Arabian ja heprean tuki CS6:ssa

Ohjelmiston Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan suunnatuissa versioissa on uusia ja parannettuja toimintoja, jotka helpottavat työskentelyä arabian ja heprean kielellä.

Adobe World-Ready -koostajat

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Adobe World-Ready -koostajan ansiosta sisältöä voi luoda Lähi-idän kielillä. Tekstiä voi luoda arabiaksi, hepreaksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi ja muilla latinalaisilla kielillä. Kieltä voi myös vaihtaa.

Voit valita haluamasi koostajan Kappale-paneelivalikosta (Ikkuna > Kappale > paneelivalikko). Esimerkiksi InDesignissa voit käyttää Adoben World-Ready Paragraph -koostajaa. Illustratorissa voit käyttää Middle Eastern Single-line Composeria.

Adobe World-Ready -koostajat
Adobe World-Ready -koostajat

Tiedostot voi lisäksi tallentaa arabian- tai hepreankielisellä nimellä.

Tekstin suunta

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Voit asettaa tekstin oletussuunnaksi oikealta vasemmalle, jotta voit luoda arabian- ja hepreankielistä sisältöä. Jos dokumentissa kuitenkin on myös vasemmalta oikealle kirjoitettua tekstiä, suunnasta toiseen voi nyt vaihtaa saumattomasti.

Valitse kappaleen suunta Kappale-paneelista.

Paragraph direction selection
Paragraph direction selection

Jos samassa kappaleessa on useita eri kieliä, voit määrittää tekstin suunnan merkkien tasolla. Myös päivämäärien ja numeroiden kohdalla tekstin suunta määritetään merkkien tasolla.

Valitse Merkki-paneelin valikosta Merkkisuunta ja haluamasi suunta.

Merkkisuunta
Merkkisuunta

Jutun suunta

Käytettävyys:

InDesign CS6

Kun käytät arabian ja heprean kieliä, jutun suunta on tavallisesti oikealta vasemmalle. Ensimmäisen kehyksen on oltava kehyksen oikealla puolella, seuraavat sarakkeet lisätään vasemmalle. Jos asettelu sisältää erilaisia sisältöjä, eri juttujen on oltava erisuuntaisia.

Valitse Juttu-paneelista (Ikkuna > Tyyppi ja taulukot > Juttu) jutun suunta.

Jutun suunta
Jutun suunta

Taulukon suunta

Käytettävissä:

InDesign CS6

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät voivat määrittää dokumenttiin lisätyn taulukon suunnan. Solujen ja sarakkeiden järjestys, oletuskieli ja tekstin tasaus määräytyvät vastaavasti tämän perusteella. Arabiankielisen version käyttäjillä oikeassa reunassa oleva sarake on ensimmäinen sarake, ja uudet sarakkeet lisätään taulukon vasemmassa reunassa olevan sarakkeen ulkopuolelle. Juttueditori (Ctrl + Y) tukee myös taulukon suuntaa.

Voit määrittää uuden taulukon suunnan seuraavasti:

 1. Valitse Taulukko > Lisää taulukko.
 2. Valitse taulukon suunta Lisää taulukko -valintaikkunan Suunta-luettelosta.

Voit muuttaa olemassa olevan taulukon suunnan seuraavasti:

 1. Siirrä kohdistin taulukkoon.
 2. Avaa Taulukko-paneeli (Vaihto + F9) ja määritä taulukon suunta valitsemalla Taulukko vasemmalta oikealle tai Taulukko oikealta vasemmalle.

Oikealta vasemmalle -taulukoissa arabialaiset ja pohjoisafrikkalaiset versiot käyttävät oletusarvoisesti arabian kieltä. Heprealainen versio on määritetty käyttämään heprean kieltä. Vasemmalta oikealle -taulukoissa arabialaiset ja heprealaiset versiot käyttävät oletusarvoisesti englannin kieltä. Pohjoisafrikkalaisessa versiossa käytetään oletusarvoisesti ranskaa.

Digit Types

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Kun kirjoitat arabian- tai hepreankielistä tekstiä, voit valita käytettävän lukutyypin. Vaihtoehdot ovat arabian-, hindin- ja persiankieliset numerot.

Kun kyseessä on arabia, hindinkieliset numerot valitaan oletusarvoisesti, ja kun kyseessä on heprea, valitaan arabiankieliset numerot. Voit kuitenkin vaihtaa arabiankielisiin numeroihin tarpeen mukaan.

 1. Valitse numerot kirjoitetusta tekstistä.
 2. Valitse Merkki-paneelista (Ctrl+T) Numerot-luettelo ja valitse kirjasin, jota haluat käyttää numeroissa.

Voit varmistaa arabiankielisten numeroiden käytön ottamalla Käytä tavanomaisia numeroita arabiaa kirjoitettaessa -asetuksen käyttöön. Asetusta voi käyttää valitsemalla Muokkaa > Oletusasetukset > Tekstin lisäasetukset.

Digits type selection
Lukutyypin valinta

Sidontasuunnat

Käytettävissä:

InDesign CS6

Sidontasuunta määrittää kirjan sitomiseen käytettävän reunan. Vasemmalta oikealle luettavalla kielellä kirjoitetut kirjat sidotaan vasemmasta reunasta. Oikealta vasemmalle luettavalla kielellä kirjoitetut dokumentit sidotaan kirjan oikeasta reunasta.

Sidontasuunta voidaan määrittää dokumenttia luotaessa
Sidontasuunta voidaan määrittää dokumenttia luotaessa

Kun luot uuden dokumentin, voit valita oikean reunan sidonnan Uusi dokumentti -valintaikkunasta. Olemassa olevan dokumentin tapauksessa voit muuttaa sidontatapaa Dokumentin asetukset -valintaikkunassa (Ctrl + Alt + P). Sidontatapana voi olla vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle.

Oikeasta reunasta sidotun kirjan sivuasettelu
Oikeasta reunasta sidotun kirjan sivuasettelu

Vanhojen kirjasinten tuki

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Perinteisiä kirjasimia (esimerkkinä AXT-kirjasimet) voidaan edelleen käyttää tässä ohjelmistoversiossa. Tekstipohjaisissa elementeissä suositellaan kuitenkin uudempien Open Type -kirjasinten käyttöä.

Puuttuvien kuvioiden suojaus (Muokkaa > Oletusasetukset > Tekstin lisäasetukset) on käytössä oletusarvoisesti. Teksti käsitellään automaattisesti, jos kuviota ei ole käytetyssä kirjasimessa.

Oletuskirjasimet

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Kun Lähi-itään tai Pohjois-Afrikkaan suunnattu versio asennetaan, oletuskirjasin asetetaan oletusarvoisesti asennukseen liittyvän kielen mukaan. Jos esimerkiksi olet asentanut version, joka sisältää englannin ja arabian kielet, oletuskirjasimena on Adobe Arabic. Jos olet vastaavasti asentanut version, joka sisältää englannin ja heprean kielet, oletuskirjasimena on Adobe Hebrew (tai Photoshopissa Myriad Hebrew).

Automaattinen kashida-lisäys

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

In Arabic, text is justified by adding Kashidas. Kashidas are added to arabic characters to lengthen them. Whitespace is not modified. Use automatic Kashida insertion to justify paragraphs of arabic text.

Valitse kappale ja valitse Kappale-paneelin (Ikkuna > Teksti ja taulukot > Kappale), Lisää Kashida-tasaus -valikosta sopiva asetus. Vaihtoehdot ovat Ei mitään, Lyhyt, Keski, Pitkä ja Tyylillinen. Kashidat lisätään vain, jos kappale tasataan. Asetusta ei voi käyttää kappaleissa, joissa on käytetty tasausasetuksia.

Jos haluat lisätä kashidat merkkiryhmään, valitse merkit ja valitse Merkki-paneelivalikosta kashidat.

Automaattiset kashidat
Automaattiset kashidat

Ligatuurit

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Ligatuureja voi lisätä arabian- ja hepreankielisiin merkkipareihin automaattisesti. Ligatuurit ovat tiettyjen kirjainparien typografisia korvausmerkkejä, jos ne ovat saatavilla Open Type -kirjasimessa.

Kun Merkki-paneelivalikosta tai Ohjauspaneelin valikosta valitaan Ligatuurit, kirjasimeen määritetty vakioligatuuri tuodaan näkyviin.

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Merkki-paneelin tai Ohjauspaneelin valikosta Ligatuurit.

Jotkin Open Type -kirjasimet sisältävät kuitenkin koristeellisia, valinnaisia ligatuureja, jotka saa käyttöön valitsemalla Valinnaiset ligatuurit. Näitä ligatuureja käytetään valitsemalla Merkki-paneeli > OpenType > Valinnaiset ligatuurit.

Ligatuurien ottaminen käyttöön
Ota automaattiset ligatuurit käyttöön

Kopiointi ja liittäminen Microsoft Wordista

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Voit kopioida tekstiä Microsoft Wordista ja liittää sen suoraan dokumenttiin. Liitetyn tekstin tasaus ja suunta määräytyvät automaattisesti arabian- tai hepreankielisen tekstin perusteella.

Tavutus

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Jos virkkeen sanat eivät mahdu yhdelle riville, teksti asetetaan automaattisesti kahdelle riville. Rivityksen yhteydessä teksti tasataan, mikä tuottaa joskus riville ylimääräisiä välejä. Välit eivät näytä hyviltä eivätkä ole kieliopin mukaisia. Tavutus-toimintoa käyttämällä voit jakaa sanan rivin lopussa tavuviivalla. Näin virke asettuu seuraavalle riville paremmin.

Sekatekstit: Kashida-lisäys vaikuttaa sekatekstien tavutukseen. Jos toiminto on käytössä, kashidat lisätään sopiviin kohtiin ja muu kuin arabiankielinen teksti jätetään tavuttamatta. Kun kashida-toiminto on poistettu käytöstä, vain muu kuin arabiankielinen teksti tavutetaan.

Hepreankielinen teksti: Tavutus on sallittu. Jos haluat ottaa tavutuksen käyttöön ja mukauttaa asetuksia, valitse Kappale-paneeli > paneelivalikko > Tavutusasetukset.

Hyphenation options
Hyphenation options

Etsiminen ja korvaaminen

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät voivat suorittaa tekstihaun ja korvauksen. Yksinkertaisen tekstin haun ja korvauksen lisäksi voit myös hakea ja korvata tiettyjä ominaisuuksia vastaavaa tekstiä. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa aksenttimerkit, Kashida-merkit, erikoismerkit (esimerkiksi Alef) ja erikieliset merkit (esimerkiksi hindinkieliset merkit).

Voit suorittaa tekstin haun ja korvauksen seuraavasti:

 • InDesign: Muokkaa > Etsi/Muuta
 • Illustrator: Muokkaa > Etsi ja korvaa

InDesignin Translitteroi-välilehdessä (Muokkaa > Etsi/Muuta) voit etsiä arabian-, hindin- ja farsinkielisiä merkkejä ja korvata ne. Voit esimerkiksi etsiä hindinkielisiä merkkejä ja muuntaa ne arabiankielisiksi.

Oikealta vasemmalle -kirjoituksen asetukset

Käytettävissä:

InDesign CS6

Neutraalit merkit

Joidenkin arabian- ja hepreankielisten merkkien suunta voi vaikuttaa epäselvältä. Merkkien suunnan epäselvyys voi aiheuttaa epävarmuutta merkkien suunnan ja järjestyksen suhteen. Voit varmistaa merkkien suunnan selvyyden ja yksiselitteisyyden seuraavasti:

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Oikealta vasemmalle.
 2. Valitse Pakota neutraali merkkien suunta näppäimistösyötteen mukaan -ruutu.

Kohdistimen hallinta

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät voivat hallita, mihin suuntaan kohdistin liikkuu näppäimistön nuolinäppäimiä painettaessa. Kohdistimen liike -luettelossa (Muokkaa > Asetukset > Oikealta vasemmalle) on kaksi asetusvaihtoehtoa:

 • Visuaalinen: Kohdistin liikkuu nuolinäppäimen suuntaan. Oikeaa nuolinäppäintä painettaessa näytössä oleva kohdistin liikkuu oikealle.
 • Looginen: Kohdistin liikkuu kirjoitetun kielen suuntaan. Arabiassa ja hepreassa kohdistin liikkuu oikeaa nuolinäppäintä painettaessa vasemmalle (oikealta vasemmalle luettavassa kielessä seuraavaan merkkiin).

Sivu- ja kappalenumerointi

Käytettävissä:

InDesign CS6

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät käyttävät alueen yleisimmin käytettyjä numerojärjestelmiä. Yleisimmin käytetyt numerojärjestelmät ovat seuraavat:

 • Arabia: arabialainen Abjad ja Alef-Ba-Tah
 • Ranska: heprealainen raamatullinen standardi ja ei-standardi desimaalijärjestelmä

Voit valita numerojärjestelmän tai vaihtaa sen valitsemalla Asettelu > Numerointi- ja osa-asetukset ja sitten haluamasi vaihtoehdon Tyyli-luettelosta.

Sivujen, osien ja kappaleiden numerointi
Sivujen, osien ja kappaleiden numerointi

Aksenttimerkit

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Arabiankielisessä tekstissä aksenttimerkillä tarkoitetaan kuviota, joka ilmaisee konsonantin pituuden tai lyhyen vokaalin. Aksenttimerkki asettuu tekstin ylä- tai alapuolelle. Aksenttimerkkien vaaka- ja pystysuuntaista sijaintia voi muuttaa tekstin tyylillisten ominaisuuksien vuoksi tai kirjasimen luettavuuden helpottamiseksi.

 1. Valitse aksenttimerkkejä sisältävä teksti.
 2. Siirry Merkki-paneeliin ja muuta aksenttimerkkien sijaintia tekstiin nähden. Muutettavia arvoja ovat Säädä aksenttimerkkien paikkaa vaakasuunnassa ja Säädä aksenttimerkkien paikkaa pystysuunnassa.
Aksenttimerkkien sijainnin muuttaminen
Aksenttimerkkien sijainnin muuttaminen

Kuviot

Käytettävissä:

InDesign CS6, Illustrator CS6

Arabian- ja hepreankielisen version käyttäjät voivat käyttää oletusmerkistön kuvioita. Jos haluat selata, valita ja käyttää oletusmerkistön tai toisen kielen merkistön kuvioita, sinun on käytettävä Kuviot-paneelia:

 • InDesign: Ikkuna > Teksti ja taulukot > Kuviot
 • Illustrator: Ikkuna > Teksti > Kuviot
Kuvioiden selaaminen, valitseminen ja käyttäminen
Kuvioiden selaaminen, valitseminen ja käyttäminen

Palstaan sovitusvaihtoehdot

Käytettävissä:

InDesign CS6, Photoshop CS6

Kirjasimessa voi olla vaihtoehtoisia muotoja tietyille kirjaimille. Kirjainten muotovaihtoehdot tarjotaan yleensä tyylisyistä tai kalligrafisiin tarkoituksiin. Joissakin harvoissa erityistapauksissa tasausvaihtoehtoja käytetään kappaleiden tasaamiseen.

Tasausvaihtoehdot voidaan ottaa käyttöön kappaleen tasolla, jolloin vaihtoehtoja käytetään aina kun mahdollista. Toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös merkkien tasolla. Tasausvaihtoehdot ovat saatavilla vain, jos toiminto kuuluu kirjasimeen. Näin ollen käyttöönottovaihtoehto tarjotaan vain tuettujen kirjasinten kohdalla.

Arabian kielen kirjasimet, joissa on tasausvaihtoehtoja: Adobe Arabic, Myriad Arabic ja Adobe Naskh. Heprean kielen kirjasimet joissa on tasausvaihtoehtoja: Adobe Hebrew ja Myriad Hebrew.

 • InDesign

Kappaleen taso: Ikkuna > Kappale-paneeli > paneelivalikko > Palstaan sovitus ja valitse sitten Palstaan sovitus -luettelosta sopiva vaihtoehto.

Merkkien taso: Ikkuna > Merkki-paneeli > paneelivalikko > Palstaan sovitusvaihtoehdot.

 • Photoshop

Merkkien taso: Ikkuna > Merkki-paneeli > Palstaan sovitusvaihtoehdot -valintaruutu.

Aksenttimerkkien väritys

Käytettävissä:

InDesign CS6

Arabiankielisessä tekstissä aksenttimerkit voidaan tyyli- tai muista syistä merkitä eri värein. Aksenttimerkeillä voidaan esimerkiksi korostaa sanan tai lauseen tiettyä merkitystä. Löydät aksenttimerkkien värit ja voit muuttaa niitä Muuta arabialaisten aksenttimerkkien väriä -kohdassa.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Valitse Kysely-luettelosta Muuta arabialaisten aksenttimerkkien värejä.
 3. Korvaa vanhat aksenttimerkit uusilla värillisillä aksenttimerkeillä valitsemalla Muuta-, Muuta kaikki- tai Etsi/Muuta-painikkeilla.

Voit muokata kyselyä ja tallentaa sen tarpeen mukaan.

Kirjoitussuunta gallerianäkymässä ja juttueditorissa

Käytettävissä:

InDesign CS6

Kun kirjoitat arabian- tai hepreankielistä tekstiä, voit osoittaa kirjoitussuunnan. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Juttueditorinäyttö ja sitten Osoita kirjoitussuunta -ruudun. Kun tämä toiminto on käytössä, kohdistimessa on nuoli, joka osoittaa kirjoitussuunnan.

Lähi-idän erikoismerkkien lisääminen

Käytettävissä:

InDesign CS6

Joitakin arabian- ja hepreankielisiä merkkejä on vaikea lisätä tekstiin. Arabialaiset ja heprealaiset näppäimistöasettelut myös vaikeuttavat näiden merkkien kirjoittamista tai lisäämistä. Jos haluat lisätä heprealaisen heittomerkin (Geresh) tai Maqafin kaltaisia merkkejä, valitse merkki kohdasta Merkkipaneeli > paneelivalikko > Lisää ME-erikoismerkki.

ME-erikoismerkin lisääminen
ME-erikoismerkin lisääminen

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?