Viimeksi päivitetty: 8. elokuuta 2017

Mikä on Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää Adoben graafista suunnittelua, videoiden muokkausta, verkko-ohjelmien suunnittelua, valokuvausta ja pilvipalveluita varten kehittämiä ohjelmistoja.

Tuotteet ja palvelut Käyttöoikeuksien mittari Käyttöönotto

Adobe Creative Cloud*

* Sisältää Adobe Acrobat Pro DC:n

Käyttäjää kohti

Paikallinen ohjelmisto ja

tarvepohjaiset palvelut

Lisätapahtumat*

* Jos käytettävissä

Tapahtumaa kohti Tarvepohjaiset palvelut

Määritelmät

Sähköisellä dokumentilla tarkoitetaan mitä tahansa tarvepohjaiseen palveluun siirrettyä ja kolmannelle osapuolelle tarkistusta, hyväksyntää tai allekirjoitusta varten lähetettyä dokumenttia.

Tapahtumalla tarkoitetaan toimenpidettä, jolla sähköinen dokumentti tai kokoelma toisiinsa liittyviä dokumentteja lähetetään vastaanottajalle tarvepohjaisen palvelun kautta.  Jokainen 100 sivua tai 10 Mt on tapahtuma.

Käyttäjällä tarkoitetaan asiakkaan yrityksen tai vastaavan liiketoimintayksikön yksittäistä työntekijää, toimittajaa tai alihankkijaa, jolla on oikeudet Adoben tuotteiden ja palveluiden käyttöön ja joka ei ylitä käyttöoikeuksien määrää.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö