Võib-olla peate Adobe rakenduste tõrgete lahendamiseks vaatama kasutajateegi kausta sisu. Kasutajateegi kaust on operatsioonisüsteemis macOS X 10.7 ja selle uuemates versioonides vaikimisi peidetud. Kasutajateegi sisu nähtavaks muutmiseks kasutage ühte järgnevaist meetoditest.

1. meetod

  1. Avage otsija ja valige käsud Mine > Mine kausta.

  2. Sisestage dialoogiaknasse „Mine kausta“ tekst ~/Library

  3. Klõpsake käsku Mine.

2. meetod

Menüüd Mine kasutades hoidke all klahvi Alt (valik). Kasutajateegi kaust on toodud praeguse kasutaja kodukataloogi all.

Märkus. Pärast kausta Library avamist saate akna päises oleva Library ikooni dokki, küljeribale või tööriistaribale lohistada, et see paremini kättesaadavaks teha.

Lisateave