Grafiikan muuntaminen

Sijoitustyökalun yleiskuvaus

Voit käsitellä valittua grafiikkaa työkalupaneelin sijoitustyökalulla  joko suoraan muuntokomennon (Objekti > Muunna) tai pikavalikon komennon yhteydessä tai siirtämällä grafiikkaa kehyksessä pikanäppäimillä.

Sijoitustyökalu on dynaaminen työkalu, joka muuttuu automaattisesti soveltuakseen eri tiloihin:

 • Kun sijoitustyökalu asetetaan suoraan tyhjän grafiikkakehyksen tai määrittelemätöntä sisältöä sisältävän kehyksen päälle valitsemalla Tiedosto > Sijoita, työkalu muuttuu ladatun grafiikan kuvakkeeksi , jolloin grafiikan voi tuoda kyseiseen kehykseen.

 • Suoraan grafiikan päälle asetettu sijoitustyökalu muuttuu käsityökaluksi, jolloin grafiikan voi valita ja sitä voi käsitellä kehyksen sisällä.

 • Kun sijoitustyökalu asetetaan sidotun grafiikan muokkausalueen kahvan päälle, työkalu muuttuu koonmuuttonuoleksi, jota vetämällä grafiikan kokoa voi muuttaa.

 • Kun sijoitustyökalu viedään grafiikkakehyksen tai sisäkkäisten kehysten ylimmän tason pääkehyksen päälle, työkalu muuttuu objektin valintakuvakkeeksi , jolloin osoittimen alla olevan grafiikan tai sisäkkäisen kehyksen voi valita. Itse kehystä ei voi valita.

 • Tekstikehyksen päällä sijoitustyökalu muuttuu tekstikohdistimeksi , joka ilmaisee tekstin lisäyskohtaa.

Sijoitustyökalun asetusten määrittäminen

Kun siirrät kuvia sijoitustyökalulla, saat näkyviin dynaamisen kuvien esikatselun (haamutaustakuvan) kehyksen ulkopuolella olevasta kuvan osasta, kun pidät hiiren painiketta alhaalla muutaman sekunnin. Voit hallita näyttöä ja viivyttää esikatselua.

 1. Kaksoisnapsauta työkalupaneelin sijoitustyökalua  .
 2. Valitse Näytä kuvan peitetty osa -valikosta, millä nopeudella koko kuva tulee vedettäessä näkyviin. Voit myös poistaa asetuksen käytöstä.

Grafiikan muuntaminen

Eri komentojen avulla voi siirtää, skaalata, kiertää ja kallistaa grafiikkaa.

Kuvan siirtäminen

 1. Varmista, että olet kirjannut ulos haluamasi objektin sisältävän kehyksen, ja valitse sitten objekti sijoitustyökalulla  .
 2. Valitse Kohde > Muunna > Siirrä.
 3. Tee Siirrä-valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:
  • Määritä, miten paljon haluat siirtää grafiikkaa vaaka- ja pystysuunnassa. Positiiviset arvot siirtävät objektia x-akselilla alas ja oikealle, negatiiviset arvot ylös ja vasemmalle.

  • Voit siirtää objektia erittäin tarkasti määrittämällä siirron etäisyyden ja kulman. Kulma mitataan asteina x-akselista lukien. Positiiviset kulmat merkitsevät liikettä vastapäivään ja negatiiviset kulmat myötäpäivään. Voit määrittää kulmaksi myös 180-360 astetta. Arvot muunnetaan vastaaviksi negatiivisiksi arvoiksi (esimerkiksi 270 astetta muunnetaan –90 asteeksi).

 4. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat esikatsella vaikutusta ennen muutoksen tekemistä, valitse Esikatselu.

  • Jos haluat siirtää objektin, valitse OK.

Kuvan skaalaaminen

 1. Varmista, että olet kirjannut ulos haluamasi objektin sisältävän kehyksen, ja valitse sitten objekti sijoitustyökalulla  .
 2. Valitse Kohde > Muunna > Skaalaa.
 3. Varmista, että Skaalaus-valintaikkunan Säilytä mittasuhteet -kuvake on valittuna, jos haluat objektin korkeuden ja leveyden muuttuvan samassa suhteessa. Poista kuvakkeen valinta, jos haluat skaalata X- ja Y-arvot erikseen, jolloin kuvan mittasuhteet voivat vääristyä.
 4. Kirjoita vaaka- ja pystyskaalauksen arvot prosentteina (esimerkiksi 90 %) tai etäisyysarvoina (esimerkiksi 6 p).

  Skaalausarvot voivat olla negatiivisia numeroja.

 5. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat esikatsella vaikutusta ennen muutoksen tekemistä, valitse Esikatselu.

  • Skaalaa objekti valitsemalla OK.

Huomautus:

Jos haluat skaalata grafiikkaa tiettyyn suuntaan, vedä valitun grafiikan kahvaa sijoitustyökalulla. Vaihtonäppäimen painaminen säilyttää mittasuhteet.

Kuvan kiertäminen

 1. Varmista, että olet kirjannut ulos haluamasi objektin sisältävän kehyksen, ja valitse sitten objekti sijoitustyökalulla  .
 2. Valitse Objekti > Muunna > Kierrä.
 3. Kirjoita Kulma-asetukseksi kiertokulma asteina. Negatiivinen kulma kiertää objektia myötäpäivään ja positiivinen kulma vastapäivään.
 4. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat esikatsella vaikutusta ennen muutoksen tekemistä, valitse Esikatselu.

  • Jos haluat kiertää objektia, valitse OK.

Kuvan kallistaminen

 1. Varmista, että olet kirjannut ulos haluamasi objektin sisältävän kehyksen, ja valitse sitten objekti sijoitustyökalulla  .
 2. Valitse Objekti > Muunna > Kallista.
 3. Kirjoita Kallista-valintaikkunaan uusi kallistuskulma.

  Kallistuskulma määrittää, kuinka paljon objektia kallistetaan suhteessa viivaan, joka on kohtisuorassa kallistusakselia vastaan. (Kallistuskulma lasketaan myötäpäivään nykyisestä akselista.)

 4. Määritä akseli, jonka suhteen objektia kallistetaan. Voit kallistaa objektia vaakasuoran, pystysuoran tai vinon akselin suhteen.

  Jos valitset vinon akselin, kirjoita akselin kulma asteina suhteessa kohtisuoraan akseliin.

 5. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat esikatsella vaikutusta ennen muutoksen tekemistä, valitse Esikatselu.

  • Kallista objekti valitsemalla OK.

Poista grafiikan muunnokset

 1. Varmista, että olet kirjannut ulos haluamasi objektin sisältävän kehyksen, ja valitse sitten objekti sijoitustyökalulla  .
 2. Valitse Objekti > Muunna > Poista muutokset.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?