Palauttaminen ja kumoaminen

Palauta julkaisut

InCopy suojaa tiedot odottamattomien sähkökatkosten ja järjestelmävirheiden varalta automaattisella palautustoiminnolla. Automaattisesti palautetut tiedot tallennetaan tilapäistiedostoon levylle erilleen alkuperäisestä julkaisutiedostosta. Näitä tietoja ei yleensä tarvita. Automaattiseen palautustiedostoon tallennetut julkaisupäivitykset lisätään automaattisesti alkuperäiseen julkaisutiedostoon, kun valitaan Tallenna- tai Tallenna nimellä -komento tai InCopy lopetetaan normaalisti. Automaattisesti palautetut tiedostot ovat tärkeitä vain silloin, kun tietoja ei ole tallennettu ennen sähkökatkosta tai järjestelmävirhettä.

Muista tallentaa tiedostot usein ja luo niistä odottamattomien sähkökatkosten tai järjestelmävirheiden varalta varmuuskopioita.

Palautettujen julkaisujen etsiminen

 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Käynnistä InCopy.

  Jos automaattisesti palautettuja tietoja löytyy, InCopy näyttää palautetun julkaisun automaattisesti. Julkaisuikkunan otsikkorivillä lukee tiedostonimen jälkeen [Palautettu], mikä osoittaa, että julkaisussa on tallentamattomia automaattisesti palautettuja muutoksia.

  Huomautus:

  Jos InCopy ei onnistu avaamaan julkaisua käyttämällä automaattisesti palautettuja muutoksia, automaattisesti palautetut tiedot voivat olla vahingoittuneita.

 3. Tee jokin seuraavista:
  • Jos kyseessä on InDesign-julkaisuun linkitetty Adobe InCopy®-tiedosto, valitse Tiedosto > Tallenna.

  • Jos kyseessä on erillinen InCopy-tiedosto, valitse Tiedosto >Tallenna nimellä, määritä sijainti ja uusi tiedostonimi ja napsauta Tallenna-painiketta. Tallenna nimellä -komento luo uuden tiedoston, joka sisältää automaattisesti palautetut tiedot.

  • Jos haluat hylätä automaattisesti palautetut muutokset ja käyttää tiedoston viimeksi tallennettua versiota, valitse Tiedosto > Palauta sisältö.

 4. Tee jokin seuraavista:
  • Tallenna palautetut tiedot valitsemalla Tiedosto >Tallenna nimellä, määrittämällä kohde ja uusi nimi sekä napsauttamalla Tallenna-painiketta. Tallenna nimellä -komento säilyttää palautetun version, joka sisältää automaattisesti palautetut tiedot. Sana [Palautettu] häviää otsikkoriviltä.

  • Jos et halua käyttää automaattisesti palautettuja tietoja, vaan viimeistä ennen sähkökatkosta tai järjestelmävirhettä levylle tallennettua versiota, sulje tiedosto sitä tallentamatta ja avaa se levyltä tai valitse Tiedosto > Palauta.

Palautettujen julkaisujen sijainnin muuttaminen

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Windows) tai InCopy > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Mac OS).
 2. Valitse Julkaisun palautustiedot -kohdassa Selaa (Windows) tai Valitse (Mac OS).
 3. Määritä palautetulle julkaisulle uusi sijainti, valitse Valitse ja napsauta lopuksi OK-painiketta.

Virheiden kumoaminen

Voit tarvittaessa keskeyttää aikaa vievän operaation, kumota äskettäiset muutokset tai palata aiemmin tallennettuun versioon. Voit kumota tai tehdä uudelleen useita satoja viimeksi suoritettuja toimenpiteitä (määrää rajoittaa muistin määrä ja toimenpiteiden laatu). Toimintosarja poistetaan, kun valitset Tallenna nimellä, suljet julkaisun tai lopetat ohjelman.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat kumota viimeksi tehdyn muutoksen, valitse Muokkaa > Kumoa [toiminto]. (Eräitä toimia, kuten vieritystä, ei voi kumota.)

  • Jos haluat tehdä muutoksen uudelleen, valitse Muokkaa > Tee uudelleen [toiminto].

  • Kumoa kaikki edellisen tallennuksen jälkeen tehdyt muutokset valitsemalla Tiedosto > Palauta (InDesign) tai Tiedosto > Palauta sisältö (InCopy).

  • Sulje valintaikkuna ottamatta muutoksia käyttöön valitsemalla Peruuta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?