A Digital Publishing Solution (DPS 2015) mostantól az Adobe Experience Manager Mobile része.

Ez a dokumentum azon üzenetek megoldásait tartalmazza, amelyekkel az áttelepítő eszköznek a Digital Publishing Suite tartalmak Experience Manager Mobile tartalmakká való átalakítása során találkozhat.

Az Áttelepítés gomb megnyomása után jelentkező hibák

A fiók nem található, vagy nem az alkalmazás fiókja

Részletek: A fóliók csak Alkalmazás szereppel bíró fiókról telepíthetők át.

Megoldás: Ellenőrizze a fiók Adobe ID-jának a helyességét, illetve, hogy Alkalmazás szereppel látták-e el a DPS-irányítópulton.

A jelen áttelepítési kérésben szereplő fóliók egybeesnek egy folyamatban lévő áttelepítéssel

Részletek: Egy másik áttelepítési művelet folyamatban, amely ugyanazon fóliókészlet áttelepítését célozza.

Megoldás: Várjon az áttelepítési művelet befejeződésére, majd próbálja újra.

Az áttelepítési kérés túl sok fóliót tartalmaz; kérésenként maximum 25 fólió telepíthető át

Részletek: Csak 25 fólió vagy teljes megjelenítés lehetséges egy áttelepítésen belül.

Megoldás: Válasszon 25 fóliónál kevesebbet, vagy válassza ki a teljes megjelenítést, majd próbálja újra.

Nincs joga tartalom áttelepítésére. Vegye fel a kapcsolatot a projektadminisztrátorral.

Részletek: Jogosultság szükséges tartalom hozzáadásához és áttelepítés futtatásához.

Megoldás: Ellenőrizze engedélyeit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jogosult tartalom hozzáadására.

Hiba jelentkezett az áttelepítési kérés kapcsán

Részletek: Egy hiba megakadályozta az áttelepítési kérés kezdetét.

Megoldás: Próbálkozzon újra később, vagy vegye fel a kapcsolatot az Adobe támogatási csapatával.

Áttelepítési naplók hibaüzenetei

A „fóliónév” fólióformátuma túl régi, csak az 1.7.0 és újabb verziók támogatottak.

A „cikkelynév” cikkely fólióformátuma a „fóliónév” fólióban túl régi, csak az 1.7.0 és újabb verziók támogatottak.

Részletek: Az áttelepítés kizárólag 1.7.0 és újabb verziójú fóliókat vagy cikkelyeket támogat.

Megoldás: Alakítsa át a fóliókat újabb formátumba.

„Fóliónév” fólióból hiányzik a szükséges metaadatok (termékazonosító, közzététel dátuma vagy manifestXRef) valamelyike, és nem telepíthető át.

Részletek: A fólióadatok hiányosak, az egyik paraméter hiányzik. Ha a közzététel Folio Producer alkalmazásból történik, ez a hiba elviekben nem lép fel; ha mégis, forduljon az Adobe támogatáshoz.

Megoldás: Javítsa a hiányzó adatokat, és próbálja újra.

Hiba történt a „fóliónév” fólió átalakítása közben.

Hiba történt a „fóliónév” fólióban található „cikkelynév” cikkely átalakítása közben.

Részletek: Ez a hiba leggyakrabban az áttelepítési szolgáltatás hibájára utal.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba az Adobe támogatással.

„Fóliónév” fólió sérült és nem kerül áttelepítésre.

A „fóliónév” fólióban található „cikkelynév” cikkely sérült és nem kerül áttelepítésre.

Részletek: Ez a hiba általában arra utal, hogy a fóliófájl sérült. Ha nem így van, forduljon az Adobe DPS támogatáshoz.

Megoldás: Javítsa ki a sérült fóliót, és próbálja újra.

„Fóliónév” fólió „fekvő” tájolása nem támogatott.

A „fóliónév” fólióban lévő „cikkelynév” cikkely „fekvő” tájolása nem támogatott.

Részletek: A felhasználó nem megfelelő tájolást választott az áttelepíteni kívánt fóliókhoz. A felhasználói felület nem próbálja automatikusan észlelni a fóliók javasolt tájolását. Néha azonban ez nem lehetséges az áttelepítés előtti lépésben, vagy a megjelenítés fekvő és álló tájolású fóliókat is tartalmaz.

Megoldás: Válassza ki a megfelelő tájolást és próbálja újra, vagy ha a hibaüzenet nem releváns, hagyja figyeljen kívül.

A „fóliónév;” fólió esetén hiba jelentkezett az elosztószolgáltatással való kommunikáció során, a művelet öt próbálkozást követően sikertelen.

Hiba történt az elosztószolgáltatással való kommunikáció során, a művelet öt próbálkozást követően sikertelen.

Részletek: Ez a hibaüzenet azt jelzi, hogy hiba lépett fel a régi elosztószolgáltatással való kommunikáció során.

Megoldás: Kis idő elteltével próbálja újra. Ha a hiba nem oldódik meg, forduljon az Adobe támogatáshoz.

A "fóliónév" fólió nem található az elosztószolgáltatásban.

Részletek: Ez a hiba az elosztószolgáltatás által visszaküldött adatokban való eltérést jelez.

Megoldás: Próbálja újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az Adobe támogatáshoz.

„Fóliónév” fólió, hiba jelentkezett a kiszolgálóval való kommunikáció során, a művelet sikertelenül zárult öt kísérletet követően.

Hiba jelentkezett a kiszolgálóval való kommunikáció során, a művelet sikertelenül zárult öt kísérletet követően.

Részletek: Ez a hibaüzenet azt jelzi, hogy hiba lépett fel a producer-szolgáltatással való kommunikáció során.

Megoldás: Várjon, majd próbálja újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az Adobe támogatáshoz.

Belső szerverhiba a "fóliónév" fólió áttelepítése közben; forduljon az Adobe támogatáshoz.

Részletek: Ez a hiba általában az áttelepítési szolgáltatás súlyos hibájára utal.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba az Adobe támogatással.

Azonosítógenerálási hiba a "fóliónév" fólió áttelepítése közben; forduljon az Adobe támogatáshoz.

Részletek: Ez a hiba azt jelzi, hogy a foliót nem lehet áttelepíteni, mert az új rendszerben található név átfedésben van a meglévő névvel.

Megoldás: Lépjen kapcsolatba az Adobe támogatással.

A „fóliónév” fólióban található „cikknév” cikk érvénytelen fájl, és nem kerül áttelepítésre.

Részletek: Rz a hiba azt jelzi, hogy a megadott cikkben az egyik fájl érvénytelen fájlnévvel rendelkezik. A „;” és a „?” karakterek fájlnévben nem támogatottak.

Megoldás: Frissítse a foliót, és távolítsa el az érvénytelen karaktereket.

Áttelepítési naplók figyelmeztető üzenetei

A „fólióazonosító” azonosítójú „fóliónév” fólió érvénytelen megjelenítés a „fólióazonosító” azonosítójű fólióhoz, és nem kerül áttelepítésre.

Részletek: Ez az üzenet nem utal tényleges problémára. Fiókja duplikátum fóliókat tartalmaz ugyanahhoz a megjelenítéshez. Ezek a fóliók általában nem elérhetőek a Folio Producerből, és nem lehet törölni őket. A paraméterektől függően jelennek meg vagy sem a megjelenítőben. Ha nem a duplikátum fóliókkal van a probléma, ellenőrizze, hogy az áttelepített fólió hiánytalan és megfelelő, és hagyja figyelmen kívül ezt a hibaüzenetet. 

Megoldás: Ha nem megfelelő fóliót telepít át, forduljon az Adobe DPS támogatáshoz, hogy töröljék az érvénytelen fóliót régi DPS fiókjából, és végezze el újra az áttelepítést.

A „fóliónév” fólióban „201” cikkely található, az áttelepített cikkelyek maximális száma az előzetes verzióban „200”; a létrehozott gyűjtemény hiányos.

Részletek: Ez a korlátozás ideiglenes, hamarosan eltűnik. 

Megoldás: Nincs megkerülő megoldás.

Áttelepítési naplók tájékoztató üzenetei

A „gyűjteménynév” gyűjtemény „fóliónév” fólióból került létrehozásra

Részletek: Ez az üzenet tájékoztatja a régi fóliók gyűjteményekkel való összekapcsolásáról (hivatkozás egy gyűjteményre az AEM Mobile-ban).