Leidke lahendus oma tõrkekoodile

Leidke kiiresti konkreetne tõrkekood või -teade: sellest dokumendist tõrke kiireks leidmiseks kasutage oma veebibrauseri otsingufunktsiooni. Vajutage Cmd+F (Mac OS) või Ctrl+F (Windows).

Tõrke kood Kirjeldus Lahendus
1, P1 Põhikomponentide paigaldamine/värskendamine ebaõnnestus Laadige alla installiprogrammi uusim versioon ja proovige uuesti.
2, P2 Põhikomponentide paigaldamine/värskendamine ebaõnnestus Laadige alla installiprogrammi uusim versioon ja proovige uuesti.
21, P21 Süsteeminõuded ei ole täidetud. Uuendage oma süsteemi rakenduse paigaldamiseks nõutud minimaalsete süsteeminõueteni. Lisateavet vaadake jaotisest Süsteeminõuded.
23, P23 Kettaruumi ei ole piisavalt. Vabastage kettal ruumi ja klõpsake Proovi uuesti
41, P41 Ei saa juurdepääsu olulisele failile/kaustale. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
42, P42 Ei saa juurdepääsu olulisele failile/kaustale. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
43, P43 Ei saa kopeerida olulist faili/kausta. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
44, P44 Ei saa luua olulist faili/kausta. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
45, P45 Ei saa juurdepääsu olulisele failile/kaustale. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
46, P46 Ei saa juurdepääsu olulisele failile/kaustale. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
47, P47 Ei saa juurdepääsu olulisele failile/kaustale. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
48, P48 Ei saa juurdepääsu olulisele failile/kaustale. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
49, P49 Ei saa juurdepääsu olulisele failile/kaustale. Uuesti paigaldamiseks klõpsake Proovi uuesti.
50, P50 Põhikomponentide paigaldamine ebaõnnestus. Laadige alla installiprogrammi uusim versioon ja proovige uuesti.
81, P81 Teine installeerimise aste töötab. Oodake, kuni installiprogrammi etapp lõppeb ja proovige uuesti.
82, P82 Adobe Application Manager töötab. Oodake, kuni Adobe Application Manager lõpetab ja proovige uuesti.
86. P86 Teine installeerimise aste töötab. Väljuge installiprogrammist ja proovige uuesti.
87, P87 Teine installeerimise aste töötab. Oodake, kuni installiprogrammi etapp lõppeb ja proovige uuesti.
101, C101 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
102, C102 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
103, C103 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
105, C105 Toodet ei saa paigaldada/desinstallida
Klõpsake paigaldamiseks/desinstallimiseks Proovi uuesti. Lisateavet leiate jaotisest Ei saa paigaldada Adobe'i rakendusi | Tõrge 105.
106, C106 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
107, C107 Allalaadimine on kahjustatud. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
108, C108 Teine installeerimise aste töötab. Oodake, kuni installiprogrammi etapp lõppeb ja proovige uuesti.
109, C109 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
110, C110 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
113, C113
Ei leia Adobe'i servereid.
Kontrolli oma internetiühendust ja tulemüüri seadeid ning proovi uuestiLisateavet leiate jaotisest Täpsem ühendusega seotud tõrkeotsing.
114, C114 Faile ei saa lahti pakkida.
Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
115, C115 Allalaadimine on kahjustatud. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
116, C116 Allalaadimine on kahjustatud. Proovige keelata oma süsteemis viirusetõrjeprogramm.
117, C117 Probleemid võrgu ühenduse või stabiilsusega. Lisateavet leiate jaotisest, Allalaadimisel ilmnes parandamatu tõrge 117.
119, C119 Server ei vasta. Kontrolli oma internetiühendust ja tulemüüri seadeid ning proovi uuestiLisateavet leiate jaotisest Täpsem ühendusega seotud tõrkeotsing.
120, C120 Kettaruumi ei ole piisavalt. Vabastage kettal ruumi ja klõpsake Proovi uuesti
121, C121 Vea kirjutamine ajutise faili asukohta. Paranda load ajutise asukoha jaoks.
122, C122 Ei leia Adobe´i servereid. Kontrolli oma internetiühendust ja tulemüüri seadeid ning proovi uuestiLisateavet leiate jaotisest Täpsem ühendusega seotud tõrkeotsing.
123, C123 Valed õigused kaustas /tmp
Vt Paigaldamine ebaõnnestus | Väljumiskood 123 .
124, C124 Ei leia Adobe'i servereid.
Kontrollige oma internetiühendust ja tulemüüri seadeid ning proovige uuestiLisateavet leiate jaotisest Täpsem ühendusega seotud tõrkeotsing.
125, C125 Ei leia Adobe'i servereid.

Kontrollige oma internetiühendust ja tulemüüri seadeid ning proovige uuestiLisateavet leiate jaotisest Täpsem ühendusega seotud tõrkeotsing.
126, C126 Allalaadimine on kahjustatud. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
127, C127 Faile ei saa lahti pakkida.

Toimige järgmiselt:

  • Kontrollige kausta adobetemp õigusi, mille asukoht on [Win] <süsteemidraiv>/adobetemp või [macOS] <süsteemidraiv>\adobetemp.
  • Keelake oma süsteemi viirusetõrjeprogramm
128, C128 Allalaadimine on kahjustatud. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
130, C130 Toodet ei saa installeerida.
Desinstallige Adobe'i puhastustööriista abil toode, mida proovite paigaldada ja proovige seejärel uuesti paigaldada.
132, C132 Toodet ei saa juurkataloogis installeerida.
Valige eelistustes muu paigalduskoht ja proovige uuesti.
133, C133 Kettaruumi ei ole piisavalt. Vabastage ruumi ja proovige uuesti.
135, C135 Toodet ei saa maha installeerida. Desinstallimiseks klõpsake Proovi uuesti
136, C136

Toodet ei saa installeerida.

Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
137, C137 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et alla laadida ja uuesti paigaldada.
138, C138 Süsteemi mälumaht on väike.
Taaskäivitage süsteem ja proovige uuesti paigaldada.
139, C139 Allalaadimine on kahjustatud. Vajutage Proovi uuesti, et alla laadida ja uuesti paigaldada.
140, C140 Toodet ei saa valitud asukohas installeerida loa puudumise tõttu. Valige eelistustes muu paigalduskoht ja proovige uuesti.
141, C141 Toodet ei saa installeerida.
Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
142, C142 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
143, C143 Allalaadimine on kahjustatud. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
144, C144 Allalaadimine on kahjustatud. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
145, C145 Fail eksisteerib installeerimisrajal  Nimeta ümber / kustuta fail ja proovi uuesti.Faili kohta teavet leiate jaotisest Lisateave.
146, C146 Faili ei saa liigutada. Vt Tõrkekood 146 Adobe'i rakenduste paigaldamisel.
147, C147 Faili ei saa kopeerida. Kontrollige õiguseid ja proovige uuesti. Teavet tee kohta leiate jaotisest Lisateave.
149, C149 Kausta ei saa kustutada. Nimetage kaust ümber või kustutage ja proovige uuesti.Teavet kausta kohta leiate jaotisest Lisateave.
150, C150 Faili ei saa kustutada. Nimetage fail ümber või kustutage ja proovige uuesti. Faili kohta teavet leiate jaotisest Lisateave.
151, C151 Sümboolset linki ei saa luua. Vajutage Proovi uuesti, et veelkord alla laadida ja installeerida.
152, C152 Sümboolset linki ei saa kustutada. Kontrollige õigusi ja proovige uuesti. Faili kohta teavet leiate jaotisest Lisateave.
153, C153 MacOS-i failile või kaustale ei saa õigusi tuua. Kontrollige õigusi ja proovige uuesti. Faili või kausta kohta teavet leiate jaotisest Lisateave.
156, C156 Sümboolset linki ei saa luua. Vajutage Proovi uuesti, et veelkord alla laadida ja installeerida.
157, C157 Sümboolset linki ei saa kustutada. Kontrollige õigusi ja proovige uuesti.Faili kohta teavet leiate jaotisest Lisateave.
160, C160 Registrivõtit ei saa luua. Kontrollige õigusi ja proovige uuesti.  Registrivõtme kohta teavet leiate jaotisest Lisateave.
171, C171 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et alla laadida ja uuesti paigaldada.
176, C176 Ei saa installeerida võrgukettale. Valige eelistustes muu paigalduskoht ja proovige uuesti.
177, C177 Valitud installeerimisrada on liiga pikk. Valige eelistustes muu paigalduskoht ja proovige uuesti.
178, C178 Installeerimisrada sisaldab kehtetuid tähemärke. Valige eelistustes muu paigalduskoht ja proovige uuesti.
179, C179 Installeerimisrada on kehtetu.  Valige eelistustes muu paigalduskoht ja proovige uuesti.
180, C180 Installeerimiskeel on kehtetu. Valige muu paigaldamiskeel ja proovige uuesti paigaldada.
181, C181 Installeerimisrada on kehtetu. Valige eelistustes muu paigalduskoht ja proovige uuesti.
182, C182 Loodud pakett ei sisalda paigaldatavat paketti. Looge pakett uuesti ja seejärel proovige paigaldada.
183, C183 Toodet ei saa installeerida.
Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
184, C184 Teine protsess on faili lukustanud
Taaskäivitage süsteem ja proovige uuesti paigaldada.
188, C188 Teie süsteemi paigaldatud põhikomponentide versioon ei ühildu praeguse installiprogrammiga. Laadige alla installiprogrammi uusim versioon ja proovige uuesti.
189, C189 Kettaruumi ei ole piisavalt.
Vabastage ruumi ja proovige uuesti.
190, C190 Süsteeminõuded ei ole täidetud. Uuendage oma süsteemi rakenduse paigaldamiseks nõutud minimaalsete süsteeminõueteni. Lisateavet vaadake jaotisest Süsteeminõuded.
191, C191 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
192, C192 Toote uuem versioon on juba paigaldatud. Desinstallige oma süsteemile paigaldatud versioon ja proovige uuesti.
193, C193 Paigaldamine ei saa jätkata. Rakenduse 64-bitist versiooni ei saa paigaldada 32-bitisesse masinasse.
194, C194 Paigaldamisega ei saa jätkata, kuna süsteemi on logitud mitu kasutajat. Logige need kasutajad süsteemist välja ja proovige uuesti.
195, C195 Süsteeminõuded ei ole täidetud.
Uuendage oma süsteemi rakenduse paigaldamiseks nõutud minimaalsete süsteeminõueteni. Lisateavet leiate jaotisest Süsteeminõuded.
196, C196 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
201, P201 Ilmnes probleem allalaadimisel. Vt Võrgu- ja ühenduvusprobleemid.
205, P205 Ilmnes probleem allalaaditud failiga.
Vt Võrgu- ja ühenduvusprobleemid.
206, P206 Võrguühendus pole saadaval või server on kättesaamatu. Vt Võrgu- ja ühenduvusprobleemid.
207, P207 Serverilt ei ole vastust. Vt Võrgu- ja ühenduvusprobleemid.
208, P208 Allalaadimisel ilmnes probleem, mis on tingitud piiratud kettaruumist. Vabastage ruumi ja proovige uuesti.
209, P209 Teil puudub õigus selles süsteemis faili allalaadida. Kontrollige õigusi ja proovige uuesti.
301, C301 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
303, C303 Toodet ei saa installeerida. Vajutage Proovi uuesti, et uuesti alla laadida ja installeerida.
304, C304 See paigaldamine ei toimi enam. Laadige alla installiprogrammi uusim versioon ja proovige uuesti.
404, C404 Nõutav operatsioonisüsteemi komponent puudub. Vt Tõrge: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll puudub.

Tõrkekoodi leidmine

Tõrkekoodi leiate tõrketeatest või installiprogrammi logidest.

Lisateabe link tõrketeates

Kui klõpsate tõrketeates lingil Lisateave, kuvatakse tõrkekood, mida rakendus kasutab probleemi tuvastamiseks. Samuti saate vaadata muud olulist teavet, nagu mõjutatud failinime tee või registriväärtus.

Lisateave
Näide üksikasjadest, mis on saadaval lingilt Lisateave.

Installiprogrammi logid

Otsige faili Install.log järgmisest asukohast:

  • Windows 7, 8 ja 10 (64-bitised): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 ja 10 (32-bitised): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Ei leia tõrkekoodi?

Lisateavet paigaldamise tõrkekoodide kohta leiate jaotisest Paigaldamise tõrkekoodid ja -teated.

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported litsentsiga  Süsteemi Creative Commons tingimused ei kehti Twitter™-i ja Facebooki postitustele.

Juriidilised märkused   |   Privaatsuspõhimõtted veebis