Selvittääksesi mistä asennuslokit löytyvät, katso Asennukseen liittyvä vianmääritys lokitiedostojen avulla ja etsi tietoa virheistä ”Install.log”-tiedostosta, joka löytyy ”asennusohjelmat”-kansion alta.

Latausvirheet

Virheskenaario Virhetyyppi Virhekoodi Virheviesti
JSON
-latausvirheet
Voi yrittää uudelleen Sama kuin nykyisissä
latausvirheskenaarioissa
Sama kuin nykyisissä latausvirheskenaarioissa
Yleinen latausvirhe Vakava HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Latausvirhe. Ei yhteyttä Adoben palvelimiin. Tarkista
Internet-yhteyteen liittyvät sekä palomuuriasetukset ja yritä uudestaan.
Tiedostojen purkamisvirhe Vakava

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Tätä virhekoodia ei käytetä
koodissa tällä hetkellä)

Tiedostoja ei voi purkaa. Paina Yritä uudelleen ja lataa tuote uudelleen.
Kirjautumisen tarkistus ei onnistu. Vakava HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Tätä virhekoodia ei käytetä
koodissa tällä hetkellä)
Lataus näyttää olevan vioittunut.
Yritä ladata uudelleen.


Tiedostojen käsittelyvirhe
(Sisäinen virhe)

Vakava

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Lataus näyttää olevan vioittunut.
Yritä ladata uudelleen.
Validointivirhe Vakava HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Lataus näyttää olevan vioittunut.
Yritä ladata uudelleen.
Verkko ei ole käytettävissä Voi yrittää uudelleen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
No Network scrim.
Palvelin ei vastaa Voi yrittää uudelleen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Palvelin ei vastaa. Tarkista Internet-yhteyteen liittyvät sekä palomuuriasetukset ja
paina sitten Yritä uudelleen.
Levytila täynnä Voi yrittää uudelleen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Levytila ei riitä. Vapauta levytilaa kohteessa {0} ja yritä uudelleen.
Käyttöoikeusvirhe
latauksen aikana (Käyttäjä-/järjestelmävirhe)
Voi yrittää uudelleen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Virhe tallennuksessa väliaikaiseen tiedostosijaintiin. Korjaa oikeudet
väliaikaiseen sijaintiin. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä asiakastukeen.
Palvelin ei
tue multistream-latausta
(sisäinen virhe)

Vakava HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Latausvirhe. Ei yhteyttä Adoben palvelimiin. Tarkista
Internet-yhteyteen liittyvät sekä palomuuriasetukset ja yritä sitten uudelleen.
Virheellisten asetusten lataus
(Sisäinen virhe)
Vakava HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Latausvirhe. Ei yhteyttä Adoben palvelimiin. Tarkista Internet-yhteyteen
liittyvät sekä palomuuriasetukset ja yritä sitten uudelleen.
Välityspalvelinvirhe Voi yrittää uudelleen HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Latausvirhe. Ei yhteyttä Adoben palvelimiin. Tarkista
Internet-yhteyteen liittyvät sekä palomuuriasetukset ja yritä sitten uudelleen.
Virheellinen URL
Vakava

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

Jos validointi-URL on
virheellinen, tulee seuraava virheilmoitus:
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 

Latausvirhe. Ei yhteyttä Adoben palvelimiin. Tarkista
Internet-yhteyteen liittyvät sekä palomuuriasetukset ja yritä sitten uudelleen.
Validointivirhe Vakava HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Lataus näyttää olevan vioittunut. Yritä ladata uudelleen.

Asennus epäonnistui

Virheskenaario Virhetyyppi Virhekoodi Virheviesti
Setup.exe-tiedostoa ei ole tai kirjautumisen tarkistus ei onnistu Vakava REG_SETVALUE_FAILURE

Asennus
ei ole enää toimiva. Poista asennus ja lataa Creative Cloud uudestaan
osoitteesta https://creative.adobe.com/fi/
/products/creative-cloud.

Lataa nyt.

Yleinen PIM-virhe Vakava HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.
Virheellinen istuntotunnus (sisäinen virhe) Vakava _GUID = 102 Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.
Virheelliset Argumentit PIM:iin Apps Panelista (sisäinen virhe) Vakava ARGUMENTS = 103

Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna
uudelleen.Lataa nyt.

Asennusvaiheessa

Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.

Asennuksen poistamisvaiheessa

Tuotteen asennuksen poistaminen ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen
ja poista asennus uudelleen.

hdpim.db Tietokannan lukemis-/tallennusvirhe (viallinen asennus/epäsopivat
oikeudet
).
AAM viallinen HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Lataa nyt.

Asennusvaiheessa

Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.

Asennuksen poistamisvaiheessa

Tuotteen asennuksen poistaminen ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen
ja poista asennus uudelleen.

XML-jäsennysvirhe (sisäinen virhe) Vakava HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna
uudelleen.
JSON-virhe:
tietoa näyttäisi puuttuvan.
Vakava HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Lataus näyttää olevan vioittunut. Yritä ladata uudelleen.
PIM-istunto on varattu (sisäinen virhe) Vakava _BUSY = 108 Toinen asennusohjelma-instanssi on käynnissä. Odota, että se lopettaa, ja yritä uudelleen.
JSON:ssa ei ole ydinpakettia (sisäinen virhe) Vakava

_NOT_SELECTED =
109

(Tätä virhekoodia ei käytetä
koodissa tällä hetkellä)

Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna
uudelleen.
Uuden ketjun luominen ei onnistu (järjestelmätason virhe) Vakava _CREATE_NEW_THREAD = 110 Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.
Tiedostojen purkamisvirhe Vakava VIRHE = 127 Tiedostoja ei voi purkaa. Yritä ladata tuote uudelleen.
Paketin kirjautumisen tarkistus epäonnistui. Vakava _GENUINE = 128 Lataus näyttää olevan vioittunut. Yritä ladata uudelleen.
Kun yhteys setup.exe-tiedostoon katkeaa Voi yrittää uudelleen HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.
Muut Setup.exe-tiedostoon liittyvät virheet Voi yrittää uudelleen HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Tuotteen asennus ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.
Asentaminen
Päähakemistoon
Vakava _IN_ROOT_DIR = 132 Tuotteen asennus
päähakemistoon ei onnistu.Valitse toinen asennussijainti asetuksista ja yritä uudelleen.

Levytila vähissä Vakava NOT_AVAILABLE = 133

Jos levytilan nimi on
tiedossa:

Riittämätön levytila. Vapauta levytilaa ja
yritä uudelleen.

Jos levytilan nimi ei ole tiedossa:

Riittämätön levytila.

Valitse toinen asennussijainti asetuksista tai vapauta levytilaa ja yritä uudelleen.

Yleinen asennusvirhe Vakava _ERROR = 136

Tuotteen asennus ei onnistu.Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna
uudelleen.

Virheelliset parametrit komentotagissa PIMX-paketissa Vakava INVALID_PARAMS = 137 Tuotteen asennus ei onnistu.Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna
uudelleen.
Järjestelmässä vähän muistia, muistin varaus epäonnistui Vakava NOMEMORY = 138 Tuotteen asennus ei onnistu, koska järjestelmässä on liian vähän muistia.
Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.
PIMX-paketti on vioittunut. Vakava _CORRUPT_XML = 139 Lataus näyttää olevan vioittunut. Yritä ladata uudelleen.
Ei oikeuksia asennus-hakemistossa Vakava

_NO_PERMISSION
= 140,

(Tätä virhekoodia ei käytetä
koodissa tällä hetkellä)

Tuotteen asennus valittuun kohteeseen ei onnistu asennusoikeuksista
johtuen. Valitse toinen asennussijainti asetuksista ja yritä uudelleen.
Tiedoston version tallennus version tarkistusta varten ei onnistu. Vakava VERSION = 141 Tuotteen asennus ei onnistu.Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.

Virheellinen tunnus käytössä PIMX-paketissa Vakava

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Tätä virhekoodia ei käytetä
koodissa tällä hetkellä)

Tuotteen asennus ei onnistu.Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.
Paketin zip-tiedostossa ei ole lähdetiedoston polkua Vakava NOT_EXISTS = 143 Lataus näyttää olevan vioittunut. Yritä ladata uudelleen.
Hakemistolle on jo olemassa samanniminen tiedosto Vakava PATH_ALREADY_USED = 145 Tiedosto on olemassa asennuspolussa. Nimeä tiedosto uudelleen tai poista se, ja yritä uudelleen.
Tiedoston siirto asennusvaiheessa tai asennuksen poistamisvaiheessa ei onnistu Asennusvaiheessa vakava, asennuksen poistamisvaiheessa voi jättää huomiotta FILE_MOVE_FAILURE = 146 Tiedostoa ei voi siirtää. Nimeä tiedosto uudelleen ja yritä uudelleen.
Tiedostoa ei voi kopioida asennusvaiheessa tai asennuksen poistamisvaiheessa

Asennusvaiheessa vakava

Asennuksen poistamisvaiheessa voi jättää huomiotta

FILE_COPY_FAILURE = 147 Tiedostoa ei voi kopioida.Tarkista oikeudet ja yritä uudelleen. 
Hakemistoa ei voi poistaa asennusvaiheessa tai asennuksen poistamisvaiheessa

Asennusvaiheessa vakava

Asennuksen poistamisvaiheessa voi jättää huomiotta

FILE_DELETION_FAILURE
= 150,

(Tätä virhekoodia ei käytetä
koodissa tällä hetkellä)

Tiedostoa ei voi poistaa. Nimeä tiedosto uudelleen tai poista se ja yritä uudelleen.
Tiedoston oikeuksia ei voi määrittää asennusvaiheessa tai asennuksen poistamisvaiheessa Voi jättää huomiotta _PERMISSION_FAILURE = 154 Lisää lokitiedostoihin

Symbolisen linkin
luominen ei onnistu
Vakava SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Symbolisen linkin luominen ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna
tuote uudelleen.
Symbolisen linkin poisto ei onnistu asennusvaiheessa tai asennuksen poistamisvaiheessa

Asennusvaiheessa vakava

Asennuksen poistamisvaiheessa voi jättää huomiotta

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157,

(Tätä virhekoodia ei käytetä koodissa
tällä hetkellä)

Symbolisen linkin poisto ei onnistu.Tarkista
oikeudet ja yritä uudelleen.
Tiedoston lokalisoidun näyttönimen asettaminen ei onnistu asennusvaiheessa Voi jättää huomiotta _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Lisää lokitiedostoihin.
Rekisteröintiavaimen luonti ei onnistu asennusvaiheessa Vakava REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Rekisteröintiarvon tallennus ei onnistu. Tarkista oikeudet ja yritä uudelleen.
Rekisteröintiavaimen poisto ei onnistu asennuksen poistamisvaiheessa Voi jättää huomiotta REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Lisää lokitiedostoihin.
Kirjasintiedoston määritys ei onnistu asennusvaiheessa tai asennuksen poistamisvaiheessa Voi jättää huomiotta FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Lisää lokitiedostoihin.
Wow64-heijastuksen poisto ei onnistu

Asennusvaiheessa vakava

Asennuksen poistamisvaiheessa voi jättää huomiotta

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Tuotteen asennus ei onnistu.Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna uudelleen.
Kansiokuvakkeen asetus ei onnistu asennusvaiheessa Voi jättää huomiotta FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Lisää lokitiedostoihin.
Tietosuojatietojen vieminen tiedostoon/kansioon asennusvaiheessa tai asennuksen poistamisvaiheessa ei onnistu Voi jättää huomiotta GET_ACL_FAILURE = 174 Lisää lokitiedostoihin.
Määritetty asennushakemisto on verkkosijainti. Vakava PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Verkkoasemaan ei voi asentaa. Valitse
toinen asennussijainti asetuksista ja yritä asentaa uudelleen.
Määritetty asennuspolku ylittää merkkien sallitun enimmäismäärän. Vakava PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Valittu asennuspolku on liian pitkä. Valitse toinen asennussijainti asetuksista ja yritä uudelleen.
Määritellyssä asennuspolussa on virheellisiä merkkejä. Vakava _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Asennuspolussa on virheellisiä merkkejä. Valitse toinen
asennussijainti asetuksista ja yritä uudelleen.
Määritetty asennuspolku ei ole kokonainen polku. Vakava PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Asennuspolku näyttää olevan viallinen. Valitse toinen asennussijainti
asetuksista ja yritä uudelleen.
Määritetty
asennuskieli on viallinen

Vakava LANG_NOT_PRESENT = 180 Asennuskieli näyttää olevan viallinen. Valitse toinen asennuskieli
asetuksista ja yritä uudelleen.
Aliaksen luominen ei onnistu

Asennusvaiheessa vakava

Asennuksen poistamisvaiheessa voi jättää huomiotta

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Symbolisen linkin luominen ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja lataa ja asenna
tuote uudelleen.
Aliaksen poisto ei onnistu

Asennusvaiheessa vakava

Asennuksen poistamisvaiheessa voi jättää huomiotta

_DELETION_FAILURE = 152 Symbolisen linkin poistaminen ei onnistu Tarkista oikeudet ja yritä uudelleen.
Kirjainkoon huomioivaan asemaan ei voi asentaa Vakava _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Asennuspolku näyttää olevan viallinen. Valitse toinen asennussijainti
asetuksista ja yritä uudelleen.

Asennuksen poistaminen epäonnistui.

Virheskenaario Virhetyyppi Virhekoodi Viesti
XML:n asennuksen poisto puuttuu tai on viallinen Voi jättää huomiotta HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Lisää lokitiedostoihin
Yleinen asennuksen poistovirhe Vakava HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Tuotteen asennuksen poistaminen ei onnistu. Napsauta Yritä uudelleen ja poista asennus uudelleen.

Muut

Virheskenaario Virhetyyppi Virhekoodi Viesti
Ristiriidan aiheuttavat prosessit
Voi yrittää uudelleen
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Nykyisen käyttäytymisen mukaan
Korotettuja oikeuksia ei ole saatu
Voi yrittää uudelleen
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Nykyisen käyttäytymisen mukaan

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö