Valokuvien käsittelyyn Adobe Camera Raw (ACR) -ohjelmassa on tehty useita parannuksia. Tässä artikkelissa kuvataan ACR 8.1- ja ACR 8.2 -versioihin sisältyviä parannuksia ja uusia ominaisuuksia:

Video | ACR 8.2:n parannukset

Video | ACR 8.2:n parannukset
Julieanne Kost esittelee Adobe Camera Raw'n rajaustyökaluun, työnkulkuasetuksiin ja erätallennukseen tehtyjä parannuksia ja muutoksia.
Julieanne Kost

Värien ohjelmallinen tarkistaminen

ACR-valintaikkunaa on kehitetty tukemaan värien ohjelmallista tarkistamista. Kun valitset väritilojen valikosta ICC-väriprofiilin, värien ohjelmallinen tarkistaminen on automaattisesti käytössä. Myös Menetelmä- ja Simuloi paperia ja mustetta -valintaruudut ovat valittavissa. Aina kun valitset uuden profiilin ja valitset tai tyhjennät uudet valintaruudut, kuvan esikatselu ACR-valintaikkunassa päivitetään. Nämä lisäasetukset vastaavat Photoshopin tarkistusasetuksia (Näyttö-valikko > Vedosasetukset > Mukautettu).

Huomautus:

harmaasävyprofiilit ovat käytettävissä vain käsiteltäessä mustavalkokuvia tai muunnettaessa kuva harmaasävymuotoon.  

Väritilan asetukset

Adobe Camera Raw tukee nyt satunnaisia ICC-pohjaisia tulostusväritiloja. Näihin väritiloihin sisältyvät harmaasävy-, RGB-, Lab- ja CMYK-väritilat. Voit nähdä kaikki väritilat seuraavasti:

 1. Tee ACR-valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  1. Napsauta ACR-valintaikkunan alareunassa olevaa väritilan linkkiä. Työnkulun asetukset -valintaikkuna avautuu.
  2. Napsauta ACR-valintaikkunan alareunassa olevaa Tallenna kuva -linkkiä. Kuvan tallennusvalintaikkuna avautuu.
 2. Napsauta Väritila-osiossa avautuvaa Tila-valikkoa.

  Luettelo käytettävissä olevista väritiloista tulee näkyviin.

  Huomautus:

  Aiempien Camera Raw -versioiden perusväritilat ovat luettelon alussa. Väritilat ovat Adobe RGB (1998), ColorMatch RGB, ProPhoto RGB ja sRGB IEC61966-2.1.

Kuvan kokoasetukset

ACR-valintaikkunan kuvan kokoasetukset ovat aiempaa joustavampia. Nämä asetukset ovat Työnkulun asetukset -valintaikkunan Kuvan koko -osiossa Väritila-osion alapuolella.

Huomautus:

Huolimatta siitä, mikä vaihtoehdoista on valittuna, alkuperäisen kuvan sivusuhde (tai rajatun kuvan rajauskehys) säilytetään aina.

 1. Tee ACR-valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  1. Napsauta ACR-valintaikkunan alareunassa olevaa väritilan linkkiä. Työnkulun asetukset -valintaikkuna avautuu.
  2. Napsauta ACR-valintaikkunan alareunassa olevaa Tallenna kuva -linkkiä. Kuvan tallennusvalintaikkuna avautuu.
 2. Valitse Kuvan koko -osiossa Sovita kokoon -valintaruutu.

  Huomautus:

  jos sovitusasetus ei ole valittuna, kuvan koko ei muutu.

 3. Määritä avautuvasta Sovita kokoon -valikosta, miten kuvan kokoa muutetaan. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

  • Leveys ja korkeus: Tämä valinta muuttaa kuvan leveyttä ja korkeutta. Kun kuvan kokoa muokataan, sen leveys määräytyy L-kentässä määritetyn arvon ja korkeus K-kentässä määritetyn arvon mukaan.
  • Ulottuvuudet: Tämä asetus on samankaltainen kuin Leveys ja korkeus, mutta kuvan suuntaa ei oteta huomioon. Kuvan pidempi sivu määräytyy tällöin suuremman määritetyn arvon (L tai K) mukaan. Vastaavasti kuvan lyhyempi sivu määräytyy pienemmän määritetyn arvon (L tai K) mukaan.
  • Pitkä sivu: Tällä asetuksella voit muokata kuvan kokoa sen pidemmän sivun perusteella. Jos esimerkiksi määrität arvoksi 1000 pikseliä, kuvan kokoa muokataan siten, että sen pidempi sivu on enintään 1000 pikselin pituinen.
  • Lyhyt sivu: Tällä asetuksella voit muokata kuvan kokoa sen lyhyemmän sivun perusteella. Jos esimerkiksi määrität arvoksi 500 pikseliä, kuvan kokoa muokataan siten, että sen lyhyempi sivu on enintään 500 pikselin pituinen.
  • Megapikselit: Tällä asetuksella voit muokata kuvan kokoa määrittämällä muokkauksen tuloksena saatavan kuvan megapikselimäärä. Jos esimerkiksi määrität tässä arvon 2,0 MP, kooltaan muokatussa kuvassa on enintään 2 megapikseliä.
  • Prosentti: Tällä asetuksella voit muokata kuvan kokoa prosentteina. Prosentti määritetään suhteessa kuvan sivuun. Jos esimerkiksi määrität arvon 50 %, muokatun kuvan korkeus ja leveys ovat puolet alkuperäisen kuvan korkeudesta ja leveydestä ja sen pikselimäärä on 1/4 alkuperäisestä.

  Huomautus:

  nämä asetukset ovat käytettävissä Tallennusasetukset-valintaikkunassa vain, kun kuva tallennetaan JPEG-, TIFF- tai PSD-tieostomuodossa.

 4. Jos valitset Älä suurenna -valintaruudun, kuvaa ei suurenneta. Tämä tarkoittaa automaattisesti sitä, että kun Älä suurenna -valintaruutu on valittuna, ACR-valintaikkunassa käsiteltävä kuva voi ainoastaan pienentyä tai pysyä alkuperäisessä koossaan.  

Esimääritetyt työnkulkuasetukset

Voit nyt tallentaa usein käyttämäsi ACR-asetukset esimäärityksenä. Esimäärityksen avulla voit käyttää helposti samoja asetuksia ja toimintoja useisiin eri kuviin. Jos tallennat useita esimäärityksiä, voit vaihtaa niitä helposti ja katsoa, miten eri asetukset ja toiminnot vaikuttavat kuvaan ACR-valintaikkunassa.

 1. Tee ACR-valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:

  1. Napsauta ACR-valintaikkunan alareunassa olevaa väritilan linkkiä. Työnkulun asetukset -valintaikkuna avautuu.
  2. Napsauta ACR-valintaikkunan alareunassa olevaa Tallenna kuva -linkkiä. Kuvan tallennusvalintaikkuna avautuu.
 2. Valitse esimääritysten valikosta uuden esimäärityksen luominen.

 3. Kirjoita esimääritykselle nimi ja valitse OK.

  Uusi esimääritys luodaan. Kaikki parhaillaan valittuna olevat asetukset tallennetaan uuteen esimääritykseen.

 4. Kun käyttäjän luoma työnkulku on valittuna, voit tehdä muita toimia avautuvassa esimääritysvalikossa.

  • Voit poistaa esimäärityksen valitsemalla Poista.
  • Voit määrittää esimääritykselle uuden nimen valitsemalla Nimeä uudelleen.
  • Voit tallentaa nykyiseen esimääritykseen tehdyt muutokset valitsemalla Päivitä.

  Huomautus:

  Kun napsautat ACR-valintaikkunan alareunassa olevaa esimäärityksen tekstilinkkiä hiiren kakkospainikkeella (tai Macissa Ctrl-näppäin alhaalla), näyttöön avautuu luettelo käytettävissä olevista työnkulkuasetusten esimäärityksistä. Tämän valikon avulla voit vaihtaa esimääritystä avaamatta Työnkulkuasetukset-valintaikkunaa.

Rajaus

Uudessa Kuvan koko -työnkulussa rajaustyökalulla ei voi määrittää absoluuttista kuvan kokoa (kuten 16 x 9 tuumaa). Sen sijaan rajaustyökalu määrittää sivusuhteen (kuten 16 x 9). Haluttu absoluuttinen kuvakoko voidaan määrittää Kuvan koko -valinnalla Työnkulun asetukset- ja Tallenna-valintaikkunoissa (ja niitä vastaavissa esimäärityksissä). Voit esimerkiksi valita koon muokkauksen tyypiksi Ulottuvuudet ja määrittää L-arvoksi 16 tuumaa ja K-arvoksi 9 tuumaa.