Mappák rendezése cikkelyek importálásához

A cikkelyek a Folio Builder panel Cikkely importálása parancsával importálhatók a fólióba.

A Cikkely importálása párbeszédablak több lehetőséget is kínál a cikkelyek importálásához.

Cikkelyek importálásához két fő módszer áll rendelkezésre:

Cikkelyek importálása egy mappából – A módszer használatakor a Cikkely importálása párbeszédpanelen válassza az „Egyetlen cikkely importálása” vagy a „Több cikkely importálása” lehetőséget, és adja meg az importálni kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Ennél a módszernél fontos a mappák és a fájlok megfelelő szervezése. Ha több cikkelyt importál, a cikkelymetaadatokat tartalmazó sidecar.xml fájl megadása nem kötelező.

Cikkelyek importálása a sidecar.xml fájlban megadottak szerint – Ha ezt a módszert használja, akkor hozza létre a fájlok elérési útját is tartalmazó sidecar.xml fájlt. Ez a lehetőség különösen hasznos alternatív elrendezéseket is tartalmazó InDesign-dokumentumok importálásakor, illetve ha több különböző helyről kíván importálni cikkelyeket. Nem használhatja a „normál” sidecar.xml fájlt a dokumentumok importálásához, ha ezt a módszert használja. A v31-es verzióban bevezetett, elérési úttal rendelkező sidecar.xml formátumot kell használnia. További információ: Cikkelyek importálása elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlok használatával.

Mappa- és fájlnevekre vonatkozó szabályok cikkelyek importálásához

Ezek a szabályok az „Egyetlen cikkely importálása” és a „Több cikkely importálása” lehetőségekre vonatkoznak, és az „Importálás sidecar.xml fájl használatával” lehetőségre nem.

 • Ha több cikkelyt kíván egyidejűleg importálni, akkor készítsen egy több cikkelymappát tartalmazó fóliómappát. A Több cikkely importálása parancs kiválasztásakor navigáljon a cikkelyalmappákat tartalmazó fóliómappára.
 • A kettős tájolású fóliók cikkelymappáinak két InDesign-dokumentumot kell tartalmazniuk. A fekvő dokumentum neve kapjon _h végződést (pl. „cikkely1_h.indd”), az álló pedig _v végződést (pl. „cikkely1_v.indd”).
 • A kettős tájolású fóliókban található HTML-forrásfájlok egy HTML-fájlt (például index.html) vagy két HTML-fájlt (például index_v.html és index_h.html) tartalmazhatnak. Csak akkor használjon két fájlt, ha különböző HTML-tartalmat szeretne használni a fekvő és az álló tájoláshoz.
 • Ha az egytájolású fóliókhoz tartozó cikkelymappák két _h és _v végződésű InDesign-fájlt tartalmaznak, a rendszer csak az adott elrendezést használja.
 • Az egytájolású fóliókban található HTML-cikkelyek esetén adjon hozzá egy végződést a HTML-fájl nevéhez (például index_v.html vagy index_h.html).
 • Az egyes cikkelymappák tartalmazhatnak egy-egy PNG fájlt, amely a tartalomjegyzék (TOC) bélyegképe. Ilyen fájl hiányában a rendszer automatikusan létrehozza a tartalomjegyzék képét. A legjobb eredmény érdekében tartsa a képfájlokat a Links almappában a cikkelyek mappa helyett, hogy a PNG képet ne véletlenül használja a tartalomjegyzék.

Rendezőmappák létrehozása több cikkely importálásakor

A mappákba rendezéskor a cikkelyfájlok különféle módszerekkel helyezhetők el. Az InDesign-dokumentumból hivatkozott fájloknak nem kell a cikkelymappába kerülniük. Ezek bármely, az InDesign által elérhető mappába kerülhetnek.

Ne használjon túl összetett fájl- és mappaneveket. Kerülje a speciális karaktereket. A cikkelymappanév annak a cikkelynek a neve lesz, amelyre a navto parancsokban hivatkozik.

Mintafájlstruktúra

A. Fóliómappa B. Cikkelymappák 

Több cikkely egytájolású fólióba importálásakor ügyeljen arra, hogy minden cikkelymappa csak egy dokumentumot tartalmazzon. Az InDesign-fájloknak egytájolású fóliók esetében is _h vagy _v végződést kell adni. Egy fólión belül nem keveredhetnek az egytájolású és a kettős tájolású cikkelyek.

Csak álló cikkelyeket tartalmazó fólió

Metaadat-mellékletfájl (sidecar) létrehozása cikkelyek importálásához

A metaadatokat tartalmazó sidecar.xml fájl alkalmazása egy opcionális módszer a cikkelyek rendezésére és a metaadatok alkalmazására fájlok importálásakor. Az egyes cikkelyekhez tartozó metaadatokat tartalmazó sidecar.xml fájl szövegszerkesztővel vagy XML-szerkesztővel hozható létre. A sidecar.xml mellékletfájlt a gyökér-fóliómappába kell menteni.

Jelenleg nem az összes cikkelytulajdonság érhető el a sidecar.xml formátumban.

Megjegyzés:

Két különböző sidecar.xml formátum létezik. A „normál” sidecar.xml fájlt használja több cikkely importálásához egy fóliómappából. Az elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlt használja alternatív elrendezéseket tartalmazó InDesign-dokumentumok importálásához. (Lásd: Cikkelyek importálása elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlok használatával.) Ez a két különböző sidecar.xml formátum nem cserélhető fel egymással.

A cikkelyek sorrendjének módosítása sidecar.xml generátorprogrammal

Az alábbi szöveget kimásolhatja, és beillesztheti szövegszerkesztőbe, majd szerkesztheti.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Első cikk</folderName>

<articleTitle>cím</articleTitle>

<byline>szerzősor</byline>

<kicker>alcím</kicker>

<description>leírás</description>

<tags>címke1, címke2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Második cikk</folderName>

<articleTitle>2. cikk</articleTitle>

<byline>szerzősor</byline>

<kicker>alcím</kicker>

<description>leírás</description>

<tags>címke1, címke2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

</sidecar>

Az <isAd>, <isFlattenedStack> és <isTrustedContent> paraméterek lehetséges értékei „true” és „false”. Az <isFlattenedStack> értéke azt határozza meg, hogy a csak vízszintes átlapozási funkció (vízszintes lapozó gesztus) legyen-e aktiválva, az <isTrustedContent> pedig azt, hogy a „Jogosultsági információkhoz való hozzáférés engedélyezése” beállítás be legyen-e kapcsolva egy HTML-cikkelynél.

A <smoothScrolling> (folyamatos görgetés) elem értéke lehet „always” (mindig), „portrait” (álló), „landscape” (fekvő) és „never” (sosem). Az alapértelmezett érték a „never” (sosem), és ilyenkor a görgetés egész oldalanként vált.

Az érvényes <articleAccess> értékek a „free” (ingyenes), a „metered” (megszámolt) és a „protected” (védett).

Használhatja mind a <byline>, mind az <author> karakterláncot a Byline metaadathoz.

A <section> bejegyzésekhez határozzon meg egy karakterláncot, mint például az „Életstílus.” Szakaszértékek csak v23 vagy későbbi fóliókhoz érvényesek.

Az <entry> (bejegyzés) elemek sorrendje határozza meg az adott projekt cikkelyeinek sorrendjét a projekt kezdeti létrehozásakor és frissítésekor. Ha egy cikkely mappaneve nem jelenik meg a mellékletfájlban (sidecar), akkor az a benne szereplő nevűek utánra helyeződik át. Az egyes <entry> szakaszokon belül az elemek sorrendje lényegtelen.

Több cikkely importálása a sidecar.xml használatával

 1. Az egyes cikkelyekhez tartozó metaadatokat tartalmazó sidecar.xml fájl szövegszerkesztővel vagy XML-szerkesztővel hozható létre.

 2. A sidecar.xml mellékletfájlt a gyökér-fóliómappába kell menteni.

 3. Jelöljön ki egy fóliót a Folio Builder panelen, majd válassza a panelmenü Cikkely importálása elemét. A „Cikkely importálása” párbeszédpanelben válassza a „Több cikkely importálása” elemet, adja meg, melyik mappában található a sidecar.xml fájl, majd kattintson az OK gombra.

Cikkely tulajdonságainak frissítése a sidecar.xml használatával

Ha az adott cikkely metaadatainak frissítésére vagy a cikkelysorrend módosítására a sidecar.xml fájlt kívánja használni, akkor a Folio Builder panelről importálhatja a sidecar.xml fájlt.

Ez a módszer csak a szerverre feltöltött fóliókkal működik, helyi fóliókkal nem.

 1. Létrehozható vagy frissíthető egy sidecar.xml fájl az adott fólióhoz. Lásd: Metaadat-mellékletfájl (sidecar) létrehozása cikkelyek importálásához.

  Megjegyzés:

  Jelenleg programhiba miatt a sidecar.xml fájl nem szerkeszthető megfelelően. A hibaüzenet elkerüléséhez probléma átmeneti megoldásaként adjon hozzá egy <metadataUpdateOnly/> elemet a <sidecar> elem után.

 2. Másolja vagy helyezze át a sidecar.xml fájlt a hozzá tartozó külön mappába.

 3. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fóliót a Folio Builder panelben, és válassza a panelmenü Cikkely importálása elemét.

 4. Válassza a „Több cikkely importálása” elemet, adja meg, melyik mappában található a sidecar.xml fájl, majd kattintson az OK gombra.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online