Hariduse KKK

Ostmisvõimalused

Õpetajatele, üliõpilastele, õpilastele ja haridusasutuste töötajatele on saadaval õpilas- ja õpetajasoodustused. Adobe'i õpilastele ja õpetajatele mõeldud versioonid on saadaval otse Adobe.com veebisaidilt või Adobe'i edasimüüjatelt.

Lisaks pakub Adobe litsentsimisprogramme teaduskondadele ja asutustele. Loe lähemalt Adobe'i litsentsimisprogrammide kohta.

Sirvi õpilaste ja õpetajate tootekataloogi ja vaata, millised tooted ja keeled on saadaval. Tooted on saadavusest sõltuvalt saadaval tellitavate, allalaaditavate või karpi pakendatud versioonidena.

Maksusoodustusega oste pole Education Store'i veebipoes võimalik esitada. Maksusoodustusega tellimuse esitamiseks võtke palun ühendust oma  haridusala edasimüüjaga.

Jah, õpilase ja õpetaja versiooni tooteid võib kasutada äriliselt eraisikule kuuluvas arvutis. Neid ei tohi aga edasi müüa.

Võite osta ühe Creative Cloudi liikmesuse ning kasutada seda nii macOSi kui Windowsi puhul. Kõigi Adobe'i õpilase ja õpetaja versiooni toodete puhul võite osta iga toote platvormi kohta ühe litsentsi (sisaldab pakette ja eraldi tooteid) üheks aastaks.

Sobivus

Õpilase soodustuse saamiseks peate olema vähemalt 13-aastane ja õppima ühes järgnevatest:

 • Ülikool või kolledž — akrediteeritud avalikud või eraülikoolid, kolledžid (sh rakenduskõrgkoolid ja kutseõppeasutused), mis pakuvad haridustaset, mis nõuab vähemalt 2 aastat täisajaga õppimist*
 • Põhikoolid või gümnaasiumid — täisajaga õpet pakkuvad akrediteeritud riiklikud või erapõhikoolid ja gümnaasiumid*
 • Kodukoolid — vastavalt riiklikele koduõppe eeskirjadele.

Õpetaja soodustuse jaoks kvalifitseerumiseks peate olema üks järgmistest:

 • Õppejõud või tugipersonal — töökohaga täisajaga õpet pakkuvas akrediteeritud riiklikus või erapõhikoolis ja gümnaasiumis, ülikoolis või kolledžis, koolipiirkonnas või hariduskolleegiumis (sh emeriitprofessori staatus)*
 • Koduõppega õpilase õpetaja – defineeritakse vastavalt riiklikele koduõppe määrustele

Kui te pole oma kvalifitseerumises kindel, võtke meiega ühendust oma riigi Adobe'i müügitelefoni numbril.

* Akrediteeritud koolid on USA Haridusministeeriumi / riikliku hariduskolleegiumi või Kanada/provintside haridusministeeriumide poolt tunnustatud, assotsiatsiooni poolt heaks kiidetud asutused, mille põhitegevuseks on õpilaste õpetamine. USAs kuuluvad selliste assotsiatsioonide hulka: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Uurimaks, kas teil on võimalik osta oma koolile tarkvara haridussoodustusega, tutvuge järgneva sobivate asutuste tüüpide loendiga. Akrediteeritud koolid saavad osta tooteid ka läbi spetsiaalsete Adobe Volume Licensingi programmide.
Vaadake hariduslikke litsentsiprogramme.

Kvalifitseeritud asutused:

 • Akrediteeritud riiklikud või erapõhikoolid või -gümnaasiumid, mis pakuvad täisajaga õpet K-12 klassidele või selliste koolide koolipiirkonnad*
 • Akrediteeritud avalikud või eraülikoolid, kolledžid (sh rakenduskõrgkoolid ja kutseõppeasutused), mis pakuvad haridustaset, mis nõuab vähemalt 2 aastat täisajaga õppimist*
 • Koolide haldusasutused või hariduspaneelid
 • Adobe'i poolt heakskiidetud kodukoolid
 • Riiklikud koolid USA ja Kanada territooriumil
 • Adobe'i poolt kirjalikult heaks kiidetud haridusasutused
 • USAs asuvad haridusasutustele kuuluvad ja nende poolt hallatavad raviasutused. See tähendab, et asutus on raviasutuse ainuomanik ja juhib ainsana selle igapäevast tegevust.
 • Kõrghariduse uurimislaboratooriumid, mis on USA haridusministeeriumi või Kanada/provintside haridusministeeriumide poolt tunnustatud avalikud asutused, õpetavad õpilasi ja võivad esitada koopia põhikirjast, millest selgub nende seos juhtiva ülikooliga
 • Teised kvalifitseeritud näited on loetletud aegajalt Adobe.com veebisaidil

Mittekvalifitseeritud asutused:

 • Akrediteerimata koolid ja usuorganisatsioonid
 • Muuseumid
 • Kirikud
 • Raamatukogud
 • Kanadas asuvad raviasutused
 • Kursused, näiteks arvutikoolitust jt sertifikaate andvad koolituskeskused, sealhulgas, kuid mitte ainult: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Militaarkoolid, mis ei anna akadeemilisi kraade
 • Uuringulaborid, mida ei ole tunnustanud USA haridusministeerium või Kanada/provintside haridusministeeriumid. Näiteks USA kaitse- või energeetikaministeeriumi või Kanada rahvusliku uuringute nõukogu tunnustatud asutused. Lisaks ei ole sobivad USAs föderaalselt rahastatud uuringu- ja arenduskeskuste (FFRDC) ja ülikoolide partner-uuringukeskustena (UARC) määratletud laborid. Nende näidete hulka kuuluvad Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory ja Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Teised mittekvalifitseeritud näited on loetletud aegajalt Adobe.com
  veebisaidil

* Akrediteeritud koolid on USA Haridusministeeriumi / riikliku hariduskolleegiumi või Kanada/provintside haridusministeeriumide poolt tunnustatud, assotsiatsiooni poolt heaks kiidetud asutused, mille põhitegevuseks on õpilaste õpetamine. USAs kuuluvad selliste assotsiatsioonide hulka Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Kasutage kooli väljastatud meiliaadressi

Kui kasutate ostmisel kooli poolt väljastatud meiliaadressi, olete automaatselt verifitseeritud. (Koolide meiliaadressid võivad sisaldada .edu, .k12 ja teisi teie haridusasutuste poolt toetatud meilidomeene.) Kui teil puudub kooli väljastatud meiliaadress või teie meiliaadressi ei ole võimalik verifitseerida, võidakse ostu järel paluda teilt sobivust kinnitavat muud tõendit.

Akrediteeritud koolide õpilased ja õpetajad

Sobivuse tõendiks on kooli väljastatud dokument, kus on toodud ära kooli ja õpilase nimi ning praegune kuupäev. Registreerimise tõendite tüüpide hulka kuuluvad järgmised:

 • Õpilaspilet
 • Tunnistus
 • Teatis
 • Õppemaksuarve või väljavõte

Koduõppel õpilased†

Sobivuse tõendiks võib olla:

 • Kuupäevaga avaldus koduõppeks
 • Mõne koduõppe ühenduse praeguse liikmesuse ID (nt MTÜ Eesti Koduõppe Keskus)
 • Kuupäevaga tõend praegusel õppeaastal koduõppel olemise kohta.

* Akrediteeritud koolid on USA haridusministeeriumi / riikliku hariduskolleegiumi või Kanada/provintside haridusministeeriumide poolt tunnustatud, assotsiatsiooni poolt heaks kiidetud asutused, mille põhitegevuseks on õpilaste õpetamine. USAs kuuluvad selliste assotsiatsioonide hulka Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

† Kehtivaks peetakse dokumente, mis on kuni kuue kuu vanused.

Pärast tellimuse täitmist saate meili, kus on teie seerianumber. Samuti on teil võimalik igal ajal vaadata oma seerianumbrit toote allalaadimislingi kõrval asuvast Allalaadimisjuhisest. Pärast registreerimist võite vaadata oma tooteid Minu Adobe'i jaotise Minu tooted alt.

Täpsemat teavet leiate artiklist Seerianumbrid, lunastuskoodid ja tootekoodid | Õpilase- ja õpetajaversioonid.

Kui ostsite otse Adobe'ilt kas veebilehelt Adobe.com või telefoni teel Põhja-Ameerikas, on teil 14 päeva aega oma sobivust kinnitava tõendi esitamiseks. Kui te ostsite toote aadressilt Adobe.com mingis muus piirkonnas või kui ostsite edasimüüjalt, on teil oma sobivustõendi esitamiseks aega kuus päeva.

Tellimuse aegumisel saate te meili teel teate ning teil tuleb tellimus uuesti esitada.

Tellimustooted

Kui otsite haridussoodustust Adobe'i tellimustootele, vt jaotist Õppurite allahindluse uuendamine, et teada saada, kuidas Adobe teie hariduslikku staatust hindab.

Püsilitsentsiga tooted

Kui olete ostnud püsilitsentsi ja tootekoodiga Adobe'i toote Põhja-Ameerikast, kasutage tootekoodi, et käivitada verifitseerimistoiming veebisaidil Sobivuse tõendamise teenus. Pärast tootekoodi sisestamist palutakse teil sisestada teave enda ja oma ostu kohta. Seejärel palutakse teil esitada akadeemilise sobivuse tõend. Teie sobivus määratakse ühe järgneva meetodi abil:

 • Teie esitatud akadeemilise meiliaadressi hindamine.
 • Teie üleslaetud akadeemiliste dokumentide hindamine. Sobivate dokumentide loendi leiate leheküljelt Sobivusjuhend.

Kui teie sobivus on kinnitatud, saadab Sobivuse tõendamise teenus teile kinnitusmeili, mis sisaldab teie toote seerianumbrit ja juhiseid tarkvara aktiveerimiseks.

Kui te ei vasta sobivuse kriteeriumitele, siis saadetakse teile meil, et teie sobivus on tagasi lükatud.

Kui ostsite Adobe'i toote väljaspool Põhja-Ameerikat, siis teavet seerianumbrite, lunastuskoodide ja sobivuse tõendamise kohta leiate jaotisest Adobe'i õpilase- ja õpetajaversiooni tellimuse täitmine.

Kui ostsite aadressilt Adobe.com:

 • Põhja-Ameerikas: vastus antakse teile tõenäoliselt kahe tööpäeva jooksul pärast teie sobivustõendi saamist. 
 • Teistes piirkondades: vastus antakse teile tõenäoliselt ühe tööpäeva jooksul peale teie sobivustõendi saamist. 

Kui ostsite Adobe'ist telefoni teel: vastus antakse teile tõenäoliselt ühe tööpäeva jooksul peale teie sobivustõendi saamist.

Kui ostsite edasimüüjalt Põhja-Ameerikas: vastus antakse teile tõenäoliselt ühe tööpäeva jooksul peale teie sobivustõendi saamist.

NÄPUNÄIDE: oma tarkvara kasutamiseks enne seerianumbri saamist valige installimisvõimalus toote prooviversioonina kasutamiseks. Hiljem on teil võimalus kasutada seerianumbrit oma toote mitte-prooviversiooniks teisendamiseks.

Põhja-Ameerikas säilitab Adobe tõendusteabe sobivate õppejõudude puhul ühe aasta ja sobivate õpilaste puhul kuue kuu pikkuse perioodi jooksul. Kõigis teistes piirkondades säilitab Adobe teabe 90 päeva vältel. Nende ajaperioodide jooksul pole järgnevate tellimuste puhul sobivustõendit vaja uuesti esitada.

Siiski, kui õpilane kooli lõpetab, on saadaval aastane haridussoodustuse tähtajapikendus. Kui see aasta saab läbi, uuendatakse tellimus kõrgemale tavahinnale. Õpilase soodustus aegub ja uuendamine leiab aset lepingu uuendamiskuupäeval pärast EDU tähtajapikenduse lõppemist.

Lõpetanud õpilastele saadetakse 30 (kolmkümmend) päeva enne lepingu uuendamiskuupäeva meiliaadressile teade saabuva hinnatõusu kohta. Lisateavet leiate jaotisest Haridussoodustuse aegumine lõpetamisel.

(Enne 2011 novembrit Adobe tõendusteavet ei säilitanud.)

Õpilase ja õpetaja litsentsimise tootekoodid asuvad DVD ümbrise vasakus taskus. Näited:

Tootekood

tootekood

tootekood

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX

Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis

Adobe MAX

Loovuse konverents

14.–16. oktoobril Miami Beachis ja veebis