Bekezdés- és karakterstílusok

Karakter- és bekezdésstílusok – ismertető

A karakterstílusok karakterformázási jellemzők csoportjai, amelyek egyetlen lépésben alkalmazhatók a szövegre. A bekezdésstílusok karakter- és bekezdésformázási jellemzőket is tartalmaznak, és egyetlen bekezdésre vagy bekezdések tartományára egyaránt alkalmazhatók. A bekezdésstílusok és a karakterstílusok külön panelen találhatók. A bekezdés- és karakterstílusokat szövegstílusnak is nevezik.

Ha megváltoztatja egy stílus formázását, akkor az összes ilyen stílusú szöveget frissíti a program az új formátummal.

Az Adobe InCopy dokumentumokban és az Adobe InDesign CS4 dokumentumokhoz csatolt InCopy-tartalomban lévő stílusok szabadon létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők. Amikor a tartalom frissül az InDesign alkalmazásban, az új stílusok az InDesign-dokumentumba is bekerülnek, de az InCopy alkalmazásban módosított összes stílust fölülírja az InDesign-stílus. A csatolt tartalom esetén általában az InDesign alkalmazásban érdemes kezelni a stílusokat.

A bekezdésstílusok készítéséről megtekinthet egy oktatóvideót (angol nyelven): www.adobe.com/go/lrvid4277_id_hu. A szövegstílusok használatáról megtekinthet egy oktatóvideót (angol nyelven): www.adobe.com/go/vid0076_hu.

Thomas Silkjaer stíluslapmintái (angol nyelven): Ingyenes InDesign stílussablonok.

[Egyszerű bekezdés] stílusok

Alapértelmezés szerint minden új dokumentum tartalmaz egy [Egyszerű bekezdés] stílust, amelyet a beírt szövegre alkalmaz a program. Ez a stílus szerkeszthető, azonban nem nevezhető át vagy törölhető. Csak a felhasználó által létrehozott stílusok nevezhetők át és törölhetők. Választható továbbá egy másik alapértelmezett stílus, amelyet a szövegre szeretne alkalmazni.

Karakterstílus-jellemzők

A bekezdésstílusokkal ellentétben, a karakterstílusok nem tartalmazzák a kijelölt szöveg összes formázási jellemzőjét. Az InDesign ehelyett csak azokat a jellemzőket tárolja a stílus részeként karakterstílus létrehozásakor, amelyek különböznek a kijelölt szöveg stílusától. Ily módon létrehozható olyan karakterstílus, amelynek alkalmazásakor csak a szöveg bizonyos jellemzői módosulnak – például a betűtípus és a betűméret –, a többi jellemzőt pedig figyelmen kívül hagyja a program. Ha más jellemzőket is fel szeretne venni a stílusba, ezt a stílus szerkesztésével teheti meg.

Következő stílus

Szövegbeírás közben automatikusan alkalmazhatók a stílusok. Ha a dokumentumban például a „szövegtörzs” nevű stílus használatát tervezi az „1. címsor” stílus után, az „1. címsor” stílushoz megadhatja a Következő stílus beállításban a „szövegtörzs” stílust. Ha egy „1. címsor“ stílusú bekezdés beírását követően lenyomja az Enter vagy a Return billentyűt, akkor egy „szövegtörzs” stílusú új bekezdést nyit a program.

Ha a helyi menü használatával több bekezdésre is alkalmaz egy stílust, a program lehetőséget nyújt rá, hogy a szülőstílust alkalmazza az első bekezdésre, a Következő stílus beállításban szereplő stílust pedig a további bekezdésekre. (Lásd: Stílusok alkalmazása.)

A Következő stílus funkció használatához válasszon ki egy stílust a Következő stílus menüből, amikor létrehoz vagy szerkeszt egy stílust.

Jeff Witchel oktatóvideója a „Következő stílus” szolgáltatás alkalmazásáról (angol nyelven): A Következő stílus lehetőség használata.

A Stílus panel áttekintése

A Karakterstílusok panelen a bekezdések egyes részszövegeinek karakterstílusát hozhatja létre, nevezheti el vagy alkalmazhatja, a Bekezdésstílusok panelen pedig teljes bekezdések stílusait hozhatja létre, nevezheti el vagy alkalmazhatja. A program a dokumentummal együtt menti a stílusokat, így azok a dokumentum minden egyes megnyitásakor megjelennek a panelen.

Szöveg kijelölésekor és a beszúrási pont elhelyezésekor a program minden olyan stílust kiemel a stíluspanelek egyikén, amely alkalmazva volt a szövegre, kivéve az összecsukott stíluscsoportban szereplő stílusokat. Ha többféle stílust is tartalmazó szövegtartományt jelöl ki, egyetlen stílust sem emel ki a program a stíluspanelen. Ha olyan szövegtartományt jelöl ki, amelyre több stílus van alkalmazva, a Stílusok panelen a „(Vegyes)” felirat látható.

A Bekezdésstílusok panel megnyitása

 1. Válassza a Szöveg > Bekezdésstílusok parancsot, vagy pedig kattintson a Bekezdésstílusok fülre, amely alapértelmezés szerint az alkalmazás ablakának jobb oldalán látható.

A Karakterstílusok panel megnyitása

 1. Válassza a Szöveg > Karakterstílusok parancsot, vagy pedig kattintson a Karakterstílusok fülre, amely alapértelmezés szerint az alkalmazás ablakának jobb oldalán látható.

Karakter- és bekezdésstílusok hozzáadása

Ha a használni kívánt stílusok már megtalálhatók egy az InDesign, az InCopy vagy más szövegszerkesztő alkalmazással készített dokumentumban, ezeket a stílusokat importálhatja az aktuális dokumentumba. Önálló szövegegység használata esetén definiálhatja a karakter- és bekezdésstílusokat az InCopy alkalmazásban is.

Karakter- és bekezdésstílusok definiálása

 1. Ha már meglévő szöveg formázására szeretne alapozni egy új stílust, jelölje ki ezt a szöveget vagy helyezze el benne a kurzort.

  Ha egy csoport ki van jelölve a Stílusok panelen, az új stílus ebbe a csoportba kerül.

 2. Válassza az Új bekezdésstílus parancsot a Bekezdésstílusok panelmenüből, vagy válassza az Új karakterstílus parancsot a Karakterstílusok panelmenüből.
 3. A Stílus neve mezőben írja be az új stílus nevét.
 4. Az Ez alapján legördülő listából válassza ki, hogy melyik stílusra szeretné alapozni az aktuális stílust.
  Megjegyzés:

  Az Ez alapján beállítás lehetővé teszi a stílusok egymáshoz kapcsolását, ezért az egyes stílusokon végzett módosítások az adott stíluson alapuló összes stílusban tükröződnek. Az új stílusok alapértelmezés szerint bekezdésstílusok esetében a [Nincs bekezdésstílus], karakterstílusok esetében pedig a [Nincs] stíluson, illetve az aktuálisan kijelölt szöveg stílusán alapulnak.

 5. A Következő stílus mezőben (csak a Bekezdésstílusok panelen található meg) adja meg, hogy melyik stílus alkalmazandó az aktuális stílus után az Enter vagy a Return billentyű lenyomásakor.
 6. Ha billentyűparancsot szeretne hozzáadni, helyezze a kurzort a Gyorsbillentyű mezőbe, és győződjön meg arról, hogy a Num Lock funkció be van kapcsolva. Ezután a Shift, Alt és Ctrl (Windows), illetve a Shift, Option és Command (Mac OS) billentyűk tetszőleges kombinációját nyomva tartva nyomjon le egy számot a számbillentyűzeten. Betűket és a számbillentyűzeten kívüli számokat nem használhat stílus billentyűparancsaként. Ha a billentyűzeten nem található meg a Num Lock billentyű, akkor nem lehet vele új gyorsbillentyűket megadni a stílusokhoz.
 7. Ha az új stílust alkalmazni kívánja a kijelölt szövegre, jelölje be a Stílus alkalmazása a kijelölésre jelölőnégyzetet.
 8. A formázási jellemzők megadásához kattintson valamelyik kategóriára (például az Alapvető karakterformázások kategóriára) bal oldalt, és adja meg a stílusba felvenni kívánt jellemzőket.
  Megjegyzés:

  A Karakterszín stílusbeállítás megadásakor a kitöltés vagy a körvonal négyzetére duplán kattintva hozhat létre színt.

 9. A karakterstílusoknál figyelmen kívül hagyja a program a meg nem adott jellemzőket; a stílus alkalmazásakor ezek helyett a bekezdésstílusban meghatározott formázási jellemzők maradnak érvényben a szövegre. Jellemző eltávolítása karakterstílusból:
  • A beállításmenükből válassza a (Kihagyás) lehetőséget.

  • A szövegmezőkből törölje a beállítás szövegét.

  • A jelölőnégyzetekben kattintásokkal jelenítsen meg egy kis négyzetet (Windows) vagy kötőjelet (-) (Mac OS).

  • Karakterszínek esetén tartsa lenyomva a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt, majd kattintson a színmintára.

 10. A kívánt formázási jellemzők megadását követően kattintson az OK gombra.

A létrehozott stílusok csak az aktuális dokumentumban jelennek meg. Ha nincs megnyitva dokumentum, a létrehozott stílusok az összes új dokumentumban megtalálhatók lesznek.

Bekezdés- és karakterstílus alapozása másik stílusra

Számos dokumentumtervezési szolgáltatás a bizonyos jellemzőikben egyező stílusok hierarchiáján alapul. A címsorok és az alcímek például gyakran azonos betűtípusúak. A hasonló stílusokat egyszerűen összekapcsolhatja egy alapstílus, más néven szülőstílus létrehozásával. A szülőstílusok szerkesztésekor a gyermekstílusok is megváltoznak. A gyermekstílusokat szerkesztéssel különböztetheti meg a szülőstílusuktól.

Megjegyzés:

Ha egy adott stílussal közel azonos stílust szeretne létrehozni, de a szülő-gyermek kapcsolat nélkül, használja a Stílus duplikálása parancsot, majd szerkessze a másolatot.

 1. Hozzon létre egy új stílust.
 2. Az Új bekezdésstílus vagy az Új karakterstílus párbeszédpanelen válasszon egy szülőstílust az Ez alapján menüből. Az új stílus lesz a gyermekstílus.

  Az új stílusok alapértelmezés szerint a [Nincs bekezdésstílus] vagy a [Nincs] stíluson, illetve az aktuálisan kijelölt szöveg stílusán alapulnak.

 3. Az új stílust további formázás megadásával különböztetheti meg az alapjául szolgáló stílustól. Az alcímsorok betűtípusát például valamivel kisebbre állíthatja a címsorstílusban (szülőstílus) használt betűtípusnál.
Megjegyzés:

Ha egy gyermekstílus formázásának módosítását követően úgy dönt, hogy újra szeretné kezdeni a műveletet, kattintson a Visszaállítás az alapra gombra. Ezzel visszaállítja a gyermekstílus formázását azon stíluséra, amelyen az alapul. Ezután új formázást adhat meg. Hasonlóan, ha a gyermekstílus Ez alapján stílusát módosítja, a gyermekstílus definíciója az új szülőstílusnak megfelelően frissül.

Stílusok importálása más dokumentumokból

Importálhatja egy másik (tetszőleges verziójú) InDesign dokumentum bekezdés- és karakterstílusait az aktív dokumentumba. Az importálás során meghatározhatja, hogy mely stílusok töltődjenek be, illetve hogy mi történjen, ha a betöltött stílusok valamelyikének neve egyezik az aktuális dokumentum stílusainak egyikével. A stílusok InCopy dokumentumokból is importálhatók.

A bekezdés- és karakterstílusokat importálhatja az InDesign és InCopy-dokumentumokból önálló InCopy dokumentumokba, illetve az InDesign alkalmazáshoz csatolt InCopy-tartalmakba. Meghatározhatja, hogy mely stílusok töltődjenek be, illetve hogy mi történjen, ha a betöltött stílusok valamelyikének neve egyezik az aktuális dokumentum stílusneveinek egyikével.

Megjegyzés:

Ha csatolt tartalomba importál stílusokat, az új stílusokat a tartalom frissítésekor felveszi a program az InDesign dokumentumba, az esetleges ütköző nevű stílusokat pedig felülírja az azonos nevű InDesign-stílussal.

 1. A Karakterstílusok vagy a Bekezdésstílusok panelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Válassza a Karakterstílusok betöltése vagy a Bekezdésstílusok betöltése parancsot a stíluspanel menüjéből.

  • Válassza az Összes szövegstílus betöltése parancsot a stíluspanel menüjéből, ha a karakter- és a bekezdésstílusokat is be szeretné tölteni.

 2. Kattintson duplán az importálni kívánt stílusokat tartalmazó InDesign dokumentumra.
 3. A Stílusok betöltése párbeszédpanelen ellenőrizze, hogy szerepel-e pipa az összes importálni kívánt stílus mellett. Ha a meglévő stílusok bármelyikének neve egyezik az importált stílusok egyikének nevével, válasszon az alábbi lehetőségek közül az Ütközés meglévő stílussal beállításnál, majd kattintson az OK gombra:

  Bejövő stílusdefiníció használata

  E beállítás esetén a program felülírja a meglévő stílust a betöltött stílussal, és annak minden új jellemzőjét alkalmazza az aktuális dokumentumban található összes olyan szövegre, amely a régi stílussal rendelkezett. A bejövő és a meglévő stílus definíciója összehasonlítás céljából megjelenik a Stílusok betöltése párbeszédpanel alján.

  Automatikus átnevezés

  Hatására a program átnevezi a betöltött stílust. Ha például mindkét dokumentum rendelkezik Alcímsor nevű stílussal, a program az „Alcímsor másolat” névre nevezi át a betöltött stílust.

Stílusok megfeleltetése címkék exportálásához | CC, CS6, CS5.5

Címkék leképezésének bemutatása

A Címkeexportálás használatával megadható, hogy az InDesign-stílusokkal rendelkező szöveg milyen címkézéssel kerüljön bele a HTML, EPUB vagy címkézett PDF kimeneti fájlba.

Megadhatók CSS-osztálynevek is, amelyek majd belekerülnek az exportált tartalomba. Az EPUB és HTML fájlok exportálásakor CSS-osztálynevek segítségével megkülönböztethetők az egyes stílusok közötti apróbb eltérések is. Nem szükséges, hogy megadjon egy osztálynevet - az InDesign automatikusan generál egyet, ami a Stílusnéven alapul.

Az InDesign-elrendezésen belül nem jeleníthetők meg az exportálási címkék, hiszen ezek csak az exportált EPUB, HTML és PDF fájlra gyakorolnak hatást.

Az Összes exportálási címke szerkesztése egyetlen párbeszédpanelen teszi lehetővé a leképezés hatékony megjelenítését és módosítását.

Stíluscímke-leképezés definiálása

 1. A leképezni kívánt stílusra nyissa meg a Bekezdés-, Karakter- vagy Objektumstílus beállítása párbeszédpanelt.
 2. Kattintson a bal oldali ablaktábla „Címkék exportálása” elemére, majd végezze el valamelyik alábbi műveletet:
  • Válasszon egy EPUB vagy HTML kimenetre szánt leképezendő címkét.

  • Adjon meg egy EPUB vagy HTML kimenetre szánt leképezendő osztályt. Az alapértelmezett címkék stílusdefinícióinak létrehozása osztálynevek használatával történik.

  • Ha szeretné, hogy ezt a stílust a CSS tartalmazza, válassza a CSS készítése jelölőnégyzetet. Ha nem választja ki a jelölőnégyzetet, nem lesz CSS osztály generálva ehhez a stílushoz. Ha kettő vagy több stílushoz ugyanaz az osztály van hozzárendelve, az InDesign egy hiba/figyelmeztetés üzenetet jelenít meg exportálás közben. Ez a lehetőség csak az InDesign CC programban érhető el.

  • Válasszon egy PDF kimenetre szánt leképezendő címkét. Ez a beállítás csak bekezdésstílusoknál áll rendelkezésre.

Minden exportálási címke szerkesztése

Egy ablakban megjeleníthető és módosítható az összes exportálási címke együtt.

 1. Válassza a Bekezdésstílus, Karakterstílus vagy az Objektumstílus panelmenü „Minden exportálási címke szerkesztése” elemét.
 2. Kattintson az EPUB és HTML vagy a PDF lehetőségre.
 3. Kattintson a stílusnak megfelelő címkére. A rendszer ekkor listává alakítja azt; válassza ki az új értéket.

Word-stílusok konvertálása InDesign-stílusokká

Miközben egy Microsoft Word dokumentumot importál az InDesign vagy az InCopy alkalmazásba, a Word programban használt összes stílust leképezheti InDesign-stílusokra. Ezzel megadhatja, hogy melyik stílussal formázandó az importált szöveg. Az egyes importált Word-stílusok mellett lemezikon  látható, amíg el nem kezdi szerkeszteni a stílust az InDesign vagy az InCopy alkalmazásban.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha hozzá szeretné adni a Word dokumentumot a meglévő szöveghez az InDesign vagy az InCopy alkalmazásban, válassza a Fájl > Elhelyezés parancsot. Jelölje be az Importálási beállítások megjelenítése jelölőnégyzetet, majd kattintson duplán a Word dokumentumra.

  • A Word dokumentum önálló InCopy dokumentumban történő megnyitásához indítsa el az InCopy alkalmazást, válassza a Fájl > Megnyitás parancsot, majd kattintson duplán a Word fájlra.

 2. Jelölje be a szöveg és táblázatok stílusának és formázásának megőrzése jelölőnégyzetet.
 3. Jelölje be a Stílusimportálás testreszabása jelölőnégyzetet, majd kattintson a Stílusleképezés gombra.
 4. A Stílusleképezés párbeszédpanelen jelölje ki a Word-stílust, majd válasszon egy beállítást az InCopy-stílus területen lévő menüből. A következő beállítások közül választhat:
  • Ha nincsenek ütköző stílusnevek, válassza az Új bekezdésstílus vagy az Új karakterstílus lehetőséget, illetve válasszon egy meglévő InCopy-stílust.

  • Stílusnévütközés esetén válassza az InCopy-stílus újradefiniálása lehetőséget az importált szövegnek a Word-stílussal történő formázásához. Válasszon egy meglévő InCopy-stílust az importált szövegnek az InCopy-stílussal való formázásához. Válassza az Automatikus átnevezés lehetőséget a Word-stílus átnevezéséhez.

 5. Kattintson az OK gombra a Stílusleképezés párbeszédpanel bezárásához, majd kattintson ismét az OK gombra a dokumentum importálásához.

Stílusok alkalmazása

A bekezdésstílusok alkalmazásával alapértelmezés szerint nem távolítja el az adott bekezdés egyes részeire alkalmazott karakterformázást vagy karakterstílusokat, bár a stílus alkalmazásakor lehetőség van a meglévő formázás eltávolítását választani. Pluszjel (+) jelenik meg az aktuális bekezdésstílus mellett a stíluspanelen, ha a kijelölt szöveg karakter- vagy bekezdésstílust használ, illetve ezen kívül további olyan formázást is, amely nem része az alkalmazott stílusnak. Az ilyen kiegészítő formázás neve felülírás vagy helyi formázás.

A karakterstílusok alkalmazásával eltávolítja vagy alaphelyzetbe állítja a meglévő szöveg jellemzőit, ha azok egy stílusban vannak definiálva.

Karakterstílus alkalmazása

 1. Jelölje ki azokat a karaktereket, amelyekre alkalmazni szeretné a stílust.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a karakterstílus nevére a Karakterstílusok panelen.

  • Válassza ki a karakterstílus nevét a vezérlőpulton látható legördülő listából.

  • Nyomja le a stílushoz rendelt billentyűparancsot. (Győződjön meg róla, hogy a Num Lock funkció be van kapcsolva.)

Bekezdésstílus alkalmazása

 1. Kattintson egy bekezdésre, vagy jelölje ki azon bekezdések egy részét vagy teljes egészét, amelyekre a stílust alkalmazni szeretné.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a bekezdésstílus nevére a Bekezdésstílusok panelen.

  • Válassza ki a bekezdésstílus nevét a vezérlőpulton látható menüből.

  • Nyomja le a stílushoz rendelt billentyűparancsot. (Győződjön meg róla, hogy a Num Lock funkció be van kapcsolva.)

 3. Ha a szövegben nem kívánt formázás marad, válassza a Felülírások törlése lehetőséget a Bekezdésstílusok panelen.

Egymást követő stílusok alkalmazása több bekezdésre

A Következő stílus beállítás határozza meg, hogy melyik stílust alkalmazza automatikusan a program, amikor egy adott stílus alkalmazása után lenyomja az Enter vagy a Return billentyűt. Ezenkívül lehetővé teszi különböző stílusok egy lépésben több bekezdésre történő alkalmazását.

Tegyük fel például, hogy három stílust használ egy újság hasábjának formázásához: a Cím, a Szerző és a Törzs stílust. A Cím stílushoz a Szerző stílus van beállítva következő stílusként, a Szerző stílushoz a Törzs stílus, míg a Törzs stílushoz az [Azonos stílus] stílus. Ha egy teljes cikket kijelöl, beleértve a címet, a szerzőre vonatkozó információkat és a cikk bekezdéseit is, majd a helyi menüből a speciális „Következő stílus” paranccsal alkalmazza a Cím stílust, a cikk első bekezdését a Cím stílussal, a második bekezdést a Szerző stílussal, az összes többi bekezdést pedig a Törzs stílussal formázza a program.

Before and after applying a style with Next Style.

 1. Jelölje ki azokat a bekezdéseket, amelyekre alkalmazni szeretné a stílusokat.
 2. A Bekezdésstílusok panelen kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a szülőstílusra, és válassza a [Stílusnév] alkalmazása, majd Következő stílus lehetőséget.

Ha a szöveg formázási felülírásokat vagy karakterstílusokat tartalmaz, a helyi menüben el is távolíthatók a felülírások vagy a karakterstílusok, illetve mindkettő.

Karakter- és bekezdésstílusok szerkesztése

A stílusok használatának egyik előnye, hogy a stílusdefiníciók változása az adott stílussal formázott összes szövegben tükröződik.

Megjegyzés:

Ha egy InDesign dokumentumhoz csatolt InCopy-tartalomban szerkeszti a stílusokat, a módosítások felülíródnak a csatolt tartalom frissítésekor.

Stílus szerkesztése a párbeszédpanelen

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha nem szeretné alkalmazni a stílust a kijelölt szövegre, kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a stílus nevére a stíluspanelen, és válassza a [Stílusnév] szerkesztése parancsot.

  • A stíluspanelen kattintson duplán a stílus nevére, vagy jelölje ki a stílust, és válassza az Stílusbeállítások parancsot a stíluspanel menüjéből. Vegye figyelembe, hogy ezzel a stílust minden kijelölt szövegre vagy szövegkeretre alkalmazza, illetve ha nincs kijelölve szöveg vagy szövegkeret, akkor a stílust alapértelmezettként állítja be az új keretekbe írt minden további szöveghez.

 2. Adja meg a megfelelő beállításokat a párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra.

Stílus újradefiniálása a kijelölt szövegnek megfelelően

Miután alkalmazott egy stílust, annak minden beállítását felülírhatja. Ha elégedett a változtatásokkal, a stílust újradefiniálhatja a módosított szöveg formázásának megfelelően.

Megjegyzés:

Ha egy InDesign dokumentumhoz csatolt InCopy-tartalomban definiálja újra a stílusokat, a módosítások felülíródnak a csatolt tartalom frissítésekor.

 1. A Szöveg eszközt használva  jelölje ki az újradefiniálandó stílussal formázott szöveget.
 2. Módosítsa a szükséges módon a bekezdés- vagy karakterjellemzőket.
 3. Válassza a stíluspanel menüjében a Stílus újradefiniálása parancsot.

Karakter- és bekezdésstílusok törlése

Amikor töröl egy stílust, választhat helyette egy másik stílust, illetve megadhatja, hogy meg kívánja-e őrizni a formázását. Ha egy stíluscsoportot töröl, az abban található összes stílust törli. A program egyenként rákérdez a csoportban lévő stílusok törlésére.

 1. Jelölje ki a stílus nevét a stíluspanelen.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • A panel menüjében kattintson a Stílus törlése parancsra, vagy kattintson a panel alján lévő törlőikonra .

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt nyomva tartva (Mac OS) a stílusra, majd válassza a Stílus törlése parancsot. Ez a módszer különösen hasznos akkor, ha egy stílust a szövegre történő alkalmazása nélkül szeretne törölni.

 3. A Bekezdésstílus törlése párbeszédpanelen jelölje ki a lecserélendő stílust.

  Ha a [Nincs bekezdésstílus] stílusra cserél egy bekezdésstílust, illetve a [Nincs] stílusra egy karakterstílust, jelölje be a Formázás megőrzése jelölőnégyzetet azon szöveg formázásának megőrzéséhez, amelyikre a stílust alkalmazza. Ekkor a szöveg formátuma változatlan marad, de már nem lesz hozzá stílus rendelve.

 4. Kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:

Az összes használaton kívüli stílus törléséhez válassza a Minden használaton kívüli kijelölése parancsot a stíluspanel menüjéből, és kattintson a Törlés ikonra. Használaton kívüli stílus törlésekor a program nem hívja fel a figyelmet a stílus lecserélésére.

Karakter- és bekezdésstílusok felülírása

A bekezdésstílusok alkalmazásakor a karakterstílusok és az egyéb meglévő formázások változatlanok maradnak. Miután alkalmazott egy stílust, bármely beállítását felülírhatja olyan formázás alkalmazásával, amely nem része a stílusnak. Felülírásnak vagy helyi formázásnak nevezik, ha egy adott stílusú szövegre olyan formázást alkalmaz, amely nem része e stílusnak. Ha felülírást tartalmazó szöveget jelöl ki, egy pluszjel (+) jelenik meg a stílus neve mellett. A karakterstílusok esetén csak akkor jelennek meg a felülírások, ha az alkalmazott jellemző része az adott stílusnak. Ha például egy karakterstílus csak a szövegszínre van hatással, akkor nem jelenik meg a felülírás jelzője a betűméret megváltoztatásakor.

A stílusok alkalmazásakor törölheti a karakterstílusokat és a formázási felülírásokat. Törölheti a felülírásokat az olyan bekezdésekből is, amelyek valamilyen stílussal rendelkeznek.

Megjegyzés:

Ha egy stílus mellett pluszjel (+) látható, mutasson az egérrel a stílusra a felülírási jellemzők leírásának megjelenítéséhez.

Felülírások megőrzése vagy eltávolítása bekezdésstílusok alkalmazásakor

 • Ha egy bekezdésstílust a karakterstílusok megőrzésével, de a felülírásokat eltávolítva szeretne alkalmazni, tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt, miközben a stílus nevére kattint a Bekezdésstílusok panelen.
 • Ha egy bekezdésstílust a karakterstílusokat és a felülírásokat egyaránt eltávolítva szeretne alkalmazni, tartsa lenyomva az Alt+Shift (Windows) vagy az Option+Shift (Mac OS) billentyűt, miközben a stílus nevére kattint a Bekezdésstílusok panelen.
Megjegyzés:

Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a stílusra a Bekezdésstílusok panelen, majd a helyi menüből válassza a kívánt parancsot. Ezután a stílus alkalmazásakor törölheti a felülírásokat vagy a karakterstílusokat, illetve mindkettőt.

Karakter- és bekezdésstílus-felülírások kiemelése

A dokumentumban alkalmazott Bekezdés- és Karakterstílus-felülírások azonosításához tegye a következőket:

 1. Nyissa meg a bekezdés- vagy karakterstílusok panelt.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • Kattintson a Stílusfelülírás-kiemelő ikonra .
  • Válassza a Stílusfelülírás-kiemelő váltása elemet a panelmenüről.

A Stílusfelülírás-kiemelő a dokumentum összes bekezdés- és karakterstílus felülírásait kiemeli.

Megjegyzés:

Társíthat egy billentyűparancsot a Stílusfelülírás-kiemelő váltása beállításhoz, hogy könnyen elérhetővé váljon. További információk: A billentyűparancsok testreszabása.

Bekezdésstílus felülírásainak törlése

 1. Jelölje ki a felülírásokat tartalmazó szöveget. Akár több eltérő stílusú bekezdést is kijelölhet.
 2. A Bekezdésstílusok panelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • A bekezdés- és karakterformázások eltávolításához kattintson a Felülírások törlése ikonra , vagy válassza a Felülírások törlése lehetőséget a Bekezdésstílusok panelen.

  • Ha a bekezdésformázási felülírások megőrzése mellett el szeretné távolítani a karakter-felülírásokat, tartsa lenyomva a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt, miközben a Felülírások törlése ikonra kattint.

  • Ha a karakterszintű formázási felülírások megőrzése mellett el szeretné távolítani a bekezdésszintű felülírásokat, tartsa lenyomva a Shift+Ctrl (Windows) vagy a Shift+Command (Mac OS) billentyűket, miközben a Felülírások törlése ikonra kattint.

  Megjegyzés:

  A felülírások törlésekor a bekezdésszintű felülírásokat a teljes bekezdésből eltávolítja a program még akkor is, ha csak a bekezdés egy része van kijelölve. A karakterszintű felülírásokat csak a kijelölt részből távolítja el a program.

  A felülírások törlésével nem távolítja el a karakterstílusokban definiált formázást. A karakterstíluson alapuló formázás eltávolításához jelölje ki a karakterstílust tartalmazó szöveget, majd kattintson a [Nincs] lehetőségre a Karakterstílusok panelen.

Ha megszakítja a kapcsolatot a szöveg és a stílusa között, a szöveg megőrzi az aktuális formázását. A stílus későbbi módosításai azonban nem tükröződnek abban a szövegben, amelyet elválasztott a stílustól.

 1. Jelölje ki azt a szöveget, amely a leválasztandó stílussal van jelölve.
 2. Válassza a stíluspanel menüjében a Stílushoz csatolás megszüntetése parancsot.

Ha nincs kijelölve szöveg, amikor a Stílushoz csatolás megszüntetése parancsot választja, azt ezt követően beírt bármilyen szövegre a kijelölt stílussal megegyező formázás vonatkozik, de a szöveg nem kap stílust.

Stílusbeli felsorolásjelek és számozás szöveggé alakítása

A felsorolásjeleket és számozást definiáló stílussal rendelkező bekezdésekből a felsorolásjelek és számok elveszhetnek, ha a szöveget egy másik alkalmazásba másolja vagy exportálja. E probléma elkerülése érdekében szöveggé konvertálhatja a stílusbeli felsorolásjeleket és számozást.

Megjegyzés:

Ha egy InDesign-elrendezéshez csatolt InCopy-szövegegységben szereplő stílusbeli felsorolásjeleket alakít át, a változások felülíródhatnak a tartalom InDesign alkalmazásban történő frissítésekor.

 1. A Bekezdésstílusok panelen jelölje ki az felsorolásjeleket és számozást tartalmazó stílust.
 2. A Bekezdésstílusok panelmenüből válassza A(z) “[stílus]” felsorolás és számozás átalakítása szöveggé parancsot.

Ha a felsorolásjeleket és a számozást szöveggé alakítja egy olyan stílusban, amelyen egy másik stílus alapul (vagyis egy szülőstílusban), a program a gyermekstílusban is szöveggé konvertálja a felsorolásjeleket és a számozást.

Miután a számozást szöveggé alakította, lehetséges, hogy a számokat kézzel kell módosítania a szöveg szerkesztése esetén.

Karakter- és bekezdésstílusok keresése és cseréje

A Keresés/csere párbeszédpanelen megkeresheti egy adott stílus előfordulásait, és egy másik stílusra cserélheti.

 1. Kattintson a Szerkesztés menü Keresés/csere parancsára.
 2. A Keresés legördülő listában válassza a Dokumentum lehetőséget, ha a teljes dokumentumban ki szeretné cserélni a stílust.
 3. Hagyja üresen a Keresendő szöveg és az Erre cserélni mezőt. Ha a Formátum keresése és a Formátum módosítása mező nem látható a párbeszédpanel alján, kattintson a További beállítások elemre.
 4. Kattintson a Formátum keresése mezőre a Formázási beállítások keresése párbeszédpanel megnyitásához. A Stílusbeállítások területen válassza ki a keresett karakter- vagy bekezdésstílust, majd kattintson az OK gombra.
 5. Kattintson a Formátum módosítása mezőre a Formázási beállítások megváltoztatása párbeszédpanel megnyitásához. A Stílusbeállítások területen válassza ki a keresett helyett használni kívánt karakter- vagy bekezdésstílust, majd kattintson az OK gombra.
 6. Kattintson a Keresés gombra, majd cserélje le a stílust a Módosítás, a Módosítás/keresés vagy a Mindet módosítja gomb használatával.
Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba