שגיאה: Bad Parameter בעת מחיקת עמודים ב- Acrobat

שגיאה: פרמטר שגוי בעת מחיקת עמודים מ-PDF

כאשר תנסה למחוק עמוד מ-PDF, תראה הודעת שגיאה "פרמטר שגוי". אותה הודעת שגיאה עשויה להופיע גם כאשר תנסה להכניס או להוסיף עמוד ל-PDF.

השגיאה "פרמטר שגוי" מופיעה כאשר Acrobat מאתר בעיה במבנה הבסיסי של התגים בקובץ ה-PDF. נסה את הפתרונות הבאים.

פתרון 1: שילוב קובץ PDF עם קובץ PDF אחר

 1. הפעל את Acrobat, ולאחר מכן בחר קובץ > צור > שלב קבצים בקובץ PDF יחיד

 2. לחץ על תפריט הוסף קבציםובחר הוסף קבצים.

 3. עיין ובחר את קובץ ה-PDF שעבורו מוצגת הודעת השגיאה "פרמטר שגוי", ולאחר מכן לחץ על פתח.

 4. לחץ על תפריט הוסף קבציםובחר הוסף קבצים.

 5. עיין ובחר קובץ PDF אחר, עדיף קובץ PDF ריק, בן עמוד אחד, ולאחר מכן לחץ על פתח.

 6. לחץ על שלב או על שלב קבצים. הקבצים הנבחרים משולבים ב-PDF יחיד, והקובץ (Binder1.pdf) נפתח ב-Acrobat.

 7. שמור את הקובץ. בחר את כל העמודים שהוספת ל-PDF באמצעות פעולת שילוב הקבצים (העמודים של PDF אחר שבחרת בעת שילוב הקבצים). מחק את העמודים שנבחרו:

  • ב-Acrobat /2017, בחר תצוגה > כלים > ארגן עמודים > פתח. בחר את העמודים שברצונך למחוק, ולאחר מכן לחץ על הסמל מחק או הקש מחק.
  • ב-Acrobat XI, בחר תצוגה > כלים > עמודים. בחר את העמודים שברצונך למחוק, ולאחר מכן לחץ על הסמל מחק בחלונית השמאלית או הקש מחק.
 8. שמור שוב את הקובץ. כדי לראות אם השגיאה עדיין מתרחשת, נסה למחוק עמוד מה-PDF.

פתרון 2: ייצוא קובץ ה-PDF כקובץ PostScript ולאחר מכן המרתו לקובץ PDF באמצעות Distiller

הפתרון הזה מתאים לקובץ PDF ללא רכיבים אינטראקטיביים, כגון מולטימדיה או שדות טופס.

אין לנסות את הפתרון הזה אם קובץ ה-PDF מכיל רכיבים אינטראקטיביים. ייתכן שהרכיבים האלו לא יפעלו נכון לאחר ייצוא ה-PDF ל-PostScript והמרתו בחזרה לקובץ PDF.

 1. פתח את מסמך PDF ב- Acrobat.

 2. בחר קובץיצא אל > PostScript.

 3. בתיבת הדו-שיח 'שמירה כ-PDF', הזן שם אחר עבור הקובץ, ולאחר מכן לחץ על שמור.

 4. בתיקייה שבה שמרת את קובץ ה-PostScript, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ ובחר פתח באמצעות Adobe Acrobat Distiller.

  Acrobat Distiller ממיר את קובץ ה-PostScript לקובץ PDF. קובץ ה-PDF נשמר באותה תיקייה.

 5. כדי לראות אם השגיאה עדיין מתרחשת, פתח את קובץ ה-PDF ב-Acrobat ונסה למחוק, להכניס או להוסיף עמוד.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון