Käyttöopas Peruuta

Luo aivan uusilla tavoilla Adobe Fireflyn generatiivisen tekoälyn avulla

Generatiivinen tekoäly tehostaa luovuutta tuottamalla upeita tuloksia yksinkertaisten tekstikehotteiden pohjalta. Haluamme, että leikittelet, kokeilet, kuvittelet ja luot ainutlaatuisia luomuksia sovellustemme Adobe Fireflyhin pohjautuvan generatiivisen tekoälyn avulla.

Huomautus:

Maksavien Creative Cloud-, Adobe Firefly-, Adobe Express- ja Adobe Stock -tilaajien generointikrediittejä ei rajoiteta tietyllä aikavälillä. Jos haluat tietää, milloin krediittirajoitukset ovat voimassa, tarkista tilanne täältä 1.1.2024 jälkeen.

Firefly-pohjaiset generatiiviset tekoälyominaisuudet ovat nyt käytettävissä tärkeimmissä luovissa työkaluissamme ja itsenäisessä Firefly-verkkosovelluksessa. Ominaisuudet tukevat aluksi kuvia, tekstitehosteita ja vektoreita, ja uusia ominaisuuksia ovat mm. generatiivinen täyttö ja generatiivinen laajennus Adobe Photoshopissa, teksti kuvaksi Adobe Fireflyssa, generatiivinen uudelleenväritys Adobe Illustratorissa ja tekstitehosteet Adobe Expressissä. Seuraavaksi aiomme lisätä Firefly-pohjaiset generatiiviset tekoälyominaisuudet 3D-kuviin, animaatioihin ja videoihin.

Koska sisällön generointiin tekoälymallien avulla tarvitaan merkittävästi laskentaresursseja, olemme lisänneet sopimuksiimme kuukausittaiset ”generointikrediitit”. Lue lisää kuhunkin sopimukseen kuuluvasta krediittimäärästä.

Generointikrediitit

Voit käyttää generointikrediittejä Fireflyhin pohjautuvissa generatiivisissa tekoälyominaisuuksissa, joihin sinulla on käyttöoikeus. Generointikrediittien kuluminen määräytyy generoitujen tulosten laskentakustannusten ja käytetyn generatiivisen tekoälyominaisuuden arvon mukaan. Lue lisää krediittien uusimisajasta.

Esimerkkejä toimista, joissa generointikrediittejä kuluu:

  • Generoi-kohdan valinta generatiivisessa täytössä
  • Lataa enemmän- tai Päivitä-kohdan valinta Teksti kuvaksi -toiminnossa
Esimerkki generointikrediittien kulumisesta Adobe Illustratorin generatiivisissa tekoälyominaisuuksissa.
Generatiivisen uudelleenvärityksen käyttäminen Adobe Illustratorissa.

Esimerkki generointikrediittien kulumisesta Adobe Expressin generatiivisissa tekoälyominaisuuksissa.
Tekstitehosteiden käyttäminen Adobe Expressissä.

Esimerkki generointikrediittien kulumisesta Adobe Photoshopin generatiivisissa tekoälyominaisuuksissa.
Generatiivisen täytön käyttäminen Adobe Photoshopissa.

Esimerkkejä, joissa generointikrediittejä ei kulu:

  • Niiden generatiivisten tekoälyominaisuuksien käyttäminen, joiden arvo hintataulukossa on nolla.
  • Tarkastele näytteitä -kohdan valinta Firefly-galleriassa, koska taiteen avaaminen ei ole uuden generointia. Generointikrediittejä kuluu kuitenkin, jos valitset Päivitä, koska se edellyttää uuden generointia.

Generointikrediittien käytön hintataulukko:

Tuote Ominaisuus
Generointikrediittien käyttö
Adobe Photoshop Generatiivinen täyttö 1
Generatiivinen laajennus 1
Adobe Express Generatiivinen täyttö 1
Teksti kuvaksi
1
Teksti malliksi (beta*) 0 krediittiä rajoitetun ajan. Tarkista tilanne 1.1.2024 jälkeen.
Tekstitehosteet
Adobe Illustrator Teksti vektorigrafiikaksi (beta*) 1
Generatiivinen uudelleenväritys 1
Adobe Stock Teksti kuvaksi 1
Kuvan laajennus 1
Adobe Firefly -verkkosovellus Teksti kuvaksi - Firefly Image 1 -malli ja Firefly Image 2 -malli
1
Generatiivinen täyttö 1
Generatiivinen uudelleenväritys 1
Tekstitehosteet
0 krediittiä rajoitetun ajan. Tarkista tilanne 1.1.2024 jälkeen.

* Beta-ominaisuuksien tuloksia saa käyttää kaupallisesti, ellei tuotteessa tai muualla mainita toisin, mutta ne eivät oikeuta korvauksiin beta-vaiheessa.

Krediittien kulutushinta perustuu vakiokuviin, joiden koko on enintään 2 000 x 2 000 pikseliä. Edellä mainittujen kulutushintojen saaminen edellyttää uusimman ohjelmistoversion käyttöä. Adobe Firefly kehittyy nopeasti. Päivitämme hintakorttia, kun lisäämme ominaisuuksia ja palveluja. Käyttöhinnat saattavat vaihdella. Sopimukset voivat muuttua.

Toiminnon (esimerkiksi Generoi, Lataa enemmän tai Päivitä) valitseminen saattaa tuottaa useita tuloksia. Krediitit eivät kuitenkaan kulu generoitujen tulosten määrän mukaan, vaan sen mukaan, miten monta kertaa toiminto valitaan. Esimerkiksi Generoi-kohdan valinta generatiivisessa täytössä kuluttaa vain yhden krediitin.

Jatkossa aiomme tarjota generatiivisia tekoälyominaisuuksia suuriresoluutioisten kuvien, animaatioiden, videoiden ja 3D-tiedostojen käsittelemiseen. Kyseisiin ominaisuuksiin saattaa kulua enemmän generointikrediittejä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi