Vieminen Adobe PDF -muotoon

InCopy-julkaisun vieminen Adobe PDF -muotoon

Voit viedä InCopy-julkaisuja suoraan Adobe PDF -muotoon. Voit viedä julkaisuja Raakateksti-, Juttu- tai Sivuasettelu-näkymistä. Jos viet julkaisuja Sivuasettelu-näkymästä, tuloksena on PDF-julkaisu, jonka asettelu- ja muotoiluelementit säilyvät muuttumattomina. Jos julkaisu sitä vastoin viedään Raakateksti- tai Juttu-näkymästä, tuloksena on julkaisu, joka muistuttaa InCopyssa Raakateksti- tai Juttu-näkymissä näkyvää vain teksti -muotoista tiedostoa. InCopy-jutun Raakateksti- tai Juttu-näkymän teksti kannattaa ehkä viedä PDF-muotoon sellaisille julkaisun kirjoittajille, muokkaajille ja muille julkaisun tarkastusjaksoon osallistuville, joiden tietokoneeseen ei ole asennettu InCopya. PDF-julkaisussa on samat edut kuin InCopy-Raakateksti- ja Juttu-näkymillä, esimerkiksi tekstin mahdollisimman hyvä luettavuus ja kommenttitoiminnot.

Huomautus:

Adobe InDesign® -julkaisuista tuotuja Adobe PDF -tiedostoja, joissa on päällepainatuksia tai läpinäkyvyystehosteita, voi lukea parhaiten Acrobat 6.0:lla tai sitä uudemmalla versiolla, kun Päällepainatuksen esikatselu -asetus on valittuna.

 1. Valitse Tiedosto > Vie.
 2. Valitse Tallennusmuoto-kohdasta (Windows) tai Muoto-kohdasta (Mac OS) Adobe PDF. Kirjoita tiedostonimi, valitse tallennuskohde ja valitse sitten Tallenna.
 3. Valitse Näytä-valikosta Raakateksti ja juttu tai Sivuasettelu.
 4. Muuta haluamiasi asetuksia.

  Ohjelma tallentaa määritetyt asetukset sovellukseen ja liittää ne kaikkiin uusiin PDF-muotoon vietäviin InCopy-julkaisuihin siihen asti, kunnes määrität uudet asetukset.

 5. Valitse Vie.
Huomautus:

Kun viet julkaisun PDF-muotoon, InCopy säilyttää linkit OPI (Open Prepress Interface) -kommenteista InDesign-julkaisun kuvissa. InDesign-käyttäjä voi OPI-linkkien avulla sisällyttää sivulle nopeita, kuvien matalan resoluution versioita (sijaiskuvia). Lopullisessa tulostuksessa InDesign tai tulostuspalvelu voi automaattisesti korvata sijaiskuvat kuvien korkearesoluutioversioilla.

Yleiset Adobe PDF -asetukset

Raakateksti-, Juttu- ja Sivuasettelu-näkymillä on useita yhteisiä asetuksia, joilla määritetään julkaisun viemistä PDF-muotoon.

Yhteensopivuus

Määrittää Adobe PDF -tiedoston vastaavuustason. Valitsemalla version Acrobat 5 (PDF 1.4) voi varmistaa, että kaikki laajaan jakeluun tarkoitetun julkaisun käyttäjät voivat tarkastella julkaisua ja tulostaa sen. Jos luot tiedostoja Acrobat 8/9 (PDF 1.7) -yhteensopivuudella, luodut PDF-tiedostot eivät ehkä ole yhteensopivia aiempien Acrobat-versioiden kanssa.

Jaa kirjasimet osajoukkoihin, kun käytettyjen merkkien prosentuaalinen osuus on pienempi kuin

Määrittää kirjasinten upotuskynnyksen sen perusteella, kuinka monia kirjasimen merkkejä julkaisussa on käytetty. Jos tietyn kirjasimen julkaisussa käytettyjen merkkien prosentuaalinen osuus ylittyy, kyseinen kirjasin upotetaan täysin. Muussa tapauksessa kirjasin jaetaan osajoukkoihin. Kirjasinten upottaminen kasvattaa PDF-tiedoston kokoa. Jos haluat upottaa kaikki kirjasimet täysin, kirjoita arvoksi 0 (nolla).

Sisällytä sivun tiedot

Sisällyttää julkaisun nimen, sivunumeron ja tiedoston viennin päiväyksen sekä ajan.

Näytä PDF viennin jälkeen

Avaa PDF-tiedoston tietokoneeseen asennetulla Acrobatin uusimmalla versiolla. Saavutat tarkat tulokset varmistamalla, että yhteensopivuusasetus vastaa tietokoneeseen asennettua Acrobatin uusinta versiota.

Raakateksti- ja Juttu-näkymien Adobe PDF -asetukset

Vie PDF -valintaikkunassa on Raakateksti- ja Juttu-näkymiin liittyviä asetuksia.

Jutut

Vie yhden jutun tai useita juttuja.

Kirjasimet

Sisältää vietävän tiedoston kirjasinperhettä ja -tyyliä, kirjasinkokoa sekä rivivälistystä koskevat asetukset. Nämä asetukset eivät muuta Raakatekstin ja jutun näyttö -näkymän näyttöasetuksia.

Sisällytä jutun tiedot

Julkaisun otsikko, tekijä ja kuvaus näkyvät viedyssä PDF-tiedostossa.

Sisällytä kappaletyylit

Raakateksti- ja Juttu-näkymien tietosarakkeessa näkyvät kappaletyylitiedot näkyvät viedyssä PDF-tiedostossa.

Sisällytä tekstihuomautukset

Vie julkaisuun sisältyvät kaikki (tai vain näkyvät) tekstihuomautukset. Voit sisällyttää projektin työntekijöille määritetyt huomautusten värit valitsemalla Näytä huomautusten taustat värillisinä.

Sisällytä jäljitetyt muutokset

Vie julkaisuun sisältyvät kaikki (tai vain näkyvät) jäljitetyt muutokset. Voit sisällyttää projektin työntekijöille määritetyt muokkausvärit valitsemalla Näytä jäljitettyjen muutosten taustat värillisinä.

Sisällytä tarkat rivinvaihdot

Vie rivinvaihdot jutussa näkyvässä muodossa. Jos asetusta ei ole valittu, tekstirivien kierrätys tapahtuu leveimmän juttuikkunan leveyden ja suunnan mukaisesti.

Sisällytä rivinumerot

Vie tietosarakkeessa näkyvät rivinumerot. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Sisällytä tarkat rivinvaihdot on valittu.

Täytä sivu (käytä useita palstoja)

Vie jutun noudattaen määrittämiäsi palstojen määrän ja leveyden asetuksia. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Sisällytä tarkat rivinvaihdot on valittu.

Huomautus:

jos valitset pienen palstaleveyden ja suuren kirjasinkoon (tämän kohdan Kirjasimet-osassa), teksti voi limittyä viennin tulosteissa.

Sivuasettelu-näkymän Adobe PDF -asetukset

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä vain, kun julkaisu viedään Sivuasettelu-näkymästä:

Kaikki

Vie kaikki nykyisen julkaisun tai kirjan sivut. Tämä on oletusasetus.

Alue

Määrittää nykyisestä julkaisusta vietävän sivualueen. Voit ilmoittaa alueen yhdysmerkin avulla ja erottaa sivut tai alueet pilkuin. Asetus ei ole käytettävissä kirjoja vietäessä.

Aukeamat

Vie sivut yhdessä aivan kuin ne olisi sidottu tai tulostettu samalle arkille.

Huomautus:

Älä valitse Aukeamat-komentoa kaupalliseen tulostukseen. Muuten tulostuspalvelu ei voi asemoida sivuja.

Sisällytä huomautukset kommentteina

Vie kaikki huomautukset PDF-kommentteina.

Vuorovaikutteiset elementit

Valitse Sisällytä ulkoasu, jos haluat sisällyttää PDF-tiedostoon kohteita, kuten painikkeita tai elokuvien julisteita.

Optimoi nopeaan verkkotarkasteluun

Pienentää PDF-tiedoston kokoa ja optimoi PDF-tiedostoa nopeampaa tarkastelua varten Web-selaimessa muotoilemalla tiedoston siten, että sen voi ladata sivu kerrallaan).

Upota sivun miniatyyrit

Luo miniatyyrikuvia vietyyn PDF-tiedostoon.

Suojattujen PDF-julkaisujen luominen

Voit rajoittaa PDF-tiedoston käyttöä viedessäsi sen. Kun tiedostoissa käytetään suojausasetuksia, suojattuihin toimintoihin liittyviä työkaluja ja valikon kohteita ei voi valita.

Voit luoda suojatun PDF-tiedoston, jonka avaamiseen tarvitaan käyttäjän salasana ja suojausasetusten muuttamiseen pääsalasana. Jos määrität tiedostolle suojausasetuksia, määritä myös pääsalasana. Muuten kuka tahansa tiedoston avaava käyttäjä voi poistaa asetukset käytöstä. Jos tiedosto avataan pääsalasanalla, suojausasetukset poistetaan käytöstä tilapäisesti. Jos tiedostolle on määritetty molemmat salasanat, voit avata tiedoston jommallakummalla niistä.

Huomautus:

Yhteensopivuus-asetus määrittää salaustason. Acrobat 4 (PDF 1.3) -asetus käyttää pientä salaustasoa (40-bittinen RC4), ja muut asetukset käyttävät korkeaa suojaustasoa (128-bittinen RC4 tai AES).

 1. Valitse Tiedosto > Vie.
 2. Valitse Tallennusmuoto-kohdasta (Windows) tai Muoto-kohdasta (Mac OS) Adobe PDF. Määritä tiedoston nimi ja sijainti. Valitse lopuksi Tallenna.
 3. Valitse Suojausasetukset.
 4. Määritä Salasanat-osassa haluamasi salasanasuojaus:
  • Valitse Julkaisun avaaminen edellyttää salasanaa ja kirjoita Julkaisun avaussalasana -tekstiruutuun salasana, joka käyttäjien on kirjoitettava, jotta he voivat avata tiedoston.

  • Valitse Käyttöoikeuksien ja salasanojen vaihto vaatii salasanan ja kirjoita Käyttöoikeuksien salasana -tekstiruutuun salasana, joka käyttäjien on kirjoitettava, jotta he voivat määrittää tai muuttaa suojausasetuksia.

  Huomautus:

  et voi käyttää samaa salasanaa molemmissa tekstiruuduissa.

 5. Määritä Käyttöoikeudet-osassa käyttäjille sallitut toimet:

  Ei tulostusta

  Estää käyttäjiä tulostamasta Adobe PDF -tiedostoa.

  Ei julkaisun muuttamista

  Estää käyttäjiä täyttämästä lomakkeita tai tekemästä muutoksia Adobe PDF -tiedostoon.

  Ei sisällön kopioimista tai hakua ja helppokäyttötoiminnot ovat poissa käytöstä

  Estää käyttäjiä valitsemasta tekstiä ja grafiikkaa.

  Ei kommenttien ja lomakekenttien lisäämistä tai muuttamista

  Estää käyttäjiä lisäämästä tai muuttamasta huomautuksia ja lomakekenttiä, jos he avaavat PDF-tiedoston Adobe Acrobat -sovelluksessa tai muussa PDF-editorissa.

 6. Valitse ensin Tallenna ja sitten Vie.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?