”Äänityksen, toiston ja seurannan vianmääritys | Adobe Audition CS5.5, CS6, CC”

Tämä asiakirja voi auttaa ratkaisemaan Adobe Audition -ohjelmaversioissa CS5.5, CS6 tai CC esiintyviä äänitykseen, toistoon tai seurantaan liittyviä ongelmia. 

Äänitysongelmia voi ilmetä monissa eri muodoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat: 

 • Äänityksen laatu on heikko. 
 • Tyhjä äänitiedosto, vaikka ääntä seurattiin järjestelmässä. 
 • Toiston viive, vaikka äänisyötettä tai äänitystä seurataan. 
 • Äänen katkokset tai häipymät.

Äänitys- tai toistovirheitä voivat aiheuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien ristiriidat laitteen ohjaimissa, ohjelmistoissa ja laitteistossa sekä vioittuneet elementit tietyissä tiedostoissa. Vaikka jotkin ongelmat ilmenevät ainoastaan käytettäessä Adobe Audition -ohjelmaa, Adobe Audition ei välttämättä ole ongelman aiheuttaja. Se vain saattaa olla ainoa ohjelma, joka käyttää niin paljon muistia tai suoritinkierroksia, että ongelma paljastuu. 

Saat parhaan hyödyn tästä asiakirjasta suorittamalla tehtävät järjestyksessä. Merkitse suorittamiesi tehtävien tulokset muistiin, mukaan lukien virheet tai muut ongelmat. Näin Adoben tekninen tuki voi auttaa sinua paremmin, jos otat tukeen yhteyttä puhelimitse. 

Huomautus:

Jos etsit tietoa Auditionin aiemmista versioista, napsauta tästä.

 

Ääniviive 

Ääniviive on aika, joka äänisignaalilta kuluu matkalla äänikortin sisääntulosta äänikortin ulostuloon. Äänisignaali muunnetaan digitaaliseen muotoon ja ohjataan Adobe Auditioniin, jossa se käsitellään mahdollisten tehosteiden osalta. Sitten äänisignaali muutetaan takaisin analogiseen muotoon, jotta sen voi kuulla (eli sitä voi seurata) äänikortin ulostuloista. Jokainen näistä vaiheista vaikuttaa ääniviiveeseen. Viivettä mitataan millisekunteina. Multitrack-näkymässä raidalla olevien äänitiedostojen viive ei ole yhtä suuri, sillä ne on jo valmiiksi digitoitu. Adobe Auditionissa viiveen huomaakin parhaiten vertaamalla olemassa olevia kappaleita seurattavaan äänitesyötteeseen. 

Yleisesti ottaen yli 10 millisekunnin viive voi aiheuttaa korvin kuultavan eron olemassa olevien kappaleiden toiston ja seurannan välillä. Viivettä voi vähentää puskuriasetuksilla (katso alta vaihe 6). Laitteiston laiteohjaimen suunnittelu ja tehostekäsittelyn määrä voivat vaikeuttaa seurantaa tai tehdä siitä mahdotonta. Jos äänikorttisi laiteohjain ei tue riittävän lyhyttä viivettä, et välttämättä voi seurata ääntä samalla, kun sitä äänitetään. Kokeile uutta äänikorttia, jossa on pieniviiveiset laiteohjaimet (esimerkiksi ASIOn äänikorttia). 

Viiveaikoja koskevaa yleistietoa 

 • Alle 10 ms: Äänitettävien, tehosteita sisältävien raitojen reaaliaikainen seuranta onnistuu. 
 • 10 ms: Viiveen erottaa, mutta ääni kuulostaa edelleen luonnolliselta ja sitä voi käyttää seurantaan. 
 • 11–20 ms: Seuranta alkaa olla lähes käyttökelvotonta, viive sotkeutuu alkuperäiseen äänilähteeseen ja seurannan tulokset ovat vain näennäisiä. 
 • 20–30 ms: Äänen viiveen alkaa erottaa viiveeksi, se ei enää kuulosta osalta alkuperäistä signaalia. 

Huomautus: Ihmiskorva on tottunut viiveeseen, sillä se on luonnollinen osa ympäröivää maailmaa. Äänen taajuus, etäisyys äänilähteestä ja korvan fyysiset ominaisuudet vaikuttavat kaikki kuultuun ääneen. Äänityksessä ja seurantaprosessissa havaittava viive johtuu äänikortin, laiteohjainten ja tietokoneen suoritintehon ominaisuuksista ja rajallisuudesta. 

Vianmääritys 

1. Varmista, että järjestelmä täyttää Adobe Auditionin vähimmäisvaatimukset

Adobe Audition toimii kunnolla vain järjestelmässä, joka vastaa seuraavia vaatimuksia: 

Audition CC

Audition CS6

Audition CS5.5

2. Varmista, että Adobe Auditionille on valittuna oikea ohjain

Adobe Audition CS5.5 ja sitä uudemmat versiot käyttävät Windowsissa ASIO- tai MME/WDM-ohjaimia ja Mac OS -käyttöjärjestelmässä Core Audio -ohjainta. ASIO (Audio Stream Input/Output) on monikanavainen siirtoprotokolla, jonka ansiosta yhteensopivat ohjelmistot voivat käyttää suoraan ASIO-äänikorttien monikanavaominaisuuksia. Suora yhteys äänikorttiin takaa huomattavasti pienemmän syötteen ja ulostulon välisen viiveen kuin muita ohjaintyyppejä käytettäessä (esimerkiksi WDM tai MME). ASIO ei rajoita näytetaajuutta tai -muotoa, eikä sitä rajoita sisään- ja ulostuloäänikanavien määrä. ASIOn avulla voit yhdistää äänikortin sisään- ja ulostuloportit haluamallasi tavalla toistoa ja äänitystä varten sekä äänittää useampia kuin kahta kappaletta samanaikaisesti. ASIO-ohjaimet vaikuttavat eri osa-alueisiin, kuten äänen käsittelyn tehokkuuteen, suuren datamäärän käsittelyyn, synkronointiin, pieneen viiveeseen ja äänilaitteiston laajennettavuuteen.

Core Audio (tullut käyttöön Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmäversiossa) muistuttaa ASIOta. Kuten ASIO, myös Core Audio sallii ohjelmiston suoran yhteyden äänilaitteistoon, mikä vähentää rasitetta ja viivettä. 

Adobe Auditionille oikean ohjaimen tarkistaminen (Windows): 

 1. Valitse Edit > Preferences > Audio Hardware.
 2. Valitse Device Class -kohdan alta asetus, joka vastaa äänilaitettasi. Varmista, että Audio Driver -valikossa on valittuna asennettu äänikortin ohjain. 
 • Jos saatavilla on ASIO-laiteohjain, valitse se. 
 • Jos saatavilla ei ole ASIO-laiteohjainta, valitse Device Class -kohdasta MME.

Huomautus: Adobe suosittelee valitsemaan äänilaitteen mukana asennetun ASIO-ohjaimen MME-ohjaimen sijaan. MME-ohjainta kannattaa käyttää ainoastaan silloin, kun järjestelmän äänilaitteella ei ole omaa ASIO-ohjainta. 

Adobe Auditionille oikean ohjaimen tarkistaminen (Mac OS):

 1. Valitse Audition > Preferences > Audio Hardware.
 2. Valitse Default Input- ja Default Output -ponnahdusvalikoista oletusäänilaitteet. (Mac OS -käyttöjärjestelmässä on Device Class -kohdassa automaattisesti valittuna Core Audio.)

Huomautus: Jos laitteesi ei näy luettelossa, tarkista Mac OS -käyttöjärjestelmän Ääni- ja MIDI-asetukset. Varmista, että laite on asennettu ja näkyy saatavilla olevien äänilaitteiden luettelossa. (Siirry työkaluun valitsemalla Ohjelmat > Lisäohjelmat > Ääni- ja MIDI-asetukset.)

3. Päivitä äänikortin ohjain

Monet näytönohjainkorttien valmistajat päivittävät ohjelmisto-ohjaimiaan usein. Ellei äänikortin ohjainta ole päivitetty äskettäin, tiedustele kortin valmistajalta päivitettyä ohjainta. Voit myös ladata ohjainpäivityksen valmistajan verkkosivustolta. 

4. Ohjaa Adobe Auditionin tilapäiset kansiot tehokkaille asemille, joissa on riittävästi vapaata levytilaa

Edit View -näkymässä äänitettäessä Adobe Audition tallentaa tilapäistiedostot Primary Temp -kansioon. Varmista, että Primary Temp -kansio on ohjattu nopeimmalle asemalle (vähintään 7 200 kierrosta minuutissa), jolla on eniten vapaata levytilaa. Luo Adobe Audition -tilapäistiedostoille oma, erillinen kansio. Erillisen kansion luominen takaa sen, että voit helposti löytää tilapäistiedostot ja voit tarvittaessa poistaa niitä. 

Primary Temp -kansion luominen ja sijainnin määrittäminen: 

 1. Luo uusi kansio sen kiintolevyn juureen, jolle haluat Primary Temp -kansion. (Kansiolle voi antaa nimeksi esimerkiksi AuditionTemp.)
 2. Valitse Adobe Audition -ohjelmassa Preferences > Media & Disk Cache.
 3. Kirjoita Temporary Folders -osioon kansiopolku kansioon, jonka loit vaiheessa 1 (tai selaa kansioon). 

Äänitettäessä Multitrack-näkymässä Adobe Audition tallentaa tiedostot suoraan alikansioon, joka on meneillään olevan istunnon kansiossa. (Esimerkiksi MySession.sesx-nimisen istunnon kansio MySession_Recorded sisältää kaikki kyseisessä istunnossa äänitetyt tiedostot.) Varmista, että kaikki istuntotiedostot (ja niihin liittyvä kansio) tallentuvat nopeimmalle asemalle (vähintään 7 200 kierrosta minuutissa), jolla on eniten vapaata levytilaa. 

Suorituskyky voi parantua, jos Adobe Audition -tilapäistiedostojen kansiot tai istuntojen kansiot jaetaan eri kiintolevyille. Jos käytössä on useita kiintolevyjä, älä sijoita Primary Temp -kansioita ja istuntokansioita samalle kiintolevylle Adobe Audition -ohjelmistotiedostojen kanssa. 

5. Käytä Adobe Auditionia siten, ettei muita sovelluksia ole samaan aikaan käynnissä

Jotkin sovellukset aiheuttavat järjestelmän virheitä tai jumittumisia, kun niitä käytetään yhtä aikaa Adobe Auditionin kanssa. Ennen kuin Adobe Audition käynnistetään, poista muut ohjelmat käytöstä, mukaan lukien käynnistyskohteet (kohteet, jotka käynnistyvät automaattisesti tietokoneen käynnistyksen tai sille kirjautumisen yhteydessä). 

Käynnistyskohteet poistetaan Windowsissa käytöstä seuraavalla tavalla: 

 1. Sulje kaikki ohjelmat. 
 2. Valitse Käynnistä > Suorita. Kirjoita Avaa-kenttään msconfig. Valitse OK. 

 3. Napsauta Ohjelmat-välilehteä ja valitse Poista kaikki käytöstä. 
 4. Valitse kaikki käynnistyskohteet, jotka ovat olennaisia ongelman testaamisen kannalta (esimerkiksi asennetun äänilaitteen ohjaimen hallintapaneeli). Ellet tiedä, onko jokin kohde olennainen, jätä se valituksi (käyttöön). 
 5. Valitse OK ja käynnistä Windows uudelleen. 
 6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueen kuvakkeita ja sulje tai poista käytöstä kaikki käynnistyskohteet, jotka ovat edelleen aktiivisina. 

Yritä tämän jälkeen luoda ongelma uudelleen: 

 • Jos ongelmaa ei esiinny, jokin käytöstä poistetuista käynnistyskohteista on ristiriidassa Adobe Auditionin kanssa. Ota käynnistyskohteet uudelleen käyttöön yksi kerrallaan ja testaa ohjelmaa joka kerran jälkeen, kunnes saat selville, mikä kohde on ristiriidassa Adobe Auditionin kanssa. Ota sitten yhteyttä kyseisen kohteen kehittäjään ja tiedustele onko päivitystä saatavilla. 
 • Jos ongelma esiintyy uudelleen, käynnistyskohteet eivät ole sen syy ja voit ottaa ne uudelleen käyttöön.
  1. Valitse Käynnistä > Suorita. Kirjoita Avaa-kenttään msconfig. Valitse OK. 
  2. Napsauta Ohjelmat-välilehteä ja valitse Ota kaikki käyttöön. 
  3. Valitse OK ja käynnistä Windows uudelleen. 

Käynnistyskohteet poistetaan käytöstä Mac OS -käyttöjärjestelmässä seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Omenavalikko > Kirjaa ulos [käyttäjänimi].
 2. Osoita vahvistusikkunassa Kirjaudu ulos. Hetken kuluttua avautuu kirjautumisikkuna.
 3. Valitse kirjautumisikkunasta vianmäärityksen kohteena oleva käyttäjätili.
 4. Kirjoita käyttäjätilin salasana salasanakenttään, mutta älä paina Rivinvaihto-näppäintä äläkä osoita Kirjaudu sisään.
 5. Pidä vaihtonäppäin painettuna ja osoita Kirjaudu sisään. Kun Dock tulee näkyviin, vapauta vaihtonäppäin. Kirjautumiskohteet ovat poissa käytöstä kunnes kirjaudut ulos (tai käynnistät tietokoneen uudelleen).

Yritä tämän jälkeen luoda ongelma uudelleen: 

 • Jos ongelmaa ei esiinny, jokin käytöstä poistetuista käynnistyskohteista on ristiriidassa Adobe Auditionin kanssa. Ota käynnistyskohteet uudelleen käyttöön yksi kerrallaan ja testaa ohjelmaa joka kerran jälkeen, kunnes saat selville, mikä kohde on ristiriidassa Adobe Auditionin kanssa. Ota sitten yhteyttä kyseisen kohteen kehittäjään ja tiedustele onko päivitystä saatavilla. 
 • Jos ongelma esiintyy uudelleen, käynnistyskohteet eivät ole sen syy ja voit ottaa ne uudelleen käyttöön. 
  • Ota kirjautumiskohteet uudelleen käyttöön kirjautumalla ulos (Omenavalikko > Kirjaa ulos [käyttäjänimi]). Kirjaudu sitten takaisin samaan käyttäjätiliin (älä pidä vaihtonäppäintä painettuna).

6. Muuta puskurikoon (Core Audio tai ASIO) tai viiveen (MME) asetuksia

Puskurikoon pienentäminen saattaa pienentää viivettä ja auttaa poistamaan naksahduksia, poksuntaa, äänen häipymiä ja muita vääristymiä, joita äänittäessä tai toistaessa voi ilmetä. Pane merkille nykyiset puskuriasetukset ennen puskuriasetusten muuttamista, jotta voit tarvittaessa palauttaa ne. Jos käytössä on MME-ohjain, puskurin koko määräytyy Adobe Auditionin viiveasetusten mukaan. 

MME-ohjaimen viiveasetuksia muutetaan Windowsissa seuraavalla tavalla: 

 1. Valitse Edit > Preferences > Audio Hardware. 
 2. Valitse Device Class -ponnahdusvalikosta MME.
 3. Valitse Latency-ponnahdusvalikosta sopiva viive.

Huomautus: Valitse pienin mahdollinen viivearvo, jolla saa hyväksyttävän toisto- ja äänityssuorituksen.

Jos käytössä on ASIO-äänikortti, katso puskurikoon asetusten määrittämisen ohjeet valmistajan käyttöohjeista. Puskurikokoasetukset saa joskus – ASIO-ohjaimesta riippuen – käyttöön valitsemalla Audio Hardware-asetusikkunan Device-ponnahdusvalikosta painikkeen Settings.

Puskurikokoa muutetaan Mac OS -käyttöjärjestelmässä seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Audition > Preferences > Audio Hardware.
 2. Valitse sopiva puskurikoko ponnahdusvalikosta I/O Buffer Size.

Ota puskurikoon määrittämisessä huomioon seuraavat suuntaviivat: 

 • Jos haluat parantaa äänitystä, pienennä puskurikokoa (32–256 näytettä). Tämä pienentää viivettä. 
 • Jos haluat parantaa toistoa ja miksausta (tehosteiden kanssa), suurenna puskurikokoa (512–2048 näytettä). Tämä lisää viivettä.

7. Päivitä näytönohjain

Adobe Audition CS5.5 ja uudemmat versiot vaativat tietokoneelta graafisesti enemmän kuin edeltävät versiot, ja ne voivat hyödyntää enemmän video-RAM-muistia ja uusimpia ohjainpäivityksiä. Ellei näytönohjaimen ohjainta ole päivitetty äskettäin, tiedustele näytönohjaimen valmistajalta päivitettyä ohjainta tai lataa sellainen valmistajan sivustosta. 

8. Seurannan/mittaamisen aiheuttaman rasitteen vähentäminen

Oletusarvoisesti, kun raita on valmisteltu äänitystä varten Multitrack-näkymässä, Adobe Audition näyttää automaattisesti saapuvan signaalin syötearvot kyseisen raidan osalta. Näkymässä on kyse vain mittauksen esittämisestä visuaalisesti, ja saapuvaa signaalia ei välitetä edelleen ulostuloihin. Jos haluat seurata (kuunnella) saapuvaa signaalia, paina raidan kohdalta äänitteen neulapainikkeen oikealta puolelta painiketta I. Tämä valinta mahdollistaa sekä mittauksen että seurannan kyseisen raidan saapuvan signaalin osalta.

Syötteen mittaamisen poistaminen käytöstä saattaa auttaa vähentämään rasitetta ja siten myös viivettä istunnoissa, joissa on piilotehosteita. 

Syötteen mittaaminen poistetaan käytöstä seuraavasti: 

 1. Valitse Windowsissa Edit > Preferences > Multitrack. Valitse Mac OS -käyttöjärjestelmässä Audition > Preferences > Multitrack.

 2. Poista valinta asetuksesta ”Enable input metering when arming tracks for record”. 

9. Poista valmistelu äänittämistä varten valmistelluista raidoista

Käyttämättömien raitojen pitäminen valmiina äänitystä varten rasittaa järjestelmää. Tällainen lisärasite saattaa aiheuttaa toisto-ongelmia istunnoissa, joissa on viivetehosteita. Valmistelluissa raidoissa näkyy R-painike (Arm for Record) punaisella. Raitojen valmistelun voi poistaa käytöstä valitsemalla R-painikkeen.

10. Äänitä valitun laitteiston näytetaajuudella

Varmista äänitysten paras laatu ja pienin viive äänittämällä näytetaajuudella, joka on määritetty Audition-oletusarvoissa.

Laitteen näytetaajuuden voi tarkistaa siirtymällä asetukseen Preferences > Audio Hardware. Laitteen näytetaajuuden voi valita käytettäessä MME-ohjainta (Windows) tai Core Audio -ohjainta (Mac).

Jos käytät ASIO-laitetta, määritä näytetaajuus laitteen valmistajan tarjoaman asetuskonsolin avulla.
 
Parhaat tulokset saat, kun valitset aina laitteen näytetaajuuden luodessasi uusia äänitiedostoja tai Multitrack-istuntoja.

11. Poista Adobe Graphics Manager (AGM) käytöstä (Audition CS6 ja uudemmat)

AGM on erinomainen toiminto, jonka ansiosta teksti ja kirjasimet näkyvät entistä paremmin koko Audition-sovelluksessa. AMG:n ansiosta suorien graafisten säädinten, usein päivittyvien ja käyttöliittymälle raskaiden paneelien (kuten taajuusanalyysin) sekä aaltomuodon selauksen vasteet paranevat. Samalla AGM kuitenkin käyttää resursseja, mikä voi joskus johtaa häipymiin tai vaikuttaa äänitteisiin muulla tavoin negatiivisesti. Adoben näkemyksen mukaan tämä ei ole yleinen ongelma. Ongelma voi kuitenkin ilmetä vähemmän tehokkailla laitteilla ja järjestelmissä, jotka ylikuormittuvat taustalla suoritettavista prosesseista.

Jos äänitteissäsi on häipymiä, voit poistaa AGM:n käytöstä valitsemalla Preferences > Appearance.

Poista valinta asetuksesta ”Use Adobe Graphics Manager for user interface” ja käynnistä Audition uudelleen.

Käyttöliittymässä voi näkyä joitakin muutoksia (sekä eroja kirjasimissa Macin ja Windowsin välillä). Tämä vaihe kuitenkin vähentää grafiikan näyttämisen aiheuttamaa rasitetta ja parantaa äänitystuloksia pienentämällä häipymien mahdollisuutta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi