Loppuviitteet

Loppuviitteiden luonti

Loppuviite koostuu kahdesta linkitetystä osasta: tekstissä näkyvästä loppuviiteviittauksen numerosta ja jutun tai asiakirjan lopussa olevasta loppuviitetekstistä. Voit luoda loppuviitteitä tai tuoda niitä Word- tai RTF-tiedostoista. Loppuviitteet numeroidaan automaattisesti, kun niitä lisätään julkaisuun. Numerointi alkaa uudelleen jokaisessa jutussa. Voit määrittää numeroinnin tyylin ja ulkoasun sekä loppuviitteiden asettelun. Numerointia säädetään myös automaattisesti tekstin loppuviitteiden uudelleenjärjestelyjen mukaan.

Voit luoda loppuviitteitä seuraavasti:

 1. Sijoita kohdistin paikkaan, jossa haluat loppuviiteviittauksen numeron näkyvän.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Lisää loppuviite.
  • Valitse Teksti > Lisää loppuviite.
 3. Kirjoita loppuviiteteksti.

Loppuviitteiden tuonti Word-asiakirjoista

Voit tuoda loppuviitteitä loppuviitteitä sisältävästä Word-asiakirjasta Microsoft Wordin Tuontiasetukset-kohdassa. Loppuviitteiden tuontiasetus otetaan oletusarvoisesti käyttöön.

Loppuviitteiden tuonti Word-asiakirjoista

 1. Valitse Tiedosto > Sijoita.

 2. Valitse Word-asiakirja, jonka haluat tuoda.

 3. Valitse Avaa.

Kaikki loppuviitteet tuodaan ja lisätään uuteen tekstikehykseen.

Huomautus:

Voit tuoda useita Word-asiakirjoja samaan aikaan. Kaikkien asiakirjojen loppuviitteet tuodaan yhteen tekstikehykseen.

Loppuviitteiden numeroinnin ja asettelun muuttaminen

Jos haluat tehdä muutoksia loppuviitteiden numerointiin ja asetteluun, valitse Teksti > Dokumentin loppuviiteasetukset. Tekemäsi muutokset vaikuttavat kaikkiin olemassa oleviin ja uusiin loppuviitteisiin.

Loppuviiteasetukset-valintaikkunassa näkyvät seuraavat asetukset:

Loppuviiteasetukset

Loppuviitteen otsikko

Loppuviitteen otsikko:

Anna loppuviitejutun otsikko.

Kappaletyyli:

Valitse loppuviitteen otsikon muotoiluun käytettävä kappaletyyli. Valikosta näkee Kappaletyyli-paneelissa käytettävissä olevat kappaletyylit. Oletuksena käytetään [Peruskappale]-tyyliä. [Peruskappale]-tyylin ja julkaisun oletuskirjasinasetusten ulkoasu ei välttämättä ole samanlainen.

Numerointi

Tyyli:

Valitse numerointityyli loppuviiteviittausten numeroille.

Aloita kohdasta:

Määritä jutun ensimmäisen loppuviitteen numero. Aloita kohdasta -valinnasta on hyötyä etenkin käsiteltäessä kirjan julkaisuja. Loppuviitteiden numerointia ei jatketa kirjan julkaisujen välillä.

Tila:

Jos kirjassa on useita julkaisuja jatkuvalla sivunumeroinnilla, valitse Jatkuva, jos haluat aloittaa loppuviitteiden numeroinnin jokaisessa luvussa siitä, mihin edellinen luku päättyi. Valitse Aloita jokainen juttu alusta, jos haluat aloittaa julkaisun jokaisen jutun samalla Aloita kohdasta ‑numerolla.  

Loppuviiteviittauksen numero tekstissä

Sijainti:

Tämä asetus määrittää loppuviiteviittauksen numeron näkymisen. Oletusarvo on yläindeksi. Jos haluat muotoilla numeron käyttämällä merkkityyliä (esimerkiksi OpenTypen yläindeksiasetukset sisältävä merkkityyli), valitse Ota käyttöön normaali ja määritä merkkityyli.

Merkkityyli:

Muotoile loppuviiteviittauksen numero merkkityylillä. Valitse esimerkiksi yläindeksin sijaan merkkityyli normaalissa sijainnissa ja kohotetulla perusviivalla. Valikosta näkee Merkkityyli-paneelissa käytettävissä olevat merkkityylit.

Loppuviitteen muotoilu

Kappaletyyli:

Valitse kappaletyyli, joka muotoilee julkaisun kaikkien loppuviitteiden loppuviitetekstin. Valikosta näkee Kappaletyyli-paneelissa käytettävissä olevat kappaletyylit. Oletuksena käytetään [Peruskappale]-tyyliä. [Peruskappale]-tyylin ja julkaisun oletuskirjasinasetusten ulkoasu ei välttämättä ole samanlainen.

Erotin:

Erotin määrittää loppuviitteen numeron ja loppuviitetekstin alun välisen tyhjän tilan. Jos haluat muuttaa erotinta, valitse tai poista ensin nykyinen erotin ja valitse sitten uusi erotin. Voit käyttää useita merkkejä. Jos haluat lisätä välilyöntimerkkejä, käytä sopivaa metamerkkiä (esimerkiksi ^m, jos haluat em-välin).

Sijoitusasetukset:

Alue:

Valitse tämä asetus, jos haluat määrittää, miten tietyn julkaisun loppuviitteitä ylläpidetään. Valitse Juttu, jos haluat luoda jokaiselle jutulle eri loppuviitteen kehyksen. Valitse Julkaisu, jos haluat käyttää koko julkaisussa yhtä loppuviitteen kehystä. Tätä asetusta voidaan käyttää myös alueen muuttamiseen.

Loppuviitteen kehys:

Oletusasetuksena on Uudella sivulla, joka luo uuden sivun määritetylle alueelle. Tätä asetusta ei voi muuttaa InCopyssa.

Etuliite/jälkiliite

Näytä kohdassa:

Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää etu- tai jälkiliitteet loppuviitteen viittauksessa, loppuviitetekstissä tai molemmissa. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen, jos loppuviitteitä halutaan sijoittaa merkkien sisään, esimerkiksi [1].  

Etuliite:

Etuliitteet näkyvät numeron edessä, kuten [1.Kirjoita merkki tai merkkejä tai valitse Etuliite-asetus. Jos haluat valita erikoismerkkejä, näytä valikko napsauttamalla etuliitesäätimen vieressä olevaa kuvaketta.

Jälkiliite:

Jälkiliitteet näkyvät numeron perässä, kuten 1].Kirjoita merkki tai merkkejä tai valitse Jälkiliite-asetus. Jos haluat valita
erikoismerkkejä, näytä valikko napsauttamalla jälkiliitesäätimen vieressä olevaa kuvaketta.

Loppuviitetekstin käsitteleminen

Huomioi seuraavat seikat, kun muokkaat loppuviitetekstiä:

 • Voit käyttää loppuviitetekstissä merkki- ja kappalemuotoiluja. Voit myös valita loppuviiteviittauksen numeron ulkoasun ja muuttaa sitä. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää Dokumentin loppuviiteasetukset ‑valintaikkunaa.
 • Kun leikkaat tai kopioit tekstiä, joka sisältää loppuviiteviittauksen numeron, myös loppuviiteteksti lisätään leikepöydälle. Jos kopioit tekstin toiseen julkaisuun, tekstin loppuviitteet käyttävät uuden julkaisun numerointi- ja asetteluominaisuuksia.
 • Jos poistat ohitukset ja merkkityylit kappaleesta, joka sisältää loppuviiteviittauksen merkin, alaviitteen viittauksen numerot menettävät Dokumentin loppuviiteasetukset -valintaikkunassa annetut määritteet.

Loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa loppuviitteen, valitse tekstissä näkyvä loppuviiteviittauksen numero ja paina askelpalautinta tai Delete-näppäintä. Jos poistat vain loppuviitetekstin, loppuviiteviittauksen numero ja loppuviitteen rakenne jäävät ennalleen.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?