Alapértelmezett billentyűparancsok

Az Adobe® InCopy® gyorsbillentyűkkel segíti a gyorsabb munkát a dokumentumokban. Számos billentyűparancs látható a menüparancsok neve mellett. Használhatja az alapértelmezett InCopy gyorsbillentyűkészletet, egy Microsoft® Word gyorsbillentyűkészletet vagy egyéni gyorsbillentyűkészletet.

Megjegyzés:

A Billentyűparancsok párbeszédpanelen a Készlet megjelenítése lehetőséget választva listát generálhat a billentyűzet aktuális beállításairól. Ez a lehetőség különösen az egyedi hivatkozások nyomtatásakor hasznos.

Eszközökhöz használható billentyűparancsok

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows®

Mac OS®

Váltás a Szöveg eszköz és a Jegyzet eszköz között

Shift+Esc

Shift+Esc

Ideiglenes váltás a Szöveg eszközről a Jegyzet eszközre

Alt + Shift

Option+Shift

Ideiglenes váltás a Kéz eszközre (Elrendezés nézet)

Alt + szóköz

Option + szóköz

Ideiglenes váltás a Nagyító eszközre (Elrendezés nézet)

Ctrl+szóköz

Command+szóköz

Ideiglenes váltás a Nagyító eszközre (Elrendezés nézet)

Ctrl+szóköz

Command+szóköz

Ideiglenes váltás a Nagyító eszközre (Elrendezés nézet)

Ctrl+Alt+szóköz

Command+Option+szóköz

A dokumentumokban való navigálásához használt billentyűk

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Ugrás az első/utolsó oldalra (Elrendezés nézet)

Ctrl+Shift+Page Up/ Page Down

Command+Shift+Page Up/Page Down

Ugrás az előző/következő oldalra (Elrendezés nézet)

Shift+Page Up/Page Down

Shift+Page Up/Page Down

Lépés egy karakterrel jobbra/balra

Jobbra/Balra nyíl

Jobbra/Balra nyíl

Lépés egy sorral fel/le

Fel/Le nyíl

Fel/Le nyíl

Lépés egy szóval jobbra/balra

Ctrl+Jobbra/Balra nyíl

Command+Jobbra/Balra nyíl

Ugrás a jelenlegi/következő mondat elejére (Hasáb és Szövegegység nézetek)

Ctrl+]/[

Command+]/[

Ugrás a sor elejére/végére

Home/End

Home/End

Ugrás az előző/következő bekezdésre

Ctrl+Fel/Le nyíl

Command+Fel/Le nyíl

Ugrás a következő szövegre (Hasáb nézet)

Ctrl+Alt+]

Command+Option+]

Ugrás az előző szövegre (Hasáb nézet)

Ctrl+Alt+[

Command+Option+[

Ugrás a szöveg elejére/végére

Ctrl+Home/End

Command+Home/End

Jobbra/balra álló karakter kijelölése

Shift+Jobbra/Balra nyíl

Shift+Jobbra/Balra nyíl

Jobbra/balra álló szó kijelölése

Ctrl+Shift+Jobb/Bal nyíl

Command+Shift+Jobb/Bal nyíl

Kijelölés a sor elejéig/végéig

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Az aktuális bekezdés kijelölése (Hasáb és Szövegegység nézetek)

Ctrl+Shift+P

Command+Shift+P

Mondat kijelölése előre/hátra (Hasáb és Szövegegység nézetek)

Ctrl+Alt+Shift+Jobb/Bal nyíl

Command+Option+Shift +Jobb/Bal nyíl

Eggyel feljebb/lejjebb lévő sor kijelölése

Shift+Fel/Le nyíl

Shift+Fel/Le nyíl

Előző/következő bekezdés kijelölése

Ctrl+Shift+Felfelé/Lefelé nyíl

Command+Shift+Felfelé/Lefelé nyíl

A szövegegység elejének/végének kijelölése

Ctrl+Shift+Home/End

Command+Shift+Home/End

Beszúrási pont előtti szó törlése (Hasáb és Szövegegység nézetek)

Ctrl+Backspace vagy Delete

Command+Delete vagy Del (numerikus billentyűzet)

Az aktuális mondat törlése (Hasáb és Szövegegység nézetek)

Ctrl+Shift+Backspace vagy Delete

Command+Shift+Delete

Az aktuális bekezdés törlése (Hasáb és Szövegegység nézetek)

Ctrl+Alt+Shift+Delete

Command+Option+Shift +Del a numerikus billentyűzeten

Összes szöveg újratördelése

Ctrl+Alt+/

Command+Option+/

Váltás az aktuális és az előző nézet között

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

Ugrás a következő ablakra

Ctrl+F6

Command+F6

Ugrás az előző ablakra

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Görgetés egy képernyővel felfelé/lefelé

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Ugrás az első/utolsó oldalpárra

Alt+Shift+Page Up/ Page Down

Option+Shift+Page Up/ Page Down

Ugrás az első előző/következő oldalpárra

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Command+Alt+Page Up/Page Down

Kijelölés ablakhoz igazítása

Ctrl+Alt+=

Command+Option+=

Képernyő növelése 50%/ 200%/400%-ra

Ctrl+5/2/4

Command+5/2/4

Belépés a megjelenítési százalék mezőjébe

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

Grafika átalakításához és mozgatásához használt billentyűk

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Méret növelése/csökkentése 1%-kal

Ctrl+. [pont] vagy , [vessző]

Command+. [pont] vagy , [vessző]

Méret növelése/csökkentése 5%-kal

Ctrl+Alt+. [pont] vagy , [vessző]

Command+Option+. [pont] vagy , [vessző]

Kijelölés áthelyezése*

Balra, Jobbra, Fel vagy Le nyíl

Bal, Jobb, Felfelé vagy Lefelé nyíl

Kijelölés áthelyezése tizednyi lépésekkel*

Ctrl+Shift+Bal, Jobb, Felfelé vagy Lefelé nyíl

Command+Shift+Bal, Jobb, Felfelé vagy Lefelé nyíl

Kijelölés áthelyezése tízesével*

Shift+Bal, Jobb, Felfelé vagy Lefelé nyíl

Shift+Bal, Jobb, Felfelé vagy Lefelé nyíl

*Az érték a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Egységek és lépésközök parancsával (Windows) vagy az Adobe InCopy menü Beállítások almenüjének Egységek és lépésközök parancsával (Mac OS) adható meg.

Szövegműveletek billentyűparancsai

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Elhelyezés eszköz engedélyezése a szövegben

Esc

Esc

Normál vízszintes méret

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Normál függőleges méret

Ctrl+Alt+Shift+X

Command+Option+Shift+X

Szöveg pontméretének növelése/csökkentése

Ctrl+Shift+>/<

Command+Shift+>/<

Szöveg pontméretének növelése vagy csökkentése ötszörösen

Ctrl+Alt+Shift+>/<

Command+Option+Shift+ >/<

Sortávolság növelése/csökkentése (vízszintes szöveg)

Alt+Fel/Le nyíl

Option+Fel/Le nyíl

Sortávolság növelése/csökkentése (függőleges szöveg)

Alt+Jobbra/Balra nyíl

Option+Jobbra/Balra nyíl

Sortávolság növelése/csökkentése ötszörösen (vízszintes szöveg)

Ctrl+Alt+Felfelé/Lefelé nyíl

Command+Option+Felfelé/Lefelé nyíl

Sortávolság növelése/csökkentése ötszörösen (függőleges szöveg)

Ctrl+Alt+Balra/Jobbra nyíl

Command+Option+Balra/Jobbra nyíl

Automatikus sortáv

Ctrl+Alt+Shift+A

Command+Option+Shift+ A

Alávágás/betűköz növelése/csökkentése

Alt+Jobbra/Balra nyíl

Option+Jobbra/Balra nyíl

Alávágás/betűköz növelése/csökkentése ötszörösen

Ctrl+Alt+Balra/Jobbra nyíl

Command+Option+Balra/Jobbra nyíl

Az összes kézi alávágás beállítás visszaállítása (a betűköz visszaállítása 0 értékre)

Ctrl + Alt + Q

Command + Option + Q

Alapvonal-eltolás növelése/csökkentése (vízszintes szöveg)

Alt+Shift+Felfelé/Lefelé nyíl

Option+Shift+Felfelé/Lefelé nyíl

Alapvonal-eltolás növelése/csökkentése (függőleges szöveg)

Alt+Shift+Jobb/Bal nyíl

Option+Shift +Jobb/Bal nyíl

Alapvonal-eltolás növelése/csökkentése ötszörösen (vízszintes szöveg)

Ctrl+Alt+Shift+Felfelé/Lefelé nyíl

Command+Option+Shift+Felfelé/Lefelé nyíl

Szóköz-alávágás növelése/csökkentése

Ctrl+Alt+\ vagy Backspace

Command+Option+\ vagy Delete

Szóköz-alávágás növelése/csökkentése ötszörösen

Ctrl+Alt+Shift+\ vagy Backspace

Command+Option+Shift +\ vagy Delete

Szöveg illesztése balra/középre/jobbra

Ctrl+Shift+L/C/R

Command+Shift+L/C/R

Sorkizárás, az utolsó sor balra zárva

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Összes sor sorkizárása

Ctrl+Shift+F

Command+Shift+F

Jobb oldali behúzási tabulátor beszúrása

Shift + Tab

Shift + Tab

Hiányzó betűtípusok listájának frissítése

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

Tipográfiai idézőjelek be- és kikapcsolása

Ctrl+Alt+Shift+'

Command+Option+Shift+'

Az összes jegyzet kibontása/összezárása az aktuális jegyzet kivételével

Alt+kattintson a kibontott/összezárt jegyzet határoló nyilaira

Option+kattintson a kibontott/összezárt jegyzet határoló nyilaira

Szövegműveletek billentyűparancsai

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Sorkizárás párbeszédpanel megnyitása

Ctrl+Alt+Shift+J

Command+Option+Shift+J

Beállítások megtartása párbeszédpanel megnyitása

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Bekezdésléniák párbeszédpanel megnyitása

Ctrl+Alt+J

Command+Option+J

Karakterstílus újradefiniálása

Ctrl+Alt+Shift+C

Command+Option+Shift+C

Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok párbeszédpanel megnyitása

Ctrl+Alt+R

Command + Option + R

Bekezdésstílus újradefiniálása

Ctrl+Alt+Shift+R

Command+Option+Shift+R

Mind nagybetűs váltása (be/ki)

Ctrl+Shift+K

Command + Shift + K

Kiskapitális váltása (be/ki)

Ctrl+Alt+L

Command+Option+H

Nincs

Felső index

Ctrl+Shift+=

Nincs

Command+Shift+=

Alsó index

Ctrl+Alt+Shift+=

Command+Option+Shift+=

Aláhúzott

Ctrl+Shift+U

Command+Shift+U

Áthúzott

Ctrl+Shift+/

Control+Command+Shift+/

Félkövér

Ctrl+B, Ctrl+Shift+B

Command+B, Command+Shift+B

Kurzív

Ctrl+Shift+I

Command+Shift+I

Normál

Ctrl+Shift+Y

Command+Shift+Y

Igazítás rácshoz váltása (be/ki)

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

Automatikus elválasztás váltása (be/ki)

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

Szöveg kereséséhez és módosításához használható billentyűparancsok

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Kijelölt szöveg beillesztése a Keresendő szöveg mezőbe

Ctrl+F1

Command+F1

Kijelölt szöveg beszúrása a Keresendő szöveg mezőbe, és a következő előfordulás keresése

Shift+F1

Shift+F1

Kijelölt szöveg cseréje a Módosítás erre szövegre

Ctrl+F3

Command+F3

A kijelölt szöveg cseréje a Módosítás erre szövegre és a következő keresése

Shift+F3

Shift+F3

Kijelölt szöveg beszúrása a Csere mezőbe

Ctrl+F2

Command+F2

Táblázatokhoz használható billentyűparancsok

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Cella törlése

Backspace vagy Delete

Törlés

Lépés a következő cellára

Tab, Bal nyíl vagy Jobb nyíl

Tab, Bal nyíl vagy Jobb nyíl

Lépés az előző cellára

Shift + Tab

Shift + Tab

Mozgás fel/le a táblázat celláiban

Fel/Le nyíl

Fel/Le nyíl

Lépés az oszlop első/utolsó cellájára

Alt+Page Up/Page Down

Option+Page Up/Page Down

Lépés a sor első/utolsó cellájára

Alt+Home/End

Option+Home/End

Lépés a keret első/utolsó sorára

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Eggyel feljebb/lejjebb lévő cellák kijelölése

Shift+Fel/Le nyíl

Shift+Fel/Le nyíl

Jobbra/balra álló cellák kijelölése

Shift+Jobbra/Balra nyíl

Shift+Jobbra/Balra nyíl

Sor kezdése a következő oszlopban

Enter (numerikus billentyűzet)

Enter (numerikus billentyűzet)

Sor kezdése a következő keretben

Shift+Enter (numerikus billentyűzet)

Shift+Enter (numerikus billentyűzet)

Szövegpanelek és párbeszédpanelek billentyűparancsai

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Sorkizárás párbeszédpanel megnyitása

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Bekezdésléniák párbeszédpanel megnyitása

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Beállítások megtartása párbeszédpanel megnyitása

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Karakter panel aktiválása

Ctrl+T

Command+T

Bekezdés panel aktiválása

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Karakter- és bekezdésstílusok billentyűparancsai

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

A karakterstílus-definíció megfeleltetése a szövegnek

A szöveg kijelölése és a Shift+Alt+Ctrl+C billentyűkombináció lenyomása

A szöveg kijelölése és a Shift+Option+Command+C billentyűkombináció lenyomása

A bekezdésstílus-definíció megfeleltetése a szövegnek

A szöveg kijelölése és a Shift+Alt+Ctrl+R billentyűkombináció lenyomása

A szöveg kijelölése és a Shift+Option+Command+R billentyűkombináció lenyomása

Beállítások módosítása stílus alkalmazása nélkül

Shift+Alt+Ctrl+dupla kattintás a stílusra

Shift+Option+Command+dupla kattintás a stílusra

Stílus és helyi formázás eltávolítása

Alt+kattintás a bekezdésstílus nevére

Option+kattintás a bekezdésstílus nevére

Bekezdésstílus felülírásainak törlése

Alt+Shift+kattintás a bekezdésstílus nevére

Option+Shift+kattintás a bekezdésstílus nevére

Bekezdésstílusok és Karakterstílusok panel megjelenítése/elrejtése

F11, Shift+F11

Command+F11, Command+Shift+F11

A szinonimaszótár billentyűi

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Szó betöltése

Ctrl+Shift+5

Command+Shift+5

Szó keresése

Ctrl+Shift+6

Command+Shift+6

Szó módosítása

Ctrl+Shift+7

Command+Shift+7

XML formátummal végezhető műveletek billentyűparancsai

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Elem kibontása/összecsukása

Jobbra/Balra nyíl

Jobbra/Balra nyíl

Elem és gyermekelemeinek kibontása/összecsukása

Alt+Jobbra/Balra nyíl

Option+Jobbra/Balra nyíl

XML-kijelölés kiterjesztése felfelé/lefelé

Shift+Fel/Le nyíl

Shift+Fel/Le nyíl

XML-kijelölés mozgatása felfelé/lefelé

Fel/Le nyíl

Fel/Le nyíl

Struktúramező görgetése felfelé/lefelé egy képernyővel

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Első/utolsó XML-csomópont kijelölése

Home/End

Home/End

Kijelölés kiterjesztése az első/utolsó XML-csomópontig

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Ugrás az előző/következő értékelési hibára

Ctrl+Balra/Jobbra nyíl

Command+Balra/Jobbra nyíl

Szövegkeretek és táblázatok automatikus címkézése

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

Más hasznos billentyűparancsok

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Windows

Mac OS:

Aktuális dokumentum bezárása

Ctrl+Shift+W

Command+Shift+W

Minden dokumentum bezárása

Ctrl+Alt+Shift+W

Command+Option+Shift+W

Minden dokumentum mentése

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

Az összes szöveg kibontása

Ctrl+Alt+Z

Command + Option + Z

Az összes szöveg összezárása

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

Az összes eszközsor és panel megjelenítése/elrejtése

Ctrl+Alt+Tab

Command+Tab (ütközik a Mac OS rendszerrel)

Új alapértelmezett dokumentum

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Csatolások panel megjelenítése

Ctrl+Shift+D

Command + Shift + D

Panel utoljára használt mezőjének aktívvá tétele

Ctrl+Alt+` [balra dőlő ékezetjel]

Command+Option+` [balra dőlő ékezetjel]

Elejétől a kurzorig - adatok frissítése

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

Illesztett másolás folyamatadatainak frissítése

Ctrl+Alt+Shift+8

Command+Option+Shift+8

Kurzortól a végéig - adatok frissítése

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

Kijelölés adatainak frissítése

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

Teljes szövegegység adatainak frissítése

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

Kényszerített újrarajzolás

Shift+F5

Shift+F5

Váltás egységek között

Ctrl+Alt+Shift+U

Command+Option+Shift+U

Új szövegmakró

Ctrl+Alt+F8

Command+Option+F8

Szövegmakró szerkesztése

Ctrl+Alt+Shift+F8

Command+Option+Shift+F8

Makró szövegének beszúrása

Alt+Shift+F8

Option+Shift+F8

A Mac OS 10.3x és 10.4 közötti ütközések feloldására használható billentyűparancsok

A táblázat nem tartalmaz minden billentyűparancsot, csak azokat, amelyek nem láthatók a menüparancsokon vagy az eszközleírásokban.

Eredmény

Mac OS:

Beállítások párbeszédpanel megnyitása

Command+K

Bekezdésstílusok panel megnyitása

Command+F11

Karakterstílusok panel megnyitása

Command+Shift+F11

Szövegmakrók panel megnyitása

Control+Command+Shift+F10

Színtár panel megnyitása

F5

Az eszköztár megjelenítése/elrejtése

Control+Command+F12

Alkalmazás ablakának kis méretűvé tétele

Command+M

Alkalmazás elrejtése

Command+H

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?