A Folio Builder hibaelhárítása

Folio Builder bejelentkezési hiba, „Az azonosító és a jelszó nem felel meg egymásnak.”

Hibás azonosító és jelszó megadása okozhatja ezt a hibát. Ha be tud jelentkezni az Adobe Digital Publishing Suite dashboard oldalra ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, és nem gépelte el az adatokat a Folio Builder bejelentkezési oldalán, próbálja meg ezt a megoldást:

 1. Jelentkezzen be az Acrobat.com oldalra ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal.
 2. A felhasználási feltételek párbeszédpanelben fogadja el a feltételeket, ha egyetért velük. Ha nem jelenik meg a felhasználási feltételeket ismertető párbeszédpanel, akkor valószínűleg elgépelés okozhatta a hibát. Ilyenkor ellenőrizze az azonosítót és a jelszót, majd a Forgot Password (Elfelejtette a jelszót) hivatkozás használatával állítsa vissza a jelszót.
 3. Próbáljon meg ismét bejelentkezni a Folio Builder panelbe.

Folio Builder hiba, „Érvénytelen elemhely.”

Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a rátétek forráselemeit áthelyezik vagy törlik. Az Overlay Creator panelen ellenőrizze, hogy minden interaktív objektum a megfelelő forrásfájlra vagy forrásmappára mutat-e. Ha áthelyezi az elemeket egyik gépről vagy helyről egy másikra, ügyeljen arra, hogy a Képsorozat és a webes tartalom rátétek abszolút útvonalat használnak. Ezért újból meg kell adni a tartalom helyét az Overlay Creator panelen.

A webes nézet rátéteknél győződjön meg arról, hogy érvényes URL-címet adott-e meg egy weboldalhoz.

A Folio Builder nem hoz létre fóliót

Ha az Új elemre kattint a Folio Builder panelen, és nem jön létre fólió, akkor lehetséges, hogy nincsenek telepítve a szükséges alkalmazások. (A 3016 sz. hibaüzenet is azt jelzi, hogy nincsenek telepítve a szükséges alkalmazások.)

 1. Telepítse újra az Adobe Digital Publishing Suite összetevőit, és próbálja újra. Lásd: A DPS eszközök telepítése.

 2. Állítsa vissza az InDesign tulajdonságait, és próbálja újra az építést. Lásd: Az összes beállítás és alapérték visszaállítása az InDesign súgóban.

Folio Builder hiba: „Tartalom létrehozása: A mappa érvénytelen az importhoz.”

Ez a hiba akkor lép fel, ha importálásnál az InDesign vagy a HTML fájlnevek végén nem található meg a „_v” a függőleges, és a „_h” a vízszintes esetén.Lásd: Rendezőmappák létrehozása.

Ezt a hibát a fájlnév végén található szóköz is eredményezheti több cikkely importálásakor. Ellenőrizze a szóközt a fájlnevek végén. Törölje a szóközt vagy több fájl importálása helyett adja hozzá külön a szóközt tartalmazó fájlt.

Folio Builder hiba: „Figyelmeztetés: nem található érvényes cikkelykönyvtár.”

Ez a hiba akkor jelentkezik, amikor importáláskor a Folio Builder nem talál érvényes cikkelyt a fólió mappában. Amikor megadja a mappát a Folio Builder-ben, akkor inkább a fóliómappát válassza ki, ne a benne lévő cikkelymappát.

Lásd: Rendezőmappák létrehozása.

Folio Builder hiba: „Hiba történt a fólió előnézetének létrehozása közben. [Cikkely neve] nem felel meg a fólió tájolásának.”

Egy fólió minden cikkelyének illeszkednie kell a fólió tájolási beállításához. Ha egy fóliónak kettős tájolása van, akkor mindegyik cikkelynek rendelkeznie kell fekvő és álló elrendezéssel is.

Ha egy fóliónak egyféle tájolása van, akkor a hibás tájolás oka általában egy HTML cikkely importálása szokott lenni. Ha egy HTML cikkelynek nincs _v vagy _h végződése (mint például az index_v.html), akkor a cikkelyt kettős tájolású cikkelyként importálja a program.

Folio Builder hiba: „Hiba történt a fólió közzététele közben. Az egyik cikkely nem felel meg a fólió tájolási szándékának. A cikkelyek elrendezésének illeszkedniük kell a fólió tájolási szándékához.”

Ez a hiba akkor lép fel, amikor egytájolású cikkelyt ad egy kettős tájolású fólióhoz, vagy kettős tájolású cikkelyt ad egy egytájolású fólióhoz. Ellenőrizze, hogy a fólió minden cikkelye tartalmazza-e a következőket:

 • csak mindegyik függőleges dokumentum
 • csak mindegyik vízszintes dokumentum
 • mind vízszintes, mind függőleges dokumentumok

Ha egy fóliónak egyféle tájolása van, akkor a hibás tájolás oka általában egy HTML cikkely importálása szokott lenni. Ha egy HTML cikkelynek nincs _v vagy _h végződése (mint például az index_v.html), akkor a cikkelyt kettős tájolású cikkelyként importálja a program.

Folio Builder hiba: „Nem lehet bejelentkezni a megadott hitelesítési adatokkal” 

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha Ön létrehozott egy Adobe azonosítót, de nem végezte el az ellenőrzését. Az Adobe azonosító ellenőrzéséhez nyissa meg az Adobe által az Adobe azonosító létrehozásakor küldött e-mail üzenetet, és kattintson a benne lévő hivatkozásra. Utána próbáljon meg ismét bejelentkezni.

Folio Builder Panel bejelentkezési probléma

Ha problémát észlel a fólióépítő panelbe való bejelentkezésnél, az összefüggésben lehet a CS Live rendszerben rosszul elmentett fiókadatokkal. A probléma megoldásához végezze el a következő lépéseket.

 1. Zárja be az InDesign programot és minden egyéb CS vagy CC alkalmazást.

 2. Törölje a /Users/„felhasználónév”/Library/Application Support/Adobe/OOBE/opm.db mappában található opm.db fájlt, majd indítsa el az InDesign alkalmazást, és próbáljon bejelentkezni a panelba.

  Ha továbbra sem tud bejelentkezni, folytassa a következő lépésekkel.

 3. Az Activity Monitor használatával zárja be a CS"N"ServiceMansager or CEPServiceManager alkalmazást.

 4. Utána törölje ki a verziónak megfelelő következő fájlt: (A biztonság kedvéért készítsen róla egy biztonsági másolatot.)

  Megjegyzés:

  Például:

  /Users/„felhasználónév”/Library/Application Support/Adobe/CS"N"ServiceManager/preference/csxs2.pref
  /Users/"your user name"/Library/Application Support/Adobe/CEPServiceManager/preference/csxs2.pref

 5. Utána távolítsa el ezt az elemet a Keychain Access-ből a verziónak megfelelően: Adobe CS"N" renga vagy Adobe CC renga.

 6. A kulcsláncból való eltávolításhoz navigáljon a következő helyre: /Applications/Utilities, majd indítsa el a Keychain Access.app alkalmazást

 7. Ha a lakat ikon a bal felső sarokban be van zárva, akkor kattintson rá, és jelszava megadásával nyissa ki.

 8. Válassza ki a „bejelentkezés” elemet a Keychains listában bal oldalon felül.

 9. A kategórialistából válassza ki a „Jelszavak” elemet.

 10. Írja be a „renga” szót a jobb oldalon felül lévő keresőmezőbe.

 11. Utolsó lépésként jelölje be az egyezéseket, és nyomja le a Delete gombot.

Folio Builder hiba: „A feltöltés sikertelen volt.”

Először lásd: Sikertelen cikkelyfeltöltések hibakeresése Folio Builder panelen | Digital Publishing Suite.

E hiba előfordulásának számos oka lehet. A fejlesztés során talált egyik ok a nem kisbetűs ASCII karakterek használata a dokumentumhoz vagy annak tartalmához kapcsolódó szövegmezőkben. A hiba például egy diavetítés részét képező többállapotú objektum nevében is előfordulhat. Keressen rá ennek használatára egyes oldalelemekben, vagy folytassa a bináris elkülönítés módszerével a következő bekezdés szerint.

Más okok miatt is jelentkezhet ugyanez a hiba. Ossza el kétfelé a tartalmat, és ellenőrizze, hogy csak az egyik fele hibás-e. Ha igen, folytassa ezt a bináris elkülönítési módszert. Ha sikerült azonosítania a hibát okozó elemet, próbáljon meg létrehozni egy hasonló elemet egy új dokumentumban, és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha igen, hasonlítsa össze a két elemet, és tegye meg a szükséges módosításokat, hogy a hibát okozó elem jobban egyezzen a jól működő tartalommal. Ha azonosította, hogy mi okozta a hibát, vegye fel a kapcsolatot az Adobe Terméktámogatással. Bejelentheti itt is: Adobe Bug Report Form (Ha az Adobe Digital Publishing Suite nincs felsorolva, akkor az InDesign-t válassza). 

Folio Builder hiba: „Hiba történt [3115 sz. hiba]”

Ez a hiba akkor fordul elő, ha valamilyen probléma van a számítógépére mentett ideiglenes .folio fájlokkal. A megoldás az ezeket a fájlokat tartalmazó ideiglenes mappák törlése. E mappák törlésével a már elkészített csak helyi fóliókat is törli. A Folio Producer felületre feltöltött fóliók ideiglenes fájljait újra létrehozza a program, amikor megnézi az előnézetüket vagy közzéteszi azokat.

Mac OS rendszerben

1. Lépjen ki az InDesign programból.

2. A Finderben navigáljon el a következő helyre:

/Users/[user name]/Library/Preferences/StageManager.[###]/Local Store/

3. Törölje ki a #SharedObjects és a DMP mappákat.

4. Indítsa újra az InDesign programot.

Ha Mac OS X 10.7.x vagy újabb operációs rendszert használ, akkor a rendszerfájlok rejtettek lehetnek. Tartsa lenyomva az Option gombot, és válassza a következőket: Go > Library, majd navigáljon a Preferences > StageManager > Local Store mappába.

Windows rendszerben

1. Lépjen ki az InDesign programból.

2. A Windows Intézőben lépjen a C: meghajtóra. Kattintson az Organize gombra a bal felső oldalon. majd a Mappa és keresés beállításai elemre, végül a Nézet lapra, és jelölje be minden elrejtett elem megjelenítését. Kattintson az Alkalmaz és az OK gombra.

3. Lépjen a c:\users\[user name]\AppData\Roaming\StageManager mappába.[###]\Local Store.

4. Törölje ki a dmp és a megosztott objektumok mappáit.

5. Indítsa el az InDesign programot.

Hiba: „svr.VirusScanExecutionError”

Ezt az acrobat.com oldallal kapcsolatos ideiglenes problémát egy víruskereső összetevő okozza. Ez a probléma ritkán és csak kevés kiszolgáló esetében fordul elő.

A megoldás a cikkely ismételt frissítése. Az újrapróbálásnál általában másik kiszolgáló számítógépre irányatja Önt a rendszer.

Hiba: „svr.InvalidParameter”

Az svr.InvalidParameter hibaüzenet olyan esetekben fordul elő, amikor kiterjesztett karaktereket használnak a fólió metaadatainak olyan mezőiben, mint például a Kiadványnév vagy a Fóliónév. Kerülje a kiterjesztett ASCII karakterek, például az ékezetek használatát.

„Sikertelen feltöltés…ismeretlen kiszolgálóhiba”

A hibaüzenet akkor jelentkezik, ha megszakadt a kapcsolat a közzétételi kiszolgálóval.

Ellenőrizze a DPS fórumon vagy a DPS Dashboard felületen, hogy nincs-e bejelentett leállás. Ha említenek szolgáltatáskiesést, várjon a probléma megjavítására. Amikor a kiszolgáló újra működik, előfordulhat, hogy cikkelyt törölni kell, majd újra létrehozni. Törölje a fájlt a Folio Builder panelen vagy a Folio Producer Editorban a weben.

A kapcsolat megszakadásának másik lehetséges oka az, hogy az InDesign nem tud válaszolni a kiszolgálótól érkező lekérésekre a forrásfájlokból történő folioformátum létrehozásának feldolgozási követelményei miatt. További információkért lásd: Sikertelen feltöltés…ismeretlen kiszolgálóhiba a Folio Builder panelen.

 

Folio Builder panel bejelentkezési hiba: „Jelszó szükséges. 6–12 karakter.”

A fólióépítő panel megköveteli, hogy a felhasználók jelszava adott számú karaktert tartalmazzon. A jelszó 6–12 karakter lehet. Így, ha egy felhasználó ezt a hibát kapja, javasolt módosítani a jelszót, hogy megfeleljen a 6–12 karakteres korlátnak. Használja az „Elfelejtette a jelszavát?” opciót a jelszó visszaállításához.

A Folio Builder Panel szerint a „Folio építése...Kész”, de a panel a forgó folyamatsávot mutatja és a tartalom nincs feltöltve.

Ez a probléma abban a ritka esetben fordul elő, ha „Users” nevű csatlakoztatott meghajtó van a Mac számítógépen. A megoldás a meghajtó leválasztása a tartalom hozzáadásával való próbálkozás előtt.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?