Üldised piraatlust puudutavad küsimused

Mis on tarkvarapiraatlus?

Tarkvarapiraatlus leib aset, kui juhtub vähemalt üks järgnevatest asjadest:

 • Tarkvara on muudetud või häkitud.
 • Teadaolevalt varastatud tootevõtmeid või kontosid on kopeeritud, müüdud või kasutatud.
 • Kasutamine pole kooskõlas litsentseeritud Kasutustingimustega.

Tarkvarapiraatlus ohustab ettevõtteid ja tarbijaid pahavara, nuhkvara ja viiruste näol, vähendades asutuste jõudlust.

Kas viirusetõrjetarkvara ei kaitse mind mitte ehtsa või võltsitud tarkvara ohtude eest?

Enamasti ei suuda tüüpiline viirusetõrje- ja turvatarkvara võltsitud või mitte ehtsa tarkvara enamlevinud vorme tuvastada.

Kas mitte ehtsa või võltsitud tarkvara kasutamine on seadusega lubatud?

Ei, mitte ehtsa tarkvara kasutamine on seadusevastane, hoolimata sellest, kuidas olukord tekkis.

Kuidas end mitte ehtsate või võltsitud Adobe’i tarkvara versioonide eest kaitsta?

Tarkvara ostmine otse Adobe.com lehelt tagab, et sinuni jõuab ehtne Adobe’i tarkvara. Juhul kui kasutate tarkvara, mille olete saanud sõbralt, äripartnerilt või kolleegilt, aitab teid kaitsta Kasutustingimuste kontrollimine.

Mida ma teha saan, kui kahtlustan, et minu tarkvara ei ole ehtne või on võltsitud?

Olenevalt olukorrast on selleks mitu varianti:

 • Kui olete saanud Adobe’ilt teate, mis kinnitab, et teie tarkvara ei ole ehtne, siis klikkige lisateabe saamiseks teates saadetud lingil. Leidke võimalus osta endale ehtne Adobe’i tarkvara, või helistage lisateabe saamiseks klienditoele. Kui teie asutuses vastutab tarkvara soetamise eest keegi teine, siis pöörduge kõigepealt tema poole.
 • Kui saate tarkvara installeerides teate, et teie seerianumber on kehtetu, siis on Adobe selle ilmselt vale kasutuse tõttu blokeerinud. Järgige teavitusi, mis suunavad teid lahendusi pakkuvale sihtlehele.
 • Kui te arvate, et teie käsutuses on veel mitte ehtsat või võltsitud tarkvara, siis pöörduge ehtsa tarkvara soetamiseks otse Adobe’i poole Adobe.com kodulehel.

Mis vahe on aktiveerimisel ja registreerimisel?

Kasutajatel palutakse tarkvara aktiveerida teatud arvu päevade jooksul, et see töötaks nii nagu ette nähtud. Adobe’i tarkvara registreerimine on täiesti vabatahtlik. Hoolimata sellest ei anna aktiveerimine ja registreerimine garantiid, et kasutate ehtsat tarkvara.

Kuidas anda teada mulle mitte ehtsa või võltsitud tarkvara müünud edasimüüjast?

Külastage meie kodulehte www.adobe.com/ee/genuine, järgimaks vastavat veebilinki ning juhiseid.

Kuidas aitab Adobe piraatluse vastu võidelda?

Milliseid programme Adobe pakub, et kaitsta oma kasutajaid mitte ehtsa ja võltsitud tarkvara eest?

Adobe on välja töötanud mitmeid programme, mille eesmärgiks on klientide harimine, teavitamine ja kaitsmine kogu müügi- ja kasutusprotsessi vältel. Programmide hulka kuulub:

 • Teavitustöö ehtsa Adobe’i tarkvara eelistest.
 • Ennetustöö asutuste juures tarkvarapiraatluse vältimiseks.
 • Mitte ehtsa või võltsitud tarkvaraga kauplevate edasimüüjate, sealhulgas veebiturgude uurimine ning vastutusele võtmine.
 • Ebaseaduslikult genereeritud või omandatud seerianumbrite blokeerimine.
 • Ning klientide teavitamine mitte ehtsast või võltsitud tarkvarast toote uuesti installeerimisel või kasutamise ajal.

Milline on ehtne Adobe’i tarkvara?

Adobe Ehtne tarkvara on seaduslikult litsentseeritud tarkvara, mis on ostetud otse Adobe'ilt. Adobe Ehtne tarkvara vastab toote dokumentatsioonile ning Kasutustingimustele. See on vaba haavatavustest, mis kaasnevad mitte ehtsa või võltsitud tarkvaraga.

Mis eelised on ehtsa Adobe’i tarkvara soetamisel?

Ainult ehtsa Adobe'i tarkvaraga kaasneb ligipääs viimastele uuendustele, funktsioonidele ja võimalustele, mis tagab klientidele ja asutustele optimaalse produktiivsuse ja aitab vältida tõrkeid jõudluses. Lisaks sellele kehtib Adobe’i tugi ja garantii ainult ehtsale Adobe’i tarkvarale. Adobe Ehtne tarkvara ostmine tagab klientidele meelerahu, sest nad teavad, et kasutavad usaldusväärset tarkvara.

Kuidas satuvad heade kavatsustega eraisikud ja organisatsioonid kasutama tarkvara, mis pole ehtne?

On küllaltki levinud, et eraisikud ja organisatsioonid ostavad ning kasutavad ebaausatelt edasimüüjatelt ja veebiturgudelt enda teadmata mitte ehtsat tarkvara, mille puhul on palju vaeva nähtud, et see näiks ehtsana. Mõned kasutajad saavad aru, et kasutavad litsentseerimata tarkvara alles siis, kui nad on selle kohta teate saanud.

Millised riskid kaasnevad mitte ehtsa või võltsitud Adobe’i tarkvara kasutamisega?

Mitte ehtsa tarkvara kasutamine on ohtlik nii eraisikutele kui ka organisatsioonidele.  Mitte ehtsat tarkvara on korduvalt muudetud ning see toob kaasa järgnevad probleemid:

 • Suurenenud oht viirustele ja nuhkvarale, mis võivad andmeid hävitada või kompromiteerida
 • Suurem võimalus, et tarkvara ei tööta korralikult või jookseb üldse kokku
 • Limiteeritud ligipääs klienditoele, uuendustele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Adobe’i tarkvara teavitused – Teavitused installeerimise ajal

Millised on kehtetud või tühistatud seerianumbrid?

Kehtetud või tühistatud seerianumbrid on seerianumbrid, mille Adobe on blokeerinud, sest need on ebaseaduslikult genereeritud või omandatud volitamata edasimüüjate poolt. Kui Adobe sellisele käitumisele jälile saab, inaktiveeritakse tootevõtmed, et edasist kuritarvitust takistada. Kliendid võivad alles tarkvara installeerides või uuesti installeerides aru saada, et seerianumbrid on blokeeritud.

Miks minu seerianumber või tarkvara installeerides töötas, aga enam ei tööta?

Tarkvara, sealhulgas mitte ehtne tarkvara, võib töötada normaalselt kuni Adobe on vigase seerianumbri tuvastanud, blokeerinud või inaktiveerinud, mis on sageli edasimüüja vastu algatatud menetluse tagajärg. Kui seerianumber on blokeeritud, siis pole võimalik toodet enam installeerida ega uuesti installeerida.

Kas ma saan kasutamist jätkata, kui minuni on jõudnud teade kehtetust või tühistatud seerianumbrist? Kuidas Adobe mul seda probleemi lahendada aitab?

Ei. Kui olete sellise teate saanud, siis see tähendab, et teie seerianumber on kehtetu ning teil puudub edasine ligipääs rakendusele. Järgige juhiseid probleemi lahendusvõimaluste osas.

Adobe’i tarkvara teavitused – Teavitused toote kasutamise ajal

Mida see tähendab, kui ma olen teavituse saanud?

Adobe viib läbi validatsiooniteste ning teavitab eraisikuid ja organisatsioone, kui nad ei kasuta ehtsat tarkvara. Teenus kontrollib tarkvara võltsinguid ning kehtetuid litsentse. Kui teie või keegi teine teie organisatsioonist saab teavituse, tähendab see, et leitud on mitte ehtsat tarkvara.

Kuidas Adobe teab, et tegu pole ehtsa tarkvaraga?

Adobe kasutab erinevaid tehnoloogiaid, teenuseid ja rakendusi, mis suudavad tuvastada, kas installeeritud Adobe’i toode on ehtne või ei ole. Kui (läbi validatsiooniprotsessi) leitakse installeeritud tooteid, mis pole ehtsad, saadab teenus kasutajale mitte ehtsa tarkvara kohta hüpikteate. Ühtlasi pakub see erinevaid võimalusi olukorra lahendamiseks. Lisaks hüpikteatele on klientidel võimalik jälgida töös olevat validatsiooniprotsessi nende aktiivsusmonitoris või tegumihalduris.

Kuidas Adobe aru saab, et minu kasutatud tarkvara pole ehtne?

Validatsiooniprotsessi käigus kontrollib Adobe muutusi või häkkimisi tarkvaras, teadaolevalt varastatud tootevõtmete või kontode kasutust ning litsentseeritud Kasutustingimustega mitte kooskõlas olevat kasutust.

Kas tegu võib olla vigase teatega?

Kui teie või keegi teine teie organisatsioonist saab teate, tähendab see, et on leitud tarkvara, mis ei läbinud validatsioonikontrolli ega ole ehtne.

Mis juhtub, kui ma teadet eiran ja edasi töötan?

Mitte ehtsa tarkvara installeerimine on ebaseaduslik ning Adobe kasutab erinevaid meetodeid, mille eesmärgiks on kasutajate seas antud küsimuses teavitustööd teha.   Kui kasutaja eirab teateid ja hoiatusi, võib Adobe võtta kasutusele vastavad meetmed.

Teated toote kasutamise ajal: testi tulemuste teatest aru saamine

Kust ma oma testi tulemused leian?

Praegusel hetkel on tarkvara validatsioonitesti tulemused kättesaadavad ainult kasutajatele, kes on saanud Adobe’ilt teate mitte ehtsa tarkvara kasutamise kohta. Kui te olete teate saanud, on teil võimalik tarkvara validatsioonitesti tulemusi näha teatele klikkides.

Mida tähendavad litsentsi staatused, mida ma oma testi tulemustes nägin?

"Licensing Status“ veerus näete lisateavet teie poolt kasutatava tarkvara seerianumbri(te) kohta.

 • "Pass“ tähendab, et seerianumber läbis viimase validatsioonitesti.
 • "Fail“ tähendab, et tarkvara ei läbinud validatsioonitesti. See teade ilmub Adobe’i poolt mitte väljastatud seerianumbri puhul, või juhul, kui on teada, et seerianumbrit kasutatakse varastatud või võltsitud tarkvaraga ning see on seetõttu vigane.
 • "Fail – subscription required“ tähendab, et tegu on tellitud versiooniga, mis pole korrektselt litsentseeritud.
 • „Fail - Trial Use Only“ tähendab, et tarkvara oli mõeldud ainult prooviversioonina ning prooviversiooni kehtivusaeg on läbi saanud.

Minu tarkvara validatsioonitesti tulemused näitavad, et minu tarkvara on võltsitud. Mida see tähendab?

Adobe kontrollib lisaks seerianumbrile võltsitud tarkvara ning see võib olla võltsitud hoolimata kehtivast seerianumbrist. Võltsitud tarkvara tähendab, et koodi on muudetud või häkitud.

Kas minu tarkvara on ehtne, kui minu litsentsi staatuse all on kirjas "Pass", kuid võltsitud tarkvara ("Tampered Software") veerus on linnuke?

See kombinatsioon annab märku, et tarkvara on muudetud ning see pole ehtne. 

Privaatsus ja turvalisus

Millist teavet Adobe kogub?

Teenus kontrollib Adobe’i tarkvara erinevaid versioone ning veendub tarkvara ehtsuses ja litsentside kehtivuses. Lisateave: Adobe.com at http://www.adobe.com/ee/privacy/policy.html.

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported litsentsiga  Süsteemi Creative Commons tingimused ei kehti Twitter™-i ja Facebooki postitustele.

Juriidilised märkused   |   Privaatsuspõhimõtted veebis