Az alternatív elrendezések és a rugalmas elrendezési oldalszabályok segítségével rugalmasan és hatékonyan készíthetők többféle oldalméretű, tájolású és oldalarányú elrendezések.

Ha több különféle formátumban és méretben kívánja elkészíteni kiadványát, akkor kiválaszthatja a projektnek legmegfelelőbb tervezési stratégiát: kézi, félautomatikus, teljesen automatikus. A tervezhetőségi szint az automatikus munkafolyamat esetén csökken. Az InDesign számos fejlesztéssel támogatja a választott stratégiát a költségigény és a tervezhetőségi szint egyensúlyban tartása érdekében.

Megjegyzés:

Automatikus rugalmas elrendezésű kiadványok az ehhez megfelelő megjelenítő technológia hiánya miatt még nem készíthetők. 

Ajánlott munkafolyamat

Többszörös elrendezésű munkafolyamat
A. Alternatív elrendezésű munkafolyamat B. Alternatív elrendezés és rugalmas oldalszabályok 

1. LÉPÉS: Válassza ki a megcélzott eszközt a hozzá tartozó méretekkel és tájolással. Ezután készítse el az összes oldal kívánt elsődleges elrendezését.

2. LÉPÉS: Opcionálisan adjon hozzá Adobe rugalmas elrendezési oldalszabályokat, amelyek megkönnyítik a tartalom adaptálását a különféle oldalarányokhoz és méretekhez. A rugalmas oldalszabályok haszna több különféle eszköz megcélzása esetén mutatkozik meg. Rugalmas oldalszabályok hiányában a felhasználónak manuálisan kell létrehoznia a különféle lehetséges méretekhez és tájolásokhoz tartozó eltérő elrendezéseket. Lásd: Rugalmas elrendezések.

3. LÉPÉS: Az Alternatív elrendezés létrehozása funkcióval hozzon létre új oldalakat az adott dokumentumon belül. Az elkészített elsődleges elrendezéstől és rugalmas oldalszabályoktól függően az elrendezést esetenként manuálisan pontosítani kell. Ezt a lépést az összes méretre és tájolásra meg kell ismételni. Lásd: Alternatív elrendezések.

Rugalmas elrendezések

Rugalmas elrendezések
Rugalmas elrendezések

A rugalmas elrendezések leegyszerűsítik a több különféle oldalméretre, tájolásra, illetve eszközre készülő tartalom megtervezését. Rugalmas oldalelrendezési szabályok alkalmazásával lehet előírni, hogyan adaptálódjanak az oldalon lévő objektumok alternatív elrendezések készítésekor, illetve a méret, tájolás vagy oldalarány módosításakor.

Az elrendezéstől és a tervezői szándéktól függően különféle szabályok alkalmazhatók az egyes oldalakon, de egy oldalon egyszerre csak egy rugalmas oldalszabály lehet érvényben. A „rugalmas elrendezések” egy általános kifejezés, amelybe több oldalrugalmassági lehetőség tartozik: méretezés, újra középre állítás, segédvonal- és objektum alapú oldalszabályozás.

A rugalmas oldalszabályok használhatók a tartalomnak a kimeneti mérethez adaptálására.

  • Az elrendezés adaptálására, amikor az adott dokumentumban új oldalakat hozunk létre alternatív elrendezés használatával.
  • Az elrendezés adaptálására a meglévő oldalméretek módosításakor. Ez hatékonyabb a korábbi „Elrendezés beállítása” funkciónál.

Rugalmas oldalszabály alkalmazásához válassza ki az Oldal eszközt , majd kattintson rá egy oldalra. Ezután ki kell választani egy rugalmas oldalszabályt a vezérlősávon. Használható továbbá az Elrendezés > Rugalmas elrendezések menüelem.

Az alkalmazott szabály hatásának előzetes megtekintéséhez az Oldal eszközzel, a fogópontok elhúzásával az oldal átméretezhető. Elengedéskor az oldalméret visszaugrik az eredeti állapotra.

Megjegyzés:

Ha az oldal átméretezése a cél, akkor az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyű nyomva tartása mellett kell az elhúzást végezni. Az egérrel átméretezett oldalak mérete viszont kissé eltérhet az elérni kívánt értéktől. Pontosabb oldalméret-beállítás érhető el a vezérlősáv Magasság és Szélesség vezérlőjével.

Rugalmas elrendezés
Rugalmas oldalszabály

A. Oldal eszköz B. Rugalmas oldalszabályok a vezérlősávról C. Fogópontok D. Rögzítők az objektum alapú szabályokhoz E. Rugalmas elrendezés panel 

Rugalmas oldalszabály

Az egyes oldalakhoz különféle szabályok rendelhetők. Egy oldalhoz egy időben csak egy rugalmas oldalszabály tartozhat.

Ezzel a videóval megismerheti, hogyan alkalmazható a Nincs, Méretezés, és Újra középre állítás lehetőség elrendezések átméretezésénél. Tanulja meg azt is, mit jelent a „Mester vezérelte”. A rugalmas elrendezés használata: Méretezés, Újra középre állítás és Mester vezérelte.

Méretezés

A rendszer minden tartalmat csoportként kezel az oldalon, és az oldal átméretezésével az összes elem arányosan méreteződik. Az eredmény hasonlatos a HD tévéképernyők alsó és felső vagy kétoldali fekete csíkjának kezeléséhez.

Rugalmas oldalszabály: Méretezés
Rugalmas oldalszabály: Méretezés

Újra középre állítás

Az oldalon szélességtől függetlenül minden tartalom automatikusan középre helyeződik. A Méretezéstől eltérően a tartalom mérete az eredeti marad. A videofeldolgozásnál alkalmazott biztonságos zónákhoz hasonlatos eredmény az „Újra középre állítás” szabály használatakor gondos tervezéssel és helyesen megválasztott elrendezéssel érhető el.

Rugalmas oldalszabály: Újra középre állítás
Rugalmas oldalszabály: Újra középre állítás

Segédvonal alapú

Az oldalon áthúzódó segédvonalak határozzák meg azt a vonalat, amelyben a tartalom adaptálódik.

  • Üres terület adható hozzá
  • A szövegkeretek átméreteződnek, és a szöveg újratördelődik (de a mérete nem változik).
  • Az elhelyezett képek keretei és a tartalmazó keret által kialakított képkivágás is átméreteződnek.

Rugalmas segédvonal hozzáadásához előbb ki kell választani az Oldal eszközt, majd kihúzni a segédvonalakat a vonalzóból.

A segédvonal alapú szabályok hasonlítanak az Illustrator, Fireworks és Flash alatti három- és kilencszeletes méretezéshez. Nézze meg a Segédvonal alapú rugalmas elrendezési szabályok alkalmazása videót.

Megjegyzés:

Ha vonalzó-segédvonalat kíván rugalmas segédvonallá alakítani, akkor az Oldal eszköz kiválasztása mellett kattintson a segédvonal „Rugalmas segédvonallá alakítás” ikonjára. A rugalmas segédvonal szaggatott vonalként jelenik meg, míg a vonalzó-segédvonal folytonos vonalként.

Rugalmas oldalszabály: Segédvonal alapú
Rugalmas oldalszabály: Segédvonal alapú

Objektum alapú

Minden objektumra előírható rögzített vagy relatív rugalmas méretezési és lapszélhez viszonyított elhelyezési viselkedés.

  • Az egyes objektumok (határoló) keretének mind a négy oldala beállítható a neki megfelelő lapszélhez rögzítettre, vagy ahhoz képest relatívra. Egy keret bal oldala például az oldal bal lapszélével helyezhető ilyen viszonyba.
  • A magasság és szélesség egyaránt lehet rögzített, és lehet az oldalméret szerint átméreteződő.

Nézze meg az Objektum alapú rugalmas elrendezési szabályok alkalmazása videót.

Rugalmas oldalszabály: Objektum alapú
Rugalmas oldalszabály: Objektum alapú

Alternatív elrendezések

Alternatív elrendezéseket akkor használjon, ha egyazon dokumentumban a nyomtatás és a digitális kiadás eltérő oldalméreteket követel. Használható az újsághirdetések különféle méretmutációinak elkészítésére. Alkalmazható továbbá egy Apple iPad vagy Android táblás eszköz álló és fekvő elrendezésének kialakítására.

Alternatív elrendezések és Oldalak panel
Alternatív elrendezések és Oldalak panel

Rugalmas elrendezésekkel együtt használva jelentősen csökkenthető az egyes új oldalméretekhez és tájolásokhoz tartozó tartalomátrendezéshez szükséges manuális munka.

Rövid áttekintés: Alternatív elrendezések (videó).

Alternatív elrendezések létrehozása

Az alábbi műveletek egyikével hozható létre alternatív elrendezés:

  • Válassza az Elrendezés > Alternatív elrendezés létrehozása elemet.
  • Válassza az Oldalak panelmenü Alternatív elrendezés létrehozása elemét
Alternatív elrendezések létrehozása
Alternatív elrendezések létrehozása

Az „Alternatív elrendezések létrehozása” párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat:

Elnevezés

Nevezze el az alternatív elrendezést.

Forrásoldalakból

Jelölje ki a kívánt tartalmat szolgáltató forráselrendezést.

Oldalméret

Válasszon ki egy oldalméretet, vagy írjon be egy egyéni méretet az alternatív elrendezés számára.

Szélesség és magasság

Ezek a mezők jelenítik meg az alternatív elrendezés méretét. Beírhatók egyéni értékek, de ettől az Oldalméret „egyéni” beállításúvá változik.

Tájolás

Válassza ki az alternatív elrendezés tájolását. A Magasság és Szélesség frissül annak megfelelően, hogy a felhasználó Álló vagy Fekvő tájolást állít-e be.

Rugalmas oldalszabály

Az alternatív elrendezés alkalmazásához válasszon egy rugalmas oldalszabályt. A „Meglévő megőrzése” beállítással örökíthető a forrásoldalra meghatározott rugalmas oldalszabály. Ettől eltérő szabály kiválasztásával új rugalmas oldalszabály érvényesíthető.

Szövegegységek hivatkozása

Ilyen beállítás mellett az elhelyezett objektumok hivatkoznak a forráselrendezés eredeti objektumára. Az eredeti objektum frissítésekor így könnyebben elvégezhető a hivatkozó objektumok frissítése. Lásd: Hivatkozott tartalom.


Szövegstílusok másolása új stíluscsoportba

Ilyen beállítás mellett a rendszer minden szövegstílust kimásol, és elhelyezi őket egy új csoportban. Ez akkor hasznos, ha elrendezésről elrendezésre változtatni kell a szövegstílusokat.

Intelligens szövegáttördelés

Ilyen beállítással eltávolíthatók a szöveg szándékos sortörései és egyéb stílusfelülírásai. 

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat