Alávágás és betűköz

Alávágás és betűköz – ismertető

Az alávágás bizonyos betűpárok közötti távolság csökkentése vagy növelése. A szövegblokkok lazább vagy szorosabb megjelenítése a betűköz megadásával szabályozható.

Megjegyzés:

Az alávágás- és betűközértékek a japán nyelvű szövegekre is hatással vannak, de ezek a beállítások elsősorban a latin betűs szövegekben használatosak.

Alávágási típusok

A szövegre automatikusan alkalmazhat alávágást, beépítettet vagy optikait. A beépített alávágás a legtöbb betűtípusban megtalálható alávágási betűpárokat alkalmaz. Az alávágási betűpárok információkat tartalmaznak bizonyos karakterpárok betűközéről. Ilyen betűpárok többek között: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya és Yo.

Alapértelmezés szerint az InCopy a beépített alávágást használja, ezért szöveg importálásakor vagy beírásakor bizonyos betűpárokat automatikusan alávág. A beépített alávágás letiltásához válassza a 0 értéket.

Optikai alávágáskor a program az egymással szomszédos karakterek betűközét alakjuk alapján határozza meg. Egyes betűtípusok terjedelmes információkat tartalmaznak az alávágási betűpárokról. Ha azonban egy betűtípus alig vagy egyáltalán nem tárol információt a beépített alávágáshoz, vagy ugyanabban a sorban egy vagy több szóban több betűcsaládból származó vagy eltérő méretű karaktereket használ, célszerű optikai alávágást alkalmazni.

Az optikai alávágás a szomszédos karakterek közötti távolságot azok formája alapján állítja be, és a latin jelváltozatokra van optimalizálva. Egyes betűtípusok terjedelmes információkat tartalmaznak az alávágási betűpárokról. Ha azonban egy betűtípus alig vagy egyáltalán nem tárol információt a beépített alávágáshoz, vagy ugyanabban a sorban egy vagy több szóban több betűcsaládból származó vagy eltérő méretű karaktereket használ, célszerű optikai alávágást alkalmazni a dokumentum latin szövegeihez.

Before applying the optical kerning option to the “W” and “a” pair (top), and after (bottom)

Alkalmazhat kézi alávágást is, ami jó megoldás két betű közötti távolság kiigazítására. A betűköz beállítása és a kézi alávágás hatása összeadódik; először beállíthatja az egyes betűpárok távolságát az alávágással, majd az egész szövegblokkban ritkíthatja vagy sűrítheti a betűközt anélkül, hogy az ezekhez a betűpárokhoz beállított relatív alávágás módosulna.

Szó alávágása alatt nem szabad ugyanazt érteni, mint a Sorkizárás párbeszédpanel Szóköz sorában meghatározott értékek: a szó alávágása csak a szó első karaktere és az azt megelőző szóköz közötti alávágás értékét változtatja meg.

Kerning and tracking

A. Original B. Kerning applied between “W” and “a” C. Tracking applied 

Az alávágás és a betűköz mérése

A kijelölt szövegre alávágást, betűközt, vagy egyszerre mindkettőt is alkalmazhat. A betűköz és az alávágás mértékegysége 1/1000 kvirt, amely az aktuális betűmérethez viszonyítva értelmezendő. Egy hatpontos betűtípusban 1 kvirt egyenlő 6 ponttal, egy tízpontos betűtípusban 1 kvirt egyenlő 10 ponttal. Az alávágás és a betűköz mértéke szigorúan az aktuális betűmérettel arányos.

A betűköz beállítása és a kézi alávágás hatása összeadódik; először beállíthatja az egyes betűpárok távolságát az alávágással, majd az egész szövegblokkban ritkíthatja vagy sűrítheti a betűközt anélkül, hogy az ezekhez a betűpárokhoz beállított relatív alávágás módosulna.

Amikor két betű közé kattintva elhelyezi a beszúrási pontot, az InCopy a Karakter panelen és a Vezérlőpulton megjeleníti az alávágás értékét. A beépített és az optikai alávágás értékei (vagy a definiált alávágási betűpárok) zárójelek között jelennek meg. Hasonlóképpen, az egyes szavak vagy szövegrészek kijelölésekor az InCopy Karakter panelén vagy Vezérlőpultján megjelenik a követés értéke.

Alávágás alkalmazása szövegre

Az automatikus alávágásnak két típusa létezik: a beépített alávágás vagy az optikai alávágás, de természetesen lehetőség van kézzel is beállítani a betűk közötti távolságot.

Beépített alávágás használata

 1. Vigye a szövegbeszúrási pontot a páros alávágással formázandó karakterek közé, vagy jelöljön ki szöveget.
 2. A Karakter panel vagy a vezérlőpult Alávágás listájában  válassza a Metrikus listaelemet.
 3. A Karakter panelen vagy a vezérlőpulton válassza a Metrikus, vagy Metrikus – csak latin elemet az Alávágás menüben
Megjegyzés:

Ha olyan betűtípusokra lett Metrikus alkalmazva (beleértve néhány japán OpenType betűtípust), amelyek nem tartalmaznak betűpárra alávágási információt, a betűköz minden karakterhez „0” értékre lesz állítva, és karaktertömörítés nem fordul elő.

Ha nem szeretné használni a kijelölt szöveg valamely betűtípusának beépített alávágási adatait, válassza a 0 értéket az Alávágás  listában.

Megjegyzés:

Az alapértelmezett beállítás Metrikus – csak latin. Amikor latin OpenType betűtípusokra Metrikus – csak latin beállítás van alkalmazva, az alávágás ugyanolyan, mint amikor a Metrikus van kiválasztva Amikor CJK OpenType betűtípusokra Metrikus – csak latin beállítás van alkalmazva, akkor csak a latin karakterekre lesz a karakterpárok alávágása alkalmazva úgy, mint amikor a Metrikus van kiválasztva. A CJK karaktereknél nem történik alávágás, mintha „0” lenne beállítva. Emiatt válassza a „0” értéket az alávágás kikapcsolásához.

Megjegyzés:

Amennyiben metrikus alávágást használ japán OpenType betűtípushoz, javasolt, hogy válassza az OpenType > Arányos mértékek használata elemet a Vezérlőpult menüjéből. Ezzel elkerülhetők a felesleges kézi alávágási beállítások

Optikai alávágás használata

 1. Vigye a szövegbeszúrási pontot a páros alávágással formázandó karakterek közé, vagy jelölje ki az alávágandó szöveget.
 2. A Karakter panel vagy a vezérlőpult Alávágás  listájában válassza az Optikai listaelemet.
Megjegyzés:

Az optikai alávágás a latin karakterformák alapján lett tervezve. Ez a funkció használható CJK betűtípusokhoz, de mindig ellenőrizni kell a művelet eredményét.

Alávágás beállítása kézzel

 1. A Szöveg eszközzel  kattintson két karakter közé a beszúrási pont megadásához.
  Megjegyzés:

  Ha szövegtartományt jelöl ki, akkor a szöveg nem vágható alá kézzel (csak a Metrikus, az Optikai vagy a 0 beállítás választható). ilyenkor a betűközök definiálhatók.

  Megjegyzés:

  Ha szövegtartományt jelöl ki, akkor a szöveg nem vágható alá kézzel (csak a Metrikus, Metrikus – csak latin, Optikai vagy a 0 beállítás választható). ilyenkor a betűközök definiálhatók.

 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A Karakter panel vagy a vezérlőpult Alávágás mezőjében írjon be vagy válasszon egy számértéket.

  • A két karakter közötti alávágás csökkentéséhez vagy növeléséhez nyomja le az Alt+Balra nyíl vagy Alt+Jobbra nyíl (Windows) vagy az Option+Balra nyíl vagy Option+Jobbra nyíl (Macintosh) billentyűkombinációt.

A szóalávágás módosításának nagysága megegyezik a Beállítások párbeszédpanel Egységek és lépésközök kategóriájának Alávágás mezőjében megadott értékkel. A billentyűkombináció és a CTRL, illetve a COMMAND billentyű együttes lenyomásának hatására a program a mezőben szereplő érték ötszörösét alkalmazza.

Az alapértelmezett alávágás-növekedési érték módosítása

 1. Írjon be egy új értéket a Beállítások párbeszédpanel Egységek és lépésközök kategóriájának Alávágás mezőjébe, és kattintson az OK gombra.

Kijelölt szöveg alávágásának kikapcsolása

 1. Jelöljön ki egy szövegrészt.
 2. A Karakter panel vagy a vezérlőpult Alávágás listájában írja be vagy válassza a 0 értéket.

Az alávágás és a betűköz alaphelyzetbe állításához nyomja le az ALT+CTRL+Q (Windows) vagy az OPTION+COMMAND+Q (Macintosh) billentyűkombinációt. Ekkor a rendszer az előzőleg megadott alávágási beállítástól függetlenül a Metrikus lehetőségre állítja az alávágást.

A betűköz igazítása

 1. Jelöljön ki egy karaktertartományt.
 2. A Karakter panel vagy a vezérlőpult Betűköz mezőjében írjon be vagy válasszon egy számértéket .

Egyéni alávágást és betűközt tartalmazó szöveg kiemelése

Némely esetekben szükség lehet arra, hogy az egyéni betűközzel vagy alávágással formázott szöveg kiemelve látszódjék. Ha be van jelölve a Beállítások párbeszédpanel Egyéni betűköz/alávágás jelölőnégyzete, zöld kiemelés jelenik meg az egyéni betűközt vagy alávágást tartalmazó szöveg fölött.

 1. Válassza a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Kompozíció (Windows) vagy az InCopy menü Beállítások almenüjének Kompozíció (Mac OS) parancsát.
 2. Jelölje be az Egyéni betűköz/alávágás jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra.

Szavak közötti alávágás beállítása

 1. Jelöljön ki egy szövegtartományt a Szöveg eszközzel  , és hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Ha térközt szeretne beszúrni a kijelölt szavak közé, nyomja le az ALT+CTRL+\ (Windows) vagy az OPTION+COMMAND+\ (Macintosh) billentyűkombinációt.

  • A kijelölt szavak közötti térköz eltávolításához az ALT+CTRL+BACKSPACE (Windows) vagy az OPTION+COMMAND+DELETE (Macintosh) billentyűkombinációt kell lenyomni.

  • Ha a billentyűkombinációk lenyomásával egyszerre a SHIFT billentyűt is megnyomja, az alávágás mértéke ötszörös lesz.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online