Folio Builderin vianmääritys

Folio Builderin kirjautumisvirhe: ”Adobe-tunnus ja salasana eivät täsmää.”

Tämä virhe saattaa aiheutua virheellisen käyttäjätunnuksen tai salasanan antamisesta. Jos pystyt kirjautumaan samoilla tunnistetiedoilla Adobe Digital Publishing Suiten hallintapaneeliin etkä ole tehnyt kirjoitusvirhettä Folio Builderin kirjautumisnäytössä, kokeile seuraavaa ratkaisua:

 1. Kirjaudu kyseisillä tunnistetiedoilla osoitteeseen Acrobat.com.
 2. Kun näyttöön tulee Terms of Usage -valintaikkuna, hyväksy käyttöehdot, jos olet niiden kanssa samaa mieltä. Jos Terms of Usage -valintaikkuna ei tule näyttöön, ongelman syynä on todennäköisesti kirjoitusvirhe. Vahvista tällöin tunnus ja salasana ja palauta salasana napsauttamalla Forgot Password -linkkiä.
 3. Yritä kirjautua Folio Builder -paneeliin uudelleen.

Folio Builderin virhe: ”Väärä resurssin sijainti.”

Tämä virhe ilmenee, kun peittokuvien lähderesurssit on siirretty tai ne ovat muuttuneet. Varmista Overlay Creator -paneelissa, että kaikki vuorovaikutteiset objektit viittaavat oikeaan lähdetiedostoon tai lähdekansioon. Jos olet siirtänyt resursseja yhdestä laitteesta tai sijainnista toiseen, kuvasarja- ja web-sisällön peittokuvat käyttävät absoluuttisia polkuja. Siksi sisällön sijainti on määritettävä Overlay Creator -paneelissa uudelleen.

Varmista web-näkymän peittokuvia käytettäessä, että sivuston URL-osoite on kelvollinen.

Folio Builder ei luo foliota

Jos napsautat Folio Builder -paneelissa Uusi-painiketta eikä foliota luoda, on mahdollista, että tarvittavia sovelluksia ei ole asennettu. (Virhe #3016 osoittaa myös, että tarvittavia sovelluksia ei ole asennettu.)

 1. Asenna Adobe Digital Publishing Suiten osat uudelleen ja yritä suorittaa paketointi uudelleen. Katso DPS-työkalujen asentaminen.

 2. Palauta InDesignin asetukset ja yritä suorittaa muodostus uudelleen. Katso InDesignin ohjeesta kohta Kaikkien omien asetusten ja oletusasetusten palauttaminen.

Folio Builderin virhe: ”Sisällön luonti: kansio ei kelpaa tuontiin.”

Tämä virhe ilmenee, kun yrität tuoda sisältöä, mutta InDesign- tai HTML-tiedostojen päätteenä ei ole ”_v” pystyasettelua tai ”_h” vaaka-asettelua varten.Katso Kansiorakenteen määrittäminen.

Virhe saattaa myös johtua tiedostonimen lopussa olevista välilyönneistä, jos samaan aikaan tuodaan useita artikkeleita. Tarkista, onko tiedostonimien perässä ylimääräisiä välilyöntejä. Poista välilyönnit tai lisää tiedostot, joiden nimen perässä on välilyöntejä, yksitellen sen sijaan, että käyttäisit usean tiedoston tuontitoimintoa.

Folio Builderin virhe: ”Varoitus: kelvollisia artikkelihakemistoja ei löytynyt.”

Tämä virheilmoitus tulee näkyviin tuontitoimintoa käytettäessä, jos Folio Builder ei löydä foliokansiosta kelvollista artikkelikansiota. Kun määrität kansion Folio Builderissa, valitse foliokansio sen artikkelikansioiden sijaan.

Katso Kansiorakenteen määrittäminen.

Folio Builderin virhe: ”Folion esikatselua luotaessa tapahtui virhe. [Artikkelin nimi] ei vastaa folion suunnan perustetta.”

Kaikkien foliossa olevien artikkeleiden on vastattava folion suunta-asetusta. Jos foliolla on kaksi suuntaa, kullekin artikkelille on määritettävä vaaka- ja pystyasettelu.

Jos foliolla on yksi suunta, suuntien ristiriidan yleinen syy liittyy HTML-artikkelin tuontiin. Jos HTML-artikkelilla ei ole _v- tai _h-päätettä (esimerkiksi index_v.html), artikkeli tuodaan kaksisuuntaisena artikkelina.

Folio Builderin virhe: ”Foliota julkaistaessa tapahtui virhe. Jokin artikkeleista ei vastaa folion suunnan perustetta. Artikkelissa olevien sivuasetteluiden on vastattava folion suunnan perustetta.”

Tämä virhe ilmenee, jos lisäät yksisuuntaisen artikkelin kaksisuuntaiseen folioon tai kaksisuuntaisen artikkelin yksisuuntaiseen folioon. Varmista, että kaikki foliossa olevissa artikkeleissa on

 • vain pystysuuntaisia asiakirjoja
 • vain vaakasuuntaisia asiakirjoja
 • sekä vaaka- että pystysuuntaisia asiakirjoja.

Jos foliolla on yksi suunta, suuntien ristiriidan yleinen syy liittyy HTML-artikkelin tuontiin. Jos HTML-artikkelilla ei ole _v- tai _h-päätettä (esimerkiksi index_v.html), artikkeli tuodaan kaksisuuntaisena artikkelina.

Folio Builderin virhe: ”Annetuilla tunnistetiedoilla ei voi kirjautua sisään.” 

Tämä viesti tulee näyttöön, jos olet luonut Adobe-tunnuksen, mutta et ole vahvistanut sitä. Voit vahvistaa Adobe-tunnuksesi avaamalla sähköpostiviestin, jonka Adobe lähetti sinulle Adobe-tunnusta luotaessa, ja napsauttamalla vahvistuslinkkiä. Yritä tämän jälkeen kirjautua uudelleen sisään.

Folio Builder -paneelin kirjautumisongelma

Jos Folio Builder -paneeliin kirjauduttaessa ilmenee ongelmia, ne voivat johtua CS Livessä väärin tallennetuista tilitiedoista. Korjaa ongelma toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Sulje InDesign ja muut CS- tai CC-sovellukset.

 2. Poista opm.db-tiedosto, joka sijaitsee kohdassa /Users/”käyttäjätunnus”/Library/Application Support/Adobe/OOBE/opm.db. Käynnistä sen jälkeen InDesign ja yritä kirjautua paneeliin.

  Jos kirjautuminen ei edelleenkään onnistu, jatka noudattamalla näitä ohjeita.

 3. Sulje CS"N"ServiceMansager tai CEPServiceManager Activity Monitorin avulla.

 4. Poista seuraavaksi tämä tiedosto version mukaan: (Varmuuskopioi tiedosto varmuuden vuoksi.)

  Huomautus:

  Esimerkiksi:

  /Users/”käyttäjätunnus"/Library/Application Support/Adobe/CS"N"ServiceManager/preference/csxs2.pref
  /Users/"käyttäjätunnus"/Library/Application Support/Adobe/CEPServiceManager/preference/csxs2.pref

 5. Poista seuraavaksi tämä kohde Keychain Accessista versiosta riippuen: Adobe CS"N"renga tai Adobe CC renga.

 6. Voit poistaa kohteen siirtymällä hakemistoon /Applications/Utilities ja käynnistämällä sovelluksen Keychain Access.app.

 7. Jos vasemmassa yläkulmassa oleva lukon kuvake näyttää olevan lukittu, napsauta sitä ja poista sen lukitus antamalla salasanasi.

 8. Valitse vasemmassa yläkulmassa olevasta Keychains-luettelosta ”Login”.

 9. Valitse luokkien luettelosta ”Passwords”.

 10. Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään ”renga”.

 11. Valitse lopuksi kaikki vastaavuudet ja paina Delete-näppäintä.

Folio Builderin virhe: ”Lähetys epäonnistui.”

Katso ensin Artikkeleiden lähetysvirheiden vianmääritys Folio Builder -paneelissa | Digital Publishing Suite.

Tämä virhe voi johtua useista syistä. Yksi kehitystyön aikana löydetyistä syistä oli muiden kuin pienten ASCII-merkkien käyttö asiakirjaan tai sen sisältöön liittyvissä tekstikentissä. Virhe voi esimerkiksi ilmetä diaesitykseen kuuluvan monitilaisen objektin nimessä. Tarkkaile tätä käyttötapaa joissakin sivuelementeissä tai siirry seuraavassa kappaleessa kuvattuun binaaritietojen eristysmenetelmään.

Sama virhe voi ilmetä myös muista syistä. Jaa sisältö kahteen osaan ja katso, ilmeneekö virhe vain toisessa niistä. Jatka tässä tapauksessa binaaritietojen eristysmenetelmään. Kun tunnistat virheen aiheuttavan elementin, yritä luoda samanlainen elementti uuteen asiakirjaan ja katso, toimiiko se. Vertaile tässä tapauksessa eroja ja muuta virheen aiheuttavaa elementtiä niin, että se on paremmin linjassa toimivan sisällön kanssa. Jos uskot tunnistaneesi vian, ota yhteyttä Adoben tekniseen tukeen. Voit ilmoittaa viasta myös Adoben virheiden ilmoituslomakkeella (jos Adobe Digital Publishing Suite ei ole luettelossa, kirjaa virhe InDesignin alle). 

Folio Builderin virhe: ”Tapahtui virhe [Virhe #3115]”

Tämä virhe ilmenee, kun tietokoneeseen väliaikaisesti tallennetuissa .folio-tiedostoissa ilmenee ongelmia. Ratkaisuna on poistaa nämä tiedostot sisältävät väliaikaiset kansiot. Kun poistat nämä kansiot, myös ainoastaan paikallisesti tallennetut foliosi poistetaan. Folio Produceriin lähetettyjen folioiden väliaikaiset tiedostot luodaan uudelleen, kun esikatselet tai julkaiset folion.

Mac OS

1. Lopeta InDesign.

2. Siirry Finderissa seuraavaan sijaintiin:

/Käyttäjät/[käyttäjätunnus]/Kirjasto/Preferences/StageManager.[###]/Local Store/

3. Poista #SharedObjects- ja DMP-kansiot.

4. Käynnistä InDesign uudelleen.

Jos käytät Mac OS X 10.7.x:ää tai uudempaa, järjestelmätiedostot on mahdollisesti piilotettu. Pidä Option-näppäintä painettuna, valitse Go > Library ja siirry Preferences > StageManager > Local Store -kansioon.

Windows

1. Lopeta InDesign.

2. Siirry Windowsin Resurssienhallinnassa C:-asemaan. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Järjestä-painiketta. Valitse Kansion ja haun asetukset. Napsauta Näytä-välilehteä ja valitse Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot. Valitse Käytä ja OK.

3. Siirry sitten sijaintiin c:\users\[käyttäjänimi]\AppData\Roaming\StageManager.[###]\Local Store.

4. Poista dmp- ja shared object -kansiot.

5. Käynnistä InDesign.

Virhe: ”svr.VirusScanExecutionError”

Virheen aiheuttaa ajoittainen ongelma acrobat.comin taustalla olevassa virustarkistuskomponentissa. Ongelma esiintyy silloin tällöin joissakin palvelinesiintymissä.

Ratkaisuna on päivittää artikkeli uudelleen. Kun yrität uudelleen, siirryt palvelinjärjestelmässä tavallisesti käyttämään toista isäntää.

Virhe: ”svr.InvalidParameter”

svr.InvalidParameter-virheilmoitus tulee näyttöön joissakin sellaisissa tapauksissa, joissa folion metatietokentissä, kuten Julkaisun nimi- tai Folion nimi -kentässä, käytetään laajennettuja merkkejä. Vältä laajennettujen ASCII-merkkien, kuten aksenttien, käyttöä.

”Lähetys epäonnistui... tuntematon palvelinvirhe”

Tämä virheviesti näkyy silloin, kun yhteys julkaisupalveluun on katkennut.

Lisätietoja käyttökatkoista saat DPS-foorumista tai DPS:n hallintapaneelista. Jos siellä näkyy palvelun käyttökatkos, odota kunnes se on päättynyt. Kun palvelin jälleen toimii, saattaa olla tarpeen poistaa artikkeli ja luoda se sitten uudelleen. Poista tiedosto joko Folio Builder -paneelissa tai verkossa Folio Producer Editorissa.

Toinen mahdollinen syy yhteyden katkeamiseen voi olla se, että InDesign ei pysty vastaamaan palvelusta lähetettyihin kyselyihin, koska prosessointivaatimusten mukaan foliotiedostomuoto tulee luoda lähdetiedostoista. Katso lisätietoja kohdasta Lähetys epäonnistui... tuntematon palvelinvirhe Folio Builder -paneelissa.

 

Folio Builder -paneelin kirjautumisongelma: ”Salasana vaaditaan. 6–12 merkkiä”

Folio Builder -paneeli edellyttää käyttäjiltään tietyn pituista salasanaa. Salasanan on oltava 6–12 merkin pituinen. Jos käyttäjä saa tämän virheilmoituksen, salasana on suositeltavaa vaihtaa 6–12 merkin pituusrajoitusta vastaavaksi. Jos haluat palauttaa salasanan, valitse Oletko unohtanut salasanasi? -vaihtoehto.

Folio Builder -paneelissa lukee ”Folion luominen...Valmis”, mutta paneelissa näkyy pyörivä edistymispalkki ja sisällön lataus ei onnistu.

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos Mac-tietokoneessa on taltio, jonka nimi on Käyttäjät. Ratkaisuna on poistaa taltio ennen sisällön lisäämistä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?