Adobe Creative Cloud | Tuotteen kuvaus

Viimeksi päivitetty: 8. elokuuta 2017

Mikä on Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää Adoben graafista suunnittelua, videoiden muokkausta, verkko-ohjelmien suunnittelua, valokuvausta ja pilvipalveluita varten kehittämiä ohjelmistoja.

Tuotteet ja palvelut

Käyttöoikeuksien mittari

Käyttöönotto

Adobe Creative Cloud*

* Sisältää Adobe Acrobat Pro:n

Käyttäjää kohti

Paikallinen ohjelmisto ja

tarvepohjaiset palvelut

Lisätapahtumat*

* Jos käytettävissä

Tapahtumaa kohti

Tarvepohjaiset palvelut

Määritelmät

Sähköisellä dokumentilla tarkoitetaan mitä tahansa tarvepohjaiseen palveluun siirrettyä ja kolmannelle osapuolelle tarkistusta, hyväksyntää tai allekirjoitusta varten lähetettyä dokumenttia.

Tapahtumalla tarkoitetaan toimenpidettä, jolla sähköinen dokumentti tai kokoelma toisiinsa liittyviä dokumentteja lähetetään vastaanottajalle tarvepohjaisen palvelun kautta.  Jokainen 100 sivua tai 10 Mt on tapahtuma.

Käyttäjällä tarkoitetaan asiakkaan yrityksen tai vastaavan liiketoimintayksikön yksittäistä työntekijää, toimittajaa tai alihankkijaa, jolla on oikeudet Adoben tuotteiden ja palveluiden käyttöön ja joka ei ylitä käyttöoikeuksien määrää.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa