Tunnetut ongelmat | Edge Animate 2014 -versiot

Tämä artikkeli sisältää listan tämänhetkisistä tunnetuista ongelmista Adobe Edge Animate CC -ohjelmistossa. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin tästä artikkelista ei löydy vastausta, etsi lisäapua Edge Animaten Ohje ja tuki-sivulta ja Edge Animaten yhteisöstä.

Päivitä Edge Animate CC 2014-versioon (lokakuu 2014)

 • Joskus vanhemmissa versioissa luotujen sommitelmien päivitys epäonnistuu Edge Animate CC 2014-versiossa. [3831007]

Tilapäisratkaisu: Avaa nämä sommitelmat Edge Animate CC 2014 -versiossa ja tallenna ne. Voit sitten avata ne uusimmassa versiossa päivittääksesi ne.

 • Tapahtuman kuuntelijoita ei poisteta käytettäessä jQueryn off-toimintoa. (3830972)
 • Jos isäntäelementtien reunan leveys on asetettu, valintaruutuja ei näytetä oikein tällaisten isäntäelementtien lapsilla. (3831090)
 • Elementit, joille ei ole liitetty ’transform’-ominaisuutta, eivät toimi odotustenmukaisesti jos niillä on transformoituja sisaruksia. Tämä ongelma johtuu joidenkin verkkoselainten versioiden ongelmista. (3833417)

Tilapäisratkaisu: Editoi projektin HTML- tiedosto lisäämällä seuraava tyyli <:n jälkeen!--Adobe Edge Runtime End-->

 <style>
 .EDGE-443268152 * {
  -webkit-transform: translateX(0px);
 } 
  </style>

Muuta kompositiotunnistin projektia vastaavaksi.

Edge Animate CC 2014 versio (kesäkuu 2014)

Ääni

  Mykistys-, äänenvoimakkuus- ja toistoNopeus-ominaisuuksia ei tueta iOS-käyttöjärjestelmässä ja muissa mobiililaitteissa johtuen laitteen rajoituksista. (3637501)
  Äänenvoimakkuuden ja mykistyksen hallinta jää kokonaan käyttäjän säädettäväksi itse laitteessa.
  Äänialkion Autoplay -ominaisuutta ei tueta iOS-käyttöjärjestelmässä ja useimmissa muissa mobiililaitteissa johtuen laitteen rajoituksista (jotta estettäisiin ei-toivottujen datamaksujen tahaton syntyminen) (3618495)
  Ennakkolatausta ei myöskään tueta useimmissa mobiililaitteissa samasta syystä. Lisää sensijaan toistokomento käyttäjätapahtumaan, esimerkiksi touchstart.
  Useimmat AAC-tiedostot eivät toistu Animaten aikajanassa. (3628062)
  Niiden pitäisi kuitenkin toistua AAC-formaattia tukevissa selaimissa (Safari).

Responsiivinen asettelu

  Koordinaattiasetteluohjaus Ominaisuudet-paneelissa ei päivity, jos sellaisessa alkiossa, jossa on jokin transitio, ei ole myös paikkatransitiota. Ohjauksen napsauttaminen ei tunnu toimivan. (3695098)
  Tilapäisratkaisu: sijoita alkio uudelleen ja peruuta sitten uudelleensijoitus, tai muuta alkio symboliksi ennenkuin muutat sen koordinaattisijaintia.
  Ainoastaan Webkit-selaimet (Safari, Chrome): Symbolien responsiivinen skaalaus rikkoo alkion z-järjestyksen kun näkymäportti on suurempi kuin näyttämö. (3632270)
  Suuremmasta (leveämpi kuin 800px) prosenttipohjaiseen asemointiin asetetusta sommitelmasta otettu julistekuva saa väärän koon. (3691174)
  Tilapäisratkaisu: muuta asemointiyksiköt pikseleiksi, ota julistekuva ja aseta sitten asemointiyksiköt takaisin prosenttiyksiköiksi.
  Kuvat ja verkkofontit responsiivisessa sommitelmassa voivat mennä epätarkoiksi kun mittakaavaa muutetaan ja selaimen kokoa muutetaan. (3637583)
  Selaimen rajoitus

Selaimiin liittyvät ongelmat

  Chrome: Selaimessa voi tapahtua leikkausta kun transformoidussa alkiossa on suodatin päällä. (3494343)
  Kindle-selain ei näytä verkkofontteja. (3499262)
  Selaimen rajoitus.
  Kun nurkkasädettä on sovellettu isäntäelementtiin ja ylivuoto on asetettu piiloon, lasta ei leikata isännän kulmista Safari ja Chrome -selaimissa. (3474126)
  Tilapäisratkaisu: jos lapsielementti on kuva, siirtyminen div-tagista img-tagiin renderöi sen oikein.
  IE9: kierretyt kuvat eivät näy oikeassa asemoinnissa IE9:ssä. (2951716)
  Selaimen rajoitus.
  IE9: sisäkkäisten symbolien kierto renderöityy väärin IE9:ssä. (3025319)
  Selaimen rajoitus.
  Negatiivisiin arvoihin rotatoidut kuvat eivät renderöidy oikein IE9:ssä. (2929903)

Julkaisuongelmat

  Edge-verkkofontit ja Typekit-fontit eivät renderöidy iBookissa julkaistuna. Tämä johtuu siitä, että ne täytyy ladata eri domainista HTTP:n yli, ja näin ei iBookissa katseltuna tapahdu. (3496140)
  Tilapäisratkaisu: käytä lokaaleja fontteja tai Google Web -fontteja iBookiin vietäessä.

Muu

  Pudotusvarjon CSS-suodatin ei renderöidy alkion rajojen ulkopuolella jos alkion opasiteetti on pienempi kuin 100%. (3475948)
  Tilapäisratkaisu: käytä laatikkovarjoa, tai pienennä alkion opasiteettia, muuta alkio symboliksi ja sovella sitten CSS-pudotusvarjosuodatinta symbolin esiintymään.
  Eyedropper-työkalu ei tee näytteenottoa väreistä näkymän rajojen ulkopuolelta. (3691963)
  Myöskään päänäkymän alkioista ei voi tehdä näytteenottoa symbolin alinäkymästä käsin.
  Aseman transitiot eivät toistu Animate Stagessa kun CSS-suodattimen pehmennys tai pudotusvarjo ovat myös päällä. (3681275)
  Nämä transitiot toistuvat kuitenkin oikein Webkit-selaimissa.
  Vain Windows: jos Animateen yritetään tuoda resurssi, jonka polku/tiedostonimi on pitempi kuin 260 merkkiä, syntyy tuotaessa poikkeus. (3638845)
  Tilapäisratkaisu: Tallenna sommitelma muualle, niin että se saa lyhyemmän polkunimen, tai jos resurssilla on hyvin pitkä nimi, lyhennä sitä Explorerissa ennen sen tuomista.
  Näyttämö menee liian pieneksi, kun se sijoitetaan staattiseen sivuun sellaisessa alkiossa, jolle ei ole määritelty leveyttä eikä korkeutta. (3637608)
  Tilapäisratkaisu: aseta eksplisiittisesti isäntäelementin leveys.

Tietoturvan huomiointi avattaessa Animate-projekteja työpöydältä.

  Animate käyttää HTTP-serveriä tuottamaan sisällön selaimeesi silloin, kun selaimessa käytetään Esikatselua. Animate lataa tiedostoja mistä tahansa hakemistosta, jossa on avoin Animate-sommitelma. Jotta estettäisiin arkaluontoisten tiedostojen päätyminen saataville Animaten serverin kautta, suosittelemme, että Animate-sommitelmat tallennetaan omaan kansioonsa.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi