Kesäkuusta 2018 lähtien käyttäjäjärjestelmät, jotka eivät ole yhteensopivia Transport Layer Security (TLS) 1.2 -protokollan kanssa, saattavat menettää pääsyn joihinkin Adobe-palveluihin. Varmista, että kaikki asiakasjärjestelmät ovat TLS 1.2 -yhteensopivia ennen tätä päivämäärää.

Miksi näen tämän sivun?

Adobe-verkkosivusto tai palvelu, jota yrität käyttää, vaatii suojatumman verkkoyhteyden selaimesi, käyttöjärjestelmän tai sovelluksen kanssa. TLS 1.2:ta on pakollista käyttää suojattuun verkkoliikenteeseen ja tiedonsiirtoon käyttäjien järjestelmien ja Adoben verkkopalvelujen välillä.

Toukokuun 2018 loppuun mennessä Adobe lopettaa tuen pienemmille TLS-versioille (TLS 1.0 ja 1.1 mukaan lukien). Katso TLS 1.2 -protokollan tekniset tiedot kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Mitä voin tehdä, jos haluan jatkaa palvelun käyttöä?

Nykyaikaiset selaimet tukevat TLS 1.2:ta. Yleensä selaimen päivittäminen mahdollistaa näiden palvelujen käytön. Voit ladata ja asentaa jonkin näistä suosituista selaimista:

Jos käytät muuta selainta, varmista, että se tukee TLS 1.2 -protokollaa.

Käyttöjärjestelmän ja sovellusalustojen on myös tuettava TLS 1.2 -protokollaa. Jos selaimesi päivitys ei korjaa ongelmaa, varmista, että tietokoneesi täyttää seuraavat järjestelmävaatimukset:

Päivitä käyttöjärjestelmä tai sovellus toukokuussa 2018 versioon, joka tukee TLS 1.2 -protokollaa. Muutoin voit menettää pääsyn tähän palveluun. 

Käyttöjärjestelmät

Windows Server Windowsin työpöytäversio Mac OS X
Windows Server 2008 R2 tai uudempi Windows 8 tai uudempi Mac OS X 10.8 tai uudempi

Sovellusalustat

Java .NET OpenSSL
Java 8 tai uudempi .NET 4.6 tai uudempi OpenSSL 1.01 tai uudempi
Java 7, jossa TLS 1.2 on otettu käyttöön sovelluksesta .NET 4.5, jossa TLS 1.2 on otettu käyttöön sovelluksesta  

Usein kysytyt kysymykset

Transport Layer Security (TLS) on tietoturvaprotokolla, joka tarjoaa tietosuojan ja tietojen eheyden kahden kommunikoivan sovelluksen välillä. Sitä käytetään laajalti verkkoselaimissa ja muissa sovelluksissa, jotka edellyttävät turvallista tiedonsiirtoa verkon kautta.

Protokollamäärityksen mukaan TLS sisältää kaksi kerrosta, TLS-tietue- ja TLS-kättelyprotokollat. Tietueprotokolla tarjoaa yhteyden suojauksen. Kättelyprotokolla mahdollistaa sen, että palvelin ja asiakas voivat todentaa toisensa ja neuvotella salausalgoritmit ja salausavaimet ennen tiedonsiirtoa.

Adoben tietoturvavaatimukset edellyttävät vanhempien protokollien poistamista käytöstä toukokuun 2018 aikana ja vaativat TLS 1.2:n käyttämistä ajantasaisena versiona. Jos järjestelmääsi ei ole TLS 1.2 -yhteensopiva, pääsyä Adobe-palveluihin voidaan rajoittaa.

Jotkin Adobe-palvelut ovat verkkopohjaisia. Voit käyttää niitä vain suojatun verkkoyhteyden kautta. TLS auttaa varmistamaan, että selaimen ja näiden verkkopalvelujen välinen yhteys on suojattu ja luotettava.

Uusien selainten ja käyttöjärjestelmien julkaisujen myötä tietoturvastandardeja päivitetään, jotta voidaan taata korkeatasoinen tietosuoja ja tietojen eheys. Selaimien tai käyttöjärjestelmien vanhempia versioita ei kuitenkaan päivitetä uusimpien standardien mukaisiksi.

Hyväksyttävän turvallisuustason noustessa nämä vanhemmat, huonommin suojatut selainversiot ja sovellukset eivät pysy mukana.

Jotta voisit muodostaa yhteyden suojattuihin sivustoihin, päivitä käyttöjärjestelmä ja selaimet.

TLS 1.0 -protokollaan on todistetusti kohdistettu hyökkäyksiä vanhempaa salausmenetelmää hyödyntäen, ja vanhemmat versiot ovat haavoittuvampia kuin TLS 1.2. Lisätietoja on kohdassa TLS/SSL-hyökkäykset.

Adobella on tietoturvavaatimuksia, jotka edellyttävät vanhempien protokollien tuen poistamista. Yksi näistä vaatimuksista takaa maksukorttiteollisuuden (PCI) vaatimusten noudattamisen. PCI-sovitinpalvelin on joukko tietoturvastandardeja, jotka edellyttävät, että organisaatiot, jotka hyväksyvät, käsittelevät, tallentavat tai lähettävät luottokorttitietoja, ylläpitävät suojattua ympäristöä.

PCI-vaatimustenmukaisuus edellyttää TLS 1.1:n tai uudemman version käyttöä toukokuusta 2018 alkaen.

Suurin osa Adoben verkkopalvelujen liikenteestä tulee TLS 1.2 -yhteensopivista käyttäjäjärjestelmistä, ja TLS 1.1 -järjestelmistä nähdään vain vähäistä liikennettä.

Sen sijaan, että Adobe odottaisi tietoturvapäivityksiä TLS 1.1:een, Adobe siirtyy TLS 1.2:een, jotta yhtiön verkkopalveluja voidaan käyttää entistä turvallisemmin.

Adobe kannustaa käyttäjiä luopumaan nopeasti vanhemmista versioista, jotta vältettäisiin altistuminen tietoturvahaavoittuvuuksille.

Adobe odottaa sinun luopuvan vanhempien TLS-versioiden käytöstä viimeistään toukokuussa 2018.

Lisätietoja saa Adobe-tuesta ja asiakkuuspäälliköltä.

Se riippuu käyttämäsi selaimesta. Kaikki Adobe-palveluiden järjestelmävaatimusten luettelossa mainitut selaimet on määritetty käyttämään TLS 1.2 -protokollaa. Jos käytät selainta tai versiota, joka ei ole luettelossa, päivitä selaimesi.

Adobe-palveluiden tukemien selainten luettelo löytyy Järjestelmävaatimuksista.

Adobe ei valvo SSL-tietoliikennekerroksen luomia virheviestejä. Selain luo nämä viestit ennen yhdistämistä Adoben palveluihin. Tässä muutama esimerkki mahdollisista virheistä:

Internet Explorer 8 Windows 7:ssä:

ie_error

Internet Explorer 11 Windows 7:ssä. (Internet Explorer 11 käyttää oletusarvoisesti TLS 1.2:ta, mutta sen voi ottaa pois käytöstä)

page_can_t_be_displayed

Tässä tapauksessa ota käyttöön TLS 1.2 lisäasetusten valintaikkunasta muiden vaihtoehtojen sijaan. Muita seuraavan kaltaisia virheitä saattaa tapahtua:

  • Palveluun ei saada muodostettua yhteyttä
  • Palvelu ei ole käytettävissä
  • Yhteysvirhe