Kasutusjuhend Tühista

Looge uutel viisidel Adobe Firefly pakutava generatiivse tehisintellektiga

Generatiivne tehisintellekt on sellist liiki tehisintellekt, mis suurendab loovust, andes lihtsa teksti põhjal hämmastavaid tulemusi. Soovime, et saaksite mängida, katsetada ja unistada ning luua midagi erakordset, kasutades meie rakendustes uut Adobe Firefly generatiivset tehisintellekti tehnoloogiat.

Märkus.

Alates 17. jaanuarist 2024 hakkame valitud plaanide, sealhulgas, kuid mitte ainult Adobe Firefly, puhul rakendama generatiivseid krediidilimiite. Teie plaanile vastav teave on saadaval teie Adobe’i konto halduse lehel, kus on võimalik vaadata oma generatiivse krediidi eraldamist, kasutamist ja funktsioone, kui te oma generatiivse krediidi ammendate.

Nüüd on meie peamistel loomeriistadel ja eraldi Firefly veebirakendusel Firefly toel töötavad generatiivsed tehisintellekti funktsioonid. Alustame piltidega, tekstiefektide ja vektoritega Adobe Photoshopi funktsioonis Generative Fill ja Generative Expand, Adobe Firefly funktsioonis Text to Image, Adobe Illustratori funktsioonis Generative Recolor, Adobe Expressi funktsioonis Text Effects ja mujal. Järgmisena plaanime Firefly toel töötava generatiivse tehisintellekti tuua 3D-sse, animatsiooni ja videosse.

Värskendasime oma pakette, lisades igakuise eraldatud „generatiivse krediidi“, kuna tehisintellekti kasutavate mudelite abil sisu loomine nõuab märkimisväärselt palju arvutusvõimsust. Lisateave igale paketile eraldatud krediitide koguse kohta https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#commercial-use.

Generatiivne krediit

Generatiivne krediit võimaldab kasutada Firefly toel töötavaid generatiivseid tehisintellekti funktsioone rakendustes, mida teil on õigus kasutada. Generatiivse krediidi tarbimine sõltub genereeritud sisu arvutuskulust ja kasutatud generatiivse tehisintellekti funktsiooni väärtusest. Lisateave krediitide uuenemise kohta https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#credits-renew.

Näited toimingutest, kus debiteeritakse generatiivset krediiti.

  • Funktsiooni Generative Fill käsu Generate valimine
  • Funktsiooni Text to Image käsu Load more või Refresh valimine
Näide generatiivse krediidi tarbimisest generatiivse tehisintellekti funktsioonide kasutamisel Adobe Illustratoris.
Kasutatakse Adobe Illustratori funktsiooni Generative Recolor.

Näide generatiivse krediidi tarbimisest generatiivse tehisintellekti funktsioonide kasutamisel Adobe Expressis.
Kasutatakse Adobe Expressi funktsiooni Text Effects.

Näide generatiivse krediidi tarbimisest generatiivse tehisintellekti funktsioonide kasutamisel Adobe Photoshopis.
Kasutatakse Adobe Photoshopi funktsiooni Generative Fill.

Näited, kus generatiivset krediiti ei debiteerita:

  • Kasutatakse generatiivse tehisintellekti funktsiooni, mille hindeks tabelis on „0“.
  • Käsu View valimine Firefly kogukonnas (https://firefly.adobe.com/community), kuna kujutise avamine pole uus genereerimine. Siiski debiteeritakse teilt generatiivset krediiti, kui valite käsu Refresh, mis nõuab uut genereerimist.

Generatiivse krediidi kasutusmäära tabel (kehtib üksikisikutele, meeskondadele ja ettevõtete kasutajatele, kui seda pole selgesõnaliselt teisiti mainitud)

Toode Funktsioon
Generatiivse krediidi kasutus
Adobe Express Generative Fill 1
Text to Image

1

Text to Template

1

Text Effects Piiratud aja jooksul 0 krediiti. 
Generate Caption (Beta)
Piiratud aja jooksul 0 krediiti.
Adobe Firefly veebirakendus Text to Image 1, 2, 3
1
Generative Fill 1
Adobe Firefly seadmel Apple Vision Pro Text to Image Piiratud aja jooksul 0 krediiti.
Adobe Illustrator Text to Vector Graphic (Beta*) 1
Loov ümbervärvimine 1
Adobe Photoshop Generative Fill 1
Generative Expand 1
Reference Image (Beta*)
1
Generate Image (Beta*)
1
Generate Background (Beta*)
1
Generate Similar (Beta*)
1
Adobe Stock Text to Image 1
Expand Image 1
Substance 3D Sampler
Text to Texture
Piiratud aja jooksul 0 krediiti.
Substance 3D Stager
Generative Background
Piiratud aja jooksul 0 krediiti.
Adobe InDesign
Text to Image (Beta*)
1
Adobe Lightroom Generative Remove (Varase juurdepääsu beta*)
1

Järgnev on kasutusmäära tabel, mis kirjeldab üldjoontes generatiivse krediidi kasutust ettevõtete funktsioonide puhul

Toode

Funktsioon

Generatiivse krediidi kasutus

Adobe Firefly veebirakendus Text to Image 1
Text to Image kohandatud mudelid
1

*Beetafunktsioonide väljundit võib kasutada kommertseesmärkidel, välja arvatud juhul, kui see on tootes või mujal teisiti määratud, kuid need ei vasta beetatestimise ajal kahjutasunõuete eest kaitse tingimustele.

Krediitide tarbimismäärad kehtivad standardsete kujutiste kohta suurusega kuni 2000 x 2000 pikslit. Eespool nimetatud tarbimismäärade saamiseks peate kasutama tarkvara uusimat versiooni. Adobe Firefly areneb kiiresti. Määrade kaarti uuendatakse koos uute funktsioonide ja teenuste lisamisega. Kasutusmäär võib erineda. Paketid võivad muutuda.

Toimingu, nagu Generate, Load More või Refresh, valimine võib luua mitu tulemust. Siiski ei määra krediidi tarbimist loodud tulemuste arv vaid see, mitu korda te toimingu valite. Näiteks funktsiooni Generative Fill käsu Generate valimine debiteerib ainult 1 krediidi.

Tulevikus plaanime pakkuda veelgi suurema eraldusvõimega pilte, animatsioone, videoid ja 3D-generatiivse tehisintellekti funktsioone. Nende funktsioonide tarbitav generatiivne krediit võib olla suurem.

Lugege lisateavet generatiivse krediidi paketipõhiste üksikasjade kohta https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#commercial-use.

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX

Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX

Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis