Adobe Ehtne tarkvara – KKK

Ainult ehtsad Adobe rakendused ja teenused pakuvad uuendusi ja funktsioone, sealhulgas pidevat juurdepääsu toele ja uusimaid turbevärskendusi.

Üldised küsimused

Adobe ehtne tarkvara või rakendused on seaduslikult litsentseeritud tarkvara, mis on ostetud otse Adobelt või volitatud edasimüüjalt. Ainult ehtne Adobe tarkvara ja rakendused tagavad teile uusimad funktsioonid ja funktsionaalsuse ning pideva juurdepääsu tugiteenustele, lisaks värskeimad turbevärskendused.

Mitteehtsa tarkvara tarnimine ja kasutamine ei ole Adobe poolt heaks kiidetud ning seda ei tohiks teha. Lisaks võib mitteehtne tarkvara sisaldada ründevara ja viiruseid. IDC hinnangul on ettevõtetel, kes kasutavad või installivad litsentsimata tarkvara või ostavad litsentsimata tarkvaraga arvuti, 29% tõenäosus ründevaraga kokku puutumiseks.

Tarkvara allalaadimine või ostmine otse Adobe.com-ist või volitatud edasimüüjalt aitab tagada, et saate ehtsa Adobe tarkvara. Adobe püüab teid kaitsta petturlike müüjate eest, töötades selle nimel, et vaid ehtne Adobe tarkvara oleks ostmiseks saadaval. 

 • Kui olete saanud Adobelt teate selle kohta, et teie tarkvara ei ole ehtne, klõpsake täpsema teabe jaoks teatel ja tutvuge võimalustega ehtsa Adobe tarkvara ostmiseks. Teine võimalus on pöörduda lisateabe saamiseks Adobe poole.
 • Kui teie organisatsioonis vastutab tarkvara soetamise eest keegi teine (nt teie IT-administraator), siis pöörduge kõigepealt tema poole.
 • Kui saate tarkvara installimisel teate, on tõenäoline, et Adobe on väärkasutuse tõttu seerianumbri blokeerinud. Klõpsake teatel ja järgige sealseid juhiseid.

Kuidas aitab Adobe piirata mitteehtsa tarkvara ja rakenduste (ehk piraattarkvara) kättesaadavust?

Adobe töötab proaktiivselt pettuste ennetamise nimel, jälgides pettuste trende, blokeerides teadaolevaid probleeme, sulgedes võimalikke turvaauke ja võttes vastutusele süüdlastest tarnijaid. Lisaks jätkame võimekuse suurendamist pettuste tuvastamiseks, et ennetada Adobe rakenduste loata muutmist ja edasimüüki. Soovime, et meie kliendid saaksid nautida ehtsate Adobe rakenduste ja teenuste kõiki hüvesid. Lisateavet meie pingutuste kohta pettuste ennetamiseks leiate veebilehelt https://www.adobe.com/trust/fraud-prevention.html

Tarkvarapiraatlus leiab aset siis, kui juhtub üks järgmistest asjadest.

 • Tarkvara on muudetud või häkitud.
 • Kasutatakse tootevõtmeid või kontosid, mis on teadaolevalt varastatud.
 • Kasutus ei ole kooskõlas litsentsi kasutustingimustega (sh lõppkasutaja litsentsilepinguga).

Tarkvarapiraatlus põhjustab klientide ja ettevõtete jaoks kahjumit ning suurendab potentsiaalset kokkupuudet turvaohtudega, sh ründevara ja viirustega.*

Adobe hoolitseb oma klientide eest ja soovib, et nad saaksid Adobe tarkvara ja rakendustega nautida parimat kogemust. Seepärast arendame programme, mis aitavad suurendada klientide teadlikkust ja kaitstuse taset. Programmide hulka kuuluvad:

 • mitteehtsa tarkvaraga kauplevate edasimüüjate kindlaks tegemine ja vastutusele võtmine;
 • ebaseaduslikult hangitud või loodud seerianumbrite blokeerimine;
 • klientide teavitamine, kui Adobe on tuvastanud mitteehtsa tarkvara paigaldamise või kasutamise, pakkudes võimalusi probleemi lahendamiseks.

Mitteehtsa tarkvara kasutamine on ohtlik nii eraisikutele kui ka organisatsioonidele. Mitteehtsat tarkvara on sageli muudetud, põhjustades selliseid probleeme nagu:

 • suurem oht puutuda kokku viiruste või ründevaraga, mis võivad teie seadet ja/või andmeid kahjustada;
 • suurem tõenäosus, et tarkvara ei toimi nõuetekohaselt või ei tööta üldse.

Teave teenuse Adobe Genuine Service (AGS) kohta

Adobe Genuine Service kontrollib korrapäraselt, kas installitud Adobe rakendused on ehtsad või mitte, kaitstes oma kliente turvaohtude ja kahjuliku ründevara eest, mis võib peituda mitteehtsates rakendustes.* Kui leitakse, et Adobe rakendused ei ole ehtsad, saab AGS kasutajat teavituste kaudu teavitada. Teavitus sisaldab üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas probleemi lahendada. Petturliku tegevuse peatamiseks ja kasutaja seadme kaitsmiseks võib Adobe blokeerida mitteehtsaid Adobe rakendusi. 

Lisateavet AGS-i kohta leiate veebilehelt https://helpx.adobe.com/genuine/adobe-genuine-service.html.

AGS kontrollib erinevaid Adobe tarkvara versioone, et kinnitada tarkvara terviklikkust ja litsentside olemasolu. Selleks vaadatakse selliseid andmeid, nagu Adobe tarkvara seerianumber, litsentsi tüüp ja Adobe kood.

AGS hõlmab erinevaid Adobe rakendusi. Pärast Adobe rakenduste installimist saate jälgida AGS-i valideerimistoimingu rakendamist aktiivsusmonitoris (macOS) või tegumihalduris (Windows).

AGS sisaldab automaatset desinstallimisfunktsiooni. Kui kasutaja eemaldab oma masinast kõik Adobe rakendused, olenemata sellest, kas need on ehtsad või mitte, eemaldab AGS automaatselt ennast ise.

Palju kliendid ei teagi, et nad on installinud või ostnud mitteehtsa Adobe rakenduse või teenuse ning võivad vajada olukorra lahendamiseks täiendavat teavet. Seepärast soovitame teil siiski oma seadmes AGS-i kasutada. Kui te aga soovite AGS-i käsitsi desinstallida, järgige sellel veebilehel välja toodud juhiseid: https://helpx.adobe.com/genuine/uninstall-adobe-genuine-service.html.

Pidage meeles, et kuigi AGS-i võib desinstallida, jätab Adobe endale õiguse kasutada Adobe'i tarkvara kaitsmiseks pettuste eest muid meetodeid, mida ei saa vastavalt meie privaatsuspoliitikale desinstallida.

Adobe tarkvara teavitused – teavitused installeerimise ajal

Kehtetud seerianumbrid on seerianumbrid, mille Adobe on väärkasutuse tõttu blokeerinud. Kui Adobe saab ebaseaduslikule tegevusele jälile, inaktiveeritakse seotud seerianumbrid. Kasutaja võib alles siis avastada, et seerianumber on inaktiveeritud, kui ta püüab tarkvara installida või uuesti installida, ning peaks järgima probleemi lahendamiseks esitatud juhiseid.

Adobe tarkvara teavitused – teavitused toote kasutamise ajal

Adobe Genuine Service (AGS) viib läbi valideerimisteste ning teavitab eraisikuid ja organisatsioone, kui nad ei kasuta ehtsat Adobe rakendust. AGS kontrollib tarkvara muutmisi ning kehtetuid litsentse. Kui teie või keegi teie organisatsioonist on saanud Adobelt teavituse, tähendab see, et tuvastatud on mitteehtne tarkvara. 

Lisateavet leiate veebilehelt: https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/adobe-genuine-notifications.html.

Adobe Genuine Service (AGS) viib läbi valideerimisteste, mis tuvastavad, kas paigaldatud Adobe tarkvara või rakendused on ehtsad või mitte. Mitteehtsa tarkvara või rakenduste leidmisel võib AGS kasutajaid teadete kaudu teavitada, pakkudes võimalusi probleemi lahendamiseks. Lisaks teadetele võivad kliendid näha ka AGS-i valideerimistoimingu rakendamist aktiivsusmonitoris (macOS) või tegumihalduris (Windows).

Kui teie või keegi teie organisatsioonis on teate saanud, on see tingitud sellest, et Adobe Genuine Service (AGS) on teie süsteemist leidnud Adobe tarkvara või rakendused, mis ei ole ehtsad. Probleemi lahendamiseks järgige teates esitatud juhiseid. 

Kui otsustate ignoreerida AGS-i saadetud teateid ja hoiatusi, võib Adobe keelata ehtsad Adobe rakendused, et blokeerida pettustegevus ja aidata teie masinat kaitsta.

Adobe Ehtne – mahu vähendamine

See jaotis kehtib ärikasutajate kohta. 

Te võite saada e-kirja, mis teavitab teid, et meie pettuseennetuse spetsialistid on tuvastanud teie ettevõtte kasutatava tarkvaraga seotud Adobe seerianumbri(te)ga seoses petturliku käitumise. Pettusega seotud seerianumber on selline, mis võib olla kopeeritud, varastatud, müüdud või väärkasutatud. Lisateabe saamiseks vastake e-kirjale.

Katkestuste minimeerimiseks annab Adobe teile iga mõjutatud seerianumbri asendamiseks uue seerianumbri. Iga mõjutatud seerianumber inaktiveeritakse väärkasutamise jätkumise vältimiseks. Mõjutatud seerianumbrit (-numbreid) kasutavad olemasolevad installatsioonid tuleb desinstallida ning uuesti installimiseks tuleb kasutada uut (uusi) seerianumbrit (-numbreid).

Ei, asendusseerianumber (-numbrid) esitatakse lisakuludeta. Kuid tulevase väärkasutamise vältimiseks tagage palun, et uus (uued) seerianumber (-numbrid) on turvatud ja neid kasutab vaid volitatud personal.

Te võite saada e-kirju, mis teavitavad teid, et meie pettuseennetuse spetsialistid on tuvastanud teie ettevõtte kasutatava tarkvaraga seotud Adobe seerianumbri(te)ga seoses petturliku käitumise. Mõjutatud seerianumber (-numbrid) inaktiveeritakse väärkasutamise jätkumise vältimiseks. Mõjutatud seerianumbrit (-numbreid) kasutavad olemasolevad installatsioonid tuleb desinstallida. Esitatakse uus (uued) seerianumber (-numbrid), mida tuleb uuesti installimisel kasutada. 

* Tarkvarahaldus: turvalisus, ärivõimalused, BSA ülemaailmne tarkvarauuring, juuni 2018

Adobe logo

Logige oma kontole sisse