Üldised piraatlust puudutavad küsimused

Tarkvarapiraatlus leib aset, kui juhtub vähemalt üks järgnevatest asjadest:

 • Tarkvara on muudetud või häkitud.
 • Teadaolevalt varastatud tootevõtmeid või kontosid on kopeeritud, müüdud või kasutatud.
 • Kasutamine pole kooskõlas litsentseeritud Kasutustingimustega.

Tarkvarapiraatlus ohustab ettevõtteid ja tarbijaid pahavara, nuhkvara ja viiruste näol, vähendades asutuste jõudlust.

Enamasti ei suuda tüüpiline viirusetõrje- ja turvatarkvara võltsitud või mitte ehtsa tarkvara enamlevinud vorme tuvastada.

Ei, mitte ehtsa tarkvara kasutamine on seadusevastane, hoolimata sellest, kuidas olukord tekkis.

Tarkvara ostmine otse Adobe.com lehelt tagab, et sinuni jõuab ehtne Adobe’i tarkvara. Juhul kui kasutate tarkvara, mille olete saanud sõbralt, äripartnerilt või kolleegilt, aitab teid kaitsta Kasutustingimuste kontrollimine.

Olenevalt olukorrast on selleks mitu varianti:

 • Kui olete saanud Adobe’ilt teate, mis kinnitab, et teie tarkvara ei ole ehtne, siis klikkige lisateabe saamiseks teates saadetud lingil. Leidke võimalus osta endale ehtne Adobe’i tarkvara, või helistage lisateabe saamiseks klienditoele. Kui teie asutuses vastutab tarkvara soetamise eest keegi teine, siis pöörduge kõigepealt tema poole.
 • Kui saate tarkvara installeerides teate, et teie seerianumber on kehtetu, siis on Adobe selle ilmselt vale kasutuse tõttu blokeerinud. Järgige teavitusi, mis suunavad teid lahendusi pakkuvale sihtlehele.
 • Kui te arvate, et teie käsutuses on veel mitte ehtsat või võltsitud tarkvara, siis pöörduge ehtsa tarkvara soetamiseks otse Adobe’i poole Adobe.com kodulehel.

Kasutajatel palutakse tarkvara aktiveerida teatud arvu päevade jooksul, et see töötaks nii nagu ette nähtud. Adobe’i tarkvara registreerimine on täiesti vabatahtlik. Hoolimata sellest ei anna aktiveerimine ja registreerimine garantiid, et kasutate ehtsat tarkvara.

Külastage meie kodulehte www.adobe.com/ee/genuine, järgimaks vastavat veebilinki ning juhiseid.

Kuidas aitab Adobe piraatluse vastu võidelda?

Adobe on välja töötanud mitmeid programme, mille eesmärgiks on klientide harimine, teavitamine ja kaitsmine kogu müügi- ja kasutusprotsessi vältel. Programmide hulka kuulub:

 • Teavitustöö ehtsa Adobe’i tarkvara eelistest.
 • Ennetustöö asutuste juures tarkvarapiraatluse vältimiseks.
 • Mitte ehtsa või võltsitud tarkvaraga kauplevate edasimüüjate, sealhulgas veebiturgude uurimine ning vastutusele võtmine.
 • Ebaseaduslikult genereeritud või omandatud seerianumbrite blokeerimine.
 • Ning klientide teavitamine mitte ehtsast või võltsitud tarkvarast toote uuesti installeerimisel või kasutamise ajal.

Adobe Ehtne tarkvara on seaduslikult litsentseeritud tarkvara, mis on ostetud otse Adobe'ilt. Adobe Ehtne tarkvara vastab toote dokumentatsioonile ning Kasutustingimustele. See on vaba haavatavustest, mis kaasnevad mitte ehtsa või võltsitud tarkvaraga.

Ainult ehtsa Adobe'i tarkvaraga kaasneb ligipääs viimastele uuendustele, funktsioonidele ja võimalustele, mis tagab klientidele ja asutustele optimaalse produktiivsuse ja aitab vältida tõrkeid jõudluses. Lisaks sellele kehtib Adobe’i tugi ja garantii ainult ehtsale Adobe’i tarkvarale. Adobe Ehtne tarkvara ostmine tagab klientidele meelerahu, sest nad teavad, et kasutavad usaldusväärset tarkvara.

On küllaltki levinud, et eraisikud ja organisatsioonid ostavad ning kasutavad ebaausatelt edasimüüjatelt ja veebiturgudelt enda teadmata mitte ehtsat tarkvara, mille puhul on palju vaeva nähtud, et see näiks ehtsana. Mõned kasutajad saavad aru, et kasutavad litsentseerimata tarkvara alles siis, kui nad on selle kohta teate saanud.

Mitte ehtsa tarkvara kasutamine on ohtlik nii eraisikutele kui ka organisatsioonidele.  Mitte ehtsat tarkvara on korduvalt muudetud ning see toob kaasa järgnevad probleemid:

 • Suurenenud oht viirustele ja nuhkvarale, mis võivad andmeid hävitada või kompromiteerida
 • Suurem võimalus, et tarkvara ei tööta korralikult või jookseb üldse kokku
 • Limiteeritud ligipääs klienditoele, uuendustele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Adobe’i tarkvara teavitused – Teavitused installeerimise ajal

Kehtetud või tühistatud seerianumbrid on seerianumbrid, mille Adobe on blokeerinud, sest need on ebaseaduslikult genereeritud või omandatud volitamata edasimüüjate poolt. Kui Adobe sellisele käitumisele jälile saab, inaktiveeritakse tootevõtmed, et edasist kuritarvitust takistada. Kliendid võivad alles tarkvara installeerides või uuesti installeerides aru saada, et seerianumbrid on blokeeritud.

Tarkvara, sealhulgas mitte ehtne tarkvara, võib töötada normaalselt kuni Adobe on vigase seerianumbri tuvastanud, blokeerinud või inaktiveerinud, mis on sageli edasimüüja vastu algatatud menetluse tagajärg. Kui seerianumber on blokeeritud, siis pole võimalik toodet enam installeerida ega uuesti installeerida.

Ei. Kui olete sellise teate saanud, siis see tähendab, et teie seerianumber on kehtetu ning teil puudub edasine ligipääs rakendusele. Järgige juhiseid probleemi lahendusvõimaluste osas.

Adobe’i tarkvara teavitused – Teavitused toote kasutamise ajal

Adobe viib läbi validatsiooniteste ning teavitab eraisikuid ja organisatsioone, kui nad ei kasuta ehtsat tarkvara. Teenus kontrollib tarkvara võltsinguid ning kehtetuid litsentse. Kui teie või keegi teine teie organisatsioonist saab teavituse, tähendab see, et leitud on mitte ehtsat tarkvara.

Adobe kasutab erinevaid tehnoloogiaid, teenuseid ja rakendusi, mis suudavad tuvastada, kas installeeritud Adobe’i toode on ehtne või ei ole. Kui (läbi validatsiooniprotsessi) leitakse installeeritud tooteid, mis pole ehtsad, saadab teenus kasutajale mitte ehtsa tarkvara kohta hüpikteate. Ühtlasi pakub see erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks. Lisaks hüpikteatele on klientidel võimalik jälgida töös olevat validatsiooniprotsessi nende aktiivsusmonitoris või tegumihalduris.

Validatsiooniprotsessi käigus kontrollib Adobe muutusi või häkkimisi tarkvaras, teadaolevalt varastatud tootevõtmete või kontode kasutust ning litsentseeritud Kasutustingimustega mitte kooskõlas olevat kasutust.

Kui teie või keegi teine teie organisatsioonist saab teate, tähendab see, et on leitud tarkvara, mis ei läbinud validatsioonikontrolli ega ole ehtne.

Mitte ehtsa tarkvara installeerimine on ebaseaduslik ning Adobe kasutab erinevaid meetodeid, mille eesmärgiks on kasutajate seas antud küsimuses teavitustööd teha.   Kui kasutaja eirab teateid ja hoiatusi, võib Adobe võtta kasutusele vastavad meetmed.

Teated toote kasutamise ajal: testi tulemuste teatest aru saamine

Praegusel hetkel on tarkvara validatsioonitesti tulemused kättesaadavad ainult kasutajatele, kes on saanud Adobe’ilt teate mitte ehtsa tarkvara kasutamise kohta. Kui te olete teate saanud, on teil võimalik tarkvara validatsioonitesti tulemusi näha teatele klikkides.

"Licensing Status“ veerus näete lisateavet teie poolt kasutatava tarkvara seerianumbri(te) kohta.

 • "Pass“ tähendab, et seerianumber läbis viimase validatsioonitesti.
 • "Fail“ tähendab, et tarkvara ei läbinud validatsioonitesti. See teade ilmub Adobe’i poolt mitte väljastatud seerianumbri puhul, või juhul, kui on teada, et seerianumbrit kasutatakse varastatud või võltsitud tarkvaraga ning see on seetõttu vigane.
 • "Fail – subscription required“ tähendab, et tegu on tellitud versiooniga, mis pole korrektselt litsentseeritud.
 • „Fail - Trial Use Only“ tähendab, et tarkvara oli mõeldud ainult prooviversioonina ning prooviversiooni kehtivusaeg on läbi saanud.

Adobe kontrollib lisaks seerianumbrile võltsitud tarkvara ning see võib olla võltsitud hoolimata kehtivast seerianumbrist. Võltsitud tarkvara tähendab, et koodi on muudetud või häkitud.

See kombinatsioon annab märku, et tarkvara on muudetud ning see pole ehtne. 

Privaatsus ja turvalisus

Teenus kontrollib Adobe’i tarkvara erinevaid versioone ning veendub tarkvara ehtsuses ja litsentside kehtivuses. Lisateave: Adobe.com at http://www.adobe.com/ee/privacy/policy.html.

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported litsentsiga  Süsteemi Creative Commons tingimused ei kehti Twitter™-i ja Facebooki postitustele.

Juriidilised märkused   |   Privaatsuspõhimõtted veebis