Huomautus:

Photoshop CS6 -versiossa 3D-toiminnallisuus kuului Photoshop Extendediin. Photoshop sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota.

Photoshop CS6 -versiosta alkaen Photoshopin 3D-työnkulku on entistä intuitiivisempi yhdistelmätyökalujen ja kuvassa näkyvien säädinten ansiosta.

3D-toiminnot | Vain Creative Cloud

Creative Cloudin uusille käyttäjille tiedoksi, että seuraavat toiminnot on päivitetty ja lisätty.

 • Kun materiaalien, viivojen, pintojen tai valojen värejä määritetään Ominaisuudet-paneelissa, voidaan käyttää 32-bittisiä värinvalitsimia.
 • Normaaleja karttoja voidaan muodostaa diffuusiopintakuvioista. Valitse 3D-paneelista 3D-objekti, jota haluat muokata. Valitse sitten paneelin yläosasta Suodata materiaaleittain -kuvake. Napsauta Ominaisuudet-paneelissa Normaali:-kohdan viereistä kansiokuvaketta ja valitse valikosta Luo normaalit diffuusiosta.
 • Jos keskeytät muodostuksen ja teet vähintään yhden valinnan, muodostusta käytetään valintoihin, kun jatkat. Muodostuksen jatkaminen toimii myös sen jälkeen, jos olet tallentanut dokumenttisi PSD-muodossa.
 • Poikkileikkaus toimii nyt heijastavien pintojen ja muiden pintatyylien kanssa, kuten Vakio-, Sarjakuva- ja Luonnos-pintatyylin kanssa.
 • Kuvan valo lisätään oletuksena 3D-ympäristöösi. Voit ladata muita Kuvan valoja Adobe® Photoshop® Extended 3D -sisällöstä.
 • Voit muuttaa Säteen piirron muodostuksen ruutukoon sen oletusarvosta, joka on määritetty tietokoneesi ytimien määrän perusteella. Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > 3D (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > 3D (Mac OS). Valitse sitten Oletusasetukset-valintaikkunan Säteen piirto -osion Muodosta ruutukoko -valikosta haluamasi koko.
 • Muodostuksen aikana sekä jäljellä oleva aika että muodostuksen prosenttimäärä näkyvät dokumentti-ikkunan alareunan tilarivillä.
 • Photoshop tarjoaa nyt entistä paremmat OpenGL-varjot. Määritä tietokoneellesi parhaiten sopiva varjon laatu valitsemalla Muokkaa > Oletusasetukset > 3D (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > 3D (Mac OS). Valitse sitten vaihtoehto Oletusasetukset-valintaikkunan Vuorovaikutteinen muodostaminen -osion Varjon laatu -valikosta.

Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit katsella videon, jossa Photoshopin Senior Product Manager Zorana Gee esittelee Photoshopin Creative Cloud -version uudet 3D-toiminnot.

Huomautus:

Photoshopin Creative Cloud -version 3D-ominaisuuksien käyttöön tarvitaan vähintään 512 megatavua VRAM-muistia.

Otoksen elementtien käsittely 3D-paneelissa

Muokattavat elementit voi nyt valita virtaviivaistetusta 3D-paneelista.

 1. Valitse 3D-paneelin yläreunasta Otos , Verkot , Materiaalit tai Valot
 2. Valitse yksittäinen elementti (kuten Otos-osion Nykyinen näkymä). Voit valita myös useita elementtejä, jolloin voit yhtenäistää niiden ominaisuuksia.
 3. Säädä asetuksia Ominaisuudet-paneelista tai vedä haluamasi elementti dokumentti-ikkunaan. (Jos vedät ikkunaan tietyn elementin tai valon, elementti valitaan 3D-paneelissa.)

Huomautus: Jos haluat lisätä valoja, napsauta Otos- ja Valot-osioiden alaosassa olevaa dokumenttikuvaketta . Voit myös tallentaa ja ladata valoryhmiä esimäärityksiksi napsauttamalla paneelivalikkoa .

Ominaisuudet-paneelin kontekstiasetukset

Kun olet valinnut yksittäiset elementit 3D-paneelista tai dokumentti-ikkunasta, niihin liittyvät asetukset näkyvät Ominaisuudet-paneelissa. Kun tarvittavat säädöt on tehty, napsauta paneelin alaosassa olevaa muodostuskuvaketta .

Huomautus: Voit antaa objekteille, kameroille ja valoille tarkat numeroarvoihin perustuvat paikat napsauttamalla paneelin yläreunassa olevaa Koordinaatit-kuvaketta . Voit vaihtaa ominaisuuksista koordinaatteihin ja takaisin nopeasti painamalla V-näppäintä.

Ympäristö-asetukset sisältävät ympäristön ja kuvan valot sekä pohjatason varjot ja heijastukset.

Otos-asetukset sisältävät muodostusasetuksia, kuten Muokkausalue- ja Lankamalli-asetukset sekä mukautetut poikkileikkausten, pintojen ja pisteiden muodostusasetukset.

Kamera-asetukset sisältävät kuvakulma-, terävyysalue- ja stereoasetukset anaglyfista, lentikulaarista tai rinnakkaista katselua varten.

Verkko-asetuksista voit vangita ja lisätä varjoja, säätää 3D-puristeita sekä muokata lähdetekstiä ja reittejä.


Huomautus: Jos haluat piilottaa objektin mutta säilyttää sen varjot kaksiulotteisiin kuviin lisäämistä varten, valitse Näkymätön.

Materiaalit-asetukset sisältävät pintakuvio- ja poikkeutuskartta-asetukset, kuten uuden Karkeus-asetuksen.

Valo-asetuksista voit valita äärettömän valon tai kohde- tai pistevalon sekä säätää väriä, voimakkuutta ja varjoja.

Objekti- ja kamerasäätöjen yhdistäminen siirtotyökalulla

Siirtotyökalulla voi säätää objektien ja kameran sijaintia:

 • Valitse asetusriviltä tilaksi joko Käännä , Kallista , Vedä , Liu'uta tai Skaalaa .
 • Voit vaihtaa tilasta toiseen nopeasti näppäinyhdistelmällä vaihto+V.
 • Voit vaihtaa kamerasäätimistä ympäristösäätimiin ja takaisin nopeasti napsauttamalla 3D-objektien ulkopuolella olevaa kohtaa.

Huomautus: Dokumentti-ikkunan kullanvärinen dokumenttireuna kertoo kamerasäädinten olevan käytössä, sininen reuna kertoo ympäristösäädinten käytöstä, vihreä reuna otossäädinten käytöstä ja reunan puuttuminen verkkosäädinten käytöstä.

Kuvassa näkyvät säätimet elementtien suoraan muokkaamiseen

Kuvassa näkyvillä säätimillä voit usein muokata koko 3D-otosta työtilan paneeleja käyttämättä. Voit laajentaa näkymän painamalla F-näppäintä, jolloin voit vaihtaa koko näytön tilasta vakiotilaan ja takaisin.

Dokumentti-ikkunassa voit käsitellä seuraavia elementtejä suoraan:

Otos-, Verkko- ja Valo-asetukset  Voit käyttää otoksen ominaisuuksia nopeasti dokumentti-ikkunasta napsauttamalla piirtoaluetta kakkospainikkeella 3D-objektien ulkopuolelta. Verkkojen ja valojen ominaisuudet saa näkyviin myös kaksoisnapsauttamalla niitä.

Varjot Pidä vaihtonäppäin painettuna ja napsauta varjoa ja vaihda siihen liittyvän valon paikkaa vetämällä.

Objektin muokkausalueen säätimet Objekti aktivoidaan napsauttamalla. Aseta sitten hiiren osoitin useiden tasojen päälle. Kun tason sävy on keltainen, vedä objektia ja aseta se akselin oikeaan kohtaan. Voit myös kiertää X- tai Y-akseliin nähden kulmista vetämällä.

3D-puristeiden luominen ja säätäminen

3D-puristeiden avulla tekstiä, valintoja, suljettuja reittejä, muotoja ja kuvatasoja voidaan laajentaa kolmiulotteisiksi.

 1. Valitse reitti, muototaso, tekstitaso, kuvataso tai tietty pikselialue.
 2. Valitse 3D > Uusi 3D-puriste valitusta reitistä, tasosta tai nykyisestä valinnasta.
 3. Huomautus: Tekstitason voi muuttaa nopeasti puristeeksi Teksti-työkalua käytettäessä napsauttamalla asetusrivin 3D-painiketta .

 4. Kun verkko on valittu 3D-paneelista, valitse Ominaisuudet-paneelin yläosasta Vääristä tai Kärki .
 5. Säädä numeroasetuksia Ominaisuudet-paneelissa tai vedä vuorovaikutteiset puristesäätimet dokumentti-ikkunaan.

Jos haluat muokata alkuperäistä reittiä, tekstiä tai kuvatasoa, valitse 3D-paneelista sitä vastaava verkko ja valitse Ominaisuudet-paneelissa Muokkaa lähdettä.

Pohjatason määrittäminen tuoduille objekteille

Pakopiste-suotimin varustettuja perspektiivitasoja voi luoda nopeasti, ja tuodut objektit voidaan kohdistaa niihin.

 1. Valitse kuvataso ja valitse Suodin > Pakopiste.
 2. Luo tasonluonti- ja tasonmuokkaustyökaluja käyttämällä ruudukko, jonka avulla määritetään uusi pohjataso. Valitse sitten OK.
 3. Valitse 3D > Uusi 3D-taso tiedostosta.

Tuotu objekti sijoitetaan määrittämällesi pohjatasolle.

Reittien luominen 3D-tasoista


Nykyisen muodostuksen voi muuntaa muokattavaksi reitiksi valitsemalla 3D > Tee työreitti 3D-tasosta. Komento seuraa reittiä tason alfakanavan yli.

Jos muodostat lankamallin ja poistat ylimääräiset viivat taittokynnystä säätämällä, voit muodostaa kuvan, joka muistuttaa käsin piirrettyä, kun sitä käsitellään Photoshopin siveltimellä.

Useiden 3D-tasojen yhdistäminen

Jos haluat parantaa suoritustehoa ja käyttää useille objekteille varjostuksia ja heijastuksia, yhdistä niin monta 3D-tasoa kuin on tarpeen.

Ennen 3D-tasojen yhdistämistä käytä ortografista kameranäkymää verkkojen sijoittamiseen tarkasti:

 1. Napsauta 3D-paneelin yläosassa Otos-kuvaketta ja valitse Nykyinen näkymä.
 2. Valitse Ominaisuudet-paneelista Ortografinen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö