Sortávolság

Sortávolság – ismertető

Ez a téma a latin tördelés során alkalmazott sortávolságról szól. A CJK szövegekhez használt tördelést Az ázsiai szövegek sortávolságáról című szakaszban találja.

A szövegsorok közötti függőleges térköz a sortávolság. A program az adott sor alapvonala és a fölötte lévő sor alapvonala közötti távolságot tekinti a sortávolságnak. Az alapvonal az a láthatatlan vonal, amelyen a legtöbb (lemenő nélküli) betű elhelyezkedik.

Az automatikus sortávolság alapértelmezett beállítása a szövegméret 120%-ára állítja a sortávolságot (10 pontos szöveg esetén például 12 pontosra). Automatikus sortávolság esetén az InCopy zárójelben jeleníti meg a sortávolság értékét a Karakter panel Sortávolság menüjében.

Sortávolság

A. Sortávolság B. Szövegmagasság C. Egy adott szó nagyobb szövegmérete az adott sorhoz tartozó sortávolságot növeli 

Az ázsiai szövegek sortávolságáról

A sortávolság alappozíciója a Bekezdés panel Sortávolság alappozíciója beállítással állítható be. Az alapértelmezett beállítással (Kvirtnégyzet jobbra fent) a szöveg sortávolsága a hozzá tartozó kvirtnégyzet felső részétől a következő sorhoz tartozó kvirtnégyzet felső részéig számítódik. A sort kijelölve és a sortávolság értékét a „Kvirtnégyzet jobbra fent” beállítással módosítva a kijelölt és a következő sor közötti távolság növekszik, mert a sortávolság iránya az aktuális sortól halad a következőhöz. Minden egyéb Sortávolság alappozíciója beállítás az aktuális és az előző sor között érvényesül, tehát a sortávolság módosítása ezekkel a beállításokkal a kijelölt és a felette lévő sor akiját befolyásolja.

A sortávolság a kvirtnégyzet magasságára és a sor akijának távolságára vonatkozik.

A sortávolság a Karakter panel vagy a Vezérlőpult Sortávolság menüjéből módosítható. Alapértelmezésként a beállítás értéke „Automatikus”. Automatikus sortávolság esetén a sortávolság értéke a Karakter panel Sortávolság menüjében, zárójelek között látható. Az Automatikus érték eltér a szövegkeretek és a keretrácsokba illesztett szövegek között. Az Automatikus sortávolság értéke beállítható a Bekezdés panel Sorkizárás menüelemével. Az automatikus sortávolság értékének alapértelmezett beállítása az InCopy szövegkeretben lévő szövegeihez a megadott betűméret 175%-a. A keretrácsokban lévő szövegek esetén ez 100%, amellyel a rácsigazítással a szöveg sorai eloszlathatók a rácsban.

Ha a rácsigazítás értéke „Nincs”, a szövegkeretben lévő szöveg sortávolságát a Karakter panelen lévő Sortávolság értékkel adhatja meg. Ha a rácsigazítás valamilyen „Nincs”-től eltérő érték, a sortávolság a szövegrács beállításai szerint érvényesül.

Megjegyzés:

Ha keretrácsba helyezett szöveget másol szövegkeretbe, beillesztéskor a szöveg megtartja a keretrácsból származó beállításait, tehát az automatikus sortávolság 100% lesz. Ha a sorok közötti távolság kevésnek tűnik, az automatikus beállítás helyett adjon értéket a Sortávolságnak.

Keretrácsban lévő szöveg sortávolságának megadásához használja a Keretrács beállításai párbeszédpanel Sorköz beállítását a sortávolság értéke helyett. A keretrácsban lévő szöveg sortávolságának értéke a Sorköz értékének és a rácsméretnek (betűméretnek) az összege. Más szóval, ha a rácsméret 13Q, a sorköz pedig 10H, a tényleges sortávolság 23H lesz.

Vegye figyelembe, hogy a keretrácsba helyezett szövegek alapértelmezetten Középre igazítottak. Ebben az esetben az aktuális és a következő rács közepe közötti távolság lesz a sortávolság értéke. Ha a rács sorkizárásának értéke „Nincs”, a sortávolság a rácsban megadott helytől érvényesül. Ha a rács sorkizárásának értéke „Nincs”, a sortávolság a Karakter panel Sortávolság beállításának értéke alapján érvényesül.

A keretrácsokon belüli sortávolság összetett. Az elhelyezett szövegek esetén a sortávolság tényleges értéke a Bekezdés panelben lévő Betűmérettől, Sortávolság értékétől, valamint a Gyoudori beállításától is függ. Vegye figyelembe a következőket:

 • Ha nem változtat a keretrács betűméretén, de a Karakter panelben az elhelyezett szöveg betűméretét vagy sortávolságát a rácsméretnél kisebbre állítja, akkor a szöveg a Rács sorkizárásának beállításai szerint igazodik a rácshoz.

 • Ha egy keretrács betűméretét (rácsméretét) változatlanul hagyja, de a Karakter panel segítségével az elhelyezett szöveg méretét a rácsméret + sorköznél nagyobbra állítja, a szoftver automatikusan megállapítja a gyoudorit, és 0,5-ös léptékben igazíthat a rácshoz, tehát 1,5, 2, 2,5, 3 stb. –amennyiben a Gyoudori automatikus. Ha a Gyoudori beállításának értéke nem Automatikus, a szöveg ezen beállítás szerint igazodik a rácshoz, és nagy betűméret esetén a karakterek fedhetik egymást.

 • Ha egy keretrács betűméretét (rácsméretét) változatlanul hagyja, de a Karakter panel segítségével az elhelyezett szövegre vonatkozó gyoudori értékét a rácsméret + sorköznél nagyobbra állítja, a sortávolság a következő sorra érvényesül – amennyiben a sortávolság automatikus. Ha például a keretrács mérete 13Q, a sorköz pedig 10H, akkor ha a sortávolság 24H, a szöveg minden második sorra kerül. Ha 47H, a szöveg minden harmadik sorra kerül. Automatikustól eltérő érték esetén a szoftver nem veszi figyelembe a Sortávolságot.

Sortávolság módosítása

A sortávolság alapértelmezés szerint egy karakterekhez rendelt attribútum, így egyazon bekezdésen belül több sortávolságérték is alkalmazható. Egy adott szövegsor legnagyobb sortávolságértéke egyben a sor sortávolságát is meghatározza. Megszabható azonban, hogy a sortávolság a teljes bekezdésre vonatkozzon, ne pedig a bekezdésen belüli szövegre. Ez a beállítás nincs hatással a már meglévő keretek sortávolságára.

Kijelölt szöveg sortávolságának megváltoztatása

 1. Jelölje ki a módosítandó szöveget.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Válasszon sortávolság-beállítást a Karakter panel vagy a vezérlőpult Sortávolság listájában .

  • Válasszon sortávolság-beállítást a Karakter panel vagy a vezérlőpult Sortávolság listájában .

  • Jelölje ki az aktuális sortávolságértéket, és írjon be egy újat.

  • Bekezdésstílus létrehozása közben az Alapvető karakterformázások panellel módosíthatja a sortávolságot.

Ha az InCopy nem veszi figyelembe a sortávolság módosítását, előfordulhat, hogy engedélyezve van a Függőleges sorkizárás vagy a Szövegrácshoz igazítás. Válassza az Objektum > Szövegkeretek beállítását, ellenőrizze, hogy a Függőleges igazítás Felsőre van állítva, és azt, ne legyen bekapcsolva Szövegrácshoz igazítás a Bekezdés panelen, a Vezérlőpulton vagy a bekezdés stílusában.

Megjegyzés:

A függőleges sorköz szöveg szövegrácshoz igazításával is beállítható. Ha be van állítva a szövegrács, akkor annak beállítása elsőbbséget élvez a sortávolság értékével szemben.

Az alapértelmezett sortávolság százalékos értékének módosítása

 1. Jelölje ki a módosítandó bekezdéseket.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Sorkizárás parancsára.
 3. Válassza Bekezdés panel Latin sorkizárás elemét.
 4. Írja be az új százalékos értéket az Automata sortávolság mezőbe. A legkisebb megadható érték 0%, a legnagyobb pedig 500%.
Megjegyzés:

A Vezérlőpult Sortávolság felugró menüjében lévő Automata lehetőség a karakterméret arányaként (%) állítja be az Automatikus sortávolság értékét az Igazítás párbeszédpanelen. Az alapértelmezett érték szövegkeret esetében 175%, keretrács esetében 100%.

Sortávolság alkalmazása teljes bekezdésekre

 1. Kattintson a Szerkesztés > Beállítások > Szöveg parancsra (Windows) vagy az InCopy > Beállítások > Szöveg parancsra (Mac OS).
 2. Jelölje be a Sortávolság alkalmazása a teljes bekezdésre jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:

Ha karakterstílus használatával alkalmazza a szövegre a sortávolságot, ez utóbbi csak arra a szövegre van hatással, amelyre a stílus vonatkozik, tehát nem a teljes bekezdésre, függetlenül attól, hogy be van-e jelölve a Sortávolság alkalmazása a teljes bekezdésre jelölőnégyzet.

Sortávolság beállítása karakterarány alapján

Ha egy keretrács szövegirányát az ellenkezőjére változtatja (vízszintes esetén függőleges, függőleges esetén vízszintes), a sortávolság a rácsmérettől függetlenül az alapértelmezés szerint módosul. Vízszintes, 13Q keretrácsra helyezett 13Q karakterek függőleges méretét például 200%-ra állítva a sortávolság a rácsmérettől függetlenül megduplázódik, azaz 26Q lesz. Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a sortávolság azonos lesz a karaktermagassággal, és csak a karakterarány módosul.

 1. Jelölje ki azt a szöveget, amelynek karakterarány alapján módosítani szeretné a sortávolságát.
 2. Válassza ki a Sortávolság módosítása karaktermérettel elemet a Karakter panelről vagy a Vezérlőpanelről.

  A sortávolság módosul. Karakterbeállításként ez a funkció minden egyes karakterhez beállításra kerül, de a sortávolság a karaktereket tartalmazó egész sorra érvényesül.

A funkció kikapcsolásához jelölje ki azt a szöveget, amelyre engedélyezve van, majd ismét válassza ki a Sortávolság módosítása karaktermérettel elemet a Karakter panelről vagy a Vezérlőpanelről, és kapcsolja ki.

Sortávolság alappozíciójának alkalmazása

Ha a rácsigazítás beállítása „Nincs”, alapértelmezésként a sortávolság az aktuális sorhoz tartozó kvirtnégyzet tetejétől vagy jobb oldalától a következő sorhoz tartozó kvirtnégyzet tetejéig vagy jobb oldaláig érvényesül. A sortávolság értékének módosításakor az új érték minden kijelölt sorra érvényesül.

 1. Jelölje ki a szöveget, majd állítsa a Rácsigazítást „Nincs” értékre a Bekezdés panelen vagy a Vezérlőpulton.
 2. Adja meg a Sortávolságot a Karakter panelen. Adjon megy egy Automatikustól eltérő értéket, és állítsa be az Állandó értékű sortávolságot.
 3. Válasszon megfelelő sortávolsági alapot a Bekezdés panel vagy a Vezérlőpult Sortávolság alappozíciója menüpontjából.

Ha betűmérettől független, egyenletes sortávolságot szeretne beállítani, a Kvirtnégyzet középen segítségével megadhat sorközéptől érvényesülő sortávolságot.

Megjegyzés:

Keretrács és eltérő betűméretek esetén úgy igazíthat a rács sortávolságához, hogy a Bekezdés panelen a rácsigazítást „Középre” értékre módosítja, a Gyoudorit pedig bármilyen automatikustól eltérő értékre.

Sortávolság alappozíciójának beállításai

A Bekezdés panelről vagy a Vezérlőpultról elérhető Sortávolság alappozíciója mezőben a következő beállításokkal módosíthatja a sortávolság alapját.

Kvirtnégyzet jobbra fent

A sortávolság alapja a vízszintes szöveghez tartozó kvirtnégyzet teteje vagy a függőleges szöveghez tartozó kvirtnégyzet jobb oldala. A sortávolság az aktuális sor tetejétől vagy jobb oldalától számítódik a következő sor tetejéig vagy jobb oldaláig. Ezek az alapértelmezett beállítások.

Kvirtnégyzet középen

A sortávolság alapja az aktuális sor közepétől az előző sor közepéig számítódik. Ha egy bekezdésben több betűméret is szerepel, az egyes sorok kvirtnégyzetének szélei közötti távolság eltérő lesz. Kvirtnégyzet középen beállítás esetén ha fix sortávolságot állít be egy több betűméretet használó szöveghez, igazíthatja a körülvevő sorok távolságát, mert a sortávolság az aktuális kvirtnégyzet alapján érvényesül.

Latin alapvonal

A sortávolság a latin alapvonal alapján érvényesül. A sortávolság az aktuális sor alapvonalától a következő sor alapvonaláig számítódik. A sortávolság ezen megvalósítása megegyezik a latin tördelőhöz használttal. Minden betűkészlethez külön alapvonal tartozik. A karakterek pozíciója még azonos betűméret esetén is eltérhet, ha a betűkészletek különböznek.

Kvirtnégyzet balra lent

A sortávolság vízszintes szöveg esetén a kvirtnégyzet alján, függőleges szöveg esetén a kvirtnégyzet bal oldalán alapszik. A sortávolság az aktuális sor bal oldalától vagy aljától számítódik az előző sor bal oldaláig vagy aljáig.

Megjegyzés:

Azonos elem érhető el a Rácsigazítás mezőben a Bekezdések panelen és a Vezérlőpulton is. Ezek az elemek a rácshoz történő igazítás alapjául szolgálnak, nem a sortávolság alapjául. Ne keverje össze ezeket.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online