Tekstin tasaaminen

Tekstin tasaaminen tai palstaan sovittaminen

Teksti voidaan tasata yhteen tekstikehyksen reunaan tai kehyksen molempiin reunoihin (tai vieruksiin). Tekstin sanotaan olevan palstaan sovitettu, kun se on tasattu kehyksen molempiin reunoihin. Sovita kappaleteksti palstaan joko viimeistä riviä lukuun ottamatta (Kohdista vasen/oikea reuna) tai myös se (Kohdista molemmat reunat). Kun viimeisellä rivillä on vain muutama merkki, voit käyttää erityistä jutun lopetusmerkkiä tai tasausvälilyöntiä.

Justify Left (left) and Justify All (right)

Huomautus:

Kun pakotat kaikki tekstirivit tasapalstaan Adoben kappalekoostajalla, InDesign siirtää tekstiä siten, että kappaleen tekstin tiheys ja ulkoasu pysyvät yhtenäisinä. Voit hienosäätää välejä tasatussa tekstissä.

Kun määrität tekstin keskitettäväksi tai sovitettavaksi kehysruudukkoon, tekstiä ei enää tasata tarkasti ruudukkoon. Voit määrittää myös kappaleiden tasauksen kaikille kehysruudukon kappaleille.

 1. Valitse teksti.
 2. Napsauta jotakin Kappale- tai Ohjaus-välilehden tasauspainiketta (Tasaa vasemmalle, Keskitä, Tasaa oikealle, Tasapalsta, viimeinen rivi tasattu vasemmalle, Tasapalsta, viimeinen rivi keskitetty, Tasapalsta, viimeinen rivi tasattu oikealle ja Molemmat reunat tasattu).
 3. (Valinnainen) Valitse Tasaa selkää kohti tai Tasaa poispäin selästä.

  Kun valitset kappaleen tasaukseksi Tasaa selkää kohti, vasemmanpuoleisen sivun teksti tasataan oikealle, mutta kun teksti siirtyy (tai kehys siirretään) oikeanpuoleiselle sivulle, se tasataan vasemmalle. Jos taas valitset kappaleen tasaukseksi Tasaa poispäin selästä, vasemmanpuoleisen sivun teksti tasataan vasemmalle ja oikeanpuoleisen oikealle.

  Pystysuorissa kehyksissä tasaamisella selkää kohti tai poispäin selästä ei ole vaikutusta, sillä teksti tasataan samansuuntaisesti selän kanssa.

Huomautus:

Jos haluat tasata tekstirivin vasemman reunan vasemmalle ja oikean reunan oikealle, vie lisäyskohta siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa oikeanpuoleisen tasauksen. Paina sitten sarkainta ja tasaa loppurivi oikealle.

Kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin

Kun muotoilet kappaleita tavallisessa tekstikehyksessä, kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin voi olla erityisen hyödyllistä. Kehysruudukossa oleva teksti tasataan oletusarvoisesti em-ruudun keskelle, mutta voit myös muuttaa kappaleen ruudukon tasausta yksilöllisesti ja kohdistaa tekstin länsimaisen merkin peruslinjaan, kehysruudukon em-ruutuun tai kehysruudukon ICF-ruutuun.

Rivirekisteri edustaa julkaisun leipätekstin rivivälistystä. Voit käyttää tämän rivivälistysarvon kertoimia kaikkiin sivun osiin. Tällä varmistetaan se, että teksti rivittyy oikein palstoihin ja sivuille. Jos julkaisun leipätekstin rivivälistys on vaikkapa 12 pistettä, voit määrittää otsikon rivivälistykseksi 18 pistettä ja lisätä otsikoiden ja kappaleiden väliin 6 pisteen välin.

Grid alignment

A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF 

Ruudukon tasauksen määrityksen lisäksi voit määrittää myös sen, tasataanko ruudukkoon vain kappaleen ensimmäinen rivi. Kun samalla rivillä on erikokoisia merkkejä, voit määrittää myös sen, miten pienet merkit tasataan suuriin merkkeihin. Lisätietoja on artikkelissa Erikokoisten tekstien tasaaminen.

Huomautus:

Kun tekstin koko vastaa kehysruudukon oletusasetuksia, tekstin paikka ei muutu, vaikka muutat ruudukon tasausta. Kun käytät kirjasinta tai kokoa, joka ei vastaa kehysruudukossa olevalle tekstille asetettuja kehyksen oletusasetuksia, ruudukon tasaus vaikuttaa tekstiin.

Voit muuttaa rivirekisterin asetuksia Asetukset-valintaikkunan Ruudukot-kohdasta.

Jos haluat nähdä rivirekisterin, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä rivirekisteri. Rivirekisterin suunta vastaa tekstikehyksen kirjoitussuuntaa.

Huomautus:

Rivirekisteri näkyy vain, jos julkaisun zoomaustaso on suurempi kuin ruudukon asetuksissa oleva näyttökynnys. Joskus näkymää on lähennettävä, jotta rivirekisteri näkyisi.

Kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Kappale-paneelin valikosta Ruudukon tasaus > Länsimaisen merkin peruslinja.

Vain ensimmäisen rivin tasaaminen rivirekisteriin

 1. Valitse tasattavat kappaleet.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Tasaa vain ensimmäinen rivi ruudukkoon.
 3. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehdestä Tasaa rivirekisteriin  .
 4. Valitse Kappale-paneelin tai ohjauspaneelin valikon Ruudukon tasaus ‑asetukseksi muu kuin Ei mitään.

Kun rivivälistyksen arvo on perusruudukkoa suurempi, suoritetaan automaattinen gyoudori, ja viiva kiinnitetään ruudukon seuraavaan viivaan. Jos rivivälistyksen arvo on esimerkiksi 16 pistettä ja perusruudukon arvo on 14 pistettä, teksti kiinnitetään ruudukon joka toiseen viivaan.

Jos haluat tasata tekstin rivirekisterin keskelle, virtuaalisen leipätekstin ylä- tai alapuolelle, tai keskimääräisen tulostuspinnan ylä- tai alapuolelle, valitse Ruudukon tasaus ‑valikon arvoksi muu kuin Ei mitään.

Kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin

Rivirekisteri edustaa julkaisun leipätekstin rivivälistystä. Voit käyttää tämän rivivälistysarvon kertoimia kaikkiin sivun osiin. Tällä varmistetaan se, että teksti rivittyy oikein palstoihin ja sivuille. Jos julkaisun leipätekstin rivivälistys on vaikkapa 12 pistettä, voit määrittää otsikon rivivälistykseksi 18 pistettä ja lisätä otsikoiden ja kappaleiden väliin 6 pisteen välin.

Rivirekisterin käyttäminen varmistaa tekstin sijoittumisen yhdenmukaisesti jokaiselle sivulle. Säätämällä kappaleen rivivälistystä voit varmistaa, että kappaleen perusviivat tasataan sivun rivirekisteriin. Tästä on hyötyä silloin, kun haluat tasata useiden palstojen tai peräkkäisten tekstikehysten perusviivat. Voit muuttaa rivirekisterin asetuksia Asetukset-valintaikkunan Ruudukot-kohdasta.

Voit myös tasata vain kappaleen ensimmäisen rivin rivirekisteriin, jolloin muut rivit noudattavat määritettyjä rivivälistysarvoja.

Jos haluat nähdä rivirekisterin, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä rivirekisteri.

Huomautus:

Rivirekisteri näkyy vain, jos julkaisun zoomaustaso on suurempi kuin ruudukon asetuksissa oleva näyttökynnys. Joskus näkymää on lähennettävä, jotta rivirekisteri näkyisi.

Kappaleiden tasaaminen rivirekisteriin

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehdestä Tasaa rivirekisteriin  .
Huomautus:

Voit varmistaa, että tekstin rivivälistys ei muutu, kun määrität rivirekisterin rivivälistysarvon samaksi kuin tekstin rivivälistys tai sen kertoimeksi.

Vain ensimmäisen rivin tasaaminen rivirekisteriin

 1. Valitse tasattavat kappaleet.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Tasaa vain ensimmäinen rivi ruudukkoon.
 3. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehdestä Tasaa rivirekisteriin  .

Tasapainoisen otsikkotekstin luominen

Voit tasapainottaa epätasaisen tasatun tekstin useille riveille. Tämä ominaisuus sopii erityisen hyvin usealla rivillä oleviin otsikoihin, erotettuihin lainauksiin ja keskitettyihin kappaleisiin.

Before and after applying Balance Ragged Lines to the title

 1. Napsauta kappaletta, jonka haluat tasoittaa.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Tasoita epätasaiset rivit.

Ominaisuus toimii vain, jos Adoben kappalekoostaja on valittuna.

Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Tasaus-arvoksi on asetettu Tasaa vasemmalle/ylös, Keskitä tai Tasaa oikealle/alas ja kun Adobe Paragraph Composer on käytössä.

Gyoudorin määritys

Gyoudori tasaa tietyn määrän rivejä kappaleen keskelle. Gyoudorin avulla voit korostaa yksiriviset kappaleet, kuten otsikot. Jos kappaleessa on enemmän kuin yksi rivi, voit valita Kappaleen gyoudori ‑asetuksen, jotta koko kappale kattaa määrätyt rivit.

Gyoudori set to 2 (left) and gyoudori set to 3 (right)

 1. Määritä Kappale-paneelin tai ohjauspaneelin ‑kohdassa keskitettävien rivien määrä.
 2. Jos haluat keskittää koko kappaleen määrättyihin riveihin, valitse Kappale-paneelin valikosta tai ohjauspaneelin valikosta Kappaleen gyoudori ‑asetus.
Huomautus:

Tekstikehyksissä gyoudori asetetaan oletusarvoisesti vastaamaan perusruudukon arvoa.

Kappaleen gyoudorin asetus

Kun gyoudoria käytetään monirivisessä kappaleessa, Kappaleen gyoudori ‑asetuksen ollessa käytössä koko kappale voi kattaa määrätyn määrän gyoudori-rivejä, usein kaksi kappaleen riviä kolmella ruudukon viivalla. Jos tätä asetusta ei valita, jokainen kappaleen rivi kattaa määrätyn määrän gyoudori-rivejä, esimerkiksi kaksi kappaleen riviä kuudella ruudukon viivalla.

Setting line deletion to 2 (left) and 3 (right)

 1. Valitse kappale, johon haluat lisätä kappaleen gyoudorin.
 2. Valitse Kappale-paneelivalikosta tai ohjauspaneelin valikosta Kappaleen gyoudori.
 3. Säädä gyoudori-kappaleen rivivälistystä asetteluun liittyvien tarpeidesi mukaan.

Kun kappale keskitetään määrätyille ruudukon viivoille Kappaleen gyoudori ‑asetuksen avulla, jokaisen rivin riviväli määräytyy rivivälistyksen arvon, ei ruudukon akin mukaan. Jokaisen rivin rivivälistystä on mahdollisesti säädettävä rivien tasaamiseksi, jos kehysruudukon tekstin automaattisen rivivälistyksen arvoksi on määritetty oletusarvoisesti 100 %.

Luo palstoja ylittäviä tai jakavia kappaleita

Voit antaa kappaleen ylittää useita palstoja tekstikehyksessä, jos haluat luoda palstoja ylittävän otsikon. Voit valita ylittääkö kappale kaikki palstat vai määritellyn määrän palstoja. Kun kappale on asetettu ylittämään palstoja usean palstan tekstikehyksessä, kaikki ennen palstoja ylittävää kappaletta esiintyvät tekstit tasapainotetaan.

Voit myös jakaa kappaleen useisiin palstoihin saman tekstikehyksen sisällä.

Voit katsoa sarakkeet ylittävien tai jakavien kappaleiden luontia käsittelevän video-opastusohjelman osoitteessa www.adobe.com/go/lrvid5151_id_fi tai http://tv.adobe.com/go/4952/.

Paragraph spanning and splitting multiple columns

A. Heading that spans columns B. Split column 

Anna kappaleen ylittää palstat

 1. Sijoita lisäyskohta kappaleen sisälle.

  Voit myös tehdä tästä ominaisuudesta osan kappaletyyliä, kuten otsikkotyyli.

 2. valitse Ohjauspaneelista tai Kappale-paneelivalikosta Palstojen jänneväli.

 3. Valitse Kappaleasettelu-valikosta Palstojen jänneväli.

 4. Valitse jännevälivalikosta haluamasi palstojen määrä, joka kappaleen tulee ylittää. Valitse Kaikki, jos haluat kappaleen ylittävän kaikki palstat.

 5. Jos haluat lisätä ylimääräistä tilaa ennen ylitettävää palstaa tai sen jälkeen, määritä Väli ennen jänneväliä- ja Väli jännevälin jälkeen -asetukset ja napsauta sitten OK.

Jaa kappale palstoihin

 1. Sijoita lisäyskohta kappaleen sisälle.

  Voit myös tehdä tästä ominaisuudesta osan kappaletyyliä, kuten otsikkotyyli.

 2. valitse Ohjauspaneelista tai Kappale-paneelivalikosta Palstojen jänneväli.

 3. Valitse Kappaleasettelu-valikosta Jaa palstat.

 4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse sitten OK:

  Alipalstat

  Valitse jännevälivalikosta palstamäärä, johon haluat kappaleen jakaa.

  Väli ennen jakoa / Väli jaon jälkeen

  Lisää tilaa ennen jaettua kappaletta tai sen jälkeen.

  Sisäpuolinen palstaväli

  Määritä ennen jaettua kappaletta tai sen jälkeen oleva tila.

  Ulkopuolinen palstaväli

  Määritä jaettujen kappaleiden ulkopuolen ja reunusten välinen tila.

Tekstin tasaaminen tai sovittaminen palstaan pystysuunnassa tekstikehyksen sisällä

Voit tasata tekstin tai sijoittaa sen tasavälein kehyksen pystyakselilla. Näin teksti pysyy yhdenmukaisena eri kehyksissä ja niiden palstoilla.

Kehyksen tasauksen avulla voit tasata tekstin vain tekstiä sisältävässä ruudussa pystysuunnassa (pystysuuntaista tekstiä käytettäessä vaakasuunnassa) käyttämällä kehystä pohjana.

Voit myös tasata tekstin kehyksen yläreunaan, keskelle tai alareunaan käyttämällä kunkin kappaleen rivivälistys- ja kappaleväliasetuksia. Voit sovittaa tekstin palstaan pystysuunnassa siten, että rivit sijoittuvat tasavälein huolimatta niiden rivivälistys- ja kappaleväliasetuksista.

Vertical justification—Bottom (left) and Justify (right)

Top of horizontal frame (upper left), center alignment (upper right), bottom (lower left), and justified (lower right)

Tekstin pystytasaus ja palstaan sovitus lasketaan kehyksen kunkin tekstirivin perusviivasta. Muista seuraavat asiat, kun muutat pystytasausta:

 • Tasaa ylös/oikealle on ensimmäisen ylös tasatun tekstirivin perusviiva. Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunan Ensimmäisen perusviivan siirtymä -asetus vaikuttaa tähän arvoon. Tasaa alas/vasemmalle on viimeisen alas tasatun tekstirivin perusviiva.

 • Kun Tasaa ylös/oikealle-, Keskitä- tai Tasaa alas/vasemmalle ‑asetuksella tasatussa kappaleessa käytetään Ruudukon tasaus ‑asetusta, kaikki rivit tasataan rivirekisteriin. Kun käytetään Tasattu-asetusta, vain ensimmäinen ja viimeinen rivi tasataan rivirekisteriin.

 • Jos muutat tekstikehyksen Ylävierus- tai Alavierus-asetusta Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunassa, ensimmäisen tai viimeisen perusviivan sijainti muuttuu.

 • Kehyksen yläreuna on ensimmäisen ylös tasatun tekstirivin perusviiva. Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunan Ensimmäisen perusviivan siirtymä -asetus vaikuttaa tähän arvoon.

 • Kehyksen alareuna on viimeisen alas tasatun tekstirivin perusviiva. Alaviitetekstiä ei ole tasattu.

 • Kun ylös, keskelle tai alas tasatussa kappaleessa käytetään Tasaa rivirekisteriin -asetusta, kaikki rivit tasataan rivirekisteriin. Kun käytetään Tasattu-asetusta, vain ensimmäinen ja viimeinen rivi tasataan rivirekisteriin.

 • Jos muutat tekstikehyksen Ylävierus- tai Alavierus-asetusta Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunassa, ensimmäisen tai viimeisen perusviivan sijainti muuttuu.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse tekstikehys valintatyökalulla.

  • Napsauta tekstikehystä tekstityökalulla .

 2. Valitse Objekti > Tekstikehyksen asetukset.
 3. Valitse Tekstikehyksen asetukset ‑valintaikkunan Palstaan sovitus pystysuunnassa ‑osiossa Ylös/oikealle, Keskitä, Alas/vasemmalle tai Tasavälein.
 4. Valitse Tekstikehyksen asetukset -valintaikkunan Palstaan sovitus pystysuunnassa -osion Tasaa-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Jos haluat tasata tekstirivit kehyksen yläreunasta alkaen, valitse Ylä. (Tämä on oletusasetus.)

  • Jos haluat keskittää tekstirivit kehykseen, valitse Keskitä.

  • Jos haluat tasata tekstirivit kehyksen alareunasta alkaen, valitse Ala.

  • Jos haluat sijoittaa tekstirivit kehyksen ylä- ja alareunan väliin, valitse Sovita palstaan.

 5. Jos valitset Sovita palstaan ja haluat estää rivivälistyksen muuttuvan merkittävästi kappaleväliä suuremmaksi, määritä kappalevälin raja. Kappaleiden väli suurenee määrittämääsi arvoon asti. Ellei teksti täytä kehystä, InDesign suurentaa rivien välejä, kunnes kehys täyttyy. Kappalevälin raja -arvo lasketaan yhteen Kappale-välilehdessä määritettyjen Väli ennen- ja Väli jälkeen -arvojen kanssa.
  Paragraph spacing limit set to zero (left) and 1 pica (right)

  Huomautus:

  Ole varovainen, kun sovitat monisarakkeisia tekstikehyksiä palstaan pystysuunnassa. Jos viimeisessä sarakkeessa on vain muutama rivi, rivien väliin voi tulla liikaa tyhjää tilaa.

 6. Valitse OK.
Huomautus:

Helppo tapa säätää Kappalevälin raja -arvoa on valita esikatselu ja napsauttaa asetuksen vieressä ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kappaleväli on tasapainossa rivivälistyksen kanssa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa