kan du dele den med andre.

 1. Åbn PDF-dokumentet eller -formularen i Acrobat eller Reader, og klik på Fill & Sign i højre rude.

 2. På værktøjslinjen Udfyld og underskriv skal du klikke på Anmod om signaturer.

  Klik på Næste på værktøjslinjen Fill & Sign

 3. Send din formular med en af følgende metoder:

Send et link til en ikke-redigerbar kopi af den udfyldte og underskrevne formular. Kopien er certificeret med Adobe Acrobat Sign. Modtagere vil ikke være i stand til at let at ændre kopien – enhver ændring gør certificeringen ugyldig.

 1. Klik på Få et link, og klik derefter på Opret link.

  Opret link af din fil til at dele med andre

 2. Alle med adgang til linket kan se, men ikke foretage nogen ændringer af dokumentet. Del linket på en af følgende måder:

  • Klik på Kopiér link, og del det med andre i en mail.
  • Klik på Vedhæft link til e-mail. Din standard e-mail vises. Emnelinjen er navnet på den udfyldte formular, og brødteksten i mailen har linket til din udfyldte formular. Rediger om nødvendigt mailens emne og brødtekst. Tilføj modtagerens mail i feltet Til, og klik på Send.
  Kopiér link eller vedhæft i en mail

Send en skrivebeskyttet kopi af dit fuldførte dokument via mail. Modtagere kan se filen, men ikke foretage nogen ændringer af dokumentet.

 1. Klik på Send en kopi.

  Send en kopi af den udfyldte og underskrevne formular

 2. Angiv mailadressen på den person, som skal modtage dokumentet. Du kan også bruge linket Adressebog til at vælge mailadresser.

 3. Felterne Emne og Meddelelse er ligesom dem, du bruger til at sende mailen, og vises for dine modtagere på samme måde. Angiv de ønskede oplysninger. Klik på Send.

 1. Klik på Anmod om signaturer, og klik derefter på Start.

  Send dokumentet for at indhente signaturer fra andre

 2. Acrobat Sign-vinduet vises. Felterne Navn og Meddelelse er ligesom dem, du bruger til at sende mailen, og vises for dine modtagere på samme måde. Angiv de ønskede oplysninger, og gør ét af følgende:

  • (Valgfrit) For at udforske avancerede indstillinger, inkl. underskrivegodkendelse, påmindelser og mere, skal du klikke på Flere indstillinger.
  • For at tilføje formularfelter og angive, hvor der skal underskrives, skal du klikke på Angiv, hvor der skal underskrives.

  Angiv de nødvendige oplysninger. Få flere oplysninger under Send dokumenter til underskrivelse.

  Tilføj underskrivere

Adobe-logo

Log ind på din konto