Udfyld og underskriv PDF-formularer

Inden du går i gang

Vi udruller en ny og mere intuitiv produktoplevelse. Hvis den skærm, der vises her, ikke passer til din produktgrænseflade, skal du vælge hjælp til din nuværende oplevelse.

I den nye oplevelse vises værktøjerne i venstre side af skærmen.

Oversigt

Du kan nemt udfylde, underskrive og dele dine dokumenter med Acrobats Udfyld og underskriv -værktøj. Emnerne herunder indeholder oplysninger om:

Typer af PDF-formularer

 • Interaktive formularer: Disse indeholder felter, som du kan vælge og udfylde. Se, hvordan du Udfylder interaktive formularer.
 • Flade formularer: Disse har ikke interaktive felter. Det kunne være en papirformular eller PDF, der ikke er blevet optimeret til formularudfyldning. Værktøjet Udfyld og underskriv registrerer automatisk formularfelterne, f.eks. tekstfelter, kamfelter, afkrydsningsfelter og radioknapper. Du kan også manuelt tilføje tekst og andre symboler overalt i formularen ved hjælp af værktøjet Udfyld og underskriv, hvis det er nødvendigt.

Du kan udfylde formularerne ved at angive oplysninger og tilføje dine signaturer. Acrobat giver dig også mulighed for at sende dine udfyldte formularer til andre og gemme dem sikkert i Adobes Cloud-lagring.

Udfyld og underskriv PDF-formularer

For at udfylde og underskrive PDF-formularer skal du åbne formularen i Acrobat og derefter vælge Underskriv fra den globale linje. Alternativt kan du vælge Alle værktøjer > Udfyld og underskriv.

Det viser værktøjet Udfyld og underskriv i venstre panel. Du kan nu udfylde formularfelterne og underskrive formularen med underskrivelsesværktøjerne som beskrevet i de følgende emner.

Vælg Udfyld og underskriv i værktøjsmenuen.

Sådan udfylder du tekstfelter:

 1. Vælg  og derefter klikke på det felt, hvor du vil tilføje tekst.
  Det viser et tekstfelt sammen med en værktøjslinje som vist nedenfor. 

 2. Tryk på tekstfeltet igen, og skriv din tekst.

 3. Hvis du vil flytte tekstboksen, så den er justeret efter tekstfeltet, skal du markere tekstfeltet og holde markøren over det. Når du ser et plusikon med pile, skal du flytte tekstboksen til den ønskede position.

 4. Tryk på tekstboksen for at redigere teksten. Når du ser markøren og tastaturet, skal du redigere teksten og derefter trykke et andet sted for at indtaste den.

 5. Tryk på A eller A for at ændre tekststørrelsen.

  fill-text-field

  Bemærk:

  Tilpas størrelsen af den første annotering, du placerer, så den passer til afkrydsningsfeltet eller alternativknappen i dokumentet, og så vil den næste annotering, du tilføjer, have samme størrelse og passe til resten af feltet/cirkelfelterne.

 6. For at ændre tekstfarven skal du vælge  fra den hurtige værktøjslinje, og derefter vælge en ønsket farve fra farvepaletten.

  Standardfarven for signaturer er sort. Hvis du vil ændre signaturernes farve, skal du fravælge afkrydsningsfeltet Hold signaturer sorte

  text-color

 7. Hvis du vil ændre tekststilen fra normal til kæmmet, skal du vælge > Tegnafstand.
  i tekstboksens menu.

  Vælg Tegnafstand for kæmmet tekst.

  Det ændrer tekstformatet fra normal til kæmmet. Hvis du vil øge eller mindske afstanden, kan du vælge det blå pileikon og derefter trække det som ønsket.

  Jævnt fordelte teksttegn.

  Bemærk: Kæmmet tekst er et tekstformat, hvor hvert bogstav i teksten er ligeligt spatieret ved hjælp af en sekvens af bokse. 

 8. Når du er færdig, skal du vælge det næste feltområde og derefter skrive din tekst i tekstboksen. Brug de ønskede formateringsindstillinger.

  Gentag trinnet for at udfylde alle obligatoriske felter i formularen.

Sådan udfylder du alternativfelter:

 1. Tryk på feltet med radiomuligheden.

  Det viser automatisk standardflueben eller det valgte radiofeltsymbol.

  fill-checkbox

 2. Vælg feltet radiomulighed for at indtaste symbolet.

 3. Tryk på feltet igen for at ændre symbolet, tryk derefter på i menuen, og vælg et andet symbol.

  Det markerer feltet med det valgte symbol.

  change-radio-symbol

Sådan tilføjer du signatur og initialer:

 1. Opret din signatur og dine initialer, hvis det ikke allerede er gjort. Dette gøres ved at udføre følgende trin:

  1. På værktøjslinjen med hurtige handlinger, vælg
  2. For at tilføje en signatur skal du vælge Tilføj signatur. Skriv eller tegn din signatur i den dialogboks, der vises, og vælg derefter Udført.
  3. For at tilføje dine initialer vælg > Tilføj initialer. Skriv eller tegn dine initialer i den dialogboks, der vises, og tryk derefter på Udført.

  Bemærk: Du kan også tilføje et billede som din signatur eller dine initialer. Tryk på billedikonet i den øverste menu for at tilføje et eksisterende billede. Hvis du vil tage et nyt billede, der skal tilføjes som din signatur, skal du trykke på kameraikonet og følge workflowet.

 2. Sådan tilføjer du en signatur:

  1. I det venstre panel skal du vælge din signatur, flytte til det felt, hvor du vil tilføje den, og derefter klikke der for at placere signaturen.
   Ellers skal du, på værktøjslinjen Hurtige handlinger, vælge  og derefter vælge din signatur.
  2. Din signatur vises i feltet.
   Bemærk: Når du føjer en signatur eller initialer til en formular og gemmer den, kan du ikke redigere den igen.
  3. Hvis du vil justere placeringen af din signatur, skal du holde markøren over signaturen, indtil du ser et plusikon, og derefter klikke på og flytte signaturen efter behov. 
  4. Hvis du vil justere signaturens størrelse, skal du holde markøren over den blå cirkel i hjørnet og derefter holde nede og trække den som ønsket.
  tilføj signatur

  resize-signature

  Forsigtig:

  Når du har tilføjet en underskrift eller et initial til en formular og gemt den, kan du ikke redigere den igen.

 3. Sådan tilføjer du dine initialer:

  1. I panelet til venstre skal du vælge dine initialer, flytte over til det felt, hvor du vil tilføje dem, og derefter klikke for at placere signaturen.
   Ellers skal du på værktøjslinjen Hurtige handlinger vælge  og derefter vælge dine initialer.
   Dine initialer vises i feltet.
  2. Hvis du vil justere placeringen af din signatur, skal du holde markøren over signaturen, indtil du ser et plusikon, og derefter klikke på og flytte signaturen efter behov. 
  3. Hvis du vil justere signaturens størrelse, skal du holde markøren over den blå cirkel i hjørnet og derefter holde nede og trække den som ønsket.
  Bemærk:

  Hvis du vil bruge et billede som din signatur eller dine initialer:

  • Skriv dit navn med sort blæk på et rent, tomt stykke papir. Skriv midt på papiret, så du ikke fotograferer eller scanner kanterne.
  • Tag et billede af eller scan din signatur. Hvis du tager et billede af din signatur, skal du sørge for, at siden er tilstrækkeligt belyst, og at der ikke falder skygger på signaturen.
  • Overfør fotoet, eller scan til din computer. Acrobat/Reader accepterer JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Det er ikke nødvendigt at beskære billedet. Acrobat/Reader importerer udelukkende signaturen, hvis fotoet eller scanningen er tilstrækkeligt ren.

Del formularer

Når du har udfyldt og gemt formularen, kan du udføre enhver af følgende handlinger:

Sådan deler du formularen med andre til visning eller kommentering:

 1. I øverste højre hjørne vælg og derefter i Del dokumentet der åbnes:

  • Hvis du vil dele dokumentet med bestemte personer, skal du starte med at skrive navnet eller e-mailadressen på den person, du vil dele formularen med.
  • Hvis du vil dele formularen via et link, skal du vælge Hent link.
  share-with-others

 2. I dialogboksen Inviter medlemmer der vises:

  1. Fortsæt med at tilføje navne på personer, du vil dele med.
  2. Rediger om nødvendigt meddelelsen.
  3. Hvis du kun vil gøre formularen synlig, skal du fravælge Tillad kommentarer slå til/fra.
  4. Hvis du vil tilføje en deadline for gennemgang, skal du vælge Tilføj deadline og derefter angive en dato.
  5. Vælg Inviter.
  share-with-others-2

  Den sender et link til alle de personer, du har føjet til formularen.

Sådan deler du en certificeret kopi af PDF'en:

 1. Fra panelet Underskriv til venstre skal du vælge Gem en certificeret kopi.

  Det opretter en certificeret kopi af formularen og viser et certifikatbanner øverst som vist nedenfor.

  sign-panel

 2. Fra login-prompten i det højre panel skal du vælge Næste

  Du bliver bedt om at logge på din konto igen for at beskytte dine underskrevne aftaler.

  Vælg Næste i dialogboksen Beskyttede data.

 3. I den dialogboks, der vises herefter, skal du vælge Fortsæt og derefter angive dine kontolegitimationsoplysninger for at logge ind.

  Vælg Fortsæt ved log ind.

 4. Når du logger ind igen, viser den certificerede kopi filoplysningerne og delingsindstillingerne. Vælg en ønsket delingsindstilling for at dele formularen. 

  certified-1

  certified-4

Sådan deler du et link til formularen:

 1. I øverste højre hjørne vælg  
 2. Hvis du vil dele en formular kun til visning, skal du fravælge Tillad kommentarer.
 3. Vælg Hent link.

Det uploader formularen til Adobes Cloud-lagring og genererer et delbart link, der kopieres til din udklipsholder. Du kan indsætte linket hvor som helst, du vil dele det fra.

get-link

Sådan deler du formularer via et websted eller en internetportal

Fra panelet Underskriv skal du vælge Flere indstillinger og derefter vælge Opret en webformular. Følg arbejdsforløbet for at føje formularen til dit websted og dele links for at indsamle data online. 

sign-panel-with-options

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?