Võib-olla peate Adobe rakenduste tõrgete lahendamiseks vaatama kausta Library sisu. Kasutajakaust Library on operatsioonisüsteemis Mac OS X 10.7 ja selle uuemates versioonides vaikimisi peidetud. Kasutajateegi sisu nähtavaks muutmiseks kasutage ühte järgnevaist meetoditest.

1. meetod.

 1. Avage otsija ja valige käsud Mine > Mine kausta.

 2. Sisestage dialoogiaknasse „Mine kausta“ tekst ~/Library

 3. Klõpsake käsku Mine.

2. meetod.

Menüüd Mine kasutades hoidke all klahvi Alt (valik). Kasutajateegi kaust on toodud praeguse kasutaja kodukataloogi all.

Märkus. Pärast kausta Library avamist saate akna päises oleva Library ikooni dokki, küljeribale või tööriistaribale lohistada, et see paremini kättesaadavaks teha.

3. meetod.

Järgmise meetodiga muudate kasutajateegi kausta püsivalt nähtavaks.

Märkus.

Adobe soovitab selle meetodi kasutamist vaid edasijõudnud kasutajatele.

 1. Käivitage terminal kohast Macintosh HD > Rakendused > Utiliidid.

 2. Sisestage terminali sees olles järgmine käsklus ja vajutage reavahetusklahvi:
  chflags nohidden ~/Library

 3. Kui küsitakse, siis sisestage süsteemiadministraatori parool ja vajutage reavahetusklahvi.

  Märkus.

  Süsteemiadministraatori parool pole selle sisestamisel nähtav.  

 4. Sulgege terminal. Nüüd on kaust Library otsijas püsivalt nähtav.

Lisateave

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported litsentsiga  Süsteemi Creative Commons tingimused ei kehti Twitter™-i ja Facebooki postitustele.

Juriidilised märkused   |   Privaatsuspõhimõtted veebis