Felsorolás és számozás

Felsorolásjeles és számozott listák létrehozása

A felsorolásjeles listákban minden bekezdés egy felsorolásjellel kezdődik. Számozott listákban valamennyi bekezdés elején egy karaktersorozat áll, amely egy számot vagy egy betűt, valamint egy elválasztó karaktert (pontot vagy zárójelet) tartalmaz. A számozott listabeli bekezdések hozzáadásakor vagy eltávolításakor a lista bekezdéseit jelölő számok automatikusan frissülnek. A felsorolásjel vagy a számozás stílusa, az elválasztó karakter, a betűtípus-attribútumok és a karakterstílusok, illetve a behúzás típusa és nagysága tetszés szerint megváltoztatható.

Az ilyen listák felsorolásjelei és számai nem jelölhetők ki a Szöveg eszközzel. A rájuk vonatkozó formázási és behúzási beállításokat a Felsorolás és számozás párbeszédpanelen, a Bekezdés panelen vagy a Bekezdésstílusok párbeszédpanel Felsorolás és számozás részében lehet megváltoztatni (feltéve, hogy a felsorolásjelek vagy a számok stílus részei).

Felsorolásjeles és számozott lista

Ha gyorsan szeretne létrehozni felsorolásjeles vagy számozott listát, írja be annak szövegét, jelölje ki azt, és kattintson a vezérlőpult Felsorolásjeles lista vagy Számozott lista gombjára. E két gombbal be- és kikapcsolható a lista, és váltani lehet a felsorolásjelek és a számok között. A felsorolásjelek és a számozás bekezdéslista részévé is tehető, és a stílusok bekezdésekhez rendelésével listák készíthetők.

Megjegyzés:

Az automatikusan létrehozott felsorolásjel- és számkaraktereket valójában nem szúrja be a program a szövegbe. Ennélfogva a szöveges keresés sem találja meg őket, a Szöveg eszközzel sem jelölhetők ki, hacsak előbb nem alakítja őket szöveggé. A felsorolásjelek és a számozás nem jelenik meg a szövegegység-szerkesztő ablakában sem (csak a bekezdésstílus hasábjában).

 1. Jelölje ki azokat a bekezdéseket, amelyek a listát fogják alkotni, vagy kattintson oda, ahol a listának kezdődnie kell.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Bekezdés módban kattintson a vezérlőpult Felsorolásjeles lista  vagy Számozott lista  gombjára. Ha a gombokra kattintás közben lenyomva tartja az Alt (Windows) vagy az Option (Macintosh) billentyűt, megjelenik a Felsorolás és számozás párbeszédpanel.

  • Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Felsorolás és számozás parancsára. A Lista típusa legördülő listában válassza a Felsorolás vagy a Számok lehetőséget. Adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  • Alkalmazzon egy felsorolásjeleket vagy számozást tartalmazó bekezdésstílust.

 3. Ha a következő bekezdésben folytatni szeretné a listát, vigye a beszúrási pontot a lista végére, és nyomja meg az ENTER vagy a RETURN billentyűt.
 4. A lista (vagy ha a listát a szövegegység másik részében folytatni kívánja még, akkor a lista egy részének) befejezéséhez kattintson ismét a vezérlőpult Felsorolásjeles lista vagy Számozott lista gombjára vagy a Bekezdés panel menüjének Felsorolás és számozás parancsára.

Felsorolásjeles vagy számozott lista formázása

 1. A Szöveg eszközzel  jelölje ki az új formázással ellátandó felsorolásjeles vagy számozott bekezdéseket.
 2. A Felsorolás és számozás párbeszédpanelt az alábbi módokon nyithatja meg:
  • Kattintson (Bekezdés módban) a vezérlőpult vagy a Bekezdés panel menüjének Felsorolás és számozás parancsára.

  • Tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Macintosh) billentyűt, és kattintson a Felsorolásjeles lista  vagy a Számozott lista  gombra.

 3. A Felsorolás és számozás párbeszédpanelen tegye a következők egyikét:
  • Adjon meg másik felsorolásjelet.

  • Változtassa meg a számozott lista beállításait.

  • Válasszon stílust a számokhoz vagy a felsorolásjelekhez a Karakterstílus listában.

 4. A felsorolásjel vagy a szám helyzetének módosításához adja meg a következő beállítások egyikét:

  Igazítás

  Balra, középre vagy jobbra igazítja a felsorolásjeleket vagy a számokat a nekik fenntartott területen belül. (Ha csak szűk hely áll rendelkezésre, akkor a három lehetőség hatása között elenyésző a különbség.)

  Bal oldali behúzás

  A sorok első sort követő behúzásának nagysága.

  Első sor behúzása

  A felsorolásjel vagy a szám helyét határozza meg.

  Növelje meg az Első sor behúzása értéket, ha azt szeretné, hogy az írásjelek egy hosszú listában igazítva legyenek. Ha például „9.” -et akar és „10.” -et úgy, hogy a végén a pont egy vonalban van, akkor állítsa be a Jobbra igazítást, majd fokozatosan növelje az első sor behúzását, míg a számok együtt nem állnak (az Előképet feltétlenül kapcsolja be).

  A függő behúzás megváltoztatásához adjon meg pozitív értéket a Bal behúzás értékére (például 2p0), aztán adjon meg egy ugyanekkora negatív értéket Első sor behúzásnak.

  Pozíció beállításai

  Megjegyzés:

  A Felsorolás és számozás párbeszédpanel Bal oldali behúzás, Első sor behúzása és Tabulátor helye beállítása egyben bekezdésattribútum is. Ebből az következik, hogy ha ezeket a beállításokat a Bekezdés panelen változtatja meg, akkor a felsorolásjeles vagy számozott listák formátuma is módosul

  Tabulátor helye

  Aktiválja a tabulátorpozíciót, így hozva létre térközt a felsorolásjel vagy a szám, illetve a listaelem kezdete között.

A felsorolásjelek és a számok szöveges formátumuk egy részét alapértelmezés szerint annak a bekezdésnek az első karakterétől öröklik, amelyhez hozzárendelték őket. Ha egy adott bekezdés első karaktere eltér a többi bekezdés első karakterétől, a számozás vagy a felsorolásjel másképpen jelenhet meg a többi listaelemhez képest. Ha nem ilyen formázást szeretne, hozzon létre egy karakterstílust a számokhoz és a felsorolásjelekhez, és alkalmazza a listára a Felsorolás és számozás párbeszédpanelt használva.

A 3. lépés dőlten szedett első szava miatt a számozás is dőlt betűs lesz, hacsak nem hoz létre karakterstílust a számokhoz, és nem alkalmazza azt a listára.

Felsorolásjelek módosítása

Ha a beépített felsorolásjelek között nem talál kedvére valót, a Felsorolásjel rácsra egyéb felsorolásjeleket is felvehet. Ügyeljen arra, hogy egy adott betűtípusban rendelkezésre álló felsorolásjel nem feltétlenül érhető el egy másikban. Megadhatja azt is, hogy a program megjegyezze a különböző felsorolásjelekhez tartozó betűtípust.

Ha egy adott betűtípusban szereplő valamely felsorolásjelet szeretné használni (például a Dingbats betűtípus rámutatást végző kézikonját), ne felejtse el beállítani a felsorolásjelhez a betűtípus megjegyzését. Egyszerű felsorolásjel-karakter használatakor nem célszerű beállítani a betűtípus megjegyzését, hiszen a legtöbb betűtípus rendelkezik a karakter megfelelő verziójával. Attól függően, hogy bejelöli-e a Betűtípus megjegyzése felsorolással jelölőnégyzetet, a hozzáadott felsorolásjel hivatkozhat Unicode-értékre, meghatározott betűcsaládra és stílusra, de akár csak egy Unicode-értékre is.

Megjegyzés:

A csak a Unicode-értékre hivatkozó (megjegyzett betűtípus nélküli) felsorolásjelek mellett egy piros színű „u” karakter látható.

Felsorolás és számozás párbeszédpanel

A. Felsorolásjel megjegyzett betűtípus nélkül B. Felsorolásjel megjegyzett betűtípussal 

Másik felsorolásjel megadása

 1. Kattintson a vezérlőpult vagy a Bekezdés panel Felsorolás és számozás parancsára.
 2. Válassza a Felsorolás és számozás párbeszédpanel Lista típusa legördülő listájának Felsorolás elemét.
 3. Jelöljön ki egy másik felsorolásjelet, és kattintson az OK gombra.

Felsorolásjel hozzáadása

 1. Válassza a Felsorolás és számozás párbeszédpanel Lista típusa legördülő listájának Felsorolás elemét, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
 2. Jelölje ki a felsorolásjelként használandó karaktert a rácson. (A különböző betűcsaládok és betűstílusok egymástól eltérő karakterjeleket tartalmaznak.)
 3. Ha azt szeretné, hogy az új felsorolásjel megjegyezze a jelenleg aktív betűtípust és stílust, jelölje be a Betűtípus megjegyzése felsorolással jelölőnégyzetet.
 4. Kattintson a Hozzáadás gombra.
Megjegyzés:

A program a bekezdés- és karakterstílusokhoz hasonlóan a dokumentumba menti a felsorolásjelek listáját. Másik dokumentumból származó bekezdésstílusok beillesztésekor vagy betöltésekor a stílusokban szereplő valamennyi felsorolásjel meg fog jelenni a Felsorolásjel és számozás párbeszédpanelen az aktuális dokumentumhoz meghatározott többi felsorolásjellel együtt.

Felsorolásjel eltávolítása

 1. Válassza a Felsorolás és számozás párbeszédpanel Lista típusa legördülő listájának Felsorolás elemét.
 2. Jelölje ki az eltávolítandó felsorolásjelet, és kattintson a Törlés gombra. (A rács első felsorolásjele nem törölhető.)

Számozott lista beállításainak módosítása

A számozott listabeli bekezdések hozzáadásakor vagy eltávolításakor a lista bekezdéseit jelölő számok automatikusan frissülnek. Az ugyanazon lista részét képező bekezdések számozása folytatólagos. Ezek a bekezdések nem feltétlenül kell, hogy egymás után következzenek, feltéve, hogy van lista definiálva a bekezdésekhez.

Lehetőség van többszintű lista létrehozására is, amelyben a listaelemek számozása vázlatos formában történik, és behúzásuk is eltér egymásétól.

 1. Nyissa meg a Felsorolás és számozás párbeszédpanelt.
 2. A Számozás stílusa csoportban válasszon számozástípust a Formátum listában.
 3. A Szám mezőben hagyja meg az alapértelmezett karaktersorozatot, azaz a pontot (.) és a tabulátort (^t), vagy írja be saját karaktersorozatát. Számokból álló karaktersorozat beírásához törölje a pontot a számot jelző leíró karakter (^#) mögül, és tegye a következők egyikét:
  • Írjon be legalább egy karaktert (például egy záró zárójelet) a pont helyére.
  Megjegyzés:

  A félszéles elválasztó pont helyett teljes szélességű elválasztójelet is megadhat, amely függőleges szövegeknél lehet különösen hasznos.

  • Válasszon egy elemet (például a gondolatjelet vagy a három pontot) a Különleges karakter beszúrása almenüből.

  • Írjon be egy szót vagy karaktert a számot jelző leíró karakter elé vagy mögé. Ha egy listában például összegyűjtött kérdéseket szeretne megszámozni, beírhatja a Kérdés kifejezést.

 4. Válasszon karakterstílust a karaktersorozathoz. (A választott stílus a teljes számkarakter-sorozatra vonatkozik, tehát nem csak a számra.)
 5. A Mód legördülő listában válasszon a következő beállítások közül:

  Előző számból folytatva

  Ez a lehetőség folytatólagosan számozza a listákat.

  Kezdés

  A szövegmezőbe írt számmal vagy egyéb értékkel kezdi a program a számozást. Számot (tehát ne betűt) írjon a mezőbe, még akkor is, ha a lista betűket vagy latin számozást alkalmaz a számozáshoz.

 6. Adja meg a többi beállítást, és kattintson az OK gombra.

Listák definiálása

A definiált listákat más bekezdések és listák megszakíthatják, és akár több szövegegységet vagy egy könyv különböző dokumentumait is átfoghatják. Definiált listákkal például többszintű vázlatok készíthetők, de létrehozható a dokumentum különböző helyein lévő számozott táblázatnevek futó listája is. Listákat külön-külön számozott vagy felsorolásjeles, de együtt keveredő elemekhez is definiálhat. Kérdéseket és válaszokat felsoroló listában például külön lista definiálható a kérdések számozásához, egy másik pedig a válaszok számozásához.

A definiált listákat gyakran használják bekezdések számozási céllal történő nyomon követéséhez. Számozásra szánt bekezdésstílus létrehozásakor a stílus hozzárendelhető egy definiált listához, így a bekezdések számozása ebben a stílusban történik, figyelembe véve azt, hogy hol helyezkednek el a definiált listában. Az első megjelenítendő bekezdés száma például 1 lesz, a következőé pedig 2 – még abban az esetben is, ha oldalakkal később látható csak. Mivel mindkét bekezdés ugyanahhoz a definiált listához tartozik, számozásuk nyugodtan lehet folytatólagos, tekintet nélkül arra, hogy milyen távolságra vannak egymástól a dokumentumban vagy a könyvben.

Célszerű a számozandó elemek valamennyi típusához új listát definiálni (például részletes útmutatásokhoz, táblázatokhoz és ábrákhoz). Több lista definiálásával megszakítható az adott lista egy másikkal, ugyanakkor mindkét listában megmarad a folytatólagos számozás.

Megjegyzés:

Ha a listaelemek egyazon lap össze nem fűzött kereteiben jelennek meg, akkor a tételeket a rendszer olyan sorrend szerint számozza be, amilyen sorrendben a felhasználó a szövegkereteket az oldalhoz hozzáadta. Az elemek újrarendezéséhez vágja ki, majd illessze be egyenként a szövegkereteket. Ezt olyan sorrendben kell végezni, hogy az elemek végül a kívánt sorrendben jelenjenek meg.

Definiált listákkal megszakíthatók a dokumentum különálló listái.

Lista definiálása

 1. Kattintson a Szöveg > Számozott és felsorolásjeles listák > Listák definiálása parancsra.
 2. Kattintson a Listák definiálása párbeszédpanel Új gombjára.
 3. Írja be a lista nevét, a döntésének megfelelően jelölje be a Számozás folytatása szövegegységeken át vagy a Számozás folytatása a könyv előző dokumentumától jelölőnégyzetet.
 4. Kattintson kétszer az OK gombra.

A listát a definiálást követően felhasználhatja egy bekezdésstílusban, például táblázatok, ábrák vagy rendezett listák stílusaként, de alkalmazhatja a vezérlőpult vagy a Bekezdés panel használatával is.

Megjegyzés:

Bizonyos listák definiálása automatikusan történik. Microsoft Word dokumentumból importált számozott lista esetén például az InDesign automatikusan listát definiál a dokumentumhoz.

Definiált lista szerkesztése

 1. Kattintson a Szöveg > Számozott és felsorolásjeles listák > Listák definiálása parancsra.
 2. Jelöljön ki egy listát, és kattintson a Szerkesztés gombra.
 3. Adjon új nevet a listának, illetve szükség szerint engedélyezze vagy tiltsa le a két jelölőnégyzet által megadott beállítást.

A listához rendelt bekezdésstílusokat újra a listához rendeli a program, de már az új névnek megfelelően.

Definiált lista törlése

 1. Kattintson a Szöveg > Számozott és felsorolásjeles listák > Listák definiálása parancsra.
 2. Jelöljön ki egy listát.
 3. Kattintson a Törlés gombra, és válasszon egy másik listát vagy az Alapértelmezett listaelemet.

Bekezdésstílus létrehozása futó listákhoz

Futó lista (azaz más bekezdések által megszakított vagy több szövegegységet vagy dokumentumot átfogó lista) létrehozásához hozzon létre egy bekezdésstílust, és alkalmazza azt a lista részévé teendő bekezdésekre. Ha például a dokumentumban lévő táblázatokból szeretne futó listát készíteni, hozzon létre egy Táblázatok nevű bekezdésstílust, tegyen a stílus részévé egy definiált listát, majd alkalmazza a Táblázatok bekezdésstílust a táblázatlistába felvenni kívánt összes bekezdésre.

 1. Kattintson a Bekezdésstílusok panel menüjének Új bekezdésstílus parancsára.
 2. Írja be a stílus nevét.
 3. Az Új bekezdésstílus bal oldali kategórialistájában kattintson a Felsorolás és számozás listaelemre.
 4. A Lista típusa legördülő listában válassza a Felsorolás vagy a Számozás lehetőséget.
 5. Ha számozott listákhoz hoz létre stílust, válasszon egy definiált listát a Lista legördülő listából, vagy válassza az Új lista lehetőséget, és definiálja a listát.
 6. Adja meg a felsorolásjelek vagy a számozás beállításait.
 7. Az Új bekezdésstílus párbeszédpanel Felsorolás vagy számozás helye csoportjában változtassa meg a behúzás mértékét. Függő behúzás létrehozásához például írja be a 2p értéket a Bal oldali behúzás mezőbe, a ‑2p értéket pedig az Első sor behúzása mezőbe.
 8. Adja meg a stílus további bekezdésstílus-attribútumait, és kattintson az OK gombra.

Többszintű listák létrehozása

A többszintű lista a lista egyes bekezdései között fennálló hierarchiai kapcsolatokat írja le. Az ilyen típusú listát vázlatos listának is nevezik, mert kinézetre a vázlatokhoz hasonlítanak. A lista számozási sémája (és behúzásai) nem csupán besorolást tükröznek, de az elemek egymás alá rendeltségét is. Könnyen megállapítható, hogy az egyes bekezdések pontosan hol helyezkednek el a listában az előttük és az utánuk álló bekezdésekhez viszonyítva. A többszintű listák legfeljebb kilenc szintből állhatnak.

Többszintű lista hierarchikus szinteket jelölő számokkal és betűkkel

Többszintű lista létrehozásához definiálja a listát, majd hozzon létre bekezdésstílust a használni kívánt szintekhez. Egy négy szintet tartalmazó listához például négy bekezdésstílusra van szükség (mindegyikhez ugyanazt a definiált listát kell rendelni). Amint az egyes stílusok elkészülnek, a számozási formátumát és a bekezdés formátumát is meg kell adni.

 1. Kattintson a Bekezdésstílusok panel menüjének Új bekezdésstílus parancsára.
 2. Írja be a stílus nevét.
 3. Ha már létezik stílus a többszintű listához, válassza ki az aktuális szint fölötti szintekhez rendelendő stílust az Ez alapján listában; egyéb esetben válassza a Nincs bekezdésstílus vagy az Egyszerű bekezdés lehetőséget.
 4. Az Új bekezdésstílus bal oldali kategórialistájában kattintson a Felsorolás és számozás listaelemre.
 5. Válassza a Lista típusa legördülő lista Számok elemét.
 6. Válasszon egy definiált listát a Lista legördülő listában. Ha még nem definiálta a listát, most megteheti: válassza a legördülő lista Új lista elemét.
 7. A Szint mezőbe írja be azt a számot, amely jelzi, hogy a többszintű lista mely szintjéhez hozza létre a stílust.
 8. A Formátum listában válassza a megfelelő számozástípust.
 9. Az aktuális szint listaelemeihez használandó számformázás leírásához írjon be leíró karaktereket a Szám mezőbe, vagy válassza ki őket a háromszögikonra kattintva megnyitható almenükből.
  • Ha a magasabb szintek számozási előtagjait is be szeretné foglalni, írja be a szöveget, vagy kattintson a Szám mező elejére, majd a Szám helyőrzőjének beszúrása almenüben válasszon szintbeállítást (például 1. szint). Ugyanezt érheti el, ha beírja a ^ karaktert, majd a listaszintet (például ^1). Ha a szóban forgó lista első szintjei 1, 2, 3 stb. számozást kaptak, második szintjei pedig a, b, c stb. betűkkel jelöltek, akkor az első szint előtagjának második szintbe történő belefoglalása után a második szint 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c alakban jelenik meg.

  • Számokból álló karaktersorozat létrehozásához írja be az írásjeleket és a leíró karaktereket, vagy válasszon beállításokat a Különleges karakter beszúrása almenüben.

 10. A Számozás újrakezdése e szinten a következő után jelölőnégyzet bejelölésével biztosíthatja, hogy a számozás egytől újrakezdődjön abban az esetben, ha egy bekezdés ezen a szinten egy magasabb szinten lévő bekezdés után jelenik meg. Ha törli a négyzet jelölését, a program folytatólagosan számozza az e szinten lévő bekezdéseket a teljes listában, függetlenül attól, hogy a bekezdések hol jelennek meg a lista hierarchiájában.

  Amennyiben egy adott szint (tartomány) után szeretné újraindítani a számozást, írja be a szint vagy a tartomány számát (például 2–4) a Számozás újrakezdése e szinten a következő után mezőbe.

 11. Ha az ezen a szinten lévő listaelemeket a magasabb szinteken lévőknél nagyobb mértékben szeretné behúzni, akkor a Felsorolás vagy számozás helye csoportban adja meg a behúzás vagy a tabulátor beállításait. A behúzás révén az alárendelt elemek jobban elkülönülnek a listában.
 12. Kattintson az OK gombra.

Egyes esetekben, például számozott lépéseknél, érdemes újraindítani a számozást egyazon szövegegységen belül is. Hogy ne kelljen a számozott listát manuálisan újraindítani, készítsen egy külön stílust, amely megegyezik az 1. szint stílusával egy kivétellel. A Mód: beállítása legyen Kezdés, majd adjon meg 1-et. Nevezze ezt a stílust például így: „1 szint újra”.

Futó feliratok létrehozása ábrákhoz és táblázatokhoz

A futó feliratok a dokumentumban lévő ábrák, táblázatok és egyéb elemek folytatólagos számozására szolgálnak. Az első ábrafelirat például az „1. ábra.”, a második a „2. ábra.” stb. szavakkal kezdődik. Ha biztos szeretne lenni abban, hogy az ábrák, táblázatok és hasonló elemek számozása folytatólagos, definiáljon egy listát az elemhez, majd hozzon létre egy, a listadefiníciót tartalmazó bekezdésstílust. A bekezdésstílus számozási sémájához leíró szavakat (például „ábra” vagy „táblázat”) is hozzáadhat.

Megjegyzés:

A listaelemek abban a sorrendben vannak megszámozva, amilyen sorrendben felkerültek a listára. Az elemek átrendezése kivágás és beillesztés műveletekkel történik egyenként, hogy végül a megfelelő sorrendbe kerüljenek.

 1. Hozzon létre egy új bekezdésstílust, és a Bekezdésstílus beállításai párbeszédpanel Felsorolás és számozás csoportjában válassza a Lista típusa legördülő lista Számok elemét.
 2. Válasszon egy definiált listát a Lista legördülő listában (vagy válassza az Új lista lehetőséget, és definiáljon egy listát).
 3. A Számozás stílusa csoportban válasszon számozástípust a Formátum listában.

  Az A, B, C, D... lehetőséggel például „A. ábra.”, „B. ábra.” típusú lista készíthető a betűkkel jelölt ábrákhoz.

 4. A Szám mezőbe írjon be egy leíró szót és szükség szerinti térközöket vagy írásjeleket a leíró karakterek mellé.

  Az „A. ábra” típusú hatás létrehozásához írja be például az „Ábra” kifejezést a számozást jelző leíró karakter és a pont után (például ^#. ábra.^t). Ezzel a karaktersorozattal a program beszúrja a sorszámot (^#), a pontot, az „ábra” szót, az utána álló pontot, végül egy tabulátort.

  Megjegyzés:

  Ha fejezetszámokat is fel szeretne tüntetni a futó feliratokban, válassza a Szám mező melletti háromszögikonra kattintva megjelenő Helyőrző beszúrása almenü Fejezet száma lehetőségét, vagy írja be a ^H karaktersorozatot oda, ahol a fejezetszámnak meg kell jelennie a számsémában.

 5. Adja meg a stílus egyéb beállításait, és kattintson az OK gombra.

A stílus létrehozása után alkalmazza azt a szöveges ábrafeliratokra vagy táblázatcímekre.

Megjegyzés:

A táblázatok vagy az ábrák listájának létrehozásához a Tartalomjegyzék funkció is használható.

Lista számozásának újrakezdése vagy folytatása

Az InDesign a listák újrakezdéséhez és folytatásához is tartalmaz parancsokat:

Számozott lista újrakezdése

Vigye a beszúrási pontot a kérdéses bekezdésbe, és válassza a helyi menü Számozás újrakezdése/folytatása lehetőségét, vagy kattintson a Szöveg menü Számozott és felsorolásjeles listák almenüjének Számozás újrakezdése/folytatása parancsára. Normál listák esetén ez a művelet az 1-es számot (vagy az A betűt) rendeli a bekezdéshez, és a lista első bekezdésévé teszi azt. Többszintű listákban a parancs az első alacsonyabb szintű számot rendeli valamely beágyazott bekezdéshez.

Számozott lista folytatása

Válassza a helyi menü Számozás újrakezdése/folytatása lehetőségét, vagy kattintson a Szöveg menü Számozott és felsorolásjeles listák almenüjének Számozás újrakezdése/folytatása parancsára. A parancs újrakezdi a magyarázó szöveg, kép vagy beágyazott listaelemek által megszakított lista számozását. Az InDesign olyan listák számozásához is lehetőséget biztosít, amelyek egy adott szövegegységben vagy könyvben kezdődnek, és a következő szövegegységnek vagy könyvnek is részei.

Lista számozása az előző vagy az aktuális szövegegységtől

A szóban forgó lista definiálásának mikéntje meghatározza, hogy a lista újraszámozása az előző szövegegységtől folytatódik-e vagy az aktuális szövegegységben kezdődik-e újra.

 1. Kattintson a Szöveg > Számozott és felsorolásjeles listák > Listák definiálása parancsra.
 2. Jelöljön ki egy listát, és kattintson a Szerkesztés gombra.

  Az Alapértelmezett nevű listát ne válassza, mert az nem lehet szövegegységek közötti futó lista.

 3. Ha az előző szövegegységtől szeretné újrakezdeni a lista számozását, jelölje be a Számozás folytatása szövegegységeken át jelölőnégyzetet. Ha törli a jelölését, a számozás az aktuális szövegegységben kezdődik az 1-es számmal (vagy az A betűvel).
 4. Kattintson kétszer az OK gombra.

Lista számozása a könyv előző vagy aktuális dokumentumától

Az adott lista definiálásának mikéntje meghatározza, hogy a lista újraszámozása a könyv előző dokumentumától folytatódik-e vagy az aktuális dokumentumban kezdődik-e újra.

 1. Kattintson a Szöveg > Számozott és felsorolásjeles listák > Listák definiálása parancsra.
 2. Jelöljön ki egy listát, és kattintson a Szerkesztés gombra.
 3. Ha az előző dokumentumtól szeretné újrakezdeni a lista számozását, jelölje be a Számozás folytatása a könyv előző dokumentumától jelölőnégyzetet (amely csak a Számozás folytatása szövegegységeken át jelölőnégyzet bejelölése után válik aktívvá). Ha törli a négyzet jelölését, a számozás az aktuális dokumentumban kezdődik az 1-es számmal (vagy az A betűvel).
 4. Kattintson kétszer az OK gombra.
Megjegyzés:

Hogy a számozás biztosan helyesen legyen frissítve a könyvben, szinkronizálja a könyv dokumentumait, és válassza a Számozás frissítése > Összes szám frissítése műveletet a könyv panelmenüjéből.

Felsorolásjelek vagy számok szöveggé alakítása

 1. Jelölje ki a felsorolásjeles vagy számozott listát tartalmazó bekezdéseket.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a Bekezdés panel menüjének Számozás konvertálása szöveggé vagy Felsorolás konvertálása szöveggé parancsára.

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Command billentyűt lenyomva tartva (Macintosh) a kijelölt szövegrészre, és válassza a Számozás konvertálása szöveggé vagy Felsorolás konvertálása szöveggé lehetőséget.

  Megjegyzés:

  A lista számozásának vagy felsorolásjeleinek eltávolításához kattintson a Számozott lista vagy a Felsorolásjeles lista gombra: a program törli a kijelölt szövegre alkalmazott listaformázást.

Ehhez hasonlóak

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba